พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
หนังสือคำสั่ง

หนังสือคำสั่ง


ค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ประเภท รายการ ลงวันที่ ดาวน์โหลด
ทั่วไป
การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โพสต์เมื่อ 17 ก.ค. 2557 เวลา 18:53 น. โดย สำนักงานคลังจังหวัดตาก
16 ก.ค. 2557
230 ครั้ง
ด่วนที่สุด
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน
โพสต์เมื่อ 16 ก.ค. 2557 เวลา 13:11 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
15 ก.ค. 2557
162 ครั้ง
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีและวางพวงมาลา วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โพสต์เมื่อ 9 ก.ค. 2557 เวลา 09:46 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
2 ก.ค. 2557
135 ครั้ง
ทั่วไป
แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.๑) ตามประะกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฯ
โพสต์เมื่อ 7 ก.ค. 2557 เวลา 11:10 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 ก.ค. 2557
139 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพคืนความสุขให้ประชาชน
โพสต์เมื่อ 4 ก.ค. 2557 เวลา 16:18 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
4 ก.ค. 2557
142 ครั้ง
ด่วนที่สุด
เรียนเชิญร่วมงานสัปดาห์อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา สัมพันธ์ไมตรีมิติพระพุทธศาสนาไทย - เมียนมาร์
โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2557 เวลา 14:27 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 ก.ค. 2557
128 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "มหาดไทย รวมใจปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน" ครั้งที่ ๓
โพสต์เมื่อ 1 ก.ค. 2557 เวลา 15:42 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
1 ก.ค. 2557
136 ครั้ง
ทั่วไป
กิจกรรม "จังหวัดประหยัดไฟ" ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสิรมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มครัวเรือ
โพสต์เมื่อ 30 มิ.ย. 2557 เวลา 11:27 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
27 มิ.ย. 2557
156 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอแจ้งขนาดและราคาของเสื้อลายเอกลักษณ์จังหวัดตาก (เพิ่มเติม)
โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2557 เวลา 11:21 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
23 มิ.ย. 2557
240 ครั้ง
ด่วน
ข้อเสนอสิทธิประโยชน์และมาตรการพิเศษต่างๆ ที่พึงมีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2557 เวลา 09:36 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
20 มิ.ย. 2557
156 ครั้ง
ด่วนมาก
การสั่งจองเสื้อลายเอกลักษณ์จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 19 มิ.ย. 2557 เวลา 14:19 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
19 มิ.ย. 2557
265 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเสนอผลงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ "ความเป็นเลิศด้านการบริการราชการแบบมีส่วนร่วม
โพสต์เมื่อ 17 มิ.ย. 2557 เวลา 14:24 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
17 มิ.ย. 2557
126 ครั้ง
ทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กเทรอนิกส์และระบบจองห้องประชุม"
โพสต์เมื่อ 16 มิ.ย. 2557 เวลา 13:27 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
13 มิ.ย. 2557
180 ครั้ง
ทั่วไป
ตัวอย่างแบบประชาสัมพันธ์วาระสำคัญของจังหวัดตาก_สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒_แบบที่ ๒
โพสต์เมื่อ 9 มิ.ย. 2557 เวลา 13:44 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
5 มิ.ย. 2557
179 ครั้ง
ทั่วไป
ตัวอย่างแบบประชาสัมพันธ์วาระสำคัญของจังหวัดตาก_สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒_แบบที่ ๑
โพสต์เมื่อ 9 มิ.ย. 2557 เวลา 13:43 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
5 มิ.ย. 2557
172 ครั้ง
ทั่วไป
กำหนดวาระสำคัญจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2557 เวลา 14:53 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
5 มิ.ย. 2557
284 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ)
โพสต์เมื่อ 2 มิ.ย. 2557 เวลา 14:20 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
29 พ.ค. 2557
231 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การรับส่งงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒)
โพสต์เมื่อ 28 พ.ค. 2557 เวลา 13:28 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
28 พ.ค. 2557
287 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การรับส่งงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 28 พ.ค. 2557 เวลา 13:05 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
28 พ.ค. 2557
250 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความร่วมมือแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ฺเพื่อการขยายพันธุ์สะแกนา
โพสต์เมื่อ 26 พ.ค. 2557 เวลา 16:36 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
23 พ.ค. 2557
104 ครั้ง
ด่วนมาก
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน
โพสต์เมื่อ 23 พ.ค. 2557 เวลา 11:36 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
23 พ.ค. 2557
134 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศด่วนที่สุด จังหวัดตาก ขอยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ "จากใจถึงใจ" ครั้งที่ ๓
โพสต์เมื่อ 23 พ.ค. 2557 เวลา 11:31 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
23 พ.ค. 2557
150 ครั้ง
ทั่วไป
การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ 15 พ.ค. 2557 เวลา 16:40 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 พ.ค. 2557
144 ครั้ง
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ปี ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ 7 พ.ค. 2557 เวลา 11:40 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
7 เม.ย. 2557
122 ครั้ง
ด่วนที่สุด
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ณ บริเวณลานประดู่ (ดอยรวก) ถนนสายตาก-แม่สอด
โพสต์เมื่อ 6 พ.ค. 2557 เวลา 16:47 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
6 พ.ค. 2557
149 ครั้ง
ทั่วไป
เรียนเชิญร่วมงานรัฐพิธีถวายเครื่อยราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ 25 เม.ย. 2557 เวลา 14:55 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
25 เม.ย. 2557
139 ครั้ง
ทั่วไป
การจัดงานพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ 21 เม.ย. 2557 เวลา 11:39 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
18 เม.ย. 2557
135 ครั้ง
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ 18 เม.ย. 2557 เวลา 09:08 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
17 เม.ย. 2557
123 ครั้ง
ทั่วไป
การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ 8 เม.ย. 2557 เวลา 14:13 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
8 เม.ย. 2557
166 ครั้ง
ทั่วไป
การสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในวันหยุดราชการ (เดือนเมษายน ๒๕๕๗)
โพสต์เมื่อ 28 มี.ค. 2557 เวลา 11:38 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
27 มี.ค. 2557
159 ครั้ง

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 440 คน
  เมื่อวาน 6,241 คน
  7 วันที่ผ่านมา 40,618 คน
  เดือนที่แล้ว 110,365 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,275,898 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา