พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านค้าชายแดนและขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

โพสต์เมื่อ : 5 เมษายน 2562 เวลา 10:44 น.
จำนวนผู้อ่าน 72 คน
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือกลุ่มแรงงานนอกระบบและผู้ว่างงานรองรับการค้าการลงทุน หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่  

   วันที่ 4 เม.ย. 62 ที่ศูนย์เรียนรู้อาคารประชารัฐบ้านหนองตับ ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก นายวรานนท์  ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านค้าชายแดนและขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือกลุ่มแรงงานนอกระบบและผู้ว่างงานรองรับการค้าการลงทุน หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดตากได้จัดขึ้น ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน กำหนดให้ภาครัฐดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ และส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานนอกระบบและผู้ว่างงาน จำนวน 25 คน ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2562 หลักสูตร ประกอบด้วย การประดิษฐ์ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ , การบรรยายการรับงานไปทำที่บ้าน, การฝึกอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบ ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านประกันสังคม สิทธิของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 

    เมื่ออบรมครบตามหลักสูตร ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ โดยมีตลาดรองรับ เพื่อไปจำหน่ายที่จตุจักร สำเพ็ง ห้างร้านต่างๆและส่งออกประเทศบรูไน โดยจะมีการส่งเสริมการจดทะเบียนเป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งเสริมการจดทะเบียน OTOP โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและส่งเสริมการตลาดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดต่อไป

//ภาพ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 26 คน
  วันนี้ 8,519 คน
  เมื่อวาน 18,679 คน
  7 วันที่ผ่านมา 87,386 คน
  เดือนที่แล้ว 176,254 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 9,373,398 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา