พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนฯ

คณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนฯค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2559
อัพเดตเมื่อ 21 ก.ค. 2559 เวลา 09:46 น. (ดาวน์โหลด 79 ครั้ง)
2
(ร่าง)ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2559
อัพเดตเมื่อ 28 มิ.ย. 2559 เวลา 11:29 น. (ดาวน์โหลด 63 ครั้ง)
3
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2559
อัพเดตเมื่อ 23 มิ.ย. 2559 เวลา 14:07 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
4
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตาก ประจำเดือนมิถุนายน 2559
อัพเดตเมื่อ 17 มิ.ย. 2559 เวลา 10:33 น. (ดาวน์โหลด 73 ครั้ง)
5
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (เม.ย. ๕๙)
อัพเดตเมื่อ 19 พ.ค. 2559 เวลา 19:17 น. (ดาวน์โหลด 83 ครั้ง)
6
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ จังหวัดตาก ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
อัพเดตเมื่อ 13 พ.ค. 2559 เวลา 16:32 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
7
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ จังหวัดตาก ประจำเดือนเมษายน 2559
อัพเดตเมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา 11:45 น. (ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
8
ขอเลื่อนเวลาการประชุมคณะกรมการจังหวัดตากฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
อัพเดตเมื่อ 21 มี.ค. 2559 เวลา 15:51 น. (ดาวน์โหลด 84 ครั้ง)
9
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
อัพเดตเมื่อ 16 มี.ค. 2559 เวลา 10:01 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
10
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
อัพเดตเมื่อ 15 ก.พ. 2559 เวลา 15:00 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
11
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (ม.ค. ๕๙) _อัพเดทล่าสุด
อัพเดตเมื่อ 8 ก.พ. 2559 เวลา 16:12 น. (ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
12
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
อัพเดตเมื่อ 5 ก.พ. 2559 เวลา 16:36 น. (ดาวน์โหลด 83 ครั้ง)
13
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ (ธ.ค. ๕๘)
อัพเดตเมื่อ 27 ม.ค. 2559 เวลา 11:31 น. (ดาวน์โหลด 75 ครั้ง)
14
ขอเปลี่ยนแปลงเวลา ในการจัดประชุมกรมการจังหวัดฯ เป็น วันที่ 28 ม.ค. 59 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
อัพเดตเมื่อ 26 ม.ค. 2559 เวลา 09:07 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
15
ขอเปลี่ยนแปลง สถานที่จัดประชุมกรมการจังหวัดฯ เป็น หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ตามวันและเวลา เดิม
อัพเดตเมื่อ 22 ม.ค. 2559 เวลา 11:09 น. (ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
16
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
อัพเดตเมื่อ 13 ม.ค. 2559 เวลา 10:01 น. (ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
17
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 18 ธ.ค. 2558 เวลา 15:42 น. (ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
18
ขอเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ประจำเดือนพ.ย. ๕๘ เป็นวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๘ ณ ห้องประชุมสนง.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
อัพเดตเมื่อ 25 พ.ย. 2558 เวลา 09:50 น. (ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
19
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ (พ.ย. ๕๘)
อัพเดตเมื่อ 17 พ.ย. 2558 เวลา 10:03 น. (ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
20
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 17 พ.ย. 2558 เวลา 10:02 น. (ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
21
ขอเปลี่ยนแปลง เวลา และสถานที่ การประชุมกรมการจังหวัดตาก ประจำเดือนตุลาคม 2558 (28 ต.ค. 58)
อัพเดตเมื่อ 27 ต.ค. 2558 เวลา 11:14 น. (ดาวน์โหลด 73 ครั้ง)
22
ขอเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก เป็น วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 ตามเวลาและสถานที่เดิม
อัพเดตเมื่อ 14 ต.ค. 2558 เวลา 13:21 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
23
สรุปประเด็นและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดตากฯ ในคราวประชุมฯ ประจำเดือนกันยายน 2558
อัพเดตเมื่อ 13 ต.ค. 2558 เวลา 11:36 น. (ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
24
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 7 ต.ค. 2558 เวลา 10:50 น. (ดาวน์โหลด 241 ครั้ง)
25
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดตากฯ ประจำเดือนกันยายน 2558 ตามวันและเวลาเดิม
อัพเดตเมื่อ 24 ก.ย. 2558 เวลา 09:26 น. (ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 4 คน
  วันนี้ 652 คน
  เมื่อวาน 6,241 คน
  7 วันที่ผ่านมา 40,618 คน
  เดือนที่แล้ว 110,365 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,276,110 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา