พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศและการสื่อสารค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
แบบฟอร์มข้อมูลทำเนียบส่วนราชการ จังหวัดตาก_Tak 61-10-10
โพสต์เมื่อ 10 ต.ค. 2561 เวลา 16:28 น. (ดาวน์โหลด 38 ครั้ง)
2
การสนับสนุนการบริหารจัดการพืชเกษตรครบวงจร ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว19792 ลว.27 ก.ย.61 พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
โพสต์เมื่อ 28 ก.ย. 2561 เวลา 16:31 น. (ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
3
การตรวจสต๊อกสินค้าเกษตรคงเหลือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฯ ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.2/ว19141 ลว. 17 ก.ย.61
โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2561 เวลา 14:36 น. (ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
4
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ จ.ตาก ที่ ตก 0017.2/ว17501 ลว.10 ก.ย.61 ประเด็นการตรวจราชกระทรวงมหาดไทย (กันยายน 2561)
โพสต์เมื่อ 14 ก.ย. 2561 เวลา 17:17 น. (ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
5
Newสิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ตก 0017.2/ว18761 ลว.12 ก.ย.61 แนวทางการขยายตลาดประชารัฐ/ตลาดชุมชนในพื้นที่ฯ จังหวัด/อำเภอ
โพสต์เมื่อ 14 ก.ย. 2561 เวลา 11:16 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
6
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 28 ส.ค. 2561 เวลา 16:42 น. (ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
7
แผนบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 28 ส.ค. 2561 เวลา 16:41 น. (ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
8
การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 พร้อมแบบรายงานฯ
โพสต์เมื่อ 15 ส.ค. 2561 เวลา 18:00 น. (ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
9
แนวทางการบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว15481 ลว. 9 ส.ค.61
โพสต์เมื่อ 9 ส.ค. 2561 เวลา 14:33 น. (ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
10
การตรวจติดตามงาน/โครงการฯประจำปี 2561 รอบที่ 2 ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ตก 0017.2/ว15473 ลว.8 ส.ค.61)
โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2561 เวลา 16:10 น. (ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
11
เอกสารบรรยาย MS-PowerPoint
โพสต์เมื่อ 7 ส.ค. 2561 เวลา 09:48 น. (ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
12
เอกสารบรรยาย Infographic
โพสต์เมื่อ 7 ส.ค. 2561 เวลา 09:48 น. (ดาวน์โหลด 46 ครั้ง)
13
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 _รายชื่อ รุ่นที่ 1 _วันที่ 6-7 ส.ค. 61
โพสต์เมื่อ 23 ก.ค. 2561 เวลา 15:35 น. (ดาวน์โหลด 58 ครั้ง)
14
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_รายชื่อ รุ่นที่ 3 _วันที่ 16 - 17 ส.ค. 61
โพสต์เมื่อ 23 ก.ค. 2561 เวลา 15:35 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
15
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_รายชื่อ รุ่นที่ 2 _วันที่ 8 - 9 ส.ค. 61
โพสต์เมื่อ 23 ก.ค. 2561 เวลา 15:35 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
16
สิงที่ส่งมาด้วย 1_กำหนดการฝึกอบรมฯ
โพสต์เมื่อ 23 ก.ค. 2561 เวลา 15:35 น. (ดาวน์โหลด 52 ครั้ง)
17
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic และ Power Point แบบมืออาชีพ"
โพสต์เมื่อ 23 ก.ค. 2561 เวลา 15:35 น. (ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)
18
การรายงานผลตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (กรกฎาคม 2560) ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว12700 ลว. 12 ก.ค.61
โพสต์เมื่อ 12 ก.ค. 2561 เวลา 15:28 น. (ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
19
คุ๋มือการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office)
โพสต์เมื่อ 10 ก.ค. 2561 เวลา 10:52 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
20
แบบรายงานผลตามข้อเสนอแนะการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ค.61) ตามหนังสือ ตก 0017.2/ว11401 ลว.26 มิ.ย.61
โพสต์เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 15:13 น. (ดาวน์โหลด 19 ครั้ง)
21
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตก0017.2/ว10728 ลว 14 มิ.ย.61 ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2561
โพสต์เมื่อ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 10:14 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
22
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ตก0017.2/ว10394 ลว8 มิ.ย.61_สวัสดิการแห่งรัฐ&ไทยนิยมฯQ3-2561
โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2561 เวลา 14:13 น. (ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)
23
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ตก 0017.2/ว9693 ลว.4 มิ.ย.61
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 10:22 น. (ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)
24
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ลว. 4 มิ.ย. 61) แบบตอบรับการฝึกอบรม
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 10:17 น. (ดาวน์โหลด 53 ครั้ง)
25
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ลว.4 มิ.ย.61)รายชื่อรุ่นที่ 1
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 10:17 น. (ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 9 คน
  วันนี้ 1,944 คน
  เมื่อวาน 3,642 คน
  7 วันที่ผ่านมา 27,394 คน
  เดือนที่แล้ว 98,960 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,144,396 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา