พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
นาย ชุติเดช มีจันทร์

นาย ชุติเดช มีจันทร์
นาย ชุติเดช มีจันทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

 ประวัติส่วนตัว 

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ภูมิลำเนา จังหวัดเชียงใหม่
วัน เดือน ปีเกิด ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๗
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
คู่สมรส นางณัชชา  มีจันทร์


 ประวัติการศึกษา
  
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัญฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 ประวัติการฝึกอบรม

พ.ศ. ๒๕๓๓

หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ ๑๐๓ 

พ.ศ.๒๕๔๖
หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๕๔ 
พ.ศ.๒๕๕๗ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ของสำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ ๗๙  ประวัติการรับราชการ

พ.ศ.๒๕๓๒  ปลัดอำเภอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
พ.ศ.๒๕๕๔

 นายอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๕๘  นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
พ.ศ.๒๕๖๐  ปลัดจังหวัดตาก
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

 

 

 รางวัลที่ได้รับ

พ.ศ.๒๕๕๖

 นายอำเภอแหวนเพตร ระดับเขต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ.๒๕๕๖ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ.๒๕๕๗ บุคคลที่มีผลงานดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๘ นายอำเภอแหวนเพชร รางวัลชนะเลิศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 4 คน
  วันนี้ 120 คน
  เมื่อวาน 4,587 คน
  7 วันที่ผ่านมา 35,064 คน
  เดือนที่แล้ว 155,891 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 9,684,550 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา