จังหวัดตาก

หน้าหลัก


ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564​​​​​​​​​​​   (English Ver.)

picture1รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ของหน่วยงานจังหวัดตาก ประจำปี 2563     (รายละเอียดเพิ่มเติม)     (ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช.)

picture1รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ของหน่วยงานจังหวัดตาก ประจำปี 2562     (รายละเอียดเพิ่มเติม)

picture1ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563​​​​​​​​​​​   (English Ver.)

picture1


ประกาศ/มาตรการด้านความโปร่งใส

  - ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  - ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563


สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนฯ

picture1


This template downloaded form free website templates