พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนฯ

คณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนฯค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
อัพเดตเมื่อ 16 มี.ค. 2559 เวลา 10:01 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
2
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
อัพเดตเมื่อ 15 ก.พ. 2559 เวลา 15:00 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
3
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (ม.ค. ๕๙) _อัพเดทล่าสุด
อัพเดตเมื่อ 8 ก.พ. 2559 เวลา 16:12 น. (ดาวน์โหลด 51 ครั้ง)
4
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
อัพเดตเมื่อ 5 ก.พ. 2559 เวลา 16:36 น. (ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
5
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ (ธ.ค. ๕๘)
อัพเดตเมื่อ 27 ม.ค. 2559 เวลา 11:31 น. (ดาวน์โหลด 52 ครั้ง)
6
ขอเปลี่ยนแปลงเวลา ในการจัดประชุมกรมการจังหวัดฯ เป็น วันที่ 28 ม.ค. 59 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
อัพเดตเมื่อ 26 ม.ค. 2559 เวลา 09:07 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
7
ขอเปลี่ยนแปลง สถานที่จัดประชุมกรมการจังหวัดฯ เป็น หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ตามวันและเวลา เดิม
อัพเดตเมื่อ 22 ม.ค. 2559 เวลา 11:09 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
8
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
อัพเดตเมื่อ 13 ม.ค. 2559 เวลา 10:01 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
9
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 18 ธ.ค. 2558 เวลา 15:42 น. (ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
10
ขอเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ประจำเดือนพ.ย. ๕๘ เป็นวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๘ ณ ห้องประชุมสนง.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
อัพเดตเมื่อ 25 พ.ย. 2558 เวลา 09:50 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
11
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ (พ.ย. ๕๘)
อัพเดตเมื่อ 17 พ.ย. 2558 เวลา 10:03 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
12
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 17 พ.ย. 2558 เวลา 10:02 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
13
ขอเปลี่ยนแปลง เวลา และสถานที่ การประชุมกรมการจังหวัดตาก ประจำเดือนตุลาคม 2558 (28 ต.ค. 58)
อัพเดตเมื่อ 27 ต.ค. 2558 เวลา 11:14 น. (ดาวน์โหลด 52 ครั้ง)
14
ขอเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก เป็น วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 ตามเวลาและสถานที่เดิม
อัพเดตเมื่อ 14 ต.ค. 2558 เวลา 13:21 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
15
สรุปประเด็นและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดตากฯ ในคราวประชุมฯ ประจำเดือนกันยายน 2558
อัพเดตเมื่อ 13 ต.ค. 2558 เวลา 11:36 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
16
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 7 ต.ค. 2558 เวลา 10:50 น. (ดาวน์โหลด 225 ครั้ง)
17
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดตากฯ ประจำเดือนกันยายน 2558 ตามวันและเวลาเดิม
อัพเดตเมื่อ 24 ก.ย. 2558 เวลา 09:26 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
18
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมกรมการจังหวัดตากฯ ประจำเดือนกันยายน 2558 เป็นวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2558
อัพเดตเมื่อ 21 ก.ย. 2558 เวลา 09:42 น. (ดาวน์โหลด 60 ครั้ง)
19
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 14 ก.ย. 2558 เวลา 11:07 น. (ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
20
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (ก.ค. ๕๘)
อัพเดตเมื่อ 17 ส.ค. 2558 เวลา 10:52 น. (ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
21
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 17 ส.ค. 2558 เวลา 10:52 น. (ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
22
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 21 ก.ค. 2558 เวลา 11:47 น. (ดาวน์โหลด 51 ครั้ง)
23
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ (พ.ค. ๕๘)
อัพเดตเมื่อ 29 มิ.ย. 2558 เวลา 12:43 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
24
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 19 มิ.ย. 2558 เวลา 11:51 น. (ดาวน์โหลด 53 ครั้ง)
25
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ (เม.ย. ๕๘)
อัพเดตเมื่อ 21 พ.ค. 2558 เวลา 16:20 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 1,296 คน
  เมื่อวาน 4,053 คน
  7 วันที่ผ่านมา 20,564 คน
  เดือนที่แล้ว 103,080 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 7,846,767 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา