พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร อำนวยการ

อำนวยการค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.3/ว 19888 ลว.28 พ.ย.62
โพสต์เมื่อ 28 พ.ย. 2562 เวลา 11:38 น. (ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
2
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 21 พ.ย. 2562 เวลา 09:05 น. (ดาวน์โหลด 14 ครั้ง)
3
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 25 ต.ค. 2562 เวลา 14:23 น. (ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
4
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.3/ว16864 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562
โพสต์เมื่อ 10 ต.ค. 2562 เวลา 14:44 น. (ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)
5
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 3 _กำหนดการฯ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
โพสต์เมื่อ 10 ต.ค. 2562 เวลา 14:44 น. (ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
6
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2, 4 _กำหนดการฯ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562
โพสต์เมื่อ 10 ต.ค. 2562 เวลา 14:44 น. (ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
7
การรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ประจำปี พ.ศ.2561
โพสต์เมื่อ 10 ก.ค. 2562 เวลา 13:55 น. (ดาวน์โหลด 46 ครั้ง)
8
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 11:23 น. (ดาวน์โหลด 42 ครั้ง)
9
ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 09:32 น. (ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
10
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ 3 พ.ค. 2562 เวลา 13:15 น. (ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)
11
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว.2 พ.ค. 62
โพสต์เมื่อ 3 พ.ค. 2562 เวลา 09:19 น. (ดาวน์โหลด 37 ครั้ง)
12
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว.7 มี.ค.62
โพสต์เมื่อ 7 มี.ค. 2562 เวลา 10:38 น. (ดาวน์โหลด 78 ครั้ง)
13
เอกสารที่เกี่ยวข้อง_ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว 1543 ลว.29 ม.ค.62 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ)
โพสต์เมื่อ 31 ม.ค. 2562 เวลา 10:47 น. (ดาวน์โหลด 97 ครั้ง)
14
หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก0017.3/ว 1543 ลว.29 ม.ค.62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะฯ
โพสต์เมื่อ 29 ม.ค. 2562 เวลา 16:30 น. (ดาวน์โหลด 100 ครั้ง)
15
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.3/ว 7085 ลงวันที่ 15 ม.ค. 62
โพสต์เมื่อ 15 ม.ค. 2562 เวลา 11:05 น. (ดาวน์โหลด 114 ครั้ง)
16
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 8 ม.ค. 2562 เวลา 14:33 น. (ดาวน์โหลด 53 ครั้ง)
17
แบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบ ๑)
โพสต์เมื่อ 8 ม.ค. 2562 เวลา 14:33 น. (ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
18
form
โพสต์เมื่อ 8 ม.ค. 2562 เวลา 14:32 น. (ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
19
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 3 ม.ค. 2562 เวลา 11:36 น. (ดาวน์โหลด 91 ครั้ง)
20
เอกสาร กิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ 25 ธ.ค. 2561 เวลา 15:27 น. (ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
21
ขอเชิญเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสต์เมื่อ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 15:43 น. (ดาวน์โหลด 63 ครั้ง)
22
บัญชี การเฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ
โพสต์เมื่อ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 15:42 น. (ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
23
ร่างกำหนดการฯ
โพสต์เมื่อ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 15:42 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
24
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรฯ
โพสต์เมื่อ 30 พ.ย. 2561 เวลา 18:43 น. (ดาวน์โหลด 79 ครั้ง)
25
ขอเชิญร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 30 พ.ย. 2561 เวลา 18:41 น. (ดาวน์โหลด 39 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 6 คน
  วันนี้ 4,265 คน
  เมื่อวาน 4,939 คน
  7 วันที่ผ่านมา 41,845 คน
  เดือนที่แล้ว 163,715 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 10,201,286 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา