พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
หนังสือคำสั่ง

หนังสือคำสั่ง


ค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ประเภท รายการ ลงวันที่ ดาวน์โหลด
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๔ มี.ค. ๕๙
โพสต์เมื่อ 7 มี.ค. 2559 เวลา 15:42 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
7 มี.ค. 2559
83 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ (๒๖ ก.พ. ๕๙)
โพสต์เมื่อ 1 มี.ค. 2559 เวลา 09:34 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
1 มี.ค. 2559
95 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๙)
โพสต์เมื่อ 24 ก.พ. 2559 เวลา 14:19 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
24 ก.พ. 2559
83 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๙)
โพสต์เมื่อ 17 ก.พ. 2559 เวลา 10:55 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
17 ก.พ. 2559
84 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดกิจกรรมวาเลน์ไทน์แฟร์สองแผ่นดิน ตาก - เมียวดี 2016 (ภาคเอกชน)
โพสต์เมื่อ 11 ก.พ. 2559 เวลา 10:35 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
11 ก.พ. 2559
84 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดกิจกรรมวาเลน์ไทน์แฟร์สองแผ่นดิน ตาก - เมียวดี 2016
โพสต์เมื่อ 11 ก.พ. 2559 เวลา 10:35 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
10 ก.พ. 2559
121 ครั้ง
ทั่วไป
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ 11 ก.พ. 2559 เวลา 09:30 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
11 ก.พ. 2559
62 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๕ ก.พ. ๕๙)
โพสต์เมื่อ 9 ก.พ. 2559 เวลา 10:48 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
9 ก.พ. 2559
73 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดงานทำบุญรวมพลคนปีวอกทำบุญแก้ปีชง
โพสต์เมื่อ 9 ก.พ. 2559 เวลา 10:20 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
5 ก.พ. 2559
106 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕
โพสต์เมื่อ 3 ก.พ. 2559 เวลา 13:23 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 ก.พ. 2559
102 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก 9 วันหรรษาพาสนุกแบบสุขๆ ในระหว่างวันที่ 6 - 14 ก.พ. 255
โพสต์เมื่อ 28 ม.ค. 2559 เวลา 11:21 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
28 ม.ค. 2559
125 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๒๒ ม.ค. ๕๙)
โพสต์เมื่อ 27 ม.ค. 2559 เวลา 13:54 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
27 ม.ค. 2559
72 ครั้ง
ทั่วไป
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสัน
โพสต์เมื่อ 19 ม.ค. 2559 เวลา 16:00 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
19 ม.ค. 2559
83 ครั้ง
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ ประจำปี ๒๕๕๙
โพสต์เมื่อ 19 ม.ค. 2559 เวลา 15:59 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
19 ม.ค. 2559
81 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๑๕ ม.ค. ๕๙)
โพสต์เมื่อ 19 ม.ค. 2559 เวลา 10:19 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
19 ม.ค. 2559
90 ครั้ง
ด่วนที่สุด
กำหนดการ_การเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘
โพสต์เมื่อ 8 ม.ค. 2559 เวลา 11:33 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
8 ม.ค. 2559
102 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ พร้อมรายชื่อ
โพสต์เมื่อ 8 ม.ค. 2559 เวลา 11:32 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
8 ม.ค. 2559
226 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
โพสต์เมื่อ 30 ธ.ค. 2558 เวลา 11:34 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
30 ธ.ค. 2558
81 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๘)
โพสต์เมื่อ 30 ธ.ค. 2558 เวลา 10:23 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
30 ธ.ค. 2558
86 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
โพสต์เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 เวลา 16:10 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
24 ธ.ค. 2558
104 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๘)
โพสต์เมื่อ 22 ธ.ค. 2558 เวลา 16:26 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
22 ธ.ค. 2558
73 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๘)
โพสต์เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 เวลา 14:26 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
15 ธ.ค. 2558
88 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นบัตรอวยพร (ส.ค.ส.) และปฏิทิน
โพสต์เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 เวลา 11:10 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
11 ธ.ค. 2558
97 ครั้ง
ด่วนที่สุด
แจ้งแนวทางการสั่งจองบัตรอวยพร (ส.ค.ส.) และปฏิทินการท่องเที่ยวประจำจังหวัดตาก ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 เวลา 09:09 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
14 ธ.ค. 2558
90 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
โพสต์เมื่อ 14 ธ.ค. 2558 เวลา 14:30 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
11 ธ.ค. 2558
159 ครั้ง
ทั่วไป
เชิญชวนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปั่นเพื่อพ่อ... Bike for Dad" จั
โพสต์เมื่อ 10 ธ.ค. 2558 เวลา 15:36 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
9 ธ.ค. 2558
98 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๔ ธ.ค. ๕๘)
โพสต์เมื่อ 9 ธ.ค. 2558 เวลา 15:22 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
9 ธ.ค. 2558
70 ครั้ง
ด่วนที่สุด
เชิญชวนแต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โพสต์เมื่อ 9 ธ.ค. 2558 เวลา 13:03 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
9 ธ.ค. 2558
168 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญชวนสั่งจองบัตรอวยพร (ส.ค.ส.) และปฏิทินการท่องเที่ยว ประจำจังหวัดตาก ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 14:07 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
4 ธ.ค. 2558
102 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค. 2558
โพสต์เมื่อ 1 ธ.ค. 2558 เวลา 14:40 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
1 ธ.ค. 2558
398 ครั้ง

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 4,087 คน
  เมื่อวาน 5,059 คน
  7 วันที่ผ่านมา 23,088 คน
  เดือนที่แล้ว 89,169 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,043,783 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา