พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศและการสื่อสารค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
กำหนดการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 พื่นที่จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 10:56 น. (ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
2
แบบฟอร์มลงทะเบียนปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก จังหวัดตาก (แบบสรุปรายชื่อ)
โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2561 เวลา 11:57 น. (ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
3 ' border=1 height=30 >
เส้นทางปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 18 พ.ย. 2561 เวลา 11:12 น. (ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
4
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดตาก (ข้อมูล ณ 15 พ.ย.61)
โพสต์เมื่อ 15 พ.ย. 2561 เวลา 10:50 น. (ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
5
การประชุมตรวจติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร/รักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปี 2561/62 ของ ผต.นร.เขต17 (ตก0017.2/ว22503 ลว.12พย61)
โพสต์เมื่อ 13 พ.ย. 2561 เวลา 13:27 น. (ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
6
การจัดกิจกรรมวันดินโลก ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว22053 ลว. 5 พ.ย.61
โพสต์เมื่อ 8 พ.ย. 2561 เวลา 15:11 น. (ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
7
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว21929 ลว. 2 พ.ย.61
โพสต์เมื่อ 8 พ.ย. 2561 เวลา 15:02 น. (ดาวน์โหลด 15 ครั้ง)
8
ประเด็นตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ย.61) ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก0017.2/ว21928 ลว. 2 พ.ย.61
โพสต์เมื่อ 2 พ.ย. 2561 เวลา 14:14 น. (ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
9
สำเนาคำสั่งเกี่ยวกับการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.2/ว21902 ลว. 1 พ.ย.61
โพสต์เมื่อ 2 พ.ย. 2561 เวลา 14:12 น. (ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
10
เอกสารประกอบการประชุมหารือแนวทางบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศฯ (NGIS Portal) วันที่ 26 ต.ค. 61
โพสต์เมื่อ 26 ต.ค. 2561 เวลา 15:31 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
11
รายงานสรุปการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศฯ (NGIS Portal) 26 ต.ค.61
โพสต์เมื่อ 26 ต.ค. 2561 เวลา 15:31 น. (ดาวน์โหลด 19 ครั้ง)
12
สิ่งที่ส่งมาด้วย_แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลฯ_หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว 20967 ลว.17 ต.ค.61
โพสต์เมื่อ 19 ต.ค. 2561 เวลา 09:53 น. (ดาวน์โหลด 93 ครั้ง)
13
แบบฟอร์มข้อมูลทำเนียบส่วนราชการ จังหวัดตาก_Tak 61-10-10
โพสต์เมื่อ 10 ต.ค. 2561 เวลา 16:28 น. (ดาวน์โหลด 86 ครั้ง)
14
การสนับสนุนการบริหารจัดการพืชเกษตรครบวงจร ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว19792 ลว.27 ก.ย.61 พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
โพสต์เมื่อ 28 ก.ย. 2561 เวลา 16:31 น. (ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
15
การตรวจสต๊อกสินค้าเกษตรคงเหลือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฯ ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.2/ว19141 ลว. 17 ก.ย.61
โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2561 เวลา 14:36 น. (ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
16
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว17501 ลว.10 ก.ย.61 ประเด็นการตรวจราชกระทรวงมหาดไทย (กันยายน 2561)
โพสต์เมื่อ 14 ก.ย. 2561 เวลา 17:17 น. (ดาวน์โหลด 14 ครั้ง)
17
Newสิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ตก 0017.2/ว18761 ลว.12 ก.ย.61 แนวทางการขยายตลาดประชารัฐ/ตลาดชุมชนในพื้นที่ฯ จังหวัด/อำเภอ
โพสต์เมื่อ 14 ก.ย. 2561 เวลา 11:16 น. (ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
18
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 28 ส.ค. 2561 เวลา 16:42 น. (ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
19
แผนบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 28 ส.ค. 2561 เวลา 16:41 น. (ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
20
การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 พร้อมแบบรายงานฯ
โพสต์เมื่อ 15 ส.ค. 2561 เวลา 18:00 น. (ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
21
แนวทางการบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว15481 ลว. 9 ส.ค.61
โพสต์เมื่อ 9 ส.ค. 2561 เวลา 14:33 น. (ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
22
การตรวจติดตามงาน/โครงการฯประจำปี 2561 รอบที่ 2 ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ตก 0017.2/ว15473 ลว.8 ส.ค.61)
โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2561 เวลา 16:10 น. (ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
23
เอกสารบรรยาย MS-PowerPoint
โพสต์เมื่อ 7 ส.ค. 2561 เวลา 09:48 น. (ดาวน์โหลด 47 ครั้ง)
24
เอกสารบรรยาย Infographic
โพสต์เมื่อ 7 ส.ค. 2561 เวลา 09:48 น. (ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
25
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 _รายชื่อ รุ่นที่ 1 _วันที่ 6-7 ส.ค. 61
โพสต์เมื่อ 23 ก.ค. 2561 เวลา 15:35 น. (ดาวน์โหลด 71 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 6 คน
  วันนี้ 2,240 คน
  เมื่อวาน 3,112 คน
  7 วันที่ผ่านมา 23,608 คน
  เดือนที่แล้ว 140,236 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,386,801 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา