พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร อำนวยการ

อำนวยการค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
สิ่งที่ส่งมาด้วย_หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๑๗.๓/๒๒๖๓๘ ลว.๑๑ ก.ค.๖๐ การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
โพสต์เมื่อ 12 ก.ค. 2560 เวลา 11:48 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
2
สรุปการประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560
โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 12:39 น. (ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
3
คำสั่งจังหวัดตากที่ 1462/2560 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 12:39 น. (ดาวน์โหลด 47 ครั้ง)
4
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว10537 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 15:02 น. (ดาวน์โหลด 41 ครั้ง)
5
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว10537 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 15:01 น. (ดาวน์โหลด 60 ครั้ง)
6
สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว10537 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 14:58 น. (ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)
7
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว10537 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 14:57 น. (ดาวน์โหลด 85 ครั้ง)
8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว10537 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 14:57 น. (ดาวน์โหลด 41 ครั้ง)
9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว10537 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 14:57 น. (ดาวน์โหลด 51 ครั้ง)
10
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.3/ว10190 ลว.1 มิ.ย60
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2560 เวลา 08:56 น. (ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)
11
แบบฯ จากกรมศิลปากร สำนักสถาปัตยกรรม
โพสต์เมื่อ 2 มิ.ย. 2560 เวลา 09:24 น. (ดาวน์โหลด 23 ครั้ง)
12
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.3/ว10190 ลว.1 มิ.ย60
โพสต์เมื่อ 2 มิ.ย. 2560 เวลา 09:24 น. (ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
13
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.3/ว10190 ลว.1 มิ.ย60
โพสต์เมื่อ 2 มิ.ย. 2560 เวลา 09:23 น. (ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
14
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.3/ว10190 ลว.1 มิ.ย 60
โพสต์เมื่อ 2 มิ.ย. 2560 เวลา 09:22 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
15
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.3/ว10190 ลว.1 มิ.ย60 เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนฯ
โพสต์เมื่อ 2 มิ.ย. 2560 เวลา 09:20 น. (ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
16
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตก.0017.3/ว5619 ลว29มี.ค.60_ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
โพสต์เมื่อ 24 เม.ย. 2560 เวลา 10:15 น. (ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)
17
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลว.๗ มี.ค. ๖๐
โพสต์เมื่อ 7 มี.ค. 2560 เวลา 16:13 น. (ดาวน์โหลด 120 ครั้ง)
18
สิ่งที่ส่งมาด้วย_ การเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ลว.๒๐ ก.พ. ๖๐
โพสต์เมื่อ 20 ก.พ. 2560 เวลา 12:03 น. (ดาวน์โหลด 84 ครั้ง)
19
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 ลว.15 ก.พ. 60 เรื่อง ขอเชิญเฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
โพสต์เมื่อ 16 ก.พ. 2560 เวลา 16:00 น. (ดาวน์โหลด 60 ครั้ง)
20
การเตรียมรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.3/ว2637 ลว.15
โพสต์เมื่อ 15 ก.พ. 2560 เวลา 13:53 น. (ดาวน์โหลด 88 ครั้ง)
21
การจัดนั่งรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (คณะวปอ.) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๐) ฉบับที่ ๒
โพสต์เมื่อ 2 ก.พ. 2560 เวลา 11:47 น. (ดาวน์โหลด 37 ครั้ง)
22
การจัดนั่งรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (คณะวปอ.) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ ก.พ. ๖๐)
โพสต์เมื่อ 2 ก.พ. 2560 เวลา 11:47 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
23
การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙
โพสต์เมื่อ 30 ม.ค. 2560 เวลา 11:02 น. (ดาวน์โหลด 46 ครั้ง)
24
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เอกสารแบบ ๒ - ๔
โพสต์เมื่อ 19 ม.ค. 2560 เวลา 11:14 น. (ดาวน์โหลด 105 ครั้ง)
25
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
โพสต์เมื่อ 19 ม.ค. 2560 เวลา 11:14 น. (ดาวน์โหลด 85 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 746 คน
  เมื่อวาน 3,413 คน
  7 วันที่ผ่านมา 19,077 คน
  เดือนที่แล้ว 90,421 คน
  ปีที่แล้ว 1,848,674 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 6,762,808 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา