พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนฯ

คณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนฯค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
ระเบียบวาระการประชุม กรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตาก และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 29 ก.ค. 2557 เวลา 09:17 น. (ดาวน์โหลด 290 ครั้ง)
2
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 22 ก.ค. 2557 เวลา 16:08 น. (ดาวน์โหลด 366 ครั้ง)
3
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (มิ.ย. ๕๗)
อัพเดตเมื่อ 21 ก.ค. 2557 เวลา 15:55 น. (ดาวน์โหลด 310 ครั้ง)
4
ระเบียบวาระการประชุม กรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตาก และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (ฉบับแก้ไข)
อัพเดตเมื่อ 25 มิ.ย. 2557 เวลา 15:37 น. (ดาวน์โหลด 277 ครั้ง)
5
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ (พ.ค. ๕๗)
อัพเดตเมื่อ 18 มิ.ย. 2557 เวลา 11:28 น. (ดาวน์โหลด 287 ครั้ง)
6
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 17 มิ.ย. 2557 เวลา 11:28 น. (ดาวน์โหลด 347 ครั้ง)
7
แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนและผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 23 พ.ค. 2557 เวลา 14:27 น. (ดาวน์โหลด 309 ครั้ง)
8
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (เม.ย. ๕๗)
อัพเดตเมื่อ 21 พ.ค. 2557 เวลา 14:24 น. (ดาวน์โหลด 265 ครั้ง)
9
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 20 พ.ค. 2557 เวลา 10:24 น. (ดาวน์โหลด 270 ครั้ง)
10
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 28 เม.ย. 2557 เวลา 15:02 น. (ดาวน์โหลด 655 ครั้ง)
11
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (มี.ค. ๕๗)
อัพเดตเมื่อ 28 เม.ย. 2557 เวลา 10:37 น. (ดาวน์โหลด 614 ครั้ง)
12
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 18 เม.ย. 2557 เวลา 10:37 น. (ดาวน์โหลด 728 ครั้ง)
13
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (ก.พ. ๕๗)
อัพเดตเมื่อ 17 มี.ค. 2557 เวลา 15:29 น. (ดาวน์โหลด 337 ครั้ง)
14
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 17 มี.ค. 2557 เวลา 14:53 น. (ดาวน์โหลด 664 ครั้ง)
15
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ม.ค. ๕๗)
อัพเดตเมื่อ 20 ก.พ. 2557 เวลา 10:38 น. (ดาวน์โหลด 592 ครั้ง)
16
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 10 ก.พ. 2557 เวลา 10:23 น. (ดาวน์โหลด 161 ครั้ง)
17
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ (ธ.ค.)
อัพเดตเมื่อ 24 ม.ค. 2557 เวลา 10:39 น. (ดาวน์โหลด 179 ครั้ง)
18
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 17 ม.ค. 2557 เวลา 15:54 น. (ดาวน์โหลด 156 ครั้ง)
19
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 18 ธ.ค. 2556 เวลา 14:15 น. (ดาวน์โหลด 494 ครั้ง)
20
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ (พ.ย.)
อัพเดตเมื่อ 18 ธ.ค. 2556 เวลา 09:08 น. (ดาวน์โหลด 147 ครั้ง)
21
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 21 พ.ย. 2556 เวลา 13:59 น. (ดาวน์โหลด 149 ครั้ง)
22
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 20 พ.ย. 2556 เวลา 08:38 น. (ดาวน์โหลด 487 ครั้ง)
23
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 28 ต.ค. 2556 เวลา 14:24 น. (ดาวน์โหลด 152 ครั้ง)
24
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 18 ต.ค. 2556 เวลา 13:45 น. (ดาวน์โหลด 488 ครั้ง)
25
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 16 ก.ย. 2556 เวลา 11:02 น. (ดาวน์โหลด 473 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 4 คน
  วันนี้ 1,720 คน
  เมื่อวาน 2,406 คน
  7 วันที่ผ่านมา 18,591 คน
  เดือนที่แล้ว 87,053 คน
  ปีที่แล้ว 1,848,674 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 6,866,680 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา