พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับทบทวน 2564)และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปี 2564
โพสต์เมื่อ 1 ก.ค. 2563 เวลา 16:45 น. (ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
2
แผนพัฒนาจังหวัดตาก พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)
โพสต์เมื่อ 1 ก.ค. 2563 เวลา 10:44 น. (ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
3
เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (จังหวัดตาก)
โพสต์เมื่อ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 17:31 น. (ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
4
แผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563
โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2563 เวลา 16:00 น. (ดาวน์โหลด 33 ครั้ง)
5
ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 มี.ค.2563
โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2563 เวลา 16:00 น. (ดาวน์โหลด 19 ครั้ง)
6
แบบฟอร์ม แผนงานโครงการ กลุ่มที่ 3 (ข้อเสนอระดับโครงการย่อยกลุ่มที่ 3)
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:42 น. (ดาวน์โหลด 152 ครั้ง)
7
แบบฟอร์ม ข้อเสนอระดับโครงการย่อยกลุ่มที่ 3
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:42 น. (ดาวน์โหลด 127 ครั้ง)
8
แบบสรุปบัญชีข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน 3.2)
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:41 น. (ดาวน์โหลด 151 ครั้ง)
9
แบบจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief)
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:41 น. (ดาวน์โหลด 116 ครั้ง)
10
ขั้นตอนการเสนอ การพิจารณากลั่นกรอง และการอนุมัติแผนงานโครงการ กลุ่มที่ 3
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:41 น. (ดาวน์โหลด 55 ครั้ง)
11
คู่มือการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:41 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
12
ภาคผนวก ก. คู่มือกระบวนการจัดทำและเสนอโครงการภายใต้แผนงาน 3.2
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:41 น. (ดาวน์โหลด 58 ครั้ง)
13
กรอบ TOR ของการขอใช้เงินกู้ด้านเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:40 น. (ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
14
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:40 น. (ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
15
ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:40 น. (ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
16
มติ-ครม. เรื่อง กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:40 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
17
สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โพสต์เมื่อ 25 พ.ค. 2563 เวลา 11:14 น. (ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
18
จ.1 แผนพัฒนาจังหวัด 2561-2565 ทบทวน 2563 จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 25 พ.ค. 2563 เวลา 11:14 น. (ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
19
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โพสต์เมื่อ 25 พ.ค. 2563 เวลา 11:14 น. (ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
20
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
โพสต์เมื่อ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:38 น. (ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)
21
แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
โพสต์เมื่อ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:38 น. (ดาวน์โหลด 96 ครั้ง)
22
แบบฟอร์ม กรณีงบฟังก์ชัน แบบจ1-3 โครงการแบบย่อ
โพสต์เมื่อ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 11:51 น. (ดาวน์โหลด 111 ครั้ง)
23
แนวทางการจัดทำแผน จังหวัด 64
โพสต์เมื่อ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 11:48 น. (ดาวน์โหลด 116 ครั้ง)
24
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ
โพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 13:29 น. (ดาวน์โหลด 193 ครั้ง)
25
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มคำของบประมาณ
โพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 13:29 น. (ดาวน์โหลด 183 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 3 คน
  วันนี้ 2,217 คน
  เมื่อวาน 6,319 คน
  7 วันที่ผ่านมา 44,188 คน
  เดือนที่แล้ว 223,751 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 11,404,663 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา