พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตากค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
O15_สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศดธ.จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ 2562 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:17 น. (ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
2
O15_สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศดธ.จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ 2561 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:17 น. (ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
3
O15_สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศดธ.จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ 2560 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:16 น. (ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
4
O15_สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศดธ.จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ 2559 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:13 น. (ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
5
O15_สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศดธ.จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ 2558 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:13 น. (ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
6
O14_ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:11 น. (ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
7
O14_การให้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก สำหรับประชาชนทั่วไป
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:11 น. (ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
8
O13_คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:11 น. (ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
9
O12_เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 57 - 31 พ.ค.62
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:09 น. (ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
10
สรุปสถิตเรื่องร้องเรียนนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมณ ๒๕๖๑ (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 09:48 น. (ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
11
สรุปสถิตเรื่องร้องเรียนนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมณ ๒๕๖๒ (จำแนกตามช่องทางของการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 09:48 น. (ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
12
สรุปสถิตเรื่องร้องเรียนนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมณ ๒๕๖๒ (จำแนกตามพื้นที่ที่เกิดเรื่อง : อำเภอ)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 09:48 น. (ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
13
คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการทำสัญญากู้ยืมเงิน และตัวอย่างแบบสัญญากู้ยืมเงิน
โพสต์เมื่อ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 13:15 น. (ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)
14
สรุปสถิตเรื่องร้องเรียนนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมณ ๒๕๖๑ (จำแนกตามพื้นที่ที่เกิดเรื่อง)
โพสต์เมื่อ 23 พ.ค. 2561 เวลา 09:27 น. (ดาวน์โหลด 99 ครั้ง)
15
สรุปสถิตเรื่องร้องเรียนนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมณ ๒๕๖๑ (จำแนกตามช่องทางของการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 23 พ.ค. 2561 เวลา 09:27 น. (ดาวน์โหลด 73 ครั้ง)
16
สรุปสถิตเรื่องร้องเรียนนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมณ ๒๕๖๑ (จำแนกตามพื้นที่ที่เกิดเรื่อง: อำเภอ)
โพสต์เมื่อ 23 พ.ค. 2561 เวลา 09:27 น. (ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
17
คู่มือการดำเนินการแก้ปัญหาร้องทุกข์/ร้องเรียน
โพสต์เมื่อ 2 เม.ย. 2561 เวลา 13:32 น. (ดาวน์โหลด 120 ครั้ง)
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดตาก ด้วยวิธี e-bidding
โพสต์เมื่อ 22 มี.ค. 2561 เวลา 15:07 น. (ดาวน์โหลด 91 ครั้ง)
19
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 6 พ.ค. 2558 เวลา 16:59 น. (ดาวน์โหลด 148 ครั้ง)
20
ให้ข้าราชการมาปฏิบัติงาน ลว. ๑๔ ต.ค. ๕๗
โพสต์เมื่อ 15 ต.ค. 2557 เวลา 11:48 น. (ดาวน์โหลด 116 ครั้ง)
21
จัดตั้งกลุ่มภารกิจในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ลว. ๑๔ ต.ค.๕๗
โพสต์เมื่อ 15 ต.ค. 2557 เวลา 11:47 น. (ดาวน์โหลด 119 ครั้ง)
22
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ลว.๒๒ ก.ย.๕๗
โพสต์เมื่อ 23 ก.ย. 2557 เวลา 10:43 น. (ดาวน์โหลด 119 ครั้ง)
23
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย
โพสต์เมื่อ 15 ก.ย. 2557 เวลา 09:56 น. (ดาวน์โหลด 1405 ครั้ง)
24
การมอบหมายภารกิจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 31 ส.ค. 2557 เวลา 16:32 น. (ดาวน์โหลด 124 ครั้ง)
25
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางสื่อสังคมออนไลน์ ลว ๒๓ ก.ค. ๕๗
โพสต์เมื่อ 13 ส.ค. 2557 เวลา 15:29 น. (ดาวน์โหลด 119 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 16 คน
  วันนี้ 4,012 คน
  เมื่อวาน 3,861 คน
  7 วันที่ผ่านมา 38,019 คน
  เดือนที่แล้ว 120,614 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 9,191,082 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา