พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
หนังสือคำสั่ง

หนังสือคำสั่ง


ค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ประเภท รายการ ลงวันที่ ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด
การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.3 ว 9785 ลงวั
โพสต์เมื่อ 24 ก.ค. 2557 เวลา 18:07 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
23 ก.ค. 2557
175 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.3 ว 9501 ลงวันที่ 21 ก
โพสต์เมื่อ 24 ก.ค. 2557 เวลา 18:02 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
23 ก.ค. 2557
221 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การเปิดตลาดแบกะดินจำหน่ายสินค้าที่ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา
โพสต์เมื่อ 23 ก.ค. 2557 เวลา 15:38 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
23 ก.ค. 2557
132 ครั้ง
ทั่วไป
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"
โพสต์เมื่อ 23 ก.ค. 2557 เวลา 10:54 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
21 ก.ค. 2557
178 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ทำข่าวประชาสัมพันธ์ในพิธีเปิดการอบรมในโครงการการตลาดสมัยใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจท่องเที
โพสต์เมื่อ 21 ก.ค. 2557 เวลา 16:48 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
9 ก.ค. 2557
129 ครั้ง
ทั่วไป
การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โพสต์เมื่อ 17 ก.ค. 2557 เวลา 18:53 น. โดย สำนักงานคลังจังหวัดตาก
16 ก.ค. 2557
238 ครั้ง
ด่วนที่สุด
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน
โพสต์เมื่อ 16 ก.ค. 2557 เวลา 13:11 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
15 ก.ค. 2557
168 ครั้ง
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีและวางพวงมาลา วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โพสต์เมื่อ 9 ก.ค. 2557 เวลา 09:46 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
2 ก.ค. 2557
141 ครั้ง
ทั่วไป
แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.๑) ตามประะกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฯ
โพสต์เมื่อ 7 ก.ค. 2557 เวลา 11:10 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 ก.ค. 2557
146 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพคืนความสุขให้ประชาชน
โพสต์เมื่อ 4 ก.ค. 2557 เวลา 16:18 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
4 ก.ค. 2557
148 ครั้ง
ด่วนที่สุด
เรียนเชิญร่วมงานสัปดาห์อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา สัมพันธ์ไมตรีมิติพระพุทธศาสนาไทย - เมียนมาร์
โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2557 เวลา 14:27 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 ก.ค. 2557
135 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "มหาดไทย รวมใจปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน" ครั้งที่ ๓
โพสต์เมื่อ 1 ก.ค. 2557 เวลา 15:42 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
1 ก.ค. 2557
143 ครั้ง
ทั่วไป
กิจกรรม "จังหวัดประหยัดไฟ" ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสิรมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มครัวเรือ
โพสต์เมื่อ 30 มิ.ย. 2557 เวลา 11:27 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
27 มิ.ย. 2557
163 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอแจ้งขนาดและราคาของเสื้อลายเอกลักษณ์จังหวัดตาก (เพิ่มเติม)
โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2557 เวลา 11:21 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
23 มิ.ย. 2557
246 ครั้ง
ด่วน
ข้อเสนอสิทธิประโยชน์และมาตรการพิเศษต่างๆ ที่พึงมีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2557 เวลา 09:36 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
20 มิ.ย. 2557
162 ครั้ง
ด่วนมาก
การสั่งจองเสื้อลายเอกลักษณ์จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 19 มิ.ย. 2557 เวลา 14:19 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
19 มิ.ย. 2557
271 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเสนอผลงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ "ความเป็นเลิศด้านการบริการราชการแบบมีส่วนร่วม
โพสต์เมื่อ 17 มิ.ย. 2557 เวลา 14:24 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
17 มิ.ย. 2557
133 ครั้ง
ทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กเทรอนิกส์และระบบจองห้องประชุม"
โพสต์เมื่อ 16 มิ.ย. 2557 เวลา 13:27 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
13 มิ.ย. 2557
187 ครั้ง
ทั่วไป
ตัวอย่างแบบประชาสัมพันธ์วาระสำคัญของจังหวัดตาก_สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒_แบบที่ ๒
โพสต์เมื่อ 9 มิ.ย. 2557 เวลา 13:44 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
5 มิ.ย. 2557
185 ครั้ง
ทั่วไป
ตัวอย่างแบบประชาสัมพันธ์วาระสำคัญของจังหวัดตาก_สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒_แบบที่ ๑
โพสต์เมื่อ 9 มิ.ย. 2557 เวลา 13:43 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
5 มิ.ย. 2557
178 ครั้ง
ทั่วไป
กำหนดวาระสำคัญจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2557 เวลา 14:53 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
5 มิ.ย. 2557
291 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ)
โพสต์เมื่อ 2 มิ.ย. 2557 เวลา 14:20 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
29 พ.ค. 2557
238 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การรับส่งงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒)
โพสต์เมื่อ 28 พ.ค. 2557 เวลา 13:28 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
28 พ.ค. 2557
293 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การรับส่งงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 28 พ.ค. 2557 เวลา 13:05 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
28 พ.ค. 2557
257 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความร่วมมือแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ฺเพื่อการขยายพันธุ์สะแกนา
โพสต์เมื่อ 26 พ.ค. 2557 เวลา 16:36 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
23 พ.ค. 2557
111 ครั้ง
ด่วนมาก
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน
โพสต์เมื่อ 23 พ.ค. 2557 เวลา 11:36 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
23 พ.ค. 2557
141 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศด่วนที่สุด จังหวัดตาก ขอยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ "จากใจถึงใจ" ครั้งที่ ๓
โพสต์เมื่อ 23 พ.ค. 2557 เวลา 11:31 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
23 พ.ค. 2557
158 ครั้ง
ทั่วไป
การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ 15 พ.ค. 2557 เวลา 16:40 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 พ.ค. 2557
151 ครั้ง
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ปี ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ 7 พ.ค. 2557 เวลา 11:40 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
7 เม.ย. 2557
129 ครั้ง
ด่วนที่สุด
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ณ บริเวณลานประดู่ (ดอยรวก) ถนนสายตาก-แม่สอด
โพสต์เมื่อ 6 พ.ค. 2557 เวลา 16:47 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
6 พ.ค. 2557
157 ครั้ง

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 4 คน
  วันนี้ 3,031 คน
  เมื่อวาน 3,537 คน
  7 วันที่ผ่านมา 29,507 คน
  เดือนที่แล้ว 110,156 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,637,712 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา