พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานและประกาศนโยบาย" ตาก "จังหวัดต้นแบบการจัดอาหารคุณภาพในโรงเรียน สู่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ดอนมูลชัยโมเดล

โพสต์เมื่อ : 2 สิงหาคม 2561 เวลา 11:49 น.
จำนวนผู้อ่าน 162 คน
 สสส.จับมือจังหวัดตากขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบจัดการอาหารคุณภาพในโรงเรียนโชว์ผลสำเร็จดอนมูลชัยโมเดล ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสอาหารเปลี่ยนชีวิต

   วันที่  2 สิงหาคม 2561 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานและประกาศนโยบาย" ตาก "จังหวัดต้นแบบการจัดอาหารคุณภาพในโรงเรียน สู่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ดอนมูลชัยโมเดล โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับจังหวัดตาก ขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยแก้มใสประกาศนโยบาย ตั้งเป้าสู่จังหวัดต้นแบบการจัดการอาหารคุณภาพในโรงเรียน เตรียมขยายผลความสำเร็จดอนมูลชัยโมเดล ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ไปสู่สถานศึกษาต่างๆในจังหวัด เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับครูในเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กนักเรียน แก้ไขปัญหาเรื่องงบประมาณและอาหารกลางวันด้วยคุณภาพ สร้างเสริมให้เด็กไทยได้เติบโตขึ้นอย่างมีสุขภาพดีได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อพัฒนาการของสมองร่างกายและการเรียนรู้สร้างสุขภาวะที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
   นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า จังหวัดตากได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยภาวะโภชนาการของเด็กในวัยเรียนที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ตามโรงเรียนต่างๆ ทรงพบว่ายังมีภาวะขาดสารอาหารอีกเป็นจำนวนมาก พระองค์จึงได้ทรงงานเพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยมีภาวะโภชนาการและสุขภาพตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆในจังหวัดตากจึงได้สนองพระราชปณิธานและน้อมนำหลักการทรงงานของพระองค์เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยมีภาวะโภชนาการและสุขภาพตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดและประกาศนโยบายให้จังหวัดตากเป็นจังหวัดต้นแบบการจัดอาหารคุณภาพในโรงเรียนเพื่อพัฒนาให้เด็กทุกคน ในจังหวัดตากเป็นคนที่มีคุณภาพและศักยภาพเติบโตเป็นกำลังสำคัญและทรัพยากรของชาติที่มีความพร้อมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติต่อไป

    ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศแผนอาหารเพื่อสุขภาพ สสส. ระบุว่า การจัดการอาหารคุณภาพในโรงเรียน ตามโครงการเด็กไทยแก้มใส สสส.ได้ร่วมมือกับ 4 กระทรวงหลักและภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กทม. สถาบันโภชนาการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ทดลองนำร่องในโรงเรียน 50 จังหวัด ซึ่งการขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพอาหารในโรงเรียน ที่ครอบคลุมตั้งแต่มาตรฐานการจัดการอาหารและโภชนาการ ปัจจัยแวดล้อมในโรงเรียนและมีการติดตามประเมินผลร่วมกับระหว่าง สพฐ. และองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย

   สำหรับรูปแบบการจัดอาหารกลางวันคุณภาพในโรงเรียนตามโครงการเด็กไทยแก้มใส ประกอบด้วย 1. การเกษตรในโรงเรียนที่เชื่อมโยงกับเกษตรชุมชน เน้นให้เด็กไทยได้บริโภคผักผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษในปริมาณที่เพียงพอ 2. ระบบสหกรณ์นักเรียนในการเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 3.การจัดบริการอาหารกลางวันคุณภาพโดยมีระบบแนะนำการจัดสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน 4.การเฝ้าระวังติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลทั้งเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินและขาด และ 5. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เชื่อมโยงทางการเกษตรโภชนาการและสุขภาพ  ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีฉลาดเลือกและฉลาดบริโภค ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อพัฒนาการของสมองและร่างกายซึ่งเป็นทักษะสำคัญของการมีสุขภาวะที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

//ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 3,070 คน
  เมื่อวาน 4,857 คน
  7 วันที่ผ่านมา 27,636 คน
  เดือนที่แล้ว 130,639 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,758,619 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา