พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดตาก

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดตากค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตาม แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ปี 2562
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2562 เวลา 13:05 น. (ดาวน์โหลด 103 ครั้ง)
2
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ปี 2562
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2562 เวลา 13:04 น. (ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
3
แผนปฏิบัติราชการประจำปีด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2562 เวลา 13:03 น. (ดาวน์โหลด 61 ครั้ง)
4
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โพสต์เมื่อ 17 ต.ค. 2561 เวลา 09:17 น. (ดาวน์โหลด 102 ครั้ง)
5
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โพสต์เมื่อ 25 พ.ค. 2561 เวลา 16:25 น. (ดาวน์โหลด 98 ครั้ง)
6
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดตาก พ.ศ.2561
โพสต์เมื่อ 16 พ.ค. 2561 เวลา 10:47 น. (ดาวน์โหลด 136 ครั้ง)
7
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
โพสต์เมื่อ 26 เม.ย. 2561 เวลา 09:51 น. (ดาวน์โหลด 111 ครั้ง)
8
แบบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 14 มี.ค. 2561 เวลา 12:04 น. (ดาวน์โหลด 136 ครั้ง)
9
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560
โพสต์เมื่อ 16 พ.ย. 2560 เวลา 14:45 น. (ดาวน์โหลด 160 ครั้ง)
10
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 7 ส.ค. 2560 เวลา 11:44 น. (ดาวน์โหลด 178 ครั้ง)
11
แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย (งบบูรณาการ)
โพสต์เมื่อ 4 ส.ค. 2560 เวลา 15:02 น. (ดาวน์โหลด 158 ครั้ง)
12
(ร่าง) แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 21 มิ.ย. 2560 เวลา 16:42 น. (ดาวน์โหลด 184 ครั้ง)
13
(ร่าง) แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ของจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 21 มิ.ย. 2560 เวลา 16:41 น. (ดาวน์โหลด 179 ครั้ง)
14
คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๓๗๗๖/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดตาก ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ 21 มิ.ย. 2560 เวลา 16:40 น. (ดาวน์โหลด 186 ครั้ง)
15
คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๓๗๗๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 09:57 น. (ดาวน์โหลด 182 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 2 คน
  วันนี้ 942 คน
  เมื่อวาน 4,672 คน
  7 วันที่ผ่านมา 34,198 คน
  เดือนที่แล้ว 223,751 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 11,446,489 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา