พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
นาย ศุภภิมิตร เปาริก

นาย ศุภภิมิตร เปาริก
นาย ศุภภิมิตร เปาริก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

  ประวัติส่วนตัว 


ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ภูมิลำเนา  ปทุมธานี
วัน เดือน ปีเกิด ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๖
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
   


 ประวัติการศึกษา
  
ปริญญาตรี  วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ปริญญาโท   รป.ม. (การบริหารทั่วไป)  มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


 ประวัติการฝึกอบรม

 ๓ -๕ ต.ค.๒๕๔๙ ศึกษาอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล DesInventar ในการบริหารจัดการภัยพิบัติ

๒๐ พ.ค.- ๑๗ ส.ค.๒๕๕๐

นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่น ๓

 ๑๕ ก.ย.– ๑๐ ต.ค.๒๕๕๑

โครงการ THEOS Operational Training Program  : TOTP สาขาการจัดการภัยพิบัติโดยการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียม

๒๔ – ๒๖ มี.ค.๒๕๕๒
การสัมมนาสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
 ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๔ – ๑๑ ส.ค.๒๕๕๔ นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๕๗ ประวัติการรับราชการ

๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ นายช่างโยธา ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๒๗ กันยายน ๒๕๓๗  กองควบคุมการก่อสร้างและบำรุงรักษา สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กรุงเทพฯ
๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖

สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘         ปฏิบัติราชการหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑ กันยายน ๒๕๕๒

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๓ อุบลราชธานี
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

 รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ  สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                    

๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 1 คน
  วันนี้ 152 คน
  เมื่อวาน 2,964 คน
  7 วันที่ผ่านมา 21,158 คน
  เดือนที่แล้ว 212,135 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 11,875,180 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา