พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร เอกสารทั่วไป

เอกสารทั่วไปค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 9 ส.ค. 2562 เวลา 14:37 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
2
โครงสร้างภารกินและการแบ่งงานภายในของสำนักงานจังหวัด (ผนวกแนบท้ายคำสั่ง สป.มท. ที่ 399/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559)
โพสต์เมื่อ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 11:11 น. (ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
3
แบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 29 ต.ค. 2561 เวลา 15:07 น. (ดาวน์โหลด 59 ครั้ง)
4
ข้อมูลประเภทเรื่องร้องทุกข์ (เศรษฐกิจ)
โพสต์เมื่อ 2 พ.ค. 2561 เวลา 16:38 น. (ดาวน์โหลด 79 ครั้ง)
5
ข้อมูลประเภทเรื่องร้องทุกข์ (พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก)
โพสต์เมื่อ 2 พ.ค. 2561 เวลา 16:38 น. (ดาวน์โหลด 79 ครั้ง)
6
ข้อมูลประเภทเรื่องร้องทุกข์ (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
โพสต์เมื่อ 2 พ.ค. 2561 เวลา 16:36 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
7
ข้อมูลประเภทเรื่องร้องทุกข์ (การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
โพสต์เมื่อ 2 พ.ค. 2561 เวลา 16:35 น. (ดาวน์โหลด 81 ครั้ง)
8
ข้อมูลประเภทเรื่องร้องทุกข์ (การเมือง การปกครอง)
โพสต์เมื่อ 2 พ.ค. 2561 เวลา 16:35 น. (ดาวน์โหลด 69 ครั้ง)
9
ข้อมูลประเภทเรื่องร้องทุกข์ (กฎหมาย)
โพสต์เมื่อ 2 พ.ค. 2561 เวลา 16:34 น. (ดาวน์โหลด 63 ครั้ง)
10
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ตก 0017.1/ว5559 ลว.26 มี.ค. 61) สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่นร.0105.06/ว 1806
โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2561 เวลา 11:55 น. (ดาวน์โหลด 149 ครั้ง)
11
ChiefTak61-01-04
โพสต์เมื่อ 1 ก.พ. 2561 เวลา 13:50 น. (ดาวน์โหลด 124 ครั้ง)
12
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ตก ๐๐๑7.1/ว5110 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559
โพสต์เมื่อ 24 มี.ค. 2559 เวลา 10:34 น. (ดาวน์โหลด 142 ครั้ง)
13
สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.1/ว4789 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
โพสต์เมื่อ 21 มี.ค. 2559 เวลา 10:00 น. (ดาวน์โหลด 134 ครั้ง)
14
แบบฟอร์มข้อมูลส่วนราชการฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.1/ว4240 ลว. 10 มีนาคม 2559)
โพสต์เมื่อ 10 มี.ค. 2559 เวลา 16:25 น. (ดาวน์โหลด 159 ครั้ง)
15
แบบประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด (ฉบับปรับปรุง)
โพสต์เมื่อ 13 ต.ค. 2558 เวลา 12:11 น. (ดาวน์โหลด 146 ครั้ง)
16 ' border=1 height=30 >
Discover Thainess LOGO
โพสต์เมื่อ 18 พ.ค. 2558 เวลา 15:47 น. (ดาวน์โหลด 143 ครั้ง)
17
Logo GUIDE Book
โพสต์เมื่อ 18 พ.ค. 2558 เวลา 15:46 น. (ดาวน์โหลด 127 ครั้ง)
18
แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ถวายพระพรออนไลน์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสต์เมื่อ 30 มี.ค. 2558 เวลา 17:04 น. (ดาวน์โหลด 113 ครั้ง)
19
(ร่าง)คำกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธ.ค.๒๕๕๗ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ บริเวณหาดทรายทอง ต.ป่ามะม่วง
โพสต์เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 14:55 น. (ดาวน์โหลด 126 ครั้ง)
20
(ร่าง)คำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธ.ค.๕๗(ภาคเช้า)
โพสต์เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 14:55 น. (ดาวน์โหลด 120 ครั้ง)
21
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์...๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ลว. ๒๔ พ.ย. ๕๗)
โพสต์เมื่อ 24 พ.ย. 2557 เวลา 17:07 น. (ดาวน์โหลด 115 ครั้ง)
22
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR CODE "ตาก...มีมากกว่าที่คิด" ...
โพสต์เมื่อ 10 พ.ย. 2557 เวลา 10:59 น. (ดาวน์โหลด 115 ครั้ง)
23
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ (เอกสารเพิ่มเติม)
โพสต์เมื่อ 8 ก.ค. 2557 เวลา 08:31 น. (ดาวน์โหลด 135 ครั้ง)
24
แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.๑) ตามประะกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฯ
โพสต์เมื่อ 7 ก.ค. 2557 เวลา 11:12 น. (ดาวน์โหลด 121 ครั้ง)
25
(ส่วนที่2) สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2554 และ ประมาณการ ปี พ.ศ. 2555
โพสต์เมื่อ 9 ต.ค. 2556 เวลา 15:50 น. (ดาวน์โหลด 124 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 625 คน
  เมื่อวาน 3,857 คน
  7 วันที่ผ่านมา 50,007 คน
  เดือนที่แล้ว 146,606 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 9,884,360 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา