พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
นาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

นาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
นาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


 ประวัติส่วนตัว

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ภูมิลำเนา จังหวัดเชียงใหม่
วัน เดือน ปีเกิด ๙ ตุลาคม  ๒๕๐๓
ที่อยู่ปัจจุบัน จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ถนนกิตติขจร ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
คู่สมรส นางสุดาภรณ์  สงวนสัตย์


 ประวัติการศึกษา 
                            
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


 ประวัติการฝึกอบรม


หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ ๘๐ วิทยาลัยการปกครอง

หลักสูตรผู้บังคับบัญชา หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ รุ่นที่ ๓ วิทยาลัยการปกครอง

หลักสูตรจ่าจังหวัด รุ่นที่ ๙ วิทยาลัยการปกครอง

หลักสูตรนักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ ๔๘ วิทยาลัยการปกครอง

หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๔๙ สถาบันดำรงราชานุภาพ

หลักสูตรวปอ. รุ่นที่ ๕๗ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร


 ประวัติการรับราชการ

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗  นักการช่าง ๓ กรมประมวลข่าวกลาง
๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๗ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๓) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ เจ้าพนักงานปกครอง ๔ สำนักการศึกษาท้องถิ่นกรมการปกครอง
 ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓ นักวิชาการศึกษา ๕ สำนักการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง
 ๒๑ มกราคม ๒๕๓๔ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๖) หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๖) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทั่วไปและบัตรประจำตัวประชาชน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ๒ มกราคม ๒๕๔๔ จ่าจังหวัด (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
 ๒๑ มกราคม ๒๕๔๕ ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

 ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
๒๙ มีนาคม  -  ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


 เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา


 ท.ม.๕ ธันวาคม ๒๕๓๗


ท.ช.๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

ประถมาภรณ์ช้างเผือก

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 6 คน
  วันนี้ 1,203 คน
  เมื่อวาน 5,559 คน
  7 วันที่ผ่านมา 36,984 คน
  เดือนที่แล้ว 235,706 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 9,546,451 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา