พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
หนังสือคำสั่ง

หนังสือคำสั่ง


ค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ประเภท รายการ ลงวันที่ ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด
(เพิ่มเติม)สิ่งที่ส่งมาด้วย3 แบบรายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โพสต์เมื่อ 7 ส.ค. 2558 เวลา 10:07 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
5 ส.ค. 2558
146 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
โพสต์เมื่อ 6 ส.ค. 2558 เวลา 11:50 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
5 ส.ค. 2558
199 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ (Bike for Mom)
โพสต์เมื่อ 5 ส.ค. 2558 เวลา 15:29 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
5 ส.ค. 2558
174 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา)
โพสต์เมื่อ 28 ก.ค. 2558 เวลา 15:24 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
28 ก.ค. 2558
106 ครั้ง
ด่วนที่สุด
แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดทำคู่มือและอนุมัติคู่มือประชาชนในระบบสารสนเทศ
โพสต์เมื่อ 24 ก.ค. 2558 เวลา 16:03 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
24 ก.ค. 2558
134 ครั้ง
ทั่วไป
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี ๒๕๕๘
โพสต์เมื่อ 24 ก.ค. 2558 เวลา 13:01 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
23 ก.ค. 2558
106 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมงานโครงการเทศกาลผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ฯ จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 23 ก.ค. 2558 เวลา 11:22 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
23 ก.ค. 2558
111 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
โพสต์เมื่อ 22 ก.ค. 2558 เวลา 10:32 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
21 ก.ค. 2558
142 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (หน่วยงา
โพสต์เมื่อ 17 ก.ค. 2558 เวลา 15:56 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
17 ก.ค. 2558
153 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
โพสต์เมื่อ 17 ก.ค. 2558 เวลา 15:55 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
17 ก.ค. 2558
120 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ" เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
โพสต์เมื่อ 13 ก.ค. 2558 เวลา 10:53 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
13 ก.ค. 2558
119 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การเร่งรัดทำกรอบภารกิจและแนวทางปฏิบัติงนของศูนย์ดำรงธรรมให้ชัดเจน
โพสต์เมื่อ 8 ก.ค. 2558 เวลา 13:42 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
8 ก.ค. 2558
126 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีและวางพวงมาลา วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โพสต์เมื่อ 7 ก.ค. 2558 เวลา 15:09 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
7 ก.ค. 2558
103 ครั้ง
ทั่วไป
กำชับการปฏิบัติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน application
โพสต์เมื่อ 6 ก.ค. 2558 เวลา 11:08 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 ก.ค. 2558
109 ครั้ง
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมทำบุญกับสินค้าโครงการหารายได้เพื่อการกุศล สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ "ดร.น้ำจิต" และโครงการหาร
โพสต์เมื่อ 22 มิ.ย. 2558 เวลา 16:49 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
22 มิ.ย. 2558
113 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล
โพสต์เมื่อ 15 มิ.ย. 2558 เวลา 10:24 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
15 มิ.ย. 2558
165 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดหาเงินทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว.
โพสต์เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 เวลา 11:51 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
9 มิ.ย. 2558
154 ครั้ง
ทั่วไป
ร่วมสมทบกองทุนนักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 เวลา 10:29 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
11 มิ.ย. 2558
91 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดงานประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2558 เวลา 13:40 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
4 มิ.ย. 2558
113 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับนักลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โพสต์เมื่อ 4 มิ.ย. 2558 เวลา 11:52 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
4 มิ.ย. 2558
121 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่
โพสต์เมื่อ 15 พ.ค. 2558 เวลา 09:49 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 พ.ค. 2558
159 ครั้ง
ด่วนที่สุด
เชิญส่วนราชการทุกส่วน และอำเภอทุกอำเภอ ร่วมประชุมวิดีทัศน์ทางไกลของมท. วันที่ ๑๔ พ.ค.๕๘
โพสต์เมื่อ 12 พ.ค. 2558 เวลา 16:59 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 พ.ค. 2558
115 ครั้ง
ทั่วไป
การสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘
โพสต์เมื่อ 6 พ.ค. 2558 เวลา 13:48 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
6 พ.ค. 2558
123 ครั้ง
ทั่วไป
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔
โพสต์เมื่อ 28 เม.ย. 2558 เวลา 09:19 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
28 เม.ย. 2558
138 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การรักษาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
โพสต์เมื่อ 27 เม.ย. 2558 เวลา 16:53 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
27 เม.ย. 2558
113 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ
โพสต์เมื่อ 24 เม.ย. 2558 เวลา 15:46 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
10 เม.ย. 2558
100 ครั้ง
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ปี ๒๕๕๘
โพสต์เมื่อ 22 เม.ย. 2558 เวลา 15:11 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
22 เม.ย. 2558
103 ครั้ง
ทั่วไป
การจัดงานพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
โพสต์เมื่อ 21 เม.ย. 2558 เวลา 15:51 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
20 เม.ย. 2558
111 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
โพสต์เมื่อ 21 เม.ย. 2558 เวลา 15:50 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
20 เม.ย. 2558
106 ครั้ง
ทั่วไป
การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน
โพสต์เมื่อ 10 เม.ย. 2558 เวลา 16:44 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
10 เม.ย. 2558
145 ครั้ง

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 9 คน
  วันนี้ 2,977 คน
  เมื่อวาน 3,537 คน
  7 วันที่ผ่านมา 29,507 คน
  เดือนที่แล้ว 110,156 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,637,658 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา