พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
หนังสือคำสั่ง

หนังสือคำสั่ง


ค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ประเภท รายการ ลงวันที่ ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต
โพสต์เมื่อ 19 ต.ค. 2561 เวลา 13:12 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
18 ต.ค. 2561
22 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
โพสต์เมื่อ 12 ต.ค. 2561 เวลา 09:45 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
11 ต.ค. 2561
44 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
โพสต์เมื่อ 10 ต.ค. 2561 เวลา 13:33 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
9 ต.ค. 2561
73 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดงานพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ 1 ต.ค. 2561 เวลา 11:01 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
25 ก.ย. 2561
69 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ดำเนินการลดธงครึ่งเสา เป็นระยะเวลา ๓ วัน (วันที่ ๒๔ -
โพสต์เมื่อ 25 ก.ย. 2561 เวลา 13:47 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
24 ก.ย. 2561
21 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาจักรยาน "เขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ 16 ส.ค. 2561 เวลา 17:05 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
16 ส.ค. 2561
38 ครั้ง
ด่วนที่สุด
แจ้งเปิดการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) จังหวัดตาก อย่างเป็นทางการ
โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2561 เวลา 16:59 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
8 ส.ค. 2561
74 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)
โพสต์เมื่อ 7 ส.ค. 2561 เวลา 10:40 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
6 ส.ค. 2561
66 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นทีและการจัดทำแผนยุ
โพสต์เมื่อ 3 ส.ค. 2561 เวลา 14:58 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 ส.ค. 2561
61 ครั้ง
ด่วนมาก
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ 31 ก.ค. 2561 เวลา 15:16 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
26 ก.ค. 2561
32 ครั้ง
ด่วนที่สุด
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปร
โพสต์เมื่อ 18 ก.ค. 2561 เวลา 11:48 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
18 ก.ค. 2561
39 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ 18 ก.ค. 2561 เวลา 09:46 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
11 ก.ค. 2561
82 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ประจำปี ๒๕
โพสต์เมื่อ 5 ก.ค. 2561 เวลา 10:09 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
22 มิ.ย. 2561
41 ครั้ง
ทั่วไป
การแต่งเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน
โพสต์เมื่อ 25 พ.ค. 2561 เวลา 15:28 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
25 พ.ค. 2561
123 ครั้ง
ทั่วไป
ส่งประกาศจังหวัดตาก เรื่องมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
โพสต์เมื่อ 24 พ.ค. 2561 เวลา 15:35 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
9 พ.ค. 2561
49 ครั้ง
ทั่วไป
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัดตาก/หน่วยงานฯ
โพสต์เมื่อ 24 พ.ค. 2561 เวลา 10:51 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
24 พ.ค. 2561
34 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 26 เม.ย. 2561 เวลา 15:47 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
26 เม.ย. 2561
55 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง มาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 4 เม.ย. 2561 เวลา 10:14 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
30 มี.ค. 2561
71 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 3 เม.ย. 2561 เวลา 11:14 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
2 เม.ย. 2561
107 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
โพสต์เมื่อ 3 เม.ย. 2561 เวลา 11:11 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
26 มี.ค. 2561
52 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ การแก้ไขปรับปรุงระเบียบฯว่าด้วยการให้หรื
โพสต์เมื่อ 7 มี.ค. 2561 เวลา 10:42 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
7 มี.ค. 2561
109 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ...
โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2561 เวลา 13:47 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
28 ก.พ. 2561
75 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 8 ก.พ. 61
โพสต์เมื่อ 15 ก.พ. 2561 เวลา 16:25 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
8 ก.พ. 2561
66 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐
โพสต์เมื่อ 8 ก.พ. 2561 เวลา 16:23 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
8 ก.พ. 2561
296 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 19 ม.ค. 61
โพสต์เมื่อ 23 ม.ค. 2561 เวลา 16:38 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
19 ม.ค. 2561
82 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
โพสต์เมื่อ 15 ม.ค. 2561 เวลา 10:08 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 ม.ค. 2018
75 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีและการวางพานพุ่มดอกไม้สด วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี
โพสต์เมื่อ 10 ม.ค. 2561 เวลา 10:34 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
9 ม.ค. 2561
167 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีและวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
โพสต์เมื่อ 10 ม.ค. 2561 เวลา 09:46 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
9 ม.ค. 2561
74 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 8 พ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 13 พ.ย. 2560 เวลา 15:55 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
8 พ.ย. 2560
129 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนจังหวัดตากฯ
โพสต์เมื่อ 20 ต.ค. 2560 เวลา 11:05 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
17 ต.ค. 2560
162 ครั้ง

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 12 คน
  วันนี้ 3,216 คน
  เมื่อวาน 8,311 คน
  7 วันที่ผ่านมา 43,155 คน
  เดือนที่แล้ว 110,365 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,294,520 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา