จังหวัดตาก

หน้าหลัก


ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2561​​​​​​​​​​​​​​​​   (English Ver.)

picture1


ประกาศ/มาตรการด้านความโปร่งใส


ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนฯ

picture1


This template downloaded form free website templates