พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 2/2560

โพสต์เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:32 น.
จำนวนผู้อ่าน 83 คน
จังหวัดตาก จัดประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560    
 
   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะอนุกรรมการจากส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ด้วยรัฐบาลไทย สำนักงานป.ป.ช. สำนักงานป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทยร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน มีกำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ภายใต้แนวคิด Zero  Tolerance  คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งในส่วนของจังหวัดตาก ได้กำหนดสถานที่จัดงานฯ ณ อาคารหอกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก 
    จากนั้นที่ประชุม ได้ชี้แจงผลการติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามสังเกตการ โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ มีบางโครงการที่ดำเนินงานยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ ได้แก่ โครงการขุดลอกหนองกะโห้ เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำทำการเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก พบว่าพื้นที่ทำโครงการมีสภาพเป็นหนองน้ำตื้นเขิน กลายเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับเปลี่ยนแบบ ยังไม่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรพื้นที่สูงและสินค้าชุมชน ยังไม่มีแผนบริหารจัดการศูนย์จำหน่ายสินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่องการบริหารจัดการตลาดภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงให้ อบต.แม่ท้อ จัดทำแผนบริหารจัดการศูนย์ให้มีความชัดเจน เพื่อการพัฒนาส่งเสริมจำหน่ายสินค้าชุมชนให้มีความยั่งยืน  โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเส้นถ้ำผาวอกอำเภอเมืองตาก พบว่าโครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจาก สตง.ได้เข้าทำการตรวจสอบพบว่าพื้นที่เส้นทางคมนาคมเส้นถ้ำผาวอกเป็นพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ ต้องได้รับความยินยอมจากกรมป่าไม้ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง สตง.ได้ให้อบต.แม่ท้อ สั่งผู้รับจ้างหยุดการก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้
   รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้กำชับให้คณะอนุกรรมการที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม โครงการต่างๆ ให้เน้นย้ำผู้ที่รับผิดชอบโครงการ ดำเนินโครงการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และมิให้อ้างชื่อผู้มีอำนาจเพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด รวมทั้งให้วางระบบการทำงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตั้งแต่ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ  เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของจังหวัดตากในทุกมิติ

//ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 3 คน
  วันนี้ 2,716 คน
  เมื่อวาน 8,681 คน
  7 วันที่ผ่านมา 32,056 คน
  เดือนที่แล้ว 98,960 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,157,258 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา