พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน “

โพสต์เมื่อ : 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13:19 น.
จำนวนผู้อ่าน 87 คน
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน 

   วันที่ 7 มิ.ย. 61 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน “ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนาประชารัฐ ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ผู้นำชุมชน เครือข่ายยุติธรรมชุมชน จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านตาก จำนวน 150 คน พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ  ตั้งโต๊ะให้บริการด้านกฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตาก อาทิ ศาลจังหวัดตาก สำนักงานที่ดินจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด เป็นต้น  

     นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนงานอำนวยความเป็นธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสความเสมอภาค ตามนโยบายรัฐบาลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความเป็นธรรมในสังคม เรื่องการรู้สิทธิ รู้หน้าที่ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการให้บริการประชาชน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ จะเป็นกุญแจสำคัญที่สามารถนำนโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ยังไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรม เพราะไม่มีความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ ความรู้ด้านกฎหมาย และปัจจัยที่จะเอื้ออำนวยให้สามารถต่อสู้คดีตามสิทธิได้เต็มที่ ดังนั้น การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ในครั้งนี้ จึงถือเป็นโครงการที่ดีในการติดอาวุธทางปัญญา ให้กับผู้นำชุมชน เครือข่ายยุติธรรมชุมชน จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านตาก ให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาในเบื้องต้นและให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้

//ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 2,802 คน
  เมื่อวาน 2,644 คน
  7 วันที่ผ่านมา 30,367 คน
  เดือนที่แล้ว 94,669 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,506,581 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา