พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
นาย วสันต์ ชำนาญจุ้ย

นาย วสันต์ ชำนาญจุ้ย
นาย วสันต์ ชำนาญจุ้ย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

 ประวัติส่วนตัว 

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ภูมิลำเนา  ตำบลปากแคว  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย
วัน เดือน ปีเกิด ๑ มกราคม ๒๕๐๐
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐


 ประวัติการศึกษา
  
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


 ประวัติการฝึกอบรม


การพัฒนาประสิทธิภาพ การวางแผนพัฒนาจังหวัด


การบริหารสำนักงานจังหวัด (กบส.๑)

ผู้บริหารระดับ ๗ กระทรวงมหาดไทย

การวางแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ          

การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล     

การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ  ระดับชำนาญการพิเศษ

หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๕๘  


 ประวัติการรับราชการ

๑๙ ม.ค. ๒๕๒๕
นักพัฒนาชุมชน ๓ กรมการพัฒนาชุมชน
๑ มี.ค. ๒๕๓๐

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ๔ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์

๑๖ ต.ค. ๒๕๓๐

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ๕ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์

๑๖ เม.ย. ๒๕๓๔
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ๖ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
๑ มี.ค. ๒๕๓๙
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ๗ว (หน.ฝข.) สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
๑๖ ธ.ค. ๒๕๓๙
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ๗ว (หน.ฝน.) สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
๒๙ เม.ย. ๒๕๔๖
รกน.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ๗ว (หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด) สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
๒ มิ.ย. ๒๕๔๖
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ๘ว (หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด) สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
๑๕ ม.ค. ๒๕๕๐
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๘ว (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
๙ พ.ค. ๒๕๕๔ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย 
๒ ต.ค. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 1 คน
  วันนี้ 455 คน
  เมื่อวาน 1,749 คน
  7 วันที่ผ่านมา 18,538 คน
  เดือนที่แล้ว 90,421 คน
  ปีที่แล้ว 1,848,674 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 6,769,330 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา