พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในงานแถลงข่าวตามโครงการสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

โพสต์เมื่อ : 12 กันยายน 2561 เวลา 16:38 น.
จำนวนผู้อ่าน 165 คน
จังหวัดตากจัดแถลงข่าวโครงการสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตาก สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

   วันที่ 6 ก.ย. 61 ที่ห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชาคริต เอกะสิงห์ ผู้กำกับการสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดตาก นายทวีป พึ่งคร้าม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก นายณัฐพัชร์ โกอินต๊ะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากนางพิชญา ทัพประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ร่วมกันแถลงข่าว โครงการสถานศึกษาในพื้นที่ จังหวัดตากสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากมีความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ และมีจิตสำนึกค่านิยมด้านวินัยจราจรนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

   นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  กล่าวว่า การนำมติคณะรัฐมนตรีและแนวทางในการทำงานด้านการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยมาดำเนินการในสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดตาก โดยสถานศึกษาทุกแห่งจัดทำแผนและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตาก สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์และประกาศให้พื้นที่ของสถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ควบคุมวินัยจราจรในเรื่องการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งต้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ด้านการสวมหมวกนิรภัย โดยอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่ทุกครั้ง และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษา รวมถึงบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามกฎหมาย

    สำหรับการจัดหาหมวกนิรภัย ได้สำรวจจำนวนนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ จังหวัดตากที่มีความต้องการหมวกนิรภัยแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่สามารถจัดหาเองได้ พบมีจำนวนทั้งสิ้น 3,404 คน จึงขอความอนุเคราะห์บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดสนับสนุนหมวกนิรภัยในราคาใบละ 99 บาทจำนวน 3,404 ใบ ซึ่งใช้เงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 336,996 บาท มีส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะศรัทธาของวัด บริจาคเงินเป็นจำนวน 137,008 บาท และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาทรวมทั้งสิ้น 337,008 บาท นำไปจัดซื้อหมวกนิรภัยเพื่อมอบให้นักเรียนนักศึกษา

    พ.ต.อ.ชาคริต เอกะสิงห์ ผู้กำกับการสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดตาก กล่าวว่า การบังคับใช้กฎหมาย จะดำเนินการร่วมกันทั้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและสถานศึกษา โดยสถานศึกษาทุกแห่งกำชับให้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษา ในการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการสวมหมวกนิรภัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

     นายทวีป พึ่งคร้าม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก กล่าวว่า ในส่วนของสถานศึกษาได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบการใช้หมวกนิรภัยของนักเรียน/นักศึกษา โดยถ้าพบนักเรียน/นักศึกษาไม่สวมหมวกนิรภัยจะสอบถามเหตุผลที่ไม่มีเพราะอะไร โดยจะใช้การว่ากล่าวตักเตือน รวมทั้งแจ้งผู้ปกครองมารับทราบการกระทำความผิดของนักเรียนด้วย ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลจะดำเนินการควบคุมไปกับการบังคับใช้กฎหมาย โดยสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดตาก สำรวจระดับการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน/นักศึกษาในสังกัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากดำเนินการสำรวจการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน/นักศึกษาภาพรวมทั้งหมดและสรุปผลวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากก่อนและหลังดำเนินโครงการฯ

//ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 29 คน
  วันนี้ 7,631 คน
  เมื่อวาน 18,679 คน
  7 วันที่ผ่านมา 87,386 คน
  เดือนที่แล้ว 176,254 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 9,372,510 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา