พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร อำนวยการ

อำนวยการค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 19 ม.ค. 61
โพสต์เมื่อ 23 ม.ค. 2561 เวลา 16:41 น. (ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
2
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540_ลว. 8 พ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 13 พ.ย. 2560 เวลา 15:54 น. (ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)
3
สรุปผลการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2560
โพสต์เมื่อ 13 พ.ย. 2560 เวลา 11:58 น. (ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
4
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ จังหวัดตาก ประจำปี 2560
โพสต์เมื่อ 22 ก.ย. 2560 เวลา 10:05 น. (ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
5
สรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2560 ผ่านระบบ VCS
โพสต์เมื่อ 21 ก.ย. 2560 เวลา 14:28 น. (ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)
6
สรุปมติการประชุมการหารือแนวทางการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 11 ก.ย. 2560 เวลา 11:26 น. (ดาวน์โหลด 33 ครั้ง)
7
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ลว. ๓๑ ส.ค. ๖๐
โพสต์เมื่อ 7 ก.ย. 2560 เวลา 09:33 น. (ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
8
สิ่งที่ส่งมาด้วย_หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๑๗.๓/๒๒๖๓๘ ลว.๑๑ ก.ค.๖๐ การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
โพสต์เมื่อ 12 ก.ค. 2560 เวลา 11:48 น. (ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
9
สรุปการประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560
โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 12:39 น. (ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
10
คำสั่งจังหวัดตากที่ 1462/2560 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 12:39 น. (ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
11
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว10537 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 15:02 น. (ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
12
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว10537 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 15:01 น. (ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
13
สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว10537 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 14:58 น. (ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
14
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว10537 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 14:57 น. (ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)
15
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว10537 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 14:57 น. (ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
16
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว10537 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 14:57 น. (ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)
17
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.3/ว10190 ลว.1 มิ.ย60
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2560 เวลา 08:56 น. (ดาวน์โหลด 33 ครั้ง)
18
แบบฯ จากกรมศิลปากร สำนักสถาปัตยกรรม
โพสต์เมื่อ 2 มิ.ย. 2560 เวลา 09:24 น. (ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
19
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.3/ว10190 ลว.1 มิ.ย60
โพสต์เมื่อ 2 มิ.ย. 2560 เวลา 09:24 น. (ดาวน์โหลด 33 ครั้ง)
20
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.3/ว10190 ลว.1 มิ.ย60
โพสต์เมื่อ 2 มิ.ย. 2560 เวลา 09:23 น. (ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
21
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.3/ว10190 ลว.1 มิ.ย 60
โพสต์เมื่อ 2 มิ.ย. 2560 เวลา 09:22 น. (ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
22
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.3/ว10190 ลว.1 มิ.ย60 เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนฯ
โพสต์เมื่อ 2 มิ.ย. 2560 เวลา 09:20 น. (ดาวน์โหลด 33 ครั้ง)
23
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตก.0017.3/ว5619 ลว29มี.ค.60_ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
โพสต์เมื่อ 24 เม.ย. 2560 เวลา 10:15 น. (ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
24
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลว.๗ มี.ค. ๖๐
โพสต์เมื่อ 7 มี.ค. 2560 เวลา 16:13 น. (ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
25
สิ่งที่ส่งมาด้วย_ การเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ลว.๒๐ ก.พ. ๖๐
โพสต์เมื่อ 20 ก.พ. 2560 เวลา 12:03 น. (ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 10 คน
  วันนี้ 2,413 คน
  เมื่อวาน 3,409 คน
  7 วันที่ผ่านมา 24,676 คน
  เดือนที่แล้ว 107,104 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 7,257,667 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา