พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ

โพสต์เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:43 น.
จำนวนผู้อ่าน 107 คน
จังหวัดตาก ประชุมขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

   วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมสายประทีป ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน ติดตามเรื่องการจัดสรรพื้นที่ตลาด ปัญหา อุปสรรค แนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ และความพร้อมในพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐของจังหวัดและอำเภอ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  โดยจังหวัดตากได้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ กำหนดให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ รับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 10-30 พ.ย. 2560 ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 2560 มีผู้ประกอบการที่สนใจลงทะเบียนแล้ว จำนวน 565 ราย
    นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเอาเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยทำงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน  ทั้งนี้ โครงการตลาดประชารัฐ เป็นการบูรณาการโครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบ มุ่งเน้นการขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม และพัฒนาตลาดใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม แต่ละประเภทสินค้า ในแต่ละระดับ ให้มีที่ขายสินค้าแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ขาย แล้วให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ จากนั้นจะมีการจัดสรรให้ลงพื้นที่ตลาดที่เข้าร่วมโครงการ อันจะนำมาซึ่งรายได้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตของประชาชน

//ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 3 คน
  วันนี้ 2,574 คน
  เมื่อวาน 8,681 คน
  7 วันที่ผ่านมา 32,056 คน
  เดือนที่แล้ว 98,960 คน
  ปีที่แล้ว 1,273,125 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,157,116 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา