พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ขอเชิญชวนหน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ( วันพระ )

โพสต์เมื่อ : 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:49 น.
จำนวนผู้อ่าน 681 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ขอเชิญชวนหน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ( วันพระ ) 

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ขอเชิญชวนหน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ( วันพระ ) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร พัฒนาจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยในปีงบประมาณ 2563 

โดยจังหวัดตากกำหนดจะดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในอำเภอเมืองตาก ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่1 (พ.ศ. 2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตาก มุ่งเน้นให้จังหวัดตากเป็นสังคมที่มีคนดี มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

จึงขอเชิญชวนหน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมทำบุญ ใส่บาตรตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ( วันพระ ) โดยการแต่งกายชุดสีขาวหรือชุดสุภาพ 

//ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
********************


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 3 คน
  วันนี้ 1,549 คน
  เมื่อวาน 5,303 คน
  7 วันที่ผ่านมา 36,176 คน
  เดือนที่แล้ว 199,585 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 10,398,920 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา