พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

จังหวัดตาก กำหนดฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์ราชการจังหวัด ตามแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ

โพสต์เมื่อ : 14 มีนาคม 2560 เวลา 12:41 น.
จำนวนผู้อ่าน 125 คน
จังหวัดตาก กำหนดฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์ราชการจังหวัด ตามแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในอาคารสูง ศูนย์ราชการจังหวัดตาก โดยมีนายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการทุกหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติได้จริง
   
ที่ประชุมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนสถานการณ์ต่างๆ เมื่อเกิดอัคคีภัย ทั้งในด้านแผนการฝึก กำหนดต้องมีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์  การแจ้งเหตุไปยังหน่วยงานใดบ้าง อาทิ ดับเพลิง ตำรวจ หน่วยกู้ภัย หน่วยกู้ชีพ  รวมถึงการประสานงานการอพยพ ตามแผนของแต่ละหน่วยงาน ทำอย่างไร จุดรวมพล การเข้าระงับเหตุ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การกั้นเขตอันตราย การจราจร  ไปจนถึงขั้นตอนเพลิงสงบ ซึ่งกำหนดให้มีการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในวันที่ ๒๓ มี.ค.นี้
     
ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ศูนย์ราชการจังหวัดตาก เป็นไปตามแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ โดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อมแผนร่วมประจำปี โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ มาตรการและแนวทางในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้น


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 13 คน
  วันนี้ 1,523 คน
  เมื่อวาน 2,774 คน
  7 วันที่ผ่านมา 21,743 คน
  เดือนที่แล้ว 99,413 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 7,579,642 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา