พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปี 2561

โพสต์เมื่อ : 28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:52 น.
จำนวนผู้อ่าน 104 คน
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปี 2561

    วันที่ 27 มิ.ย. 61 ที่ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อ.เมืองตาก พ.อ.เสมา มังมติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคภายในจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากได้จัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย โดยสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 30 ศูนย์ จำนวน  240   คน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาตน พัฒนางาน ตลอดจนพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมตามบริบทของชุมชน สามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนภารกิจในการให้บริการประชาชนและการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

     โครงการดังกล่าวนับว่า มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันยังพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว โดยเฉพาะประชาชนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิเสรีภาพที่ตนพึงมี ตลอดจนความยากจนซึ่งยังเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความยุติธรรม เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลานาน ดังนั้น การที่กระทรวงยุติธรรมได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบลขึ้น โดยสร้างอาสาสมัครจากบุคลากรในพื้นที่อย่างเป็นระบบ และพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในระดับตำบล จึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว อันจะนำไปสู่ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

//ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ข่าวหน่วยงานในจังหวัด หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 8 คน
  วันนี้ 3,216 คน
  เมื่อวาน 3,537 คน
  7 วันที่ผ่านมา 29,507 คน
  เดือนที่แล้ว 110,156 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,637,897 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา