พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โพสต์เมื่อ 1 ต.ค. 2563 เวลา 10:09 น. (ดาวน์โหลด 157 ครั้ง)
2
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561-2565
โพสต์เมื่อ 21 ส.ค. 2563 เวลา 17:08 น. (ดาวน์โหลด 125 ครั้ง)
3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 : แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนและแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565
โพสต์เมื่อ 10 ก.ค. 2563 เวลา 11:00 น. (ดาวน์โหลด 375 ครั้ง)
4
ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการจัดทำแผนฯ ปี 2563
โพสต์เมื่อ 10 ก.ค. 2563 เวลา 10:59 น. (ดาวน์โหลด 140 ครั้ง)
5
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับทบทวน 2564)และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปี 2564
โพสต์เมื่อ 1 ก.ค. 2563 เวลา 16:45 น. (ดาวน์โหลด 195 ครั้ง)
6
แผนพัฒนาจังหวัดตาก พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)
โพสต์เมื่อ 1 ก.ค. 2563 เวลา 10:44 น. (ดาวน์โหลด 294 ครั้ง)
7
เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (จังหวัดตาก)
โพสต์เมื่อ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 17:31 น. (ดาวน์โหลด 93 ครั้ง)
8
แผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563
โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2563 เวลา 16:00 น. (ดาวน์โหลด 136 ครั้ง)
9
ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 มี.ค.2563
โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2563 เวลา 16:00 น. (ดาวน์โหลด 99 ครั้ง)
10
แบบฟอร์ม แผนงานโครงการ กลุ่มที่ 3 (ข้อเสนอระดับโครงการย่อยกลุ่มที่ 3)
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:42 น. (ดาวน์โหลด 240 ครั้ง)
11
แบบฟอร์ม ข้อเสนอระดับโครงการย่อยกลุ่มที่ 3
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:42 น. (ดาวน์โหลด 207 ครั้ง)
12
แบบสรุปบัญชีข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน 3.2)
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:41 น. (ดาวน์โหลด 276 ครั้ง)
13
แบบจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief)
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:41 น. (ดาวน์โหลด 217 ครั้ง)
14
ขั้นตอนการเสนอ การพิจารณากลั่นกรอง และการอนุมัติแผนงานโครงการ กลุ่มที่ 3
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:41 น. (ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)
15
คู่มือการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:41 น. (ดาวน์โหลด 142 ครั้ง)
16
ภาคผนวก ก. คู่มือกระบวนการจัดทำและเสนอโครงการภายใต้แผนงาน 3.2
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:41 น. (ดาวน์โหลด 130 ครั้ง)
17
กรอบ TOR ของการขอใช้เงินกู้ด้านเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:40 น. (ดาวน์โหลด 119 ครั้ง)
18
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:40 น. (ดาวน์โหลด 101 ครั้ง)
19
ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:40 น. (ดาวน์โหลด 95 ครั้ง)
20
มติ-ครม. เรื่อง กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ
โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2563 เวลา 08:40 น. (ดาวน์โหลด 130 ครั้ง)
21
สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โพสต์เมื่อ 25 พ.ค. 2563 เวลา 11:14 น. (ดาวน์โหลด 115 ครั้ง)
22
จ.1 แผนพัฒนาจังหวัด 2561-2565 ทบทวน 2563 จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 25 พ.ค. 2563 เวลา 11:14 น. (ดาวน์โหลด 121 ครั้ง)
23
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โพสต์เมื่อ 25 พ.ค. 2563 เวลา 11:14 น. (ดาวน์โหลด 114 ครั้ง)
24
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
โพสต์เมื่อ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:38 น. (ดาวน์โหลด 214 ครั้ง)
25
แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
โพสต์เมื่อ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:38 น. (ดาวน์โหลด 174 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 8 คน
  วันนี้ 1,924 คน
  เมื่อวาน 4,581 คน
  7 วันที่ผ่านมา 58,889 คน
  เดือนที่แล้ว 173,704 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 13,677,710 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา