พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดตาก

โพสต์เมื่อ : 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13:16 น.
จำนวนผู้อ่าน 102 คน
       วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา0 9.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดตาก ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้ลงทะเบียนเพื่อมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและได้มีการพัฒนาอาชีพให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจังหวัดตากได้แต่งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดตากและคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของอำเภอต่างๆโดยจังหวัดตากได้มีการลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการลงพื้นที่แล้ว ทางคณะทำงานจึงได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงการเตรียมพร้อมในการพัฒนาอาชีพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อจะดำเนินการอย่างไร นอกจากนี้หน่อยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำแผนพัฒนาอาชีพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

     สำหรับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของจังหวัดตากมีจำนวนทั้งสิ้น 140000 ราย และได้ยื่นความประสงค์เพื่อเข้าร่วมพัฒนาอาชีพ จำนวน ประมาณ 67000 กว่าราย ส่วนที่เหลือทางจังหวัดได้เร่งดำเนินการให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้าสู่ภาคบังคับเพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาตนเอง ต่อไป

//ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ