พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร เอกสารทั่วไป

เอกสารทั่วไปค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
แบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 29 ต.ค. 2561 เวลา 15:07 น. (ดาวน์โหลด 44 ครั้ง)
2
ข้อมูลประเภทเรื่องร้องทุกข์ (เศรษฐกิจ)
โพสต์เมื่อ 2 พ.ค. 2561 เวลา 16:38 น. (ดาวน์โหลด 64 ครั้ง)
3
ข้อมูลประเภทเรื่องร้องทุกข์ (พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก)
โพสต์เมื่อ 2 พ.ค. 2561 เวลา 16:38 น. (ดาวน์โหลด 63 ครั้ง)
4
ข้อมูลประเภทเรื่องร้องทุกข์ (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
โพสต์เมื่อ 2 พ.ค. 2561 เวลา 16:36 น. (ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
5
ข้อมูลประเภทเรื่องร้องทุกข์ (การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
โพสต์เมื่อ 2 พ.ค. 2561 เวลา 16:35 น. (ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
6
ข้อมูลประเภทเรื่องร้องทุกข์ (การเมือง การปกครอง)
โพสต์เมื่อ 2 พ.ค. 2561 เวลา 16:35 น. (ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
7
ข้อมูลประเภทเรื่องร้องทุกข์ (กฎหมาย)
โพสต์เมื่อ 2 พ.ค. 2561 เวลา 16:34 น. (ดาวน์โหลด 51 ครั้ง)
8
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ตก 0017.1/ว5559 ลว.26 มี.ค. 61) สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่นร.0105.06/ว 1806
โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2561 เวลา 11:55 น. (ดาวน์โหลด 138 ครั้ง)
9
ChiefTak61-01-04
โพสต์เมื่อ 1 ก.พ. 2561 เวลา 13:50 น. (ดาวน์โหลด 100 ครั้ง)
10
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ตก ๐๐๑7.1/ว5110 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559
โพสต์เมื่อ 24 มี.ค. 2559 เวลา 10:34 น. (ดาวน์โหลด 129 ครั้ง)
11
สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.1/ว4789 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
โพสต์เมื่อ 21 มี.ค. 2559 เวลา 10:00 น. (ดาวน์โหลด 113 ครั้ง)
12
แบบฟอร์มข้อมูลส่วนราชการฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.1/ว4240 ลว. 10 มีนาคม 2559)
โพสต์เมื่อ 10 มี.ค. 2559 เวลา 16:25 น. (ดาวน์โหลด 146 ครั้ง)
13
แบบประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด (ฉบับปรับปรุง)
โพสต์เมื่อ 13 ต.ค. 2558 เวลา 12:11 น. (ดาวน์โหลด 132 ครั้ง)
14 ' border=1 height=30 >
Discover Thainess LOGO
โพสต์เมื่อ 18 พ.ค. 2558 เวลา 15:47 น. (ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)
15
Logo GUIDE Book
โพสต์เมื่อ 18 พ.ค. 2558 เวลา 15:46 น. (ดาวน์โหลด 115 ครั้ง)
16
แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ถวายพระพรออนไลน์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสต์เมื่อ 30 มี.ค. 2558 เวลา 17:04 น. (ดาวน์โหลด 104 ครั้ง)
17
(ร่าง)คำกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธ.ค.๒๕๕๗ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ บริเวณหาดทรายทอง ต.ป่ามะม่วง
โพสต์เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 14:55 น. (ดาวน์โหลด 111 ครั้ง)
18
(ร่าง)คำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธ.ค.๕๗(ภาคเช้า)
โพสต์เมื่อ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 14:55 น. (ดาวน์โหลด 112 ครั้ง)
19
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์...๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ลว. ๒๔ พ.ย. ๕๗)
โพสต์เมื่อ 24 พ.ย. 2557 เวลา 17:07 น. (ดาวน์โหลด 105 ครั้ง)
20
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR CODE "ตาก...มีมากกว่าที่คิด" ...
โพสต์เมื่อ 10 พ.ย. 2557 เวลา 10:59 น. (ดาวน์โหลด 107 ครั้ง)
21
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ (เอกสารเพิ่มเติม)
โพสต์เมื่อ 8 ก.ค. 2557 เวลา 08:31 น. (ดาวน์โหลด 124 ครั้ง)
22
แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.๑) ตามประะกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฯ
โพสต์เมื่อ 7 ก.ค. 2557 เวลา 11:12 น. (ดาวน์โหลด 111 ครั้ง)
23
(ส่วนที่2) สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2554 และ ประมาณการ ปี พ.ศ. 2555
โพสต์เมื่อ 9 ต.ค. 2556 เวลา 15:50 น. (ดาวน์โหลด 115 ครั้ง)
24
(ส่วนที่1) สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2554 และ ประมาณการ ปี พ.ศ. 2555
โพสต์เมื่อ 9 ต.ค. 2556 เวลา 15:50 น. (ดาวน์โหลด 115 ครั้ง)
25
คู่ีมือการให้บริการเพื่อรอยยิ้มของประชาชน ของหน่วยงานสังกัดจังหวัดตาก ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ _Part๓
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2556 เวลา 11:33 น. (ดาวน์โหลด 111 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 3,737 คน
  เมื่อวาน 4,041 คน
  7 วันที่ผ่านมา 27,518 คน
  เดือนที่แล้ว 133,017 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,886,854 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา