พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนฯ

คณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนฯค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (ก.พ. ๕๗)
อัพเดตเมื่อ 17 มี.ค. 2557 เวลา 15:29 น. (ดาวน์โหลด 75 ครั้ง)
2
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 17 มี.ค. 2557 เวลา 14:53 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
3
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ม.ค. ๕๗)
อัพเดตเมื่อ 20 ก.พ. 2557 เวลา 10:38 น. (ดาวน์โหลด 78 ครั้ง)
4
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 10 ก.พ. 2557 เวลา 10:23 น. (ดาวน์โหลด 78 ครั้ง)
5
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ (ธ.ค.)
อัพเดตเมื่อ 24 ม.ค. 2557 เวลา 10:39 น. (ดาวน์โหลด 78 ครั้ง)
6
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 17 ม.ค. 2557 เวลา 15:54 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
7
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 18 ธ.ค. 2556 เวลา 14:15 น. (ดาวน์โหลด 77 ครั้ง)
8
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ (พ.ย.)
อัพเดตเมื่อ 18 ธ.ค. 2556 เวลา 09:08 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
9
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 21 พ.ย. 2556 เวลา 13:59 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
10
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 20 พ.ย. 2556 เวลา 08:38 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
11
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 28 ต.ค. 2556 เวลา 14:24 น. (ดาวน์โหลด 75 ครั้ง)
12
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 18 ต.ค. 2556 เวลา 13:45 น. (ดาวน์โหลด 79 ครั้ง)
13
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 16 ก.ย. 2556 เวลา 11:02 น. (ดาวน์โหลด 77 ครั้ง)
14
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 11 ก.ย. 2556 เวลา 16:49 น. (ดาวน์โหลด 79 ครั้ง)
15
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 27 ส.ค. 2556 เวลา 11:43 น. (ดาวน์โหลด 75 ครั้ง)
16
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 20 ส.ค. 2556 เวลา 14:35 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
17
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 12 ก.ค. 2556 เวลา 11:09 น. (ดาวน์โหลด 75 ครั้ง)
18
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ประจำเดือนมิถุนายน
อัพเดตเมื่อ 10 ก.ค. 2556 เวลา 11:27 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
19
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 13 มิ.ย. 2556 เวลา 10:12 น. (ดาวน์โหลด 77 ครั้ง)
20
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 7 มิ.ย. 2556 เวลา 13:16 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
21
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ประจำเดือนเมษายน
อัพเดตเมื่อ 16 พ.ค. 2556 เวลา 11:01 น. (ดาวน์โหลด 74 ครั้ง)
22
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 16 พ.ค. 2556 เวลา 09:12 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
23
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ประจำเดือนมีนาคม
อัพเดตเมื่อ 23 เม.ย. 2556 เวลา 15:23 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
24
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 9 เม.ย. 2556 เวลา 09:57 น. (ดาวน์โหลด 77 ครั้ง)
25
หนังสือเชิญประชุมกรมการค้าจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
อัพเดตเมื่อ 2 มี.ค. 2556 เวลา 13:39 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 4 คน
  วันนี้ 22 คน
  เมื่อวาน 4,470 คน
  7 วันที่ผ่านมา 29,050 คน
  เดือนที่แล้ว 110,156 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,647,937 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา