พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร อำนวยการ

อำนวยการค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)
โพสต์เมื่อ 7 ส.ค. 2561 เวลา 10:38 น. (ดาวน์โหลด 15 ครั้ง)
2
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ 31 ก.ค. 2561 เวลา 15:17 น. (ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
3
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)
โพสต์เมื่อ 23 ก.ค. 2561 เวลา 16:42 น. (ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
4
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ 19 ก.ค. 2561 เวลา 10:52 น. (ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
5
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 _ลว 10 ก.ค.61
โพสต์เมื่อ 10 ก.ค. 2561 เวลา 11:12 น. (ดาวน์โหลด 26 ครั้ง)
6
การจัดงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
โพสต์เมื่อ 4 เม.ย. 2561 เวลา 08:41 น. (ดาวน์โหลด 52 ครั้ง)
7
การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 4 เม.ย. 2561 เวลา 08:41 น. (ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว4727 ลว.13 มี.ค.61
โพสต์เมื่อ 13 มี.ค. 2561 เวลา 11:47 น. (ดาวน์โหลด 127 ครั้ง)
9
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือจังหวัดตาก ที่ตก 0017.3/4056 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
โพสต์เมื่อ 7 มี.ค. 2561 เวลา 10:45 น. (ดาวน์โหลด 133 ครั้ง)
10
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (หนังสือจังหวัดตากด่วนที่สุด ที่ตก 0017.3/4012 ลว.28 ก.พ. 61)
โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2561 เวลา 13:48 น. (ดาวน์โหลด 126 ครั้ง)
11
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หนังสือจังหวัดตากด่วนที่สุด ที่ตก 0017.3/4012 ลว.28 ก.พ. 61)
โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2561 เวลา 13:48 น. (ดาวน์โหลด 112 ครั้ง)
12
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว.8 ก
โพสต์เมื่อ 15 ก.พ. 2561 เวลา 16:25 น. (ดาวน์โหลด 92 ครั้ง)
13
การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐
โพสต์เมื่อ 8 ก.พ. 2561 เวลา 16:21 น. (ดาวน์โหลด 103 ครั้ง)
14
คูมือการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
โพสต์เมื่อ 1 ก.พ. 2561 เวลา 14:11 น. (ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
15
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 19 ม.ค. 61
โพสต์เมื่อ 23 ม.ค. 2561 เวลา 16:41 น. (ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
16
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540_ลว. 8 พ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 13 พ.ย. 2560 เวลา 15:54 น. (ดาวน์โหลด 92 ครั้ง)
17
สรุปผลการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2560
โพสต์เมื่อ 13 พ.ย. 2560 เวลา 11:58 น. (ดาวน์โหลด 87 ครั้ง)
18
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ จังหวัดตาก ประจำปี 2560
โพสต์เมื่อ 22 ก.ย. 2560 เวลา 10:05 น. (ดาวน์โหลด 77 ครั้ง)
19
สรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2560 ผ่านระบบ VCS
โพสต์เมื่อ 21 ก.ย. 2560 เวลา 14:28 น. (ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)
20
สรุปมติการประชุมการหารือแนวทางการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 11 ก.ย. 2560 เวลา 11:26 น. (ดาวน์โหลด 81 ครั้ง)
21
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ลว. ๓๑ ส.ค. ๖๐
โพสต์เมื่อ 7 ก.ย. 2560 เวลา 09:33 น. (ดาวน์โหลด 96 ครั้ง)
22
สิ่งที่ส่งมาด้วย_หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๑๗.๓/๒๒๖๓๘ ลว.๑๑ ก.ค.๖๐ การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
โพสต์เมื่อ 12 ก.ค. 2560 เวลา 11:48 น. (ดาวน์โหลด 77 ครั้ง)
23
สรุปการประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560
โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 12:39 น. (ดาวน์โหลด 74 ครั้ง)
24
คำสั่งจังหวัดตากที่ 1462/2560 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 12:39 น. (ดาวน์โหลด 80 ครั้ง)
25
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว10537 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 60
โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 15:02 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 17 คน
  วันนี้ 1,892 คน
  เมื่อวาน 2,344 คน
  7 วันที่ผ่านมา 20,454 คน
  เดือนที่แล้ว 100,174 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 7,936,220 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา