พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 17 และคณะเดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 รอบที่ 2 ที่จังหวัดตาก

โพสต์เมื่อ : 10 สิงหาคม 2560 เวลา 11:38 น.
จำนวนผู้อ่าน 34 คน
       วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรมต่างๆ เดินทางมาประชุมและตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 โดยรับฟังการชี้แจงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายสำคัญ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

     ประเด็นการมาตรวจราชการแบบบูรณาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โครงการสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  และโครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น

     ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า จังหวัดตากได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานตามนโยบาย ซึ่งถือว่ามีการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี แต่ในระยะยาวถ้าพิจารณาแล้วในเรื่องของการจัด Zoning การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ยังอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง คือการยอมรับจากภาคประชาชนในการที่จะจัดตั้งให้มีสถานบริหารจัดการขยะ ยกตัวอย่างเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่จัดตั้งสถานบริหารจัดการขยะจากกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานฯ ก็ยังมีปัญหาเรื่องความเข้าใจของประชาชนอยู่ ขณะเดียวกันพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดตากซึ่งอยู่ในเขตกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ค่อนข้างมีกระบวนการพิจารณาที่ยาวนาน ส่งผลให้การดำเนินงานตามนโยบายค่อนข้างล่าช้าตามไปด้วย

    ด้านผู้ตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที่ 17  กล่าวว่า ในภาพรวมจังหวัดตาก สามารถดำเนินงานตามนโยบายในเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ แม้จะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ก็เชื่อว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกับโครงการต่างๆ ทางคณะจะนำข้อมูลมาพิจารณาร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไข อย่างไรก็ตามขอให้ทุกภาคส่วนได้ประสานความร่วมมือในการทำงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป


//ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก 


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 2,640 คน
  เมื่อวาน 3,165 คน
  7 วันที่ผ่านมา 22,986 คน
  เดือนที่แล้ว 90,411 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 7,679,872 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา