พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร อำนวยการ

อำนวยการค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
การจัดงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
โพสต์เมื่อ 4 เม.ย. 2561 เวลา 08:41 น. (ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
2
การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 4 เม.ย. 2561 เวลา 08:41 น. (ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว4727 ลว.13 มี.ค.61
โพสต์เมื่อ 13 มี.ค. 2561 เวลา 11:47 น. (ดาวน์โหลด 115 ครั้ง)
4
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือจังหวัดตาก ที่ตก 0017.3/4056 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
โพสต์เมื่อ 7 มี.ค. 2561 เวลา 10:45 น. (ดาวน์โหลด 122 ครั้ง)
5
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (หนังสือจังหวัดตากด่วนที่สุด ที่ตก 0017.3/4012 ลว.28 ก.พ. 61)
โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2561 เวลา 13:48 น. (ดาวน์โหลด 113 ครั้ง)
6
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หนังสือจังหวัดตากด่วนที่สุด ที่ตก 0017.3/4012 ลว.28 ก.พ. 61)
โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2561 เวลา 13:48 น. (ดาวน์โหลด 101 ครั้ง)
7
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว.8 ก
โพสต์เมื่อ 15 ก.พ. 2561 เวลา 16:25 น. (ดาวน์โหลด 73 ครั้ง)
8
การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐
โพสต์เมื่อ 8 ก.พ. 2561 เวลา 16:21 น. (ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
9
คูมือการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
โพสต์เมื่อ 1 ก.พ. 2561 เวลา 14:11 น. (ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
10
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 19 ม.ค. 61
โพสต์เมื่อ 23 ม.ค. 2561 เวลา 16:41 น. (ดาวน์โหลด 57 ครั้ง)
11
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540_ลว. 8 พ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 13 พ.ย. 2560 เวลา 15:54 น. (ดาวน์โหลด 79 ครั้ง)
12
สรุปผลการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2560
โพสต์เมื่อ 13 พ.ย. 2560 เวลา 11:58 น. (ดาวน์โหลด 75 ครั้ง)
13
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ จังหวัดตาก ประจำปี 2560
โพสต์เมื่อ 22 ก.ย. 2560 เวลา 10:05 น. (ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
14
สรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2560 ผ่านระบบ VCS
โพสต์เมื่อ 21 ก.ย. 2560 เวลา 14:28 น. (ดาวน์โหลด 95 ครั้ง)
15
สรุปมติการประชุมการหารือแนวทางการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 11 ก.ย. 2560 เวลา 11:26 น. (ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
16
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ลว. ๓๑ ส.ค. ๖๐
โพสต์เมื่อ 7 ก.ย. 2560 เวลา 09:33 น. (ดาวน์โหลด 83 ครั้ง)
17
สิ่งที่ส่งมาด้วย_หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๑๗.๓/๒๒๖๓๘ ลว.๑๑ ก.ค.๖๐ การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
โพสต์เมื่อ 12 ก.ค. 2560 เวลา 11:48 น. (ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
18
สรุปการประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560
โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 12:39 น. (ดาวน์โหลด 63 ครั้ง)
19
คำสั่งจังหวัดตากที่ 1462/2560 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 12:39 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
20
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว10537 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 15:02 น. (ดาวน์โหลด 64 ครั้ง)
21
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว10537 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 15:01 น. (ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
22
สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว10537 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 14:58 น. (ดาวน์โหลด 64 ครั้ง)
23
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว10537 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 14:57 น. (ดาวน์โหลด 79 ครั้ง)
24
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว10537 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 14:57 น. (ดาวน์โหลด 63 ครั้ง)
25
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว10537 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 14:57 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 8 คน
  วันนี้ 661 คน
  เมื่อวาน 2,690 คน
  7 วันที่ผ่านมา 23,634 คน
  เดือนที่แล้ว 98,872 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 7,773,716 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา