พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
หนังสือคำสั่ง

หนังสือคำสั่ง


ค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ประเภท รายการ ลงวันที่ ดาวน์โหลด
ทั่วไป
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผลการประกวดร้านนิทรรศการของส่วนราชการ "งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดต
โพสต์เมื่อ 12 ม.ค. 2560 เวลา 15:58 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
11 ม.ค. 2560
107 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีและการวางพานพุ่มดอกไม้สด วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี
โพสต์เมื่อ 12 ม.ค. 2560 เวลา 14:12 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
10 ม.ค. 2560
98 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 4 ม.ค. 2560 เวลา 15:18 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
28 ธ.ค. 2559
143 ครั้ง
ทั่วไป
สรุปประเด็นรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน ประจำวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
โพสต์เมื่อ 29 ธ.ค. 2559 เวลา 09:28 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
16 ธ.ค. 2559
79 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ยกเลิกหนังสือร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และใช้หนังสือฉบับนี้แทน
โพสต์เมื่อ 16 ธ.ค. 2559 เวลา 09:48 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
15 ธ.ค. 2559
186 ครั้ง
ด่วนที่สุด
วันหยุดราชการ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐
โพสต์เมื่อ 15 ธ.ค. 2559 เวลา 11:10 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
15 ธ.ค. 2016
87 ครั้ง
ด่วนที่สุด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒-บัญชีการเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ
โพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. 2559 เวลา 14:17 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 ธ.ค. 2559
159 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเฝ้ารับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. 2559 เวลา 14:14 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 ธ.ค. 2559
176 ครั้ง
ด่วนที่สุด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒-คำสั่งจังหวัดตากที่ ๓๓๒๗/๒๕๕๙
โพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. 2559 เวลา 14:12 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 ธ.ค. 2559
242 ครั้ง
ด่วนที่สุด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-กำหนดการเสด็จ
โพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. 2559 เวลา 14:11 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 ธ.ค. 2559
141 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. 2559 เวลา 14:08 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 ธ.ค. 2559
118 ครั้ง
ด่วนที่สุด
แนวทางการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เพิ่มเติม)
โพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. 2559 เวลา 09:12 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 ธ.ค. 2559
346 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสต์เมื่อ 7 ธ.ค. 2559 เวลา 11:36 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
7 ธ.ค. 2559
141 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 7 ธ.ค. 2559 เวลา 11:17 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
7 ธ.ค. 2559
77 ครั้ง
ด่วนที่สุด
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม
โพสต์เมื่อ 1 ธ.ค. 2559 เวลา 13:48 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
1 ธ.ค. 2016
117 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมลงนามถวายอาลัย(ออนไลน์) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทาง
โพสต์เมื่อ 24 พ.ย. 2559 เวลา 16:03 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
24 พ.ย. 2559
94 ครั้ง
ทั่วไป
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็น "พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไท
โพสต์เมื่อ 21 พ.ย. 2559 เวลา 15:25 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
17 พ.ย. 2559
87 ครั้ง
ด่วนที่สุด
แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โพสต์เมื่อ 21 พ.ย. 2559 เวลา 15:24 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
17 พ.ย. 2559
116 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" (ที่ ตก 0017.3/ว 40371)
โพสต์เมื่อ 21 พ.ย. 2559 เวลา 10:34 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
18 พ.ย. 2559
121 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" (ที่ ตก 0017.3/ว 40367)
โพสต์เมื่อ 18 พ.ย. 2559 เวลา 15:58 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
18 พ.ย. 2559
124 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสำนีกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
โพสต์เมื่อ 10 พ.ย. 2559 เวลา 11:01 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
10 พ.ย. 2559
149 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 9 พ.ย. 2559 เวลา 11:43 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
8 พ.ย. 2559
147 ครั้ง
ทั่วไป
การเรียกขานชื่อสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด
โพสต์เมื่อ 2 พ.ย. 2559 เวลา 14:10 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
2 พ.ย. 2559
193 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ
โพสต์เมื่อ 25 ต.ค. 2559 เวลา 11:31 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
21 ต.ค. 2559
303 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โพสต์เมื่อ 20 ต.ค. 2559 เวลา 14:20 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
20 ต.ค. 2559
4,892 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
โพสต์เมื่อ 17 ต.ค. 2559 เวลา 15:43 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
17 ต.ค. 2559
330 ครั้ง
ทั่วไป
สรุปประเด็นรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน ประจำวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559
โพสต์เมื่อ 10 ต.ค. 2559 เวลา 09:56 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
6 ต.ค. 2559
87 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ 7 ต.ค. 2559 เวลา 15:37 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
7 ต.ค. 2559
5,540 ครั้ง
ทั่วไป
การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชน
โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2559 เวลา 08:51 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 ต.ค. 2559
109 ครั้ง
ทั่วไป
การสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในวันหยุดราชการ
โพสต์เมื่อ 3 ต.ค. 2559 เวลา 15:25 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
30 ก.ย. 2559
106 ครั้ง

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 4 คน
  วันนี้ 533 คน
  เมื่อวาน 6,241 คน
  7 วันที่ผ่านมา 40,618 คน
  เดือนที่แล้ว 110,365 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,275,991 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา