พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนฯ

คณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนฯค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 17 มิ.ย. 2557 เวลา 11:28 น. (ดาวน์โหลด 51 ครั้ง)
2
แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนและผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 23 พ.ค. 2557 เวลา 14:27 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
3
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (เม.ย. ๕๗)
อัพเดตเมื่อ 21 พ.ค. 2557 เวลา 14:24 น. (ดาวน์โหลด 51 ครั้ง)
4
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 20 พ.ค. 2557 เวลา 10:24 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
5
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 28 เม.ย. 2557 เวลา 15:02 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
6
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (มี.ค. ๕๗)
อัพเดตเมื่อ 28 เม.ย. 2557 เวลา 10:37 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
7
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 18 เม.ย. 2557 เวลา 10:37 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
8
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (ก.พ. ๕๗)
อัพเดตเมื่อ 17 มี.ค. 2557 เวลา 15:29 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
9
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 17 มี.ค. 2557 เวลา 14:53 น. (ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
10
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ม.ค. ๕๗)
อัพเดตเมื่อ 20 ก.พ. 2557 เวลา 10:38 น. (ดาวน์โหลด 51 ครั้ง)
11
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 10 ก.พ. 2557 เวลา 10:23 น. (ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
12
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ (ธ.ค.)
อัพเดตเมื่อ 24 ม.ค. 2557 เวลา 10:39 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
13
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 17 ม.ค. 2557 เวลา 15:54 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
14
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 18 ธ.ค. 2556 เวลา 14:15 น. (ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
15
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ (พ.ย.)
อัพเดตเมื่อ 18 ธ.ค. 2556 เวลา 09:08 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
16
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 21 พ.ย. 2556 เวลา 13:59 น. (ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
17
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 20 พ.ย. 2556 เวลา 08:38 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
18
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 28 ต.ค. 2556 เวลา 14:24 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
19
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 18 ต.ค. 2556 เวลา 13:45 น. (ดาวน์โหลด 53 ครั้ง)
20
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 16 ก.ย. 2556 เวลา 11:02 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
21
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 11 ก.ย. 2556 เวลา 16:49 น. (ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
22
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 27 ส.ค. 2556 เวลา 11:43 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
23
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 20 ส.ค. 2556 เวลา 14:35 น. (ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
24
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 12 ก.ค. 2556 เวลา 11:09 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
25
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ประจำเดือนมิถุนายน
อัพเดตเมื่อ 10 ก.ค. 2556 เวลา 11:27 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 1,292 คน
  เมื่อวาน 4,053 คน
  7 วันที่ผ่านมา 20,564 คน
  เดือนที่แล้ว 103,080 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 7,846,763 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา