พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการจัดกิจกรรม “รวมพลังประชารัฐทำความสะอาด”

โพสต์เมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:32 น.
จำนวนผู้อ่าน 57 คน
จังหวัดตากประชุมซักซ้อมการจัดกิจกรรม “รวมพลังประชารัฐทำความสะอาด” เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดตามพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

   วันที่ 8 พ.ย.61 ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการจัดกิจกรรม “รวมพลังประชารัฐทำความสะอาด” เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องอันจะทำให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมฯ

    การประชุมครั้งนี้ได้มีการมอบหมายพื้นที่รับผิดชอบ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย (1.) แบ่งตามสายทางถนนในเขตเทศบาลเมืองตาก จำนวน 6 สาย  ( 2.)แบ่งตามพื้นที่สาธารณะสำคัญในเขตเทศบาลเมืองตาก เช่น สนามกีฬา สวนสาธารณะ (3.) แบ่งตามสถานที่ตั้งที่ทำการของส่วนราชการและพื้นที่ของแต่ละชุมชน โดยกำหนดจัดกิจกรรม“รวมพลังประชารัฐทำความสะอาด”  ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อให้ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชน ได้ร่วมกันทำความสะอาดตามพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามแนวทางประชารัฐในการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เสริมสร้างความรักความสามัคคี และเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานฯ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” แก่ประชาชนชาวไทยมาปฏิบัติ   อีกทั้งเพื่อสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของจังหวัดตาก ในเรื่องของจังหวัดสะอาด ตลอดจนปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างวินัยการรักษาความสะอาดให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยร่วมกันจัดการขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน และสิ่งสาธารณประโยชน์ เช่น บ้าน แหล่งน้ำ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ให้มีความสะอาด สวยงาม และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

//ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ