พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
หนังสือคำสั่ง

หนังสือคำสั่ง


ค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ประเภท รายการ ลงวันที่ ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ทาง www.tak.go.th เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
โพสต์เมื่อ 25 พ.ย. 2557 เวลา 09:02 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
24 พ.ย. 2557
122 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความ "รักพ่อ"
โพสต์เมื่อ 21 พ.ย. 2557 เวลา 13:23 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
19 พ.ย. 2557
171 ครั้ง
ทั่วไป
การปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ
โพสต์เมื่อ 21 พ.ย. 2557 เวลา 13:22 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
19 พ.ย. 2557
106 ครั้ง
ทั่วไป
คำสั่งจังหวัดตาก เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชน
โพสต์เมื่อ 14 พ.ย. 2557 เวลา 16:33 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
13 พ.ย. 2557
199 ครั้ง
ทั่วไป
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธ
โพสต์เมื่อ 14 พ.ย. 2557 เวลา 16:32 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
13 พ.ย. 2557
203 ครั้ง
ทั่วไป
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
โพสต์เมื่อ 12 พ.ย. 2557 เวลา 09:41 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
11 พ.ย. 2557
108 ครั้ง
ทั่วไป
ขอเชิญชวนสั่งจองเสื้อลายพระหัตย์รูปแพะ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุคร
โพสต์เมื่อ 10 พ.ย. 2557 เวลา 13:47 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
10 พ.ย. 2557
157 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR CODE "ตาก...มีมากกว่าที่คิด" เพื่ออำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวในช่วง
โพสต์เมื่อ 10 พ.ย. 2557 เวลา 10:55 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
10 พ.ย. 2557
125 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุต
โพสต์เมื่อ 6 พ.ย. 2557 เวลา 15:48 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
6 พ.ย. 2557
106 ครั้ง
ทั่วไป
รับสมัครบุคคลเตรียมความพร้อมเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
โพสต์เมื่อ 5 พ.ย. 2557 เวลา 14:54 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
4 พ.ย. 2557
120 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เป็นเวลาทำการ ๓ วันทำการ ตั้งแต่วันที
โพสต์เมื่อ 5 พ.ย. 2557 เวลา 11:29 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
5 พ.ย. 2557
117 ครั้ง
ทั่วไป
การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (กำหนดให้วันศุกร์ที่ ๒ ม.ค.๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ
โพสต์เมื่อ 5 พ.ย. 2557 เวลา 10:47 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 พ.ย. 2557
101 ครั้ง
ทั่วไป
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่
โพสต์เมื่อ 5 พ.ย. 2557 เวลา 10:46 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 พ.ย. 2557
84 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"
โพสต์เมื่อ 30 ต.ค. 2557 เวลา 13:25 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
29 ต.ค. 2557
124 ครั้ง
ทั่วไป
เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เม
โพสต์เมื่อ 27 ต.ค. 2557 เวลา 14:35 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
27 ต.ค. 2557
136 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
โพสต์เมื่อ 24 ต.ค. 2557 เวลา 16:28 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
24 ต.ค. 2557
135 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอความอนุเคราะห์กำชับหน่วยงานในการกำกับดูแล ตรวจสอบพื้นที่
โพสต์เมื่อ 24 ต.ค. 2557 เวลา 16:27 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
24 ต.ค. 2557
108 ครั้ง
ทั่วไป
สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์จังหวัดตากปี 2558
โพสต์เมื่อ 22 ต.ค. 2557 เวลา 08:54 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
21 ต.ค. 2557
121 ครั้ง
ทั่วไป
การแจ้งการเปิดตรวจงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โพสต์เมื่อ 20 ต.ค. 2557 เวลา 09:19 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
17 ต.ค. 2557
137 ครั้ง
ทั่วไป
กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 20 ต.ค. 2557 เวลา 09:18 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
17 ต.ค. 2557
122 ครั้ง
ทั่วไป
จัดตั้งกลุ่มภารกิจในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 15 ต.ค. 2557 เวลา 11:47 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
14 ต.ค. 2557
128 ครั้ง
ด่วนที่สุด
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ 15 ต.ค. 2557 เวลา 10:03 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
15 ต.ค. 2557
108 ครั้ง
ด่วนมาก
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ปี ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ 14 ต.ค. 2557 เวลา 16:24 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
14 ต.ค. 2557
98 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
โพสต์เมื่อ 14 ต.ค. 2557 เวลา 16:22 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
13 ต.ค. 2557
138 ครั้ง
ทั่วไป
การจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ 10 ต.ค. 2557 เวลา 09:25 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
9 ต.ค. 2557
136 ครั้ง
ด่วนมาก
แนวปฏิบัติการร่วมงานพิธี งานรัฐพิธี ของจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 8 ต.ค. 2557 เวลา 14:38 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
15 ส.ค. 2557
123 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี
โพสต์เมื่อ 7 ต.ค. 2557 เวลา 13:41 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
7 ต.ค. 2557
129 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ส่งที่ส่งมาด้วย ๒ (เพิ่มเติม : หนังสือจังหวัดตาก เรื่อง การประชาสัมพันธ์การสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ)
โพสต์เมื่อ 6 ต.ค. 2557 เวลา 11:09 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 ต.ค. 2557
118 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การประชาสัมพันธ์การสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ
โพสต์เมื่อ 3 ต.ค. 2557 เวลา 11:50 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 ต.ค. 2557
160 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การกำหนดขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
โพสต์เมื่อ 24 ก.ย. 2557 เวลา 16:07 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 ก.ย. 2557
156 ครั้ง

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 4 คน
  วันนี้ 1,745 คน
  เมื่อวาน 2,406 คน
  7 วันที่ผ่านมา 18,591 คน
  เดือนที่แล้ว 87,053 คน
  ปีที่แล้ว 1,848,674 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 6,866,705 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา