พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนฯ

คณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนฯค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตากฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
อัพเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2559 เวลา 14:50 น. (ดาวน์โหลด 75 ครั้ง)
2
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตาก ประจำเดือนสิงหาคม 255
อัพเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2559 เวลา 09:52 น. (ดาวน์โหลด 80 ครั้ง)
3
วาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดตากฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
อัพเดตเมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 21:37 น. (ดาวน์โหลด 75 ครั้ง)
4
แผนที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก เลขที่ 209 หมู่ที่ 6 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
อัพเดตเมื่อ 26 ก.ค. 2559 เวลา 21:02 น. (ดาวน์โหลด 78 ครั้ง)
5
ขอเปลี่ยนสถานที่การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก เดือนกรกฎาคม 2559
อัพเดตเมื่อ 26 ก.ค. 2559 เวลา 20:52 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
6
ขอเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก เดือนกรกฎาคม 2559
อัพเดตเมื่อ 26 ก.ค. 2559 เวลา 20:51 น. (ดาวน์โหลด 97 ครั้ง)
7
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก เดือนกรกฎาคม 2559
อัพเดตเมื่อ 26 ก.ค. 2559 เวลา 20:51 น. (ดาวน์โหลด 77 ครั้ง)
8
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2559
อัพเดตเมื่อ 21 ก.ค. 2559 เวลา 09:46 น. (ดาวน์โหลด 89 ครั้ง)
9
(ร่าง)ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2559
อัพเดตเมื่อ 28 มิ.ย. 2559 เวลา 11:29 น. (ดาวน์โหลด 75 ครั้ง)
10
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2559
อัพเดตเมื่อ 23 มิ.ย. 2559 เวลา 14:07 น. (ดาวน์โหลด 87 ครั้ง)
11
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก ประจำเดือนมิถุนายน 2559
อัพเดตเมื่อ 17 มิ.ย. 2559 เวลา 10:33 น. (ดาวน์โหลด 85 ครั้ง)
12
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (เม.ย. ๕๙)
อัพเดตเมื่อ 19 พ.ค. 2559 เวลา 19:17 น. (ดาวน์โหลด 93 ครั้ง)
13
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ จังหวัดตาก ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
อัพเดตเมื่อ 13 พ.ค. 2559 เวลา 16:32 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
14
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ จังหวัดตาก ประจำเดือนเมษายน 2559
อัพเดตเมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา 11:45 น. (ดาวน์โหลด 75 ครั้ง)
15
ขอเลื่อนเวลาการประชุมคณะกรมการจังหวัดตากฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
อัพเดตเมื่อ 21 มี.ค. 2559 เวลา 15:51 น. (ดาวน์โหลด 96 ครั้ง)
16
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
อัพเดตเมื่อ 16 มี.ค. 2559 เวลา 10:01 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
17
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
อัพเดตเมื่อ 15 ก.พ. 2559 เวลา 15:00 น. (ดาวน์โหลด 78 ครั้ง)
18
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (ม.ค. ๕๙) _อัพเดทล่าสุด
อัพเดตเมื่อ 8 ก.พ. 2559 เวลา 16:12 น. (ดาวน์โหลด 80 ครั้ง)
19
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
อัพเดตเมื่อ 5 ก.พ. 2559 เวลา 16:36 น. (ดาวน์โหลด 95 ครั้ง)
20
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ (ธ.ค. ๕๘)
อัพเดตเมื่อ 27 ม.ค. 2559 เวลา 11:31 น. (ดาวน์โหลด 91 ครั้ง)
21
ขอเปลี่ยนแปลงเวลา ในการจัดประชุมกรมการจังหวัดฯ เป็น วันที่ 28 ม.ค. 59 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
อัพเดตเมื่อ 26 ม.ค. 2559 เวลา 09:07 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
22
ขอเปลี่ยนแปลง สถานที่จัดประชุมกรมการจังหวัดฯ เป็น หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ตามวันและเวลา เดิม
อัพเดตเมื่อ 22 ม.ค. 2559 เวลา 11:09 น. (ดาวน์โหลด 78 ครั้ง)
23
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
อัพเดตเมื่อ 13 ม.ค. 2559 เวลา 10:01 น. (ดาวน์โหลด 78 ครั้ง)
24
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 18 ธ.ค. 2558 เวลา 15:42 น. (ดาวน์โหลด 77 ครั้ง)
25
ขอเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ประจำเดือนพ.ย. ๕๘ เป็นวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๘ ณ ห้องประชุมสนง.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
อัพเดตเมื่อ 25 พ.ย. 2558 เวลา 09:50 น. (ดาวน์โหลด 75 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 3,404 คน
  เมื่อวาน 3,537 คน
  7 วันที่ผ่านมา 29,507 คน
  เดือนที่แล้ว 110,156 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,638,085 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา