พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สภากาแฟ

สภากาแฟค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
อัพเดตเมื่อ 21 มี.ค. 2559 เวลา 15:50 น. (ดาวน์โหลด 191 ครั้ง)
2
การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
อัพเดตเมื่อ 11 มี.ค. 2559 เวลา 09:22 น. (ดาวน์โหลด 211 ครั้ง)
3
การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
อัพเดตเมื่อ 10 ก.พ. 2559 เวลา 11:15 น. (ดาวน์โหลด 144 ครั้ง)
4
การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
อัพเดตเมื่อ 13 ม.ค. 2559 เวลา 10:15 น. (ดาวน์โหลด 149 ครั้ง)
5
การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑
อัพเดตเมื่อ 26 พ.ย. 2558 เวลา 10:40 น. (ดาวน์โหลด 151 ครั้ง)
6
ขอเลื่อน เวลาการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 10/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เป็นเวลา 17.30 น. ตามวันและสถานที่เดิม
อัพเดตเมื่อ 14 ต.ค. 2558 เวลา 13:22 น. (ดาวน์โหลด 126 ครั้ง)
7
การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 13 ต.ค. 2558 เวลา 11:38 น. (ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)
8
การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ และงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการขอ
อัพเดตเมื่อ 16 ก.ย. 2558 เวลา 11:47 น. (ดาวน์โหลด 136 ครั้ง)
9
การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 21 ส.ค. 2558 เวลา 08:53 น. (ดาวน์โหลด 134 ครั้ง)
10
การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 19 มิ.ย. 2558 เวลา 10:16 น. (ดาวน์โหลด 125 ครั้ง)
11
การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 21 เม.ย. 2558 เวลา 15:53 น. (ดาวน์โหลด 122 ครั้ง)
12
การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 3 มี.ค. 2558 เวลา 13:33 น. (ดาวน์โหลด 128 ครั้ง)
13
การประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 11 พ.ย. 2557 เวลา 09:23 น. (ดาวน์โหลด 124 ครั้ง)
14
การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2557 เวลา 09:23 น. (ดาวน์โหลด 125 ครั้ง)
15
การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 18 ส.ค. 2557 เวลา 11:07 น. (ดาวน์โหลด 126 ครั้ง)
16
เปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 22 ก.ค. 2557 เวลา 16:06 น. (ดาวน์โหลด 136 ครั้ง)
17
การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 16 ก.ค. 2557 เวลา 14:01 น. (ดาวน์โหลด 129 ครั้ง)
18
การจัดประชุมสภากาแฟ (เพื่อสรุปกิจกรรม คืนความสุขให้ประชาชน คืนธรรมชาติสองฝั่งปิง ร่วมปรองดองสมานฉันท์ชาวตาก) มิ.ย. ๕๗
อัพเดตเมื่อ 12 มิ.ย. 2557 เวลา 10:48 น. (ดาวน์โหลด 128 ครั้ง)
19
การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 15 พ.ค. 2557 เวลา 16:42 น. (ดาวน์โหลด 128 ครั้ง)
20
การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 11 มี.ค. 2557 เวลา 11:33 น. (ดาวน์โหลด 128 ครั้ง)
21
การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 11 ก.พ. 2557 เวลา 09:50 น. (ดาวน์โหลด 128 ครั้ง)
22
การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 17 ธ.ค. 2556 เวลา 10:18 น. (ดาวน์โหลด 124 ครั้ง)
23
ของดการจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 11 พ.ย. 2556 เวลา 09:01 น. (ดาวน์โหลด 122 ครั้ง)
24
การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 7 ต.ค. 2556 เวลา 15:08 น. (ดาวน์โหลด 137 ครั้ง)
25
ขอเลื่อนวันประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 19 ก.ย. 2556 เวลา 16:50 น. (ดาวน์โหลด 131 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 6 คน
  วันนี้ 540 คน
  เมื่อวาน 3,857 คน
  7 วันที่ผ่านมา 50,007 คน
  เดือนที่แล้ว 146,606 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 9,884,275 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา