พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ศูนย์ POC จังหวัด เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติจังหวัดตาก...

ศูนย์ POC จังหวัด เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติจังหวัดตาก

โพสต์เมื่อ : 4 กันยายน 2557 เวลา 13:49 น.
 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตาก  (๔ ก.ย.๕๗) 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการแถลงข่าวการตรวจกำลังความพร้อมในการปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในจังหวัดตาก (๔ ก.ย.๕๗)
 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาค (ภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๕๗ คืนความสุข ความรัก ความสามัคคีให้ชาวตากด้วยพลังภูมิปัญญาไทย ๔ ภาค (๒ ก.ย.๕๗)
 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะกองกำลังนเรศวร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตาก และสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ออกตรวจโรงงานในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด (๒ ก.ย. ๕๗)
 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสถานีบำบัดทุกข์ คืนความสุขให้ลูกบ้าน และศูนย์ดำรงค์ธรรมตำบลนาโบสถ์ อ.วังเจ้า (๑๔ ส.ค. ๕๗)
 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสถานีบำบัดทุกข์และศูนย์ดำรงค์ธรรมระดับตำบล คืนความสุขให้ลูกบ้าน ต.แม่ตาว ณ ที่ทำการกำนันตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด (๑๓ ส.ค. ๕๗) 

-  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดตาก โครงการ OTOP ตาก คืนความสุขให้ประชาชนเนื่องในวันแม่ของแผ่นดิน ณ บริเวณลานหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (๙ ส.ค. ๕๗) 

-  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ประกาศ/คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)/กระทรวงมหาดไทย/จังหวัดตาก ในสถานการณ์ปัจจุบัน (๙ ส.ค. ๕๗) 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดสถานีบำบัดทุกข์ คืนความสุขให้ลูกบ้าน จังหวัดตากและศูนย์ดำรงค์ธรรมระดับตำบล ณ ที่ทำการกำนันตำบลวังหมัน อ.สามเงา ( ๘ ส.ค. ๕๗) 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ one stop service อ.พบพระ (๕ ส.ค. ๕๗)
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ one stop service ที่หอประชุม อ.แม่สอด (๕ ส.ค. ๕๗)
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสถานีบำบัดทุกข์และศูนย์ดำรงค์ธรรมระดับตำบล คืนความสุขให้ลูกบ้าน ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก (๕ ส.ค. ๕๗) 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีบวงสรวงจัดแสดงทหารแต่งกายย้อนยุคสมัยกรุงธนบุรี สนองยุทธศาสตร์ "คืนวัฒนธรรม" ละร่วมชมตลาดจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพคืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ ๒ (๒ ส.ค. ๕๗)
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดงาน "พิธีบวงสรวงและยกองค์ ร.๕ ราชานุสาวรีย์" และการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพบพระ (๒๕ ก.ค. ๕๗)
-  จังหวัดตากเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีทีมงานจากหลายหน่วยงาน ตำรวจ และนิติกร เป็นต้น 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดป้ายสถานีบำบัดทุกข์ คืนความสุขให้ลูกบ้าน ณ ที่ว่าการกำนันตำบลแม่กลอง (๒๒ ก.ค. ๕๗)
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" จังหวัดตาก (๒๒ ก.ค.๕๗)
-  จังหวัดตาก ร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)เพื่อชี้แจงนโยบายและซักซ้อมการปฏิบัติงานตามคำสั่งประกาศและนโยบาย คสช. (๗ ก.ค. ๕๗)
-  จังหวัดตากเปิดเวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับจังหวัด (๗ ก.ค. ๕๗)
-  กิจกรรม "คืนความสุขให้ประชาชน คืนธรรมชาติสองฝั่งปิง ร่วมปรองดองสมานฉันท์ชาวตาก " (๑๖ มิ.ย. ๕๗)
-  เปิดศูนย์การปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป ๕ อำเภอชายแดน จังหวัดตาก (๑๐ มิ.ย. ๕๗)
-  การแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป จังหวัดตาก (๔ มิ.ย. ๕๗)ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 210 คน
  เมื่อวาน 4,470 คน
  7 วันที่ผ่านมา 29,050 คน
  เดือนที่แล้ว 110,156 คน
  ปีที่แล้ว 1,249,303 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 8,648,125 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์


 สำหรับผู้พิการสายตา