พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
โพสต์เมื่อ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:38 น. (ดาวน์โหลด 99 ครั้ง)
2
แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
โพสต์เมื่อ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:38 น. (ดาวน์โหลด 71 ครั้ง)
3
แบบฟอร์ม กรณีงบฟังก์ชัน แบบจ1-3 โครงการแบบย่อ
โพสต์เมื่อ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 11:51 น. (ดาวน์โหลด 90 ครั้ง)
4
แนวทางการจัดทำแผน จังหวัด 64
โพสต์เมื่อ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 11:48 น. (ดาวน์โหลด 86 ครั้ง)
5
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ
โพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 13:29 น. (ดาวน์โหลด 176 ครั้ง)
6
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มคำของบประมาณ
โพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 13:29 น. (ดาวน์โหลด 168 ครั้ง)
7
2.1 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ จังหวัด 2564
โพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 13:29 น. (ดาวน์โหลด 85 ครั้ง)
8
2.2 แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย 2564
โพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 13:29 น. (ดาวน์โหลด 71 ครั้ง)
9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กำหนดการและแบบตอบรับ
โพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 13:29 น. (ดาวน์โหลด 147 ครั้ง)
10
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนวทางปฏิบัติโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งฯ
โพสต์เมื่อ 29 ส.ค. 2562 เวลา 15:08 น. (ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
11
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบคำขอโครงการ
โพสต์เมื่อ 29 ส.ค. 2562 เวลา 15:08 น. (ดาวน์โหลด 80 ครั้ง)
12
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/14509 ลว.29 ส.ค.62
โพสต์เมื่อ 29 ส.ค. 2562 เวลา 15:08 น. (ดาวน์โหลด 59 ครั้ง)
13
ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โพสต์เมื่อ 16 ส.ค. 2562 เวลา 11:28 น. (ดาวน์โหลด 71 ครั้ง)
14
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
โพสต์เมื่อ 9 ก.ค. 2562 เวลา 10:19 น. (ดาวน์โหลด 101 ครั้ง)
15
แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน) แบบจ.1/กจ.1
โพสต์เมื่อ 9 ก.ค. 2562 เวลา 10:19 น. (ดาวน์โหลด 107 ครั้ง)
16
ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบ้ติราชการประจำปีของจังหวัด งบประมาณปี 2562
โพสต์เมื่อ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 16:40 น. (ดาวน์โหลด 91 ครั้ง)
17
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ตาม หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว 10574 ลว.21 มิ.ย. 62
โพสต์เมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 16:13 น. (ดาวน์โหลด 42 ครั้ง)
18
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตาม หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว 10574 ลว.21 มิ.ย. 62
โพสต์เมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 16:11 น. (ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
19
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2-ว10574 ลว.21 มิ.ย. 62 _ตามรายชื่อแจ้งท้าย
โพสต์เมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 08:48 น. (ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
20
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ 10573 ลว.21 มิ.ย. 62 _ปลัดจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 16:06 น. (ดาวน์โหลด 37 ครั้ง)
21
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ 10573 ลว.21 มิ.ย. 62 _ท้องถิ่นจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 16:06 น. (ดาวน์โหลด 44 ครั้ง)
22
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๒/ว๑๐๐๙๕ ลว.๑๔ มิ.ย.๖๒ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 10:27 น. (ดาวน์โหลด 115 ครั้ง)
23
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 10:27 น. (ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)
24
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน)
โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 10:25 น. (ดาวน์โหลด 142 ครั้ง)
25
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 10:24 น. (ดาวน์โหลด 115 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 2 คน
  วันนี้ 199 คน
  เมื่อวาน 4,973 คน
  7 วันที่ผ่านมา 35,074 คน
  เดือนที่แล้ว 173,609 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 10,810,434 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา