พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศและการสื่อสารค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตก0017.2/ว10728 ลว 14 มิ.ย.61 ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2561
โพสต์เมื่อ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 10:14 น. (ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
2
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ตก0017.2/ว10394 ลว8 มิ.ย.61_สวัสดิการแห่งรัฐ&ไทยนิยมฯQ3-2561
โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2561 เวลา 14:13 น. (ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
3
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ตก 0017.2/ว9693 ลว.4 มิ.ย.61
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 10:22 น. (ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ลว. 4 มิ.ย. 61) แบบตอบรับการฝึกอบรม
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 10:17 น. (ดาวน์โหลด 39 ครั้ง)
5
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ลว.4 มิ.ย.61)รายชื่อรุ่นที่ 1
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 10:17 น. (ดาวน์โหลด 23 ครั้ง)
6
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ลว. 4 มิ.ย. 61) กำหนดการฝึกอบรม
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 10:17 น. (ดาวน์โหลด 23 ครั้ง)
7
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ลว.4 มิ.ย.61)รายชื่อรุ่นที่ 3
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 10:17 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ลว.4 มิ.ย.61)รายชื่อรุ่นที่ 2
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 10:17 น. (ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
9
สิ่งที่ส่งมาด้วย2_หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก0017.2/ว9275 ลว.24พ.ค. 61 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ฯ
โพสต์เมื่อ 24 พ.ค. 2561 เวลา 10:50 น. (ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)
10
สิ่งที่ส่งมาด้วย1_หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก0017.2/ว9275 ลว.24พ.ค. 61 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ฯ
โพสต์เมื่อ 24 พ.ค. 2561 เวลา 10:49 น. (ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
11
หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.2/ว9275 ลว.24พ.ค. 61 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ฯ
โพสต์เมื่อ 24 พ.ค. 2561 เวลา 10:49 น. (ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
12
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต17 ตามหนังสือ ตก0017.2/ว8581,8582 ลว.9 พ.ค.61 พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย(word)
โพสต์เมื่อ 9 พ.ค. 2561 เวลา 16:05 น. (ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
13
การตรวจติดตามงาน/โครงการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม ปี 2561 พร้อมแบบรายงานฯ
โพสต์เมื่อ 24 เม.ย. 2561 เวลา 14:56 น. (ดาวน์โหลด 44 ครั้ง)
14
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2561 พร้อมแบบรายงานฯ
โพสต์เมื่อ 11 เม.ย. 2561 เวลา 17:14 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
15
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจฯ ของ ผต.มท.(มีนาคม 2561) ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.2/ว4051 ลว.6 มี.ค.61
โพสต์เมื่อ 6 มี.ค. 2561 เวลา 16:41 น. (ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)
16
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว4024 ลว. 2มีค61
โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2561 เวลา 18:23 น. (ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
17
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานฯ ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว2361 ลว. 6 ก.พ.61
โพสต์เมื่อ 12 ก.พ. 2561 เวลา 17:11 น. (ดาวน์โหลด 44 ครั้ง)
18
สิ่งที่ส่งมาด้วย_ตามหนังสือ จังหวัดตากด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว2468 ลว.7 ก.พ. 61
โพสต์เมื่อ 8 ก.พ. 2561 เวลา 10:57 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
19
รายงานผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 22 ม.ค. 2561 เวลา 17:52 น. (ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)
20
กำหนดการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 ในพื้นที่จังหวัดตาก (มกราคม 2561) พร้อมแบบรายงานฯ
โพสต์เมื่อ 15 ม.ค. 2561 เวลา 19:29 น. (ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
21
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตก0017.2/ว33740 ลว.27 ธ.ค.60 แบบแจ้งข้อเสนอแนะของ ผต.นร.เขต 17 ประจำปี 2560 รอบที่ 2
โพสต์เมื่อ 3 ม.ค. 2561 เวลา 10:44 น. (ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
22
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ธันวาคม 2560)
โพสต์เมื่อ 25 ธ.ค. 2560 เวลา 14:08 น. (ดาวน์โหลด 37 ครั้ง)
23
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ (อัพเดท ณ วันที่ 7 ธ.ค.60)
โพสต์เมื่อ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 17:24 น. (ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
24
สิ่งที่ส่งมาด้วย/แบบฟอร์ม(word) ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว30897 ลว15 พ.ย.60 ผู้ตรวจราชการ มท. เขต17 ลงพื้นที่ จ.ตาก
โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2560 เวลา 15:25 น. (ดาวน์โหลด 69 ครั้ง)
25
การรายงานผลปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการ มท.(พ.ย.60) พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ตก 0017.2/ว30529 ลว.6 พ.ย.60
โพสต์เมื่อ 13 พ.ย. 2560 เวลา 16:11 น. (ดาวน์โหลด 62 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 3,631 คน
  เมื่อวาน 2,745 คน
  7 วันที่ผ่านมา 27,183 คน
  เดือนที่แล้ว 98,872 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 7,755,797 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา