พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๗

โพสต์เมื่อ : 13 มีนาคม 2562 เวลา 13:47 น.
จำนวนผู้อ่าน 37 คน
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดตาก ประชุมติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   วันที่ 11 มี.ค. 62 นายพีระ ทองโพธิ์  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 และคณะผู้ตรวจกระทรวง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการ ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

    การติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการในครั้งนี้ มีประเด็นการตรวจราชการ 3 ประเด็น  ประกอบด้วย 1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากสามารถดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 ได้จำนวน 393 ตัว จากเป้าหมาย 1,210 ตัว คิดเป็นร้อยละ 32.43  ผลการสำรวจสุนัขและแมวในจังหวัดตาก  รวมทั้งสิ้น 114,290 ตัว  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 68 แห่ง เข้าร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ปัจจุบันมีสถานที่พักพิงสุนัขจรจัด 1 แห่ง คือ เรือนจำชั่วคราวห้วยหินฝน มีสุนัขอยู่ในความดูแลทั้งหมด 154 ตัว  2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มีการขับเคลื่อนงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และบริการที่ครอบคลุมทุกมิติ ทางด้านสุขภาพ สังคม จิตใจ และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจนั้น ได้เน้นการสร้างรายได้ และการมีงานทำที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับการจัดบริการและสวัสดิการทางสังคมในการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจร สามารถตอบสนองปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุและชุมชนได้   3. โครงการเกษตรอินทรีย์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ได้บูรณาการร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงาน โดยมุ่งเร่งรัดเดินหน้างานตามโครงการนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่อง ตามที่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งแนวทางการดำเนินงาน ได้มีการขับเคลื่อนไปทั้งระบบ ตั้งแต่การวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม จัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ รวมถึงบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทำเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดด้วย

//ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 6 คน
  วันนี้ 1,644 คน
  เมื่อวาน 1,923 คน
  7 วันที่ผ่านมา 22,992 คน
  เดือนที่แล้ว 118,400 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,997,480 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา