พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

จังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด พร้อมให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2

โพสต์เมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:18 น.
จำนวนผู้อ่าน 122 คน
จังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด พร้อมให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 

   วันที่ 2 ก.พ. 61 ที่ห้องประชุมสายประทีป ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดตาก โดยมีส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดแนวทางความพร้อมในการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2  ซึ่งจังหวัดตากมีผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและผ่านกระบวนการคัดกรองจากกระทรวงการคลัง จำนวนทั้งสิ้น 110,661 คน 

    รัฐบาลมีเป้าหมายให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมในมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 โดยจำแนกตามมิติต่างๆ ดังนี้ มิติที่ 1 การมีงานทำ เช่น การจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ โดยกระทรวงแรงงาน โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย โดยกระทรวงพาณิชย์ โครงการตลาดประชารัฐ โดยกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น , มิติที่ 2 การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา เช่น โครงการฝึกอาชีพเร่งด่วนอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) โดยกระทรวงแรงงาน โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โดยธนาคารออมสิน โครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เกษตรกรลูกค้าผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เป็นต้น , มิติที่ 3 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โครงการสินเชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ โครงการสินเชื่อ Street Food โดยธนาคารออมสิน เป็นต้น และมิติที่ 4 การเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น โครงการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์และกระทรวงการคลัง เป็นต้น

    ทั้งนี้จังหวัดตาก ได้กำหนดสถานที่ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 2 ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ,ที่ทำการกำนัน,ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ,ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ในระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งโครงการดังกล่าวคาดหวังให้ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี และอายุน้อยกว่า 60 ปี ที่มีอยู่ประมาณ 5.3 ล้านคนทั่วประเทศ ได้พัฒนาตนเองและพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน

//ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 10 คน
  วันนี้ 724 คน
  เมื่อวาน 4,367 คน
  7 วันที่ผ่านมา 28,596 คน
  เดือนที่แล้ว 110,156 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,644,169 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา