พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
หนังสือคำสั่ง

หนังสือคำสั่ง


ค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ประเภท รายการ ลงวันที่ ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด
ขอเลื่อนการจัดงานแสดงมุุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำจังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๙
โพสต์เมื่อ 15 ก.ย. 2559 เวลา 09:02 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
14 ก.ย. 2559
99 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 7 ก.ย. 2559 เวลา 11:23 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
7 ก.ย. 2559
87 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้านการ
โพสต์เมื่อ 26 ส.ค. 2559 เวลา 14:54 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
26 ส.ค. 2559
149 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมเตรียมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแนวทางจ
โพสต์เมื่อ 26 ส.ค. 2559 เวลา 11:57 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
26 ส.ค. 2559
128 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การมอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรม "ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ จังหวัดตาก"
โพสต์เมื่อ 24 ส.ค. 2559 เวลา 10:15 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
24 ส.ค. 2559
96 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ จังหวัดตาก"
โพสต์เมื่อ 24 ส.ค. 2559 เวลา 10:06 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
24 ส.ค. 2559
85 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรร
โพสต์เมื่อ 3 ส.ค. 2559 เวลา 13:58 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 ส.ค. 2559
164 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 2 ส.ค. 2559 เวลา 10:17 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
2 ส.ค. 2559
80 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
โพสต์เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 13:58 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
27 ก.ค. 2559
104 ครั้ง
ทั่วไป
สรุปประเด็นรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน ประจำวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559
โพสต์เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 16:46 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
27 มิ.ย. 2559
115 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ" เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2559 เวลา 15:10 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
28 มิ.ย. 2559
1,172 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีและวางพวงมาลา วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 11:18 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
23 มิ.ย. 2559
102 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี รอบใหม่ (พ.ศ. 2561-2564)
โพสต์เมื่อ 22 มิ.ย. 2559 เวลา 16:11 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
16 มิ.ย. 2559
145 ครั้ง
ทั่วไป
สรุปประเด็นรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน ประจำวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559
โพสต์เมื่อ 22 มิ.ย. 2559 เวลา 10:26 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
22 มิ.ย. 2559
91 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 22 มิ.ย. 2559 เวลา 10:15 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
22 มิ.ย. 2559
85 ครั้ง
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum
โพสต์เมื่อ 21 มิ.ย. 2559 เวลา 16:41 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
15 มิ.ย. 2559
102 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ" เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (
โพสต์เมื่อ 21 มิ.ย. 2559 เวลา 14:16 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
21 มิ.ย. 2016
71 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ
โพสต์เมื่อ 21 มิ.ย. 2559 เวลา 14:15 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
21 มิ.ย. 2559
104 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวัง ป้องกันระบบคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ในความรับผิดชอบ
โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 เวลา 09:39 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
16 มิ.ย. 2559
98 ครั้ง
ทั่วไป
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 เวลา 09:38 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
16 มิ.ย. 2559
115 ครั้ง
ทั่วไป
แนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสมบนสื
โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 เวลา 09:37 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
16 มิ.ย. 2559
75 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ" เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (
โพสต์เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 เวลา 11:36 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
16 มิ.ย. 2559
73 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
โพสต์เมื่อ 13 มิ.ย. 2559 เวลา 11:34 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
13 มิ.ย. 2559
117 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมงานโครงการปลูกป่าประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โพสต์เมื่อ 13 มิ.ย. 2559 เวลา 10:56 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
10 มิ.ย. 2559
124 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2559 เวลา 11:19 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
6 มิ.ย. 2559
137 ครั้ง
ทั่วไป
สิ่งที่ส่งมาด้วย_การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2559 เวลา 11:17 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 มิ.ย. 2016
150 ครั้ง
ทั่วไป
สรุปประเด็นรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน ประจำวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2559 เวลา 09:06 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
6 มิ.ย. 2559
87 ครั้ง
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานตามรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โพสต์เมื่อ 31 พ.ค. 2559 เวลา 21:15 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
31 พ.ค. 2559
192 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ" เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (
โพสต์เมื่อ 30 พ.ค. 2559 เวลา 16:31 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
30 พ.ค. 2559
89 ครั้ง
ทั่วไป
สรุปประเด็นรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน ประจำวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2559 เวลา 14:18 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
27 พ.ค. 2559
99 ครั้ง

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 3,967 คน
  เมื่อวาน 5,059 คน
  7 วันที่ผ่านมา 23,088 คน
  เดือนที่แล้ว 89,169 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,043,663 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา