พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร กรอ.จังหวัดตาก

กรอ.จังหวัดตากค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 5/2559
อัพเดตเมื่อ 1 ส.ค. 2559 เวลา 11:11 น. (ดาวน์โหลด 59 ครั้ง)
2
ระเบียบวาระการประชุม กรอ. ครั้งที่ 4
อัพเดตเมื่อ 28 มิ.ย. 2559 เวลา 15:24 น. (ดาวน์โหลด 58 ครั้ง)
3
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 4/2559
อัพเดตเมื่อ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 15:59 น. (ดาวน์โหลด 57 ครั้ง)
4
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก
อัพเดตเมื่อ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 15:57 น. (ดาวน์โหลด 64 ครั้ง)
5
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 1/2559
อัพเดตเมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 11:03 น. (ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
6
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) (เพิ่มเติม)
อัพเดตเมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 10:53 น. (ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
7
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก)
อัพเดตเมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 10:52 น. (ดาวน์โหลด 58 ครั้ง)
8
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2558
อัพเดตเมื่อ 21 ก.ค. 2558 เวลา 11:21 น. (ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
9
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 09:55 น. (ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
10
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 21 พ.ค. 2558 เวลา 11:39 น. (ดาวน์โหลด 55 ครั้ง)
11
ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 23 ก.พ. 2558 เวลา 15:08 น. (ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
12
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
อัพเดตเมื่อ 10 ก.พ. 2558 เวลา 11:01 น. (ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
13
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 22 ธ.ค. 2557 เวลา 15:58 น. (ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
14
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 20 พ.ย. 2557 เวลา 11:15 น. (ดาวน์โหลด 55 ครั้ง)
15
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 22 ต.ค. 2557 เวลา 15:58 น. (ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
16
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 19 มิ.ย. 2557 เวลา 08:59 น. (ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
17
เลื่อนประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 27 พ.ค. 2557 เวลา 09:42 น. (ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
18
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 27 พ.ค. 2557 เวลา 09:42 น. (ดาวน์โหลด 55 ครั้ง)
19
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 24 เม.ย. 2557 เวลา 15:31 น. (ดาวน์โหลด 53 ครั้ง)
20
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 19 มี.ค. 2557 เวลา 13:45 น. (ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
21
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 18 ก.พ. 2557 เวลา 11:42 น. (ดาวน์โหลด 55 ครั้ง)
22
สรุปโครงการทัศนศึกษาดูงานเขตอุตสาหกรรมพะอันและเมืองเมาะลำไย (เอกสารประกอบการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖)
อัพเดตเมื่อ 20 ธ.ค. 2556 เวลา 15:10 น. (ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
23
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 19 ธ.ค. 2556 เวลา 15:03 น. (ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
24
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 19 ธ.ค. 2556 เวลา 15:02 น. (ดาวน์โหลด 55 ครั้ง)
25
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 21 พ.ย. 2556 เวลา 13:55 น. (ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 12 คน
  วันนี้ 1,459 คน
  เมื่อวาน 2,774 คน
  7 วันที่ผ่านมา 21,743 คน
  เดือนที่แล้ว 99,413 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 7,579,578 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา