พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบพัฒนาโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง

โพสต์เมื่อ : 6 มิถุนายน 2561 เวลา 16:33 น.
จำนวนผู้อ่าน 118 คน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบพัฒนาโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง

   วันที่  5 มิ.ย. 61 ที่ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบพัฒนาโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากได้จัดขึ้น ซึ่งมีกระบวนงานขับเคลื่อน 5 กระบวนงาน คือ  1. การวิเคราะห์ศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วม 2. พัฒนาศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 3. ส่งเสริมช่องทางการตลาดท่องเที่ยว 4. การสื่อสารสร้างการรับรู้  และ5. การประเมินผลและขยายผลอย่างยั่งยืน 

  รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นการให้ความรู้และจัดแบ่งกลุ่มระดมสมอง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นวิทยากรโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนออกแบบวางผังกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวและกำหนดรูปแบบการพัฒนาตามนโยบายแนวทางการดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มีหลักสูตรและเนื้อหาวิชา ประกอบด้วย นโยบายการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ,ยุทธศาสตร์และสถานการณ์ การท่องเที่ยวไทย ,การขับเคลื่อนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยง OTOP นวัตวิถี "ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย"  ,การค้นหาวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชนตามกรอบแนวทาง 5p ,การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ,การวางผังการท่องเที่ยวชุมชน และรูปแบบการพัฒนาจัดทำรูปแบบการท่องเที่ยว

  สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้น เป็นการดำเนินงานตามกระบวนงานที่ 1 คือ การวิเคราะห์ศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วม มีคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กร จาก 3 หมู่บ้าน 3 อำเภอ ได้แก่ บ้านท่าพระธาตุ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก, บ้านป่าไร่เหนือตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาดและบ้านห้วยปลาหลดตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หมู่บ้านละ 40 คน รวม 120 คน นอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายการพัฒนา ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐระดับอำเภอ/จังหวัด ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อำเภอละ 40 คน รวม 120 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด จำนวน 18 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

//ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 3 คน
  วันนี้ 2,948 คน
  เมื่อวาน 2,644 คน
  7 วันที่ผ่านมา 30,367 คน
  เดือนที่แล้ว 94,669 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,506,727 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา