พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศและการสื่อสารค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
แบบรายงานตามประเด็นตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย(กุมภาพันธ์ 2562) ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว2565 ลว.13 ก.พ.62
โพสต์เมื่อ 13 ก.พ. 2562 เวลา 17:09 น. (ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
2
แบบฟอร์มข้อมูลสินค้าเกษตรล้นตลาด/สินค้าของดีระดับพรีเมี่ยม ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว2082 ลว. 6 ก.พ.62
โพสต์เมื่อ 8 ก.พ. 2562 เวลา 09:13 น. (ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
3
แบบรายงานฯ ตามประเด็นตรวจฯ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 (ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว1016 ลว.18 ม.ค.62)
โพสต์เมื่อ 21 ม.ค. 2562 เวลา 16:00 น. (ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
4
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว879 ลว.16 ม.ค.62 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว-all
โพสต์เมื่อ 16 ม.ค. 2562 เวลา 14:27 น. (ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
5
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว352 ลว. 8 มกราคม 2562
โพสต์เมื่อ 9 ม.ค. 2562 เวลา 15:24 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
6
0017-2_ว25299_61-12-25การรวบรวมแนว พรด สมเด็จพระเทพฯ-Tak2561
โพสต์เมื่อ 26 ธ.ค. 2561 เวลา 10:34 น. (ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
7
กำหนดการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 พื่นที่จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 10:56 น. (ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
8
แบบฟอร์มลงทะเบียนปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก จังหวัดตาก (แบบสรุปรายชื่อ)
โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2561 เวลา 11:57 น. (ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)
9 ' border=1 height=30 >
เส้นทางปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 18 พ.ย. 2561 เวลา 11:12 น. (ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
10
การประชุมตรวจติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร/รักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปี 2561/62 ของ ผต.นร.เขต17 (ตก0017.2/ว22503 ลว.12พย61)
โพสต์เมื่อ 13 พ.ย. 2561 เวลา 13:27 น. (ดาวน์โหลด 37 ครั้ง)
11
การจัดกิจกรรมวันดินโลก ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว22053 ลว. 5 พ.ย.61
โพสต์เมื่อ 8 พ.ย. 2561 เวลา 15:11 น. (ดาวน์โหลด 26 ครั้ง)
12
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว21929 ลว. 2 พ.ย.61
โพสต์เมื่อ 8 พ.ย. 2561 เวลา 15:02 น. (ดาวน์โหลด 23 ครั้ง)
13
ประเด็นตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ย.61) ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก0017.2/ว21928 ลว. 2 พ.ย.61
โพสต์เมื่อ 2 พ.ย. 2561 เวลา 14:14 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
14
สำเนาคำสั่งเกี่ยวกับการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.2/ว21902 ลว. 1 พ.ย.61
โพสต์เมื่อ 2 พ.ย. 2561 เวลา 14:12 น. (ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
15
เอกสารประกอบการประชุมหารือแนวทางบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศฯ (NGIS Portal) วันที่ 26 ต.ค. 61
โพสต์เมื่อ 26 ต.ค. 2561 เวลา 15:31 น. (ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
16
รายงานสรุปการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศฯ (NGIS Portal) 26 ต.ค.61
โพสต์เมื่อ 26 ต.ค. 2561 เวลา 15:31 น. (ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
17
สิ่งที่ส่งมาด้วย_แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลฯ_หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว 20967 ลว.17 ต.ค.61
โพสต์เมื่อ 19 ต.ค. 2561 เวลา 09:53 น. (ดาวน์โหลด 100 ครั้ง)
18
แบบฟอร์มข้อมูลทำเนียบส่วนราชการ จังหวัดตาก_Tak 61-10-10
โพสต์เมื่อ 10 ต.ค. 2561 เวลา 16:28 น. (ดาวน์โหลด 94 ครั้ง)
19
การสนับสนุนการบริหารจัดการพืชเกษตรครบวงจร ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว19792 ลว.27 ก.ย.61 พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
โพสต์เมื่อ 28 ก.ย. 2561 เวลา 16:31 น. (ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
20
การตรวจสต๊อกสินค้าเกษตรคงเหลือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฯ ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.2/ว19141 ลว. 17 ก.ย.61
โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2561 เวลา 14:36 น. (ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
21
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว17501 ลว.10 ก.ย.61 ประเด็นการตรวจราชกระทรวงมหาดไทย (กันยายน 2561)
โพสต์เมื่อ 14 ก.ย. 2561 เวลา 17:17 น. (ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
22
Newสิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ตก 0017.2/ว18761 ลว.12 ก.ย.61 แนวทางการขยายตลาดประชารัฐ/ตลาดชุมชนในพื้นที่ฯ จังหวัด/อำเภอ
โพสต์เมื่อ 14 ก.ย. 2561 เวลา 11:16 น. (ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)
23
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 28 ส.ค. 2561 เวลา 16:42 น. (ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
24
แผนบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 28 ส.ค. 2561 เวลา 16:41 น. (ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
25
การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 พร้อมแบบรายงานฯ
โพสต์เมื่อ 15 ส.ค. 2561 เวลา 18:00 น. (ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 11 คน
  วันนี้ 720 คน
  เมื่อวาน 4,367 คน
  7 วันที่ผ่านมา 28,596 คน
  เดือนที่แล้ว 110,156 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,644,165 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา