พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

โพสต์เมื่อ : 6 ธันวาคม 2561 เวลา 11:57 น.
จำนวนผู้อ่าน 72 คน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  

   วันที่ 4 ธ.ค. 61 ที่ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เพื่อจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายรัฐบาล บริการภาครัฐ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลับไปสู่การกำหนดนโยบายใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

   การจัดการประชุมในครั้งนี้คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ได้ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรายโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัดตาก ก่อนที่จะร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้โครงการที่ได้มีการนำเสนอในแผนฯได้ผ่านการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับยุทธศาสตร์จังหวัดตากมาแล้ว  อย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด จะได้มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 และร่วมกันสรุปปัญหาการดำเนินงานในครั้งต่อไป

//ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 3 คน
  วันนี้ 1,699 คน
  เมื่อวาน 1,923 คน
  7 วันที่ผ่านมา 22,992 คน
  เดือนที่แล้ว 118,400 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,997,535 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา