พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
หนังสือคำสั่ง

หนังสือคำสั่ง


ค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ประเภท รายการ ลงวันที่ ดาวน์โหลด
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๕ ก.พ. ๕๙)
โพสต์เมื่อ 9 ก.พ. 2559 เวลา 10:48 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
9 ก.พ. 2559
68 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดงานทำบุญรวมพลคนปีวอกทำบุญแก้ปีชง
โพสต์เมื่อ 9 ก.พ. 2559 เวลา 10:20 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
5 ก.พ. 2559
100 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕
โพสต์เมื่อ 3 ก.พ. 2559 เวลา 13:23 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 ก.พ. 2559
97 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก 9 วันหรรษาพาสนุกแบบสุขๆ ในระหว่างวันที่ 6 - 14 ก.พ. 255
โพสต์เมื่อ 28 ม.ค. 2559 เวลา 11:21 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
28 ม.ค. 2559
119 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๒๒ ม.ค. ๕๙)
โพสต์เมื่อ 27 ม.ค. 2559 เวลา 13:54 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
27 ม.ค. 2559
66 ครั้ง
ทั่วไป
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสัน
โพสต์เมื่อ 19 ม.ค. 2559 เวลา 16:00 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
19 ม.ค. 2559
76 ครั้ง
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ ประจำปี ๒๕๕๙
โพสต์เมื่อ 19 ม.ค. 2559 เวลา 15:59 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
19 ม.ค. 2559
75 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๑๕ ม.ค. ๕๙)
โพสต์เมื่อ 19 ม.ค. 2559 เวลา 10:19 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
19 ม.ค. 2559
84 ครั้ง
ด่วนที่สุด
กำหนดการ_การเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘
โพสต์เมื่อ 8 ม.ค. 2559 เวลา 11:33 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
8 ม.ค. 2559
96 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ พร้อมรายชื่อ
โพสต์เมื่อ 8 ม.ค. 2559 เวลา 11:32 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
8 ม.ค. 2559
193 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
โพสต์เมื่อ 30 ธ.ค. 2558 เวลา 11:34 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
30 ธ.ค. 2558
75 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๘)
โพสต์เมื่อ 30 ธ.ค. 2558 เวลา 10:23 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
30 ธ.ค. 2558
80 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
โพสต์เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 เวลา 16:10 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
24 ธ.ค. 2558
96 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๘)
โพสต์เมื่อ 22 ธ.ค. 2558 เวลา 16:26 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
22 ธ.ค. 2558
66 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๘)
โพสต์เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 เวลา 14:26 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
15 ธ.ค. 2558
82 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นบัตรอวยพร (ส.ค.ส.) และปฏิทิน
โพสต์เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 เวลา 11:10 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
11 ธ.ค. 2558
90 ครั้ง
ด่วนที่สุด
แจ้งแนวทางการสั่งจองบัตรอวยพร (ส.ค.ส.) และปฏิทินการท่องเที่ยวประจำจังหวัดตาก ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 เวลา 09:09 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
14 ธ.ค. 2558
83 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
โพสต์เมื่อ 14 ธ.ค. 2558 เวลา 14:30 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
11 ธ.ค. 2558
154 ครั้ง
ทั่วไป
เชิญชวนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปั่นเพื่อพ่อ... Bike for Dad" จั
โพสต์เมื่อ 10 ธ.ค. 2558 เวลา 15:36 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
9 ธ.ค. 2558
93 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๔ ธ.ค. ๕๘)
โพสต์เมื่อ 9 ธ.ค. 2558 เวลา 15:22 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
9 ธ.ค. 2558
65 ครั้ง
ด่วนที่สุด
เชิญชวนแต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โพสต์เมื่อ 9 ธ.ค. 2558 เวลา 13:03 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
9 ธ.ค. 2558
163 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญชวนสั่งจองบัตรอวยพร (ส.ค.ส.) และปฏิทินการท่องเที่ยว ประจำจังหวัดตาก ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 14:07 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
4 ธ.ค. 2558
96 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค. 2558
โพสต์เมื่อ 1 ธ.ค. 2558 เวลา 14:40 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
1 ธ.ค. 2558
393 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ
โพสต์เมื่อ 30 พ.ย. 2558 เวลา 15:13 น. โดย ศุภลักษ์ วงศ์ประทุม
30 พ.ย. 2558
247 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๘)
โพสต์เมื่อ 24 พ.ย. 2558 เวลา 11:39 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
24 พ.ย. 2558
88 ครั้ง
ด่วนที่สุด
เชิญชวนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD จังหวัดตาก (ซ้อมใหญ่ ครั้งที่ ๑)
โพสต์เมื่อ 17 พ.ย. 2558 เวลา 13:59 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
17 พ.ย. 2558
142 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๘)
โพสต์เมื่อ 17 พ.ย. 2558 เวลา 12:59 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
17 พ.ย. 2558
78 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๖ พ.ย. ๕๘)
โพสต์เมื่อ 12 พ.ย. 2558 เวลา 15:56 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 พ.ย. 2558
100 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
โพสต์เมื่อ 3 พ.ย. 2558 เวลา 15:04 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 พ.ย. 2558
124 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ (แจ้งท้าย) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ VCS
โพสต์เมื่อ 3 พ.ย. 2558 เวลา 15:04 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 พ.ย. 2558
106 ครั้ง

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 7 คน
  วันนี้ 1,310 คน
  เมื่อวาน 4,053 คน
  7 วันที่ผ่านมา 20,564 คน
  เดือนที่แล้ว 103,080 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 7,846,781 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา