พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ จังหวัดตาก

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ จังหวัดตากค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดตาก ประจำเดือนเมษายน 2560
อัพเดตเมื่อ 3 เม.ย. 2560 เวลา 17:34 น. (ดาวน์โหลด 346 ครั้ง)
2
การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดตาก ประจำเดือนมีนาคม 2560
อัพเดตเมื่อ 27 ก.พ. 2560 เวลา 11:07 น. (ดาวน์โหลด 181 ครั้ง)
3
การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดตาก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
อัพเดตเมื่อ 31 ม.ค. 2560 เวลา 14:00 น. (ดาวน์โหลด 153 ครั้ง)
4
เลื่อนการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ จากวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๐ เป็น วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๐
อัพเดตเมื่อ 13 ม.ค. 2560 เวลา 11:12 น. (ดาวน์โหลด 133 ครั้ง)
5
การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดตาก ประจำเดือนมกราคม 2560
อัพเดตเมื่อ 6 ธ.ค. 2559 เวลา 16:24 น. (ดาวน์โหลด 148 ครั้ง)
6
การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดตาก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
อัพเดตเมื่อ 1 พ.ย. 2559 เวลา 09:36 น. (ดาวน์โหลด 140 ครั้ง)
7
เปลี่ยนสถานที่ การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดตาก ประจำเดือนตุลาคม 2559
อัพเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2559 เวลา 14:43 น. (ดาวน์โหลด 135 ครั้ง)
8
การดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำเดือนตุลาคม 2559
อัพเดตเมื่อ 15 ก.ย. 2559 เวลา 09:01 น. (ดาวน์โหลด 145 ครั้ง)
9
เปลี่ยนสถานที่ การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดตาก ประจำเดือนสิงหาคม 2559
อัพเดตเมื่อ 8 ส.ค. 2559 เวลา 14:38 น. (ดาวน์โหลด 133 ครั้ง)
10
การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดตาก ประจำเดือนสิงหาคม 2559
อัพเดตเมื่อ 3 ส.ค. 2559 เวลา 16:30 น. (ดาวน์โหลด 153 ครั้ง)
11
การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดตาก ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
อัพเดตเมื่อ 21 มิ.ย. 2559 เวลา 16:20 น. (ดาวน์โหลด 140 ครั้ง)
12
การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดตาก ประจำเดือนมิถุนายน 2559
อัพเดตเมื่อ 16 พ.ค. 2559 เวลา 11:34 น. (ดาวน์โหลด 148 ครั้ง)
13
การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
อัพเดตเมื่อ 11 มี.ค. 2559 เวลา 09:57 น. (ดาวน์โหลด 142 ครั้ง)
14
การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
อัพเดตเมื่อ 29 ม.ค. 2559 เวลา 16:35 น. (ดาวน์โหลด 126 ครั้ง)
15
เปลี่ยนแปลงเวลา ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2559
อัพเดตเมื่อ 15 ม.ค. 2559 เวลา 15:49 น. (ดาวน์โหลด 144 ครั้ง)
16
การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือน มกราคม 2559
อัพเดตเมื่อ 24 ธ.ค. 2558 เวลา 16:11 น. (ดาวน์โหลด 140 ครั้ง)
17
การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 8 ธ.ค. 2558 เวลา 08:59 น. (ดาวน์โหลด 125 ครั้ง)
18
การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 30 ต.ค. 2558 เวลา 15:25 น. (ดาวน์โหลด 127 ครั้ง)
19
การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 1 ต.ค. 2558 เวลา 10:16 น. (ดาวน์โหลด 126 ครั้ง)
20
การดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2559
อัพเดตเมื่อ 3 ก.ย. 2558 เวลา 13:56 น. (ดาวน์โหลด 139 ครั้ง)
21
การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 16:05 น. (ดาวน์โหลด 130 ครั้ง)
22
(เลื่อน) กำหนดการออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 เป็นวันที่ 22 มิ.ย. 58
อัพเดตเมื่อ 8 มิ.ย. 2558 เวลา 15:09 น. (ดาวน์โหลด 122 ครั้ง)
23
การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 28 พ.ค. 2558 เวลา 15:32 น. (ดาวน์โหลด 125 ครั้ง)
24
การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
อัพเดตเมื่อ 11 พ.ค. 2558 เวลา 12:09 น. (ดาวน์โหลด 126 ครั้ง)
25
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 28 เม.ย. 2558 เวลา 16:07 น. (ดาวน์โหลด 124 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 4 คน
  วันนี้ 686 คน
  เมื่อวาน 3,857 คน
  7 วันที่ผ่านมา 50,007 คน
  เดือนที่แล้ว 146,606 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 9,884,421 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา