พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" จังหวัดตาก

โพสต์เมื่อ : 27 กันยายน 2561 เวลา 16:36 น.
จำนวนผู้อ่าน 79 คน
จังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการและทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"
   
   วันที่ 25 ก.ย. 61 ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" จังหวัดตาก  ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

    จากรายงานผลข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบล จำนวนทั้งสิ้น 7,517 ปัญหา แยกได้ดังนี้ 
   1.ปัญหาความต้องการที่สามารถดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการในระดับพื้นที่ โดยใช้งบประมาณที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อดำเนินการ เช่น งบประมาณของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,919 ปัญหา 

     2. ปัญหาความต้องการที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการได้ในระดับพื้นที่หรือต้องขอสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัดหรือส่วนกลาง เพื่อดำเนินการโดยให้รวบรวมปัญหาส่งให้จังหวัดพิจารณาจำนวน 1,589 ปัญหา  โดยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ทางคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” จังหวัดตาก ได้มีการประชุมเพื่อประมวลวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความต้องการได้ในระดับพื้นที่ ซึ่งได้ส่งปัญหาความต้องการให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาเสนอขอรับงบประมาณจากส่วนกลางต่อไป

    นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา งบประมาณของส่วนราชการในการดำเนินงานโครงการนิยมยั่งยืนพื้นที่จังหวัดตาก หมู่บ้านละ 200,000 บาท ซึ่งจังหวัดตากได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการจากสำนักงบประมาณ จำนวน 9 อำเภอ 63 ตำบล 562 หมู่บ้าน 36 ชุมชน 641 โครงการงบประมาณทั้งสิ้น 119,457,600 บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 627 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนขยายระยะเวลาการดำเนินการ

   นอกจากนี้ยังมีโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยที่ทำการปกครองจังหวัดตากได้จัดสรรงบประมาณให้อำเภอละ 700,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนที่กำหนดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป


//ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 4,054 คน
  เมื่อวาน 4,331 คน
  7 วันที่ผ่านมา 38,343 คน
  เดือนที่แล้ว 120,614 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 9,200,360 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา