พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
นาย สุทธา สายวาณิชย์

นาย สุทธา สายวาณิชย์
นาย สุทธา สายวาณิชย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

 ประวัติส่วนตัว 

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ภูมิลำเนา (เดิม) จังหวัดฉะเชิงเทรา , (ปัจจุบัน) กรุงเทพมหานคร
วัน เดือน ปีเกิด ๓๐ มกราคม ๒๕๐๑
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
 ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

ปริญญาตรี

คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท

คณะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


 ประวัติการฝึกอบรม


หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่  ๔๘ (ปี ๒๕๔๓) 


หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๕๑ (ปี ๒๕๕๐)


หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่  ๕๔)  ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕


 ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. ๒๕๓๖
พัฒนาการอำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  (๖ เดือน) (ระดับ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๓๖ - พ.ศ. ๒๕๓๗
พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ (ระดับ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๓๘ - พ.ศ. ๒๕๓๙

พัฒนาการอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  (ระดับ ๗)

พ.ศ. ๒๕๓๙ - พ.ศ. ๒๕๔๑

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก 

พ.ศ. ๒๕๔๑ - พ.ศ. ๒๕๔๖

หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ ๒ จังหวัดชลบุรี และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 

พ.ศ. ๒๕๔๖ - พ.ศ. ๒๕๔๘
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๑
พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๓
- พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                                                                                
- ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

- ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

- ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๔

(๑ ปี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗

(๓ ปี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๘

(๓ เดิอน : ๑ ธ.ค. ๕๗ - ๒๑ มี.ค. ๕๘)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒๓ มี.ค. ๕๘)

 - ปัจจุบัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุด
  

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช.)ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 516 คน
  เมื่อวาน 1,749 คน
  7 วันที่ผ่านมา 18,538 คน
  เดือนที่แล้ว 90,421 คน
  ปีที่แล้ว 1,848,674 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 6,769,391 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา