พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร การจัดหาคอมพิวเตอร์ มท. จังหวัดตาก

การจัดหาคอมพิวเตอร์ มท. จังหวัดตากค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ มท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 13 มิ.ย. 2557 เวลา 14:08 น. (ดาวน์โหลด 74 ครั้ง)
2
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 13 มิ.ย. 2557 เวลา 13:37 น. (ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
3
แจ้งข้อมูลเว็บไซต์เกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
อัพเดตเมื่อ 9 มิ.ย. 2557 เวลา 13:55 น. (ดาวน์โหลด 73 ครั้ง)
4
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 6 มี.ค. 2557 เวลา 16:30 น. (ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
5
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (แก้ไข)
อัพเดตเมื่อ 6 มี.ค. 2557 เวลา 16:30 น. (ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
6
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ มท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 6 มี.ค. 2557 เวลา 16:08 น. (ดาวน์โหลด 69 ครั้ง)
7
หนังสือจังหวัดตาก เรื่อง แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๗ ลว. ๔ มี.ค. ๕๗
อัพเดตเมื่อ 4 มี.ค. 2557 เวลา 10:43 น. (ดาวน์โหลด 71 ครั้ง)
8
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2557 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
อัพเดตเมื่อ 25 ก.พ. 2557 เวลา 10:20 น. (ดาวน์โหลด 71 ครั้ง)
9
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 13 ธ.ค. 2556 เวลา 10:32 น. (ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
10
ตัวอย่าง แบบรายผลการจัดหาตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหาตามระเบียบฯ) ของส่วนราชการสังกัด มท. ในจังหวัดตาก
อัพเดตเมื่อ 7 ต.ค. 2556 เวลา 11:10 น. (ดาวน์โหลด 69 ครั้ง)
11
แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดตาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 3 ต.ค. 2556 เวลา 11:05 น. (ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
12
แจ้งสรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายในจังหวัดตาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 25 ก.ย. 2556 เวลา 15:39 น. (ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
13
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 11 ก.ย. 2556 เวลา 09:26 น. (ดาวน์โหลด 71 ครั้ง)
14
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 6 ส.ค. 2556 เวลา 09:20 น. (ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
15
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 27 มิ.ย. 2556 เวลา 16:16 น. (ดาวน์โหลด 69 ครั้ง)
16
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
อัพเดตเมื่อ 27 มิ.ย. 2556 เวลา 15:42 น. (ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
17
หนังสือเวียนแจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. และคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
อัพเดตเมื่อ 21 มิ.ย. 2556 เวลา 09:37 น. (ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
18
หนังสือเวียนแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
อัพเดตเมื่อ 21 มิ.ย. 2556 เวลา 09:36 น. (ดาวน์โหลด 74 ครั้ง)
19
คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องCCTV และแบบฟอร์มพิจารณาคุณสมบัติกลัอง CCTV ส่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อัพเดตเมื่อ 13 มิ.ย. 2556 เวลา 15:25 น. (ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
20
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก และแท็บเล็ต ของกระทรวงมหาดไทย
อัพเดตเมื่อ 30 พ.ค. 2556 เวลา 10:48 น. (ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
21
หนังสือเวียนแจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พื้่นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๖ โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
อัพเดตเมื่อ 26 เม.ย. 2556 เวลา 16:46 น. (ดาวน์โหลด 71 ครั้ง)
22
เำกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) ณ วันที่ ๒๙ มี.ค.๕๖
อัพเดตเมื่อ 24 เม.ย. 2556 เวลา 09:53 น. (ดาวน์โหลด 71 ครั้ง)
23
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2556 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556
อัพเดตเมื่อ 9 เม.ย. 2556 เวลา 15:41 น. (ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
24
ตัวอย่างแบบรายงานฯ (กรณีไม่เกิน ๕ ล้าน) เสนอจังหวัด
อัพเดตเมื่อ 28 มี.ค. 2556 เวลา 16:31 น. (ดาวน์โหลด 86 ครั้ง)
25
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท
อัพเดตเมื่อ 28 มี.ค. 2556 เวลา 16:13 น. (ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 3 คน
  วันนี้ 3,145 คน
  เมื่อวาน 3,537 คน
  7 วันที่ผ่านมา 29,507 คน
  เดือนที่แล้ว 110,156 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,637,826 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา