พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร การจัดหาคอมพิวเตอร์ มท. จังหวัดตาก

การจัดหาคอมพิวเตอร์ มท. จังหวัดตากค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดมท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 29 ก.ค. 2558 เวลา 16:26 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
2
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดมท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 29 ก.ค. 2558 เวลา 16:14 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
3
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดมท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 26 พ.ค. 2558 เวลา 10:50 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
4
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดมท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 26 พ.ค. 2558 เวลา 09:57 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
5
แจ้งหน่วยงานแก้ไขโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ ปี พ.ศ. 2558 (3 หน่วยงาน)
อัพเดตเมื่อ 2 มี.ค. 2558 เวลา 15:02 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
6
แจ้งหน่วยงานแก้ไขโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ ปี พ.ศ. 2558
อัพเดตเมื่อ 23 ก.พ. 2558 เวลา 13:41 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
7
แจ้งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดตาก เรื่อง เกณฑ์ราคากลางฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2558
อัพเดตเมื่อ 23 ก.พ. 2558 เวลา 13:40 น. (ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
8
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 19 ก.พ. 2558 เวลา 11:11 น. (ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
9
(ตัวอย่าง)แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา แบบคกก.มท.01
อัพเดตเมื่อ 15 ม.ค. 2558 เวลา 15:58 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
10
เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท.ระดับจังหวัด
อัพเดตเมื่อ 15 ม.ค. 2558 เวลา 11:12 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
11
แนวทางการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตาก
อัพเดตเมื่อ 15 ม.ค. 2558 เวลา 11:11 น. (ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
12
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 15 ม.ค. 2558 เวลา 11:09 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
13
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 15 ม.ค. 2558 เวลา 11:08 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
14
แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดตาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 21 ต.ค. 2557 เวลา 08:55 น. (ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
15
การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยภายในจังหวัดตาก (***เวอร์ชันล่าสุด)
อัพเดตเมื่อ 17 ต.ค. 2557 เวลา 11:47 น. (ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
16
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ มท. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 15 ก.ย. 2557 เวลา 11:20 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
17
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 15 ก.ย. 2557 เวลา 11:17 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
18
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ มท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 13 มิ.ย. 2557 เวลา 14:08 น. (ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
19
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 13 มิ.ย. 2557 เวลา 13:37 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
20
แจ้งข้อมูลเว็บไซต์เกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
อัพเดตเมื่อ 9 มิ.ย. 2557 เวลา 13:55 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
21
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 6 มี.ค. 2557 เวลา 16:30 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
22
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (แก้ไข)
อัพเดตเมื่อ 6 มี.ค. 2557 เวลา 16:30 น. (ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
23
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ มท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 6 มี.ค. 2557 เวลา 16:08 น. (ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
24
หนังสือจังหวัดตาก เรื่อง แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๗ ลว. ๔ มี.ค. ๕๗
อัพเดตเมื่อ 4 มี.ค. 2557 เวลา 10:43 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
25
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2557 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
อัพเดตเมื่อ 25 ก.พ. 2557 เวลา 10:20 น. (ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 862 คน
  เมื่อวาน 2,650 คน
  7 วันที่ผ่านมา 21,320 คน
  เดือนที่แล้ว 96,633 คน
  ปีที่แล้ว 1,848,674 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 7,034,325 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา