พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนฯ

คณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนฯค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 12 ก.ย. 2557 เวลา 11:35 น. (ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
2
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ (ก.ค. ๕๗)
อัพเดตเมื่อ 27 ส.ค. 2557 เวลา 09:08 น. (ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
3
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 21 ส.ค. 2557 เวลา 10:34 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
4
ระเบียบวาระการประชุม กรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตาก และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 29 ก.ค. 2557 เวลา 09:17 น. (ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
5
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 22 ก.ค. 2557 เวลา 16:08 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
6
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (มิ.ย. ๕๗)
อัพเดตเมื่อ 21 ก.ค. 2557 เวลา 15:55 น. (ดาวน์โหลด 64 ครั้ง)
7
ระเบียบวาระการประชุม กรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตาก และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (ฉบับแก้ไข)
อัพเดตเมื่อ 25 มิ.ย. 2557 เวลา 15:37 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
8
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ (พ.ค. ๕๗)
อัพเดตเมื่อ 18 มิ.ย. 2557 เวลา 11:28 น. (ดาวน์โหลด 63 ครั้ง)
9
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 17 มิ.ย. 2557 เวลา 11:28 น. (ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
10
แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนและผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 23 พ.ค. 2557 เวลา 14:27 น. (ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
11
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (เม.ย. ๕๗)
อัพเดตเมื่อ 21 พ.ค. 2557 เวลา 14:24 น. (ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
12
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 20 พ.ค. 2557 เวลา 10:24 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
13
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 28 เม.ย. 2557 เวลา 15:02 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
14
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (มี.ค. ๕๗)
อัพเดตเมื่อ 28 เม.ย. 2557 เวลา 10:37 น. (ดาวน์โหลด 64 ครั้ง)
15
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 18 เม.ย. 2557 เวลา 10:37 น. (ดาวน์โหลด 64 ครั้ง)
16
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (ก.พ. ๕๗)
อัพเดตเมื่อ 17 มี.ค. 2557 เวลา 15:29 น. (ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
17
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 17 มี.ค. 2557 เวลา 14:53 น. (ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
18
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ม.ค. ๕๗)
อัพเดตเมื่อ 20 ก.พ. 2557 เวลา 10:38 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
19
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 10 ก.พ. 2557 เวลา 10:23 น. (ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
20
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ (ธ.ค.)
อัพเดตเมื่อ 24 ม.ค. 2557 เวลา 10:39 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
21
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 17 ม.ค. 2557 เวลา 15:54 น. (ดาวน์โหลด 63 ครั้ง)
22
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 18 ธ.ค. 2556 เวลา 14:15 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
23
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ (พ.ย.)
อัพเดตเมื่อ 18 ธ.ค. 2556 เวลา 09:08 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
24
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 21 พ.ย. 2556 เวลา 13:59 น. (ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
25
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 20 พ.ย. 2556 เวลา 08:38 น. (ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 3 คน
  วันนี้ 567 คน
  เมื่อวาน 6,241 คน
  7 วันที่ผ่านมา 40,618 คน
  เดือนที่แล้ว 110,365 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,276,025 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา