พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม ๔ ข้อจากนายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดอนาคตประเทศไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก และศูนยดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ

โพสต์เมื่อ : 12 มิถุนายน 2560 เวลา 21:56 น.
จำนวนผู้อ่าน 285 คน
ด้วยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีคำถาม ๔ ข้อ เพื่อให้ประชาชนตอบและแสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ

คำถาม ๔ ข้อ จากนายกรัฐมนตรี มีดังนี้
๑.ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่
๒.หากไม่ได้จะทำอย่างไร
๓.การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
๔.ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร


ดังนั้น จังหวัดจึงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม ๔ ข้อจากนายกรัฐมนตรี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

โดยสามารถ รับ - ส่ง แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ได้ที่จุดรับความคิดเห็นของจังหวัดและอำเภอ ดังนี้
๑. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก
๒. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทุกอำเภอ 


สอบถามข้อมูล(เพิ่มเติม) ติดต่อ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก 
โทร/โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๒๑๕๑ ต่อ ๒๓๑๒๖ หรือ ๒๓๑๒๗

แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 9 คน
  วันนี้ 2,625 คน
  เมื่อวาน 3,165 คน
  7 วันที่ผ่านมา 22,986 คน
  เดือนที่แล้ว 90,411 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 7,679,857 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา