พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก จัดประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน ปี พ. ศ. 2560 – 2564”  กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนใน 3 อุตสาหกรรม

โพสต์เมื่อ : 10 สิงหาคม 2560 เวลา 11:50 น.
จำนวนผู้อ่าน 56 คน
    วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน ปี พ. ศ. 2560 - 2564 โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากได้จัดขึ้น เพื่อให้อนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดตากและผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการแรงงานของพื้นที่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดตากและผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ประมาณ 80 คน

      นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก กล่าวว่า รัฐบาลโดยคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและการประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ ได้กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ในการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนเพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศได้รับการพัฒนาตรงกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ รองรับการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆอย่างยั่งยืน ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะเลขานุการเป็นผู้ประสานการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย และมีคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานฝึกอาชีพระดับจังหวัด ทำหน้าที่ประสานการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายในระดับพื้นที่  เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน ปีพ.ศ. 2560 ถึง 2564 ใน 3 อุตสาหกรรม ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมธุรกิจบริการและท่องเที่ยว     ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการด้านกำลังคนและแนวทางการพัฒนากำลังคนของจังหวัดตาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดตากในฐานะที่เป็นจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

//ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตากแชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 8 คน
  วันนี้ 2,659 คน
  เมื่อวาน 3,165 คน
  7 วันที่ผ่านมา 22,986 คน
  เดือนที่แล้ว 90,411 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 7,679,891 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา