พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตากประจำปี 2561

โพสต์เมื่อ : 25 มกราคม 2562 เวลา 15:16 น.
จำนวนผู้อ่าน 130 คน




จังหวัดตากจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม   

    วันที่ 23 ม.ค. 62  นายชุติเดช มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตากประจำปี 2561 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก  โดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลก ว่าด้วยเรื่องคนพิการและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม  

    ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก “การเสริมพลังคนพิการและการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  โดยเน้นการส่งเสริม การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ เนื่องจากประเด็นดังกล่าวเป็นพื้นฐานการเสริมพลังให้แก่คนพิการในการนำไปต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน

     สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การฉายเทปบันทึกคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี 2561 การอ่านสาส์นวันคนพิการสากลจังหวัดตาก ประจำปี 2561 โดยประธานสภาคนพิการทุกประเภท พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคนต้นแบบจังหวัดตากและหน่วยงานองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น  การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการต้นแบบ  นิทรรศการแสดงผลงานด้านคนพิการ บูธจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คนพิการ โดยมีผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนคนพิการในระดับภูมิภาคอาเซียน  คนพิการ  ครอบครัว  ผู้ดูแลคนพิการ  องค์กรด้านคนพิการ  สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป ประมาณ 700 คน

//ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network




ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัด



ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด



บริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 4 คน
  วันนี้ 1,736 คน
  เมื่อวาน 5,532 คน
  7 วันที่ผ่านมา 39,327 คน
  เดือนที่แล้ว 235,706 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 9,552,516 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา