พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาจังหวัดตาก

โพสต์เมื่อ : 5 กรกฏาคม 2561 เวลา 15:18 น.
จำนวนผู้อ่าน 111 คน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก จัดประชุมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาจังหวัดตาก

  วันที่ 29 มิ.ย. 61 ที่ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาจังหวัดตาก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากได้จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาและสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมให้แก่สถานศึกษา อีกทั้งเป็นการขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและช่องทางการแจ้งเตือนภัยความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชน ให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมให้เด็กและเยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดีในการรณรงค์รักษาวัฒนธรรมไทยทั้งในด้านมรดกทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตพร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม 

   ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จำนวน 100 คน ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดตากได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคม สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดตากต่อไป

//ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 2 คน
  วันนี้ 4,090 คน
  เมื่อวาน 3,537 คน
  7 วันที่ผ่านมา 29,507 คน
  เดือนที่แล้ว 110,156 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,638,771 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา