ทรงพระเจริญ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๔ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๒

ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

เลือกรูปแบบการ์ดถวายพระพร

พระปรีชาสามารถ

ด้านการประพันธ์

ด้านการประพันธ์ พระราชนิพนธ์ที่ทรงไว้มีจำนวนมากมาย ที่เป็นร้อยกรองนั้นมีบทร้อยกรองพระราชนิพนธ์คำฉันท์ดุษฎีสังเวยและกาพย์ขับไม้ บทร้อยกรองเบ็ดเตล็ดและบทร้อยกรองสำหรับเนื้อเพลงทั้งเพลงไทยและเพลงไทยสากล ที่เป็นร้อยแก้วมีทั้งพระราชนิพนธ์ด้านวิชาการ วรรณกรรมสำหรับเยาวชน และพระราชนิพนธ์ที่ทรงบันทึกเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศแต่ละครั้ง นับตั้งแต่เล่มแรกคือ”ย่ำแดนมังกร”เมื่อเสด็จฯเยือนประเทศจีนในปี ๒๕๒๔ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันมีพระราชนิพนธ์ในลักษณะบันทึกการเดินทางยังต่างแดนเช่นนี้หลายสิบ เล่มแล้ว

ด้านดนตรี

เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงเรียนดนตรีไทยที่โรงเรียนจิตลดา ทรงใฝ่พระทัยศึกษาเชี่ยวชาญในเครื่องดนตรี ซอด้วง ซอสามสาย ซออู้ จเข้ ระนาด และขลุ่ย ครูดนตรีไทยของพระองค์ได้แก่ ครูนิภา อภัยวงศ์, ครูจินดา สิงหัตน์, ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เป็นต้น ทรงเรียนระนาดเอกกับ ครููสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ และเสด็ขทรงดนตรีประจำที่บ้านปลายเนินตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา เมื่อทรงเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ทรงดนตรีกับพระสหายในชมรมดนตรีไทย และทรงเรียนขับร้องเพลงไทยกับอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ในด้านการขับร้องเพลงไทยทำนองเสนาะ พระองค์ทรงเรียนกับอาจารย์กำชัย ทองหล่อ และอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ส่วนการประพันธ์บทเพลงนั้น ทรงนิพนธ์เพลงลูกทุ่งเพลงเป็นแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ชื่อเพลงส้มตำ เพลงอื่นๆที่ทรงนิพนธ์ไว้ได้แก่ เพลงเต่ากินผักบุ้ง, เพลงพญาโศก เพลงดุจบิดามารดร และเพลงลอยประทีปเถาเป็นต้น นอกจากดนตรีไทยแล้ว พระองค์ยังทรงดนตรีสากลด้วย โดยทรงเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่พระชนมายุ ๑๐ พรรษา แต่ได้ทรงเลิกเรียนหลังจากนั้น ๒ ปี และทรงฝึกเครื่องดนตรีสากล ประเภทเครื่องเป่า จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนสามารถทรงทรัมเปตนำวงดุริยางค์ในงานคอนเสิร์ตสายใจไทย และทรงระนาดฝรั่งนำวงดุริยางค์ในงานกาชาดคอนเสิร์ต

ด้านภาษา

ในด้านภาษา ทรงศึกษาภาษาต่างประเทศหลายภาษา ไม่ว่าจะภาษาตะวันออกคือ บาลี-สันสกฤต เขมรและจีน หรือภาษาตะวันตกคือ อังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมันได้ทรงใช้ภาษาเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอยู่เนืองๆ นอกเหนือจากการใช้ภาษาในการสื่อสาร ยังทรงเชี่ยวชาญในบางภาษาจนถึงทรงประพันธ์บทกวีในภาษานั้นๆได้ อาทิ บทกวีพระราชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส “les pas de mon pere” หรือ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” รวมทั้งทรงแปลกวีนิพนธ์ภาษาจีนกว่าร้อยบทเป็นภาษาไทย

ด้านศิลปะ

ในด้านศิลปะทรงเริ่มสนพระทัยการวาดภาพจากการได้ทอดพระเนตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวาดภาพสีน้ำมันและขอพระราชทานสีที่เหลือมาทรงวาดบ้าง จากนั้นก็ได้ทรงงานด้านนี้ตามพระราชอัธยาศัยโดยมิได้ทรงฝึกฝนเป็นพิเศษ ทรงเป็นศิลปินที่ไม่หยุดนิ่ง ทรงทดลองเทคนิคต่างๆและการใช้สี ทรงสร้างงานศิลปะจากสื่อหลากชนิดและวัสดุเหลือใช้ รวมทั้งทรงใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดภาพนอกจากการวาดภาพ ยังสนพระทัยในด้านศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา ได้ทรงงานปั้นไว้จำนวนไม่น้อยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงได้รับครอบครูช่างจากหลวงวิศาลศิลปกรรม(เชื้อ ปัทมจินดา) นับเป็นนิมิตหมายอันประเสริฐแก่การเป็นช่างเขียน ช่างปั้น ซึ่งเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ทรงสนพระทัย

ข้อความถวายพระพร

(3,575 ข้อความ)

 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วิชัย ป้องขันธ์ หน่วยงาน : บริษัทโลจิคอม ประเทศไทย จำกัด วันที่ : ๒o พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๓:๑๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กรองจิต วจีเกษม วันที่ : ๒o พฤศจิกายน ๒๕๖๒ o๕:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.สายทองคล้ายมีปานพวกเราชาววิภาปากเกร็ด​เบื่อกะหลี่เครื่องบิน หน่วยงาน : วิภาปากเกร็ด​ วันที่ : ๑o พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๒:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.สายทองคล้ายมีปานพวกเราชาววิภาปากเกร็ด​เบื่อกะหลี่เครื่องบิน หน่วยงาน : วิภาปากเกร็ด​ วันที่ : ๑o พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๒:o๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าราชการ กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. หน่วยงาน : กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. วันที่ : ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ o๙:o๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าราชการ กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. หน่วยงาน : กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. วันที่ : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๓:๑๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุนิพันธุ์ หลักทอง หน่วยงาน : ซุปเปอร์โฟโต้ เอ็กซ์เพรส วันที่ : ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑o:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าราขการ กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. หน่วยงาน : กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. วันที่ : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าราชการ กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. หน่วยงาน : กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. วันที่ : ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๕:o๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าราชการ กอ.รมน.จังหวัดป.จ. หน่วยงาน : กอ.รมน.จังหวัดป.จ. วันที่ : ๓o ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๑:o๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าราขการ กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. หน่วยงาน : กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. วันที่ : ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔:๑๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าราชการ กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. หน่วยงาน : กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. วันที่ : ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑o:๑๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าราชการ กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. หน่วยงาน : กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. วันที่ : ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๒:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าราชการ กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. หน่วยงาน : กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. วันที่ : ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๕:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : คณะครู นักเรียน หน่วยงาน : ศกร.ตชด.ใต้ร่มพระบารมี(ธอส.อุปถัมภ์) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร วันที่ : ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ o๘:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ดาบตำรวจหญิงณัฏฐนันท์ โพธิ์พุ่ม หน่วยงาน : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ วันที่ : ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๒๒:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายอนันต์ เจะมะและครอบครัว วันที่ : ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๒:๕๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าราชการ กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. วันที่ : ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าราชการ กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. หน่วยงาน : กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. วันที่ : ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓:๕๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าราชการ กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. หน่วยงาน : กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. วันที่ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๑:๑๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าราชการ กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. หน่วยงาน : กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. วันที่ : ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑o:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ข้าราขการ กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. หน่วยงาน : กอ.รมน.จังหวัด ป.จ วันที่ : ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๑:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : แกนพงศ์ เสมอนุ่ม วันที่ : ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓:๑๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าราชการ กอ.รมน.จังหวัด.ป.จ. หน่วยงาน : กอ.รมน.จังหวัด.ป.จ. วันที่ : ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ o๙:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : รวีวรรณ์ เจริญสุข หน่วยงาน : กพกม วันที่ : ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ o๕:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สวัสดิ์สงฆ์ใส่เรื่องโจรกระบดภาคใต้ วันที่ : ๒o กันยายน ๒๕๖๒ ๒o:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : โจรกระบทภาคใต้อาดำวุฒิเซ็น ขม่าสวัสดิ์โคตรนารินทร์ วันที่ : ๒o กันยายน ๒๕๖๒ ๒o:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายศิริวัฒก์ นาบำรุงและครอบครัว วันที่ : ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ๑๓:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวราตรี สงวนรัมย์ หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ : ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๑:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พระมหากษัตริย์ผู้ครองชลบุรีแห่งราชวงศ์นาตรี วันที่ : ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑๙:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสา​ สายทอง​ คล้ายมีปาน หน่วยงาน : จุลาภรณ์ วันที่ : ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๓:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสา​ สายทอง​ คล้ายมีปาน หน่วยงาน : จุลาภรณ์ วันที่ : ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๓:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวรายุส ศรีมูลเขียว วันที่ : ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑o:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : เด็กชายพรภัทร ไชยคํายวง ประถมศึกษาปีที่4/2 วันที่ : ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑๖:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายไพโรจน์​ ศรีราทา หน่วยงาน : rot. Co. th วันที่ : ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑o:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายไพโรจน์​ ศรีราทา หน่วยงาน : rot. Co. th วันที่ : ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑o:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายไพโรจน์​ ศรีราทา หน่วยงาน : rot. Co. th วันที่ : ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑o:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายไพโรจน์​ ศรีราทา หน่วยงาน : rot. Co. th วันที่ : ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑o:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายไพโรจน์​ ศรีราทา หน่วยงาน : rot. Co. th วันที่ : ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑o:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายคำหล้า​ วันที่ : ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑o:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จาสิบตรีดิฐพร​ ทิพยางกูร หน่วยงาน : ไม่อยากยุ​ ศศบ.เลย​ ยุบๆ วันที่ : ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑o:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เมธินุช นิลประดิษฐ และครอบครัว วันที่ : ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ o๘:๒๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ชัยพิทักษ์ สหพงศาพัฒน์ วันที่ : ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒o:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายธีรพงศ์ ผ่องแผ้ว วันที่ : ๓o กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๒๑:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายธีรพงศ์ ผ่องแผ้ว วันที่ : ๓o กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๒๑:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวดุสิตา มั่นคง หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ : ๓o กรกฏาคม ๒๕๖๒ o๙:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายจุรินทร์ มั่นคง หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ : ๓o กรกฏาคม ๒๕๖๒ o๙:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางดวงจันทร์ มั่นคง หน่วยงาน : โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง วันที่ : ๓o กรกฏาคม ๒๕๖๒ o๙:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายดุสิต มั่นคง หน่วยงาน : โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ วันที่ : ๓o กรกฏาคม ๒๕๖๒ o๙:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางณีรวรรณ อินทรักเดช หน่วยงาน : โรงเรียนวัดควนวิเศษ วันที่ : ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๑๔:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายปรัชญา อินทรักเดช หน่วยงาน : โรงเรียนวัดควนวิเศษ วันที่ : ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๑๔:๕o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : เด็กชายอนันต์ หน่วยงาน : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย วันที่ : ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๑๓:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว พิมพ์นภัส พานิชวัฒน์ วันที่ : ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๒๒:๓๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวจันทรา แก้วพรายตา วันที่ : ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๒o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร้อยเอกหญิง ณิชาภัทร สุริยนิธิฐากุล หน่วยงาน : กรมดุริยงค์ทหารบก กรุงเทพมหานคร วันที่ : ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๑๘:๑๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : หทัยกานต์ บุญธรรม หน่วยงาน : นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร วันที่ : ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๑๘:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าพระ​พุทธเจ้านายสมศักดิ์​ ขันอาสา หน่วยงาน : ข้าราชการครู​ สพป.บร3​/ กศจ.บุรีรัมย์ วันที่ : ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๑๒:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวุฒิชัย หนูสีดำ หน่วยงาน : โรงเรียนวัดอรัญคามวารี วันที่ : ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๑๖:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายวุฒิชัย หนูสีดำ หน่วยงาน : โรงเรียนวัดอรัญคามวารี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 วันที่ : ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๑๖:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธมกร ภัทรเวชอัครภาคี วันที่ : ๒o กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๒๒:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย ธมกร หน่วยงาน : ภัทรเวชอัครภาคี วันที่ : ๒o กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๒๒:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : 1110400052421 วันที่ : ๒o กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๒๒:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : 1110400052421 วันที่ : ๒o กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๒๒:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : 1110400052421 วันที่ : ๒o กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๒๒:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ฟ หน่วยงาน : ฟ วันที่ : ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ o๘:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ปนัดดา จันทะขัมมา วันที่ : ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : บุษรินทร์ งิ้วราย วันที่ : ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑๑:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางอัมลาน ขำมี หน่วยงาน : สำนักงานทางหลวงที่ 4 วันที่ : ๓o พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑๔:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว รุจิราพร โยธี วันที่ : ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑๕:๕๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุพัตรา​ เฉลย​รัตน์​ วันที่ : ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๒o:๑๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวประทุม คงศิลป์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทิศ) วันที่ : ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑๘:๑๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวประทุม คงศิลป์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทิศ) วันที่ : ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑๗:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย คงชีพ ธรรมทัศนานนท์ วันที่ : ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ o๗:๕๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ฟหหดก หน่วยงาน : หกดหก วันที่ : ๓o เมษายน ๒๕๖๒ o๒:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งนภา เที่ยงสา หน่วยงาน : กศน.อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี วันที่ : ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายเทวินทร์ พูลพิพัฒน์ หน่วยงาน : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๑:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุภัชญา มีใจเย็น วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๑:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางเสาวนีย์ บุญเลิศ หน่วยงาน : โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง จังหวัดอ่างทอง วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๑:๑๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสมลักษณ์ มีใจเย็น หน่วยงาน : โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง จังหวัดอ่างทอง วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๑:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสมลักษณ์ มีใจเย็น หน่วยงาน : โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๑:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสมลักษณ์ มีใจเย็น หน่วยงาน : โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๑:o๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์ วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ๒o:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ธนพร นุชสติ วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๖:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายจักร์ชัย เตชะสาย หน่วยงาน : บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖๒ oo:o๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : MR.JAKCHAI TEACHASAI หน่วยงาน : TECHNOLOGY INSTRUMENTS CO.,LTD วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖๒ oo:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายจักร์ชัย เตชะสาย หน่วยงาน : มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖๒ oo:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสวงค์ วงค์อินทร์ ครอบครัวศรแก้วและครอบครัวกองสุดตา วันที่ : ๖ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววาสนา กองสุดตา วันที่ : ๖ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายบัณฑิต ฝั่งสินธุ์ หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวอัจฉรา ทองสุข หน่วยงาน : บริษัท เอทีมพัฒนา จำกัด วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๖:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ทราย การพัชชี วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวรสิตา ทิพยถาวรกุล และครอบครัว วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จิรัฏฐ์ธนิก การฤกษ์ หน่วยงาน : - วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๔๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : วันเพ็ญ สุขสงวน สามพราน นครปฐม วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ครอบครัว พวงทอง วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ครอบครัว พวงทอ วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ครอบครัว เมษมาน วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายเอนก โปร่งอารมย์เจริญ วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางมณีรัตน์. โปร่งอารมย์เจริญ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวอรอุมา โอมาก หน่วยงาน : สหกรณ์นิคปากน้ำ จำกัด วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๒ o๕:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : เตรียมพล อ่ำบุญ หน่วยงาน : นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายภาณุพันธ์ พันธ์รัมย์ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:๑๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวปาลียา หนูทวี หน่วยงาน : รพ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ศิตาภรณ์ ภาคินพัชรพล วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ทัตพิชา เลขะพันธุ์ หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:๔๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : เบญญาพัฒน์ โกษะ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:๔๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ดร.ชัยยศ เดชสุระ หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวยุพา. แจ่มสายบัว หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๑๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวสโรชา เส้นขาว หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สายฝน​ แก้วบุบผา วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายธราดล สุดคง หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:๔๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวนิศา ขยันมาก หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ว่าที่ร้อยตรีสามารถ ลำใยหวาน วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๘:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาววรุโณทัย บุญทรัพย์ หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๖:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ชุมนุม​ นาฏศิลป์​รร.นาเพียงสว่างวิทยานุกูล หน่วยงาน : โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล​ อ.กุสุมาลย์​ จ.สกลนคร วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:๓๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสิริชัยนรินทร์ ยาพรม หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอุทัย​ นีอำมาตย์ หน่วยงาน : โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล​ สพป.สกลนคร​ เขต​ 1 วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ม.ล.บราลี สุทัศนีย์ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อนุสรณ์ ไวยสิทธิ์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางเบญญาภา สอนพรม หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา-กองบริการการศึกษา วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล หน่วยงาน : ข้าราชการบำนาญ กรมปศุสัตว์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวนัทมน แก้วคำ หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว ศิวพร หาฤาศักดิ์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กิติมา ทามาลี หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสุนัน บุตรน้ำเพ็ชร์ และครอบครัว วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กาญจน์พิชญา ภิญญา หน่วยงาน : งานกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:o๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสมพร โพธิ์ธรรม หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:o๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวนัฐนันท์ โพธิ์ธรรม หน่วยงาน : นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ครอบครัว เมษมาน วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย ธนพล เมษมาน วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๕๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววริยา วชิราวัธน์ หน่วยงาน : สมุนไพรชาขลู่ฯ คุณยายวงศ์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ o๕:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กมลลักษณ์ นามประกาย หน่วยงาน : บริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัด วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๒ o๔:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ฤทธิยา เตชะเสน และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย ชนะฤทธิ์ ทินสกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครูวสุชากร​ แก้วไฝ​ พร้อมครอบครัว หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่​ (2​ เม.ย.​ 2562) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๒:๔๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางพร​ แก้วไฝ​ พร้อมบุตรหลาน หน่วยงาน : 31/5​ ม.3​ ต.ลำพะยา​ อ.เมือง​ จ.ยะลา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๒:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวิชาญ​ แก้วไฝ​ พร้อมครอบครัว หน่วยงาน : พนง.​อีซูซุยะลา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๒:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางกานดา อึ้งศรีวงษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๒:๓๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางมัลลิกา​ แก้วไฝ หน่วยงาน : เสมียนตราอำเภอธารโต​ จ.ยะลา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๒:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พิณประภา หยกชฎาธาร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๒:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พลฯเอื้อม​ ขั้ว​สี​แก้ว​ พร้อมครอบครัว หน่วยงาน : ทหารผ่านศึกชั้น4​ สังกัด​ ศูนย์ค่ายเสนาณรงค์​ จ.สงขลา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๒:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พลฯ​เอื้อม​ ขั้วสีแก้ว หน่วยงาน : ทหารผ่านศึกชั้น4​ สังกัดค่ายเสนาณรงค์​ จ.สงขลา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๒:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ฯพลฯ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๒:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วาคิมห์ ประสงค์ศิลป์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๒:๑o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายศุภการย์ แก้วไฝ(สว่างพร้อม)​ หน่วยงาน : นิสิตวิศวกรรมโยธา​ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๒:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสุทิน​ แก้วไฝ​ พร้อมครอบครัว หน่วยงาน : ประธานกองทุนหมู่บ้าน​ ม.1​ ต.บาโหย​ อ.สะบ้าย้อย​ จ.สงขลา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๑:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางอมรรัตน์​ แก้วไฝ หน่วยงาน : สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๑:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางอมรรัตน์​ แก้วไฝ หน่วยงาน : สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๑:๕๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ครู​วสุชากร​ แก้วไฝ หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่​ ​(2​ เม.ย​ 62)​ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๑:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวเอวิตรา ปิ่นเกล้า วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๑:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อริศรา จิระชัยพันธุ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๑:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุวรรณ อภัยวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๑:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.ฉัตรปวีณ์ เกิดศรีทอง และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒o:๕๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางมาชิกา ขวัญธรรมปุญญา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒o:๕๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย หน่วยงาน : โรงเรียนอุเทนพัฒนา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒o:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสำเนียง นายยุทธพงษ์ นางสาวทิพย์วรณ บุญถนอม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒o:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสำเนียง นายยุทธพงษ์ นางสาวทิพย์วรณ บุญถนอม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒o:๔o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ครอบครัวใหญ่สิิิมา ครอบครัวปิ่นเวหา, ครอบครัววงศ์สามี, ครอบครัวกรีกประโคน, ครอบครัวกองแสง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒o:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครัวใหญ่สมา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒o:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายพีรพงษ์ นางธนะกิจ ใหญ่สิมา หน่วยงาน : โรงเรียนวัดละมุด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒o:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : ทอฝัน กระเป๋าฮวงจุ้ยเสริมดวงชะตา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒o:o๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : ทอฝัน กระเป๋าฮวงจุ้ยเสริมดวงชะตา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒o:o๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : ทอฝัน กระเป๋าฮวงจุ้ยเสริมดวงชะตา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒o:o๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : ทอฝัน กระเป๋าฮวงจุ้ยเสริมดวงชะตา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๒o:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วัชรินทร์ เจิมประไพ หน่วยงาน : สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พีรพัฒน์ สิริบุญญาชัย หน่วยงาน : โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พีรพัฒน์ สิริบุญญาชัย หน่วยงาน : โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พีรพัฒน์ สิริบุญญาชัย หน่วยงาน : โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวมณฑนา วัฒนถนอม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาง พัชรินทร์ นาเสงี่ยม และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวปรารถนา สุคนธรัตน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปวงชนชาวไทย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วิไลวรรณ เทีงดาห์ หน่วยงาน : สนง.แรงงานจังหวัดสกลนคร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วิไลวรรณ เทีงดาห์ หน่วยงาน : สนง.แรงงานจังหวัดสกลนคร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วิไลวรรณ เทีงดาห์ หน่วยงาน : สนง.แรงงานจังหวัดสกลนคร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชยวัธน์-แน่งน้อย เกิดผล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางลำดวน​ ทอง​พรหม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:๒๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : เกียรติศักดิ์ บุญสนอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:๒๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางอุไรรักษ์ ลิ่มธรเบญจพล และครอบครัว หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางวัจนา นุชนุ่ม หน่วยงาน : โรงเรียนวัดลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:o๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายณภัทร นุชนุ่ม หน่วยงาน : บริษัท อะจิลลิที ไอเบฟ จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๘:๕๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : หทัยรัตน์ สินธุ์พูล หน่วยงาน : ชมรมอัศจรรย์พระธวตุพระครูขันตยาภรณ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๘:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : รติกร เปรมเผื่อน หน่วยงาน : บ้านลูกรักเนอสเซอรี่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๘:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายภูวดล โพธิปักษ์ หน่วยงาน : มทร.รัตนโกสินทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๘:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ณัฎฐพร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๘:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวจารุณี สุภัคกนก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๗:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวจารุณี สุภัคกนก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๗:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อ.ไอรยา เทวาประกาศิต​ หน่วยงาน : ไอรยา โซฮา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๗:๔๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ช.ภู​รินทร์ ​เกตุ​จำนงค์​ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๗:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายประสิทธิ์ พูลศิลป์ หน่วยงาน : โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๗:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ภัคชนัญ ศรีจ๊ะ หน่วยงาน : โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๗:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ภัคชนัญ ศรีจ๊ะ หน่วยงาน : โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๗:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๗:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายอิสระ ชายสา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๗:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ขอพระองค์ หน่วยงาน : ประภา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๗:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววรรณทนา ตรวจมรรคา หน่วยงาน : โรงเรียนกระสังพิทยาคม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๖:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พรทิพย์ บุญส่ง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๖:๔๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พรทิพย์ บุญส่ง และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๖:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวอำไพพงษ์ ดาศรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๖:๔๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายบุญส่ง - นางวันนา ดาศรี และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๖:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชัยวัสน์ สินปภาวัตต์ หน่วยงาน : นักวิทยุสมัครเล่นhs3aru วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๖:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางกชพร ไกรเทพ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวเพ็ญนภา หวังที่ชอบ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ดุสิต จินดาวงศ์ หน่วยงาน : Sita flora วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย อนิวัตติ์ ปริยาสิริวรกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายกตัญญู รอดลือนาม หน่วยงาน : หจก.กตัญญู บางกอก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พิทวัส ฤทธิ์รักษา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสินี โอเล็นเซีย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อส.ทพ.หญิง.เมษยาภรณ์ สร้อยสุวรรณ์ หน่วยงาน : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จ.ยะลา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวประวีณา เป้าสุวรรณ และ นายปฐพล เป้าสุวรรณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อิสระะพงษ์ กัลยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:o๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : จ.ส.อ.ธงชัย พรมเฮียง หน่วยงาน : ม.3 พัน.13 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:oo น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : จ.ส.อ.ธงชัย พรมเฮียง หน่วยงาน : ม.3 พัน.13 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุธาทิพย์ มีกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:๕๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : บรรพต ถาวรภักดี หน่วยงาน : บมจ.ทิพยประกันภัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : โชคอนันต์ นพรัตน์ หน่วยงาน : สำนักงานเจ้าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุทิศ สุธัญญรัตน์และครอบครัว หน่วยงาน : โรงเรีนนขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุทิศ สุธัญญรัตน์และครอบครัว หน่วยงาน : โรงเรีนนขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:๓๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : มหิธร สุธัญญรัตน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เด็กชาย อัศวิน จอมปิน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : มหิธร สุธัญญรัตน์และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสุรีย์พร สังขธิติ หน่วยงาน : นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จ่าสิบเอก อภิวัฒน์ จอมปิน หน่วยงาน : กองพันทหารม้าที่13 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:๒๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ศรัณย์พัชร ทิวัถต์เสถียร หน่วยงาน : บ้านยิ้มเภสัช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวเพ็ญภักดิ์ ภูทัดหมาก และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายบัณฑิต สุขพันธุ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นัทธา ดิลกฤทธิภักดี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายยติวัตน์ อึ้งจิรานุวัฒน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:o๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางอำพร หม่อแปล่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุทัศน์ หม่อแปล่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ญาณิน ด้วงศาลา และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อะดือนันท์ นาเด็ง หน่วยงาน : บริษัท โคลีเซียม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:o๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อดุลย์ ดอล่าโดย หน่วยงาน : บริษัท โคลิเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๔:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสุทัศน์ หม่อแปล่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางอำพร หม่อแปล่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร้านสหรุ่งเรือง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวอรณิชาณ์ หม่อแปล่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ว่าที่เรือตรีกมล หน่วยงาน : สีสังข์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ชัยนคร-นิสา-จิตลดา-ชันษา หน่วยงาน : ครอบครัววัชรพาหะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวิเศษ นาบำรุง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : Miss Aonnicha Morplae หน่วยงาน : Hakka Group วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางชนิกา อารยะสุจินต์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายพลนิธิ นาบำรุง หน่วยงาน : ห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวอรณิชาณ์ หม่อแปล่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เด็กชายทัพไท นาบำรุง หน่วยงาน : โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เด็กชายทัพไท อารยะสุจินต์ หน่วยงาน : โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร จันตะนี หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายยุติธรรม อารยะสุจินต์ หน่วยงาน : ธนาคารธนชาติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายกมลเทพ ปากพลีนอก หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๓๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางอัมพร อารยะสุจินต์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย เมธา พลบัติ และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวพิสะชา อารยะสุจินต์ หน่วยงาน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายบุเรศ อารยะสุจินต์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสุชีรา ช่อจำปี หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๓o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางทิพวัลย์ อารยะสุจินต์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายพลนิธิ นาบำรุง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ด.ช.ทัพไท นาบำรุง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๒๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ชนิกา อารยะสุจินต์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน : ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายโชค หน่วยงาน : ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กาแฟมิ่งมิตร จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พระมหาศุภชัย แซ่เถียร (อชิโต) หน่วยงาน : วัดดวงแข วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางมาตรินี​ รักษ์​ตา​นนท์​ชัย​ หน่วยงาน : สาขาพัฒนาสังคม​ มหาวิทยาลัยเกษตร​ศาสตร์​ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย​ กล้า​ สุทธิ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวธนารีย์ รอดกสิกรรม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวธนารีย์ รอดกสิกรรม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:o๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ช ธนกฤต สืบนุช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นิสารัตน์ เมืองสมบัติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ณัฐวุฒิ สิ้นเคราะห์ หน่วยงาน : บริษัท ชาญชัยวิศวโยธาแกลง จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:๕๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.นิสารัตน์ เมืองสมบัติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กัลยกร เจนจัดการ หน่วยงาน : ร้านยินดีการเกษตร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสมาน ศรีสุข หน่วยงาน : วษท.ศรีสะเกษ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสมาน ศรีสุข หน่วยงาน : วษท.ศรีสะเกษ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สิริรัตน์ ผลหมู่ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดลพร เทพวงษ์ หน่วยงาน : - วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วาสนา แดงทองดี และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายนพพร ชื่นพันธ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย นพชัย จรรยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายดำรงค์ศักดิ์ ดำคำ หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:๑o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.ธีรัญญา ธีระโสภณพิพัฒน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นันทวัน คันธี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จิดาภา ประมวลศิลป์ หน่วยงาน : พณิน จิวเวลรี่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วันทนีย์ พึ่งแสง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุมนต์ทา สังข์โพธิ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:o๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายธีระยุทธ แย้มรอด หน่วยงาน : บริษัทเอ็กซ์ซิบิท ไลท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายอมรชัย ล้อทองคำ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : รวีวัตร์ สิริภูบาล หน่วยงาน : ม.ราภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๕๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : วิภา นวลจีน หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย ธีร เหมือนใจ หน่วยงาน : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายนรเศรษฐ์ ทองคำ หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กาญจนาณัฐ ศุภเสถียร หน่วยงาน : ทัณฑสถานหญิงธนบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๔๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : จุฑามาศ​ เอม​ส​อาด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายเอกชัย ทองสุข หน่วยงาน : มหาวิทยาลัย เว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) วิทยาเขตชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายกวีวัธน์ พิพัฒน์ชาตรีกุล หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านจอง อำเภอเวียงแหง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวอาวีนา ภักดีสาร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ช. ศนิชพงษ์ ทองใบ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางบุบผา ชุมพรผ่อง หน่วยงาน : ข้าราขการบำนาญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : รัศมี สินอุดม หน่วยงาน : อสม กรรมการชุมชน ผู้ช่วยคนพิการ ผู้สูงอายุ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายจิรวัฒน์ เหลืองประเสริฐ หน่วยงาน : เทศบาลเมืองตะพานหิน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายพงษ์พัฒน์​ กระทอง หน่วยงาน : ร้านชีวา​ คาเฟ่​ ชุมชนริมน้ำจันทบูร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ครอบครัวพจน์ด้วง-ลัปปาไลเนน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายจิรวัฒน์ เหลืองประเสริฐ หน่วยงาน : ประธานชุมชนเทวประสาท วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๓๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : วิไล ชมมิ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวณปภัช นิลสุรัตน์ หน่วยงาน : ทัณฑสถานหญิงธนบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ดาบตำรวจสกนธ์ ศิริอินทราทร หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสุเทพ ปลื้มใจ หน่วยงาน : บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๑๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ยุทธนา อุดงษ์ หน่วยงาน : งานพยาบาลโรงเรียนสระเเก้ว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวศุภลักษณ์ เกตุสุวรรณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สถานีวิทยุไวท์เรดิโอ เอฟ เอ็ม 88.50 หน่วยงาน : หจก.มารวย666 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วรรณศิริ สิงห์หาญ หน่วยงาน : หจก.มารวย666 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๑๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นาย ยุทธนา อุดงษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๑๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายธนาชัย ภู่มาตร หน่วยงาน : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:o๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุรเชษฐ สุทธิ หน่วยงาน : บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ศศิพัช บวรมหาสถิตย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ผกายมาศ ตั้งตรงใจสกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นริศรา ตั้งตรงใจสกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เจษฎา ตั้งตรงใจสกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วนิดา ตั้งตรงใจสกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:o๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สมบุญ ตั้งตรงใจสกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:o๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นริศรา ตั้งตรงใจสกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:o๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว จิตติมา ริยาพันธ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวชิรญา ธนัตกันติชา หน่วยงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุกร่าง (พลอุปถัมภ์) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:o๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สรรค์พงศ์ ตรีมธุรกุล หน่วยงาน : บจ.วีซ่า เวทเทอริน่า วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : ทอฝัน เบอร์มงคล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ หน่วยงาน : บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ หน่วยงาน : บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๕o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายอาทิตย์ มุขขันธ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวภานิชา ผินเจริญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : คลีนิกอัญมณี หน่วยงาน : จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุริยา แก้วพูลศรี หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายคงศักดิ์ สีเหลือง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวอรุโณทัย ใจมั่น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวศรา โมรา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : จินตนา เพ็ชรจำรัส หน่วยงาน : บริษัท เอช ดี บี (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกรชชล นพวรณพ หน่วยงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เด็กหญิงก่องแก้ว สีเหลือง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อณัญลักษณ์ ศรีกัลยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายรัฐพล ปั้นทอน หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหว้าเอน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เด็กหญิงธนัญกร สีเหลือง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวณิชาพร ศรีชลา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวภานิชา ผินเจริญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายเมธี​ ธนทรัพย์เกษม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายประยุทธ. ทับสาย หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์สาขาตาคลี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พันเอกสมพงษ์ ปั้นทอน หน่วยงาน : กรมแผนที่ทหาร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายศักดิ์ดา ทูคำมี หน่วยงาน : บริษัท ฮอนด้า ประเทศไทย จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๔o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวลักขณา ปากพลีนอก หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางธัญยธรณ์ สัตบุษ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : คุณบุญเรือน ปั้นทอน หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวกันยารัตน์ดวงเงิน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๓๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวกันยารัตน์ดวงเงิน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๓๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นส.เพชราภรณ์ ยะมงคล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.กุลภัสสรณ์ ศรีทา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปากคลอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวกนกนุช ชลวานิช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๒๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : วงษ์วิภา ศรีพานิช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางณัทชนิกา เหยือกเงิน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายพงศ์ธร วีรวรรณ หน่วยงาน : บริษัท วีรวรรณ จำกัด และ บริษัทในกลุ่ม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นส.โสภา อินทะโวหาร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธมนพร มีอุดร หน่วยงาน : หจก.พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พิเชฐ ศรีสังข์งาม หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๑๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายประพันธ์ แสงทองดี นางสาวนสุธิดา มีเพียร ด.ช.สุธิพันธ์ ด.ช.สุธีรพันธ์ แสงทองดี หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้า หน่วยงาน : บริษัท กรีนยิปพลัส จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวอรพรรณ ลีลาวัฒนานันท์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวอรพรรณ ลีลาวัฒนานันท์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๑๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวอรพรรณ ลีลาวัฒนานันท์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เกษมศิษฐ์ บัณพรพงษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดาบตำรวจอำนวย ห่อเพ็ชร หน่วยงาน : ชค.ตชด.จว.นราธิวาส วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดาบตำรวจอำนวย ห่อเพ็ชร หน่วยงาน : ชค.ตชด.จว.นราธิวาส วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดาบตำรวจอำนวย ห่อเพ็ชร หน่วยงาน : ชค.ตชด.จว.นราธิวาส วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พิรญาณ์ ธีรเนตร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครัวเติมติกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุนิสา ครองมี หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จงดี ศรีเดช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สายเงิน สายวันดี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.รุ่งเรือง ทองศรี หน่วยงาน : สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวญาณี หุ่นสำราญ และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายมงคล ส่องสี หน่วยงาน : บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พรทิพย์ เดชรอด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๕๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พิรญาณ์ ธีรเนตร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว สุมิตรา วิลัยกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๕o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวนิศา ขยันมาก หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววิภารัตน์ ทองขวิด หน่วยงาน : โรงเรียนสทิงพระวิทยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ทัศนี สุทธิวงศ์ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ธิดาวรรณ ถาวรศิล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายประสพสุข ทาเวียง หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายชาตรี โพธิ์ธรรม หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวจันจิรา กรุดสุข วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครัวดุริยางคเศรษฐ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ธณัฐสร รักการดี หน่วยงาน : บริษัท แซม อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เด็กชายธรรศยชญ์ กุลวัฒนวิวัฒน์ หน่วยงาน : โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๔๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : CAMELLIA หน่วยงาน : บริษัท สยาม โมฮอว์ค จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางธาราพรรณ ศรีเดช และนายเนติ ทิพย์สิงห์ (พิการสื่อความหมายประเภท 2) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กัญญาวีร์ ศรีลาชัย หน่วยงาน : โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๔๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวพิมพ์เพ็ญ ศิวสฤษดิ์ หน่วยงาน : ข้าราชการบำนาญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อนงค์ อินต๊ะยศ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ศรัณย์ เจริญพัฒนานุกูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ศรัณย์ เจริญพัฒนานุกูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายนพกฤษฏิ์ กุลวัฒนวิวัฒน์ หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายวัลลภ พันธ์สิงห์ หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายนันทวุฒิ วงศ์วิสุทธิ์วัฒนา หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย สุวัจชัย แสงจันทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อุทัยวรรณ เตชาธรรมาวงษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๓๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวิกรม ดังก้อง หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อรธณา ส้มเพชร หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวแววมณี กระต่ายเผือก หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นภัสนันท์ ทองอินทร์ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววิกานดา เจรจา หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ญาณวุฒิ แซ่ลิ้ม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวอุไร บุญแปลง หน่วยงาน : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พิมพ์ประภา พลรักษ์ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางพีรรัชฎากรณ์ สุดประเสริฐ หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายประณต หารวิชัย หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย กิตติ เจียมศรี และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายนัฐพงค์ โยธา หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายชินวัฒน์ สร่างโศก หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางวราภรณ์ สายรัตน์ หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธีระ มูลมงคล หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : PR GALAXY MUT วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : รศ. ปราณี ตันประยูร หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวเบญญาพร ใจดี หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางบุญเรือน ปั้นทอน หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายปรีชา ศูนย์กลาง หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสุปราณี ทองประเทือง หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.อรอุมา ชูเพ็ชร หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว พาริณี ภิรมย์กำพุช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ด.ช.ธนดล สายสุด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นนทรีย์ สังข์ทอง หน่วยงาน : โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอาทิตย์ ด่อนแผ้ว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๑๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ หน่วยงาน : สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางคำเฟือง ด่อนแผ้ว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นันทกร จะทิ หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๑o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวรัตนาพร ด่อนแผ้ว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสายอรุณ ชานนท์ หน่วยงาน : หสม.ชานนท์ การบัญชี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว พาริณี ภิรมย์กำพช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว พาริณี ภิรมย์กำพช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พันจ่าอากาศเอก เฉลิมชัย ใยมุง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวรากร ฃยุติกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ทิพย์วิภา ป้อมแก้ว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:o๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.เนตรนภา แท่นทอง หน่วยงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปาด ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ช,ณัฐพัชร์ โสภาสินธุ์ หน่วยงาน : พร้อมครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางนิธิกานต์ รูทส์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:o๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุวิมล บุญช่วย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : มธุริน พสวงศ์ หน่วยงาน : ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:o๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.สุภาพร ตั้งวิรุฬห์ และครอบครัว หน่วยงาน : - วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:o๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายธิติสรรค์ โสภาสินธุ์ หน่วยงาน : พร้อมครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:o๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายธราดล สุดคง หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว พาริณี ภิรมย์กำพุช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สิณีวรรณ เทศปัญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:oo น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวนิศา ขยันมาก หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : รัตนาวลี เรียงผา หน่วยงาน : ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร จ.ระยอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:oo น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พรพรรณ รุจิรเศรษฐกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นาง สิรินดา กะการดี และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสุนทรี ทับเจริญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย ธนพล เมษมาน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๕๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว ทิพยา แซ่ว่าง หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๕๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พนอม คะเชนทร์ชาติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๕๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายติณณ์ ภาณุเมศธนัน หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายปรีชา หนูเปี่ยมและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายนพดล ทิพย์เนตร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๕๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ศิริพร เหล่าวรุโณทัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายฉัตรชัย ศรีกฤษณ์ หน่วยงาน : ร้านบิ๊กเอ็มโฆษณา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สัมฤทธิ์ โสภานา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุปราณี ตติยวัฒนชัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๔๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางนภัสศรัณย์ ฤทธิ์เนติธรรม หน่วยงาน : ศาลแขวงนครราชสีมา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อมรรัตน์ ตรีไพชยนต์ศักดิ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอดิศร - นางอริสรา และครอบครัวดีช่วย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๔o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส. ยนตร์คำ มีศรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ปุณณภา พรพสิษฐ์ หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนพรพสิษฐ์ เทรดดิ้ง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุรศักดิ์​ ครุฑ​คีรี​ หน่วยงาน : สำนักงานบริการลูกค้า​ กสท.​ เขตกลาง​ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พิชัญญา วงศ์สิงห์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสมิตร เหิมหาญ หน่วยงาน : สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จารุวรรณ หวะสุวรรณ หน่วยงาน : Demco วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เด็กชายธนกฤต แก้วกิ่ง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุภา เฉลิมพงศ์พิชิต วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๓๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ศักย์ศรณ์ จันทร์อร่าม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอดิศร - นางอริสรา และครอบครัวดีช่วย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวสุลี จิตรวะรัตนา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสุรพล โลหชิตพิทักษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๒๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวอุษณีย์ อ่องโอภาส วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ผศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : โสภิดา จิวประเสริฐ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ธนากฤต อุตมานนท์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พิมล อภิรมรัตน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พ.ต. สุริยา อรรถโกวิท หน่วยงาน : ข้าราชการบำนาญ มทบ.310 จ.ตาก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พ.ต. สุริยา อรรถโกวิท หน่วยงาน : ข้าราชการบำนาญ มทบ.310 จ.ตาก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วัดพระศรีนาาทุรคาเทวี หน่วยงาน : สมาคมส่งเสริมคนดี คลองสี่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พันตรีสุทิน ทองอินทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ครอบครัวบุณโยทยาน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายพัฒนยุค บุณโยทยาน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๑๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสนธยา เตชะเสน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เด็กชายพีรวิชญ์ ปานมะเริง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางวิภาสิณี ปานมะเริง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๑๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.ทวีวรรณ นิปัทธหัตถพงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๑๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายศรายุทธ ปานมะเริง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายชยพล โปร่งกลาง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๑๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กัญจนา สุขเอม หน่วยงาน : โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายเชิดชัย เลิศกิจเจริญวงศ์ หน่วยงาน : คณะผู้จัดทำพจนานุกรมไทย-จีนฉบับทันสมัยประยุกต์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๑๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางกวินตรา วารีชล และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อัญชลี แสงทวี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายแสงชัย ธีรปกรณ์และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : รักษิตา พลฤทธิ์ หน่วยงาน : พยาบาล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:o๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายตรัยคุณแซ่อุ๊น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุวิจักขณ์ ตรัยชิรอาภรณ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:o๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายตรัยคุณแซ่อุ๊น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวนาฎตะยา สุดเต้ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวดลพร เลิศกิจเจริญวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:o๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สำลี โสภานา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย โชคดี ศักดามินทร์ และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:o๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุรพงษ์. เมฆา และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อุดม โสภานา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อรัญญา โสภานา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:o๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ณพล ตุณฑกิจ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายนิคม สุทธิวรรณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:o๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สมใจ​ เทียนสันต์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:o๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ภัชรินทร์ ปรรณารม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.นภาพร บึงศรีสวัสดิ์ และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กรองทิพย์ เนียมถนอม หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๘:oo น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นนาย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นนาย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.อารี​รัตน์​ เช้ากระโทก หน่วยงาน : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ​พระนคร​ศรีอยุธยา​ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอรรถสิทธิ์ นางยุพิน กิจที่พึ่ง และครอบครัว หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ชยพล ไชยธรรม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอนันต์ เจะมะ และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อัฑฒ์ภัคธร เหลืองมณีธนกูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จิรัชฌา เหล่าวรุโณทัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๕๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายพงศธร พันธุ์พิทย์แพทย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๕๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.วารุณี ทัยพิษจิตร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว​บุปผา​ ปัญญะติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางวิมลพรรณ จัตตานนท์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางวิมลพรรณ จัตตานนท์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ หน่วยงาน : ข้าพระพุทธเจ้า สัมพันธ์ นาขวัญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางธณัฐฐา พิพัฒน์วิไลกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ครอบครัวใสเย็น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวรโชติ ใสเย็น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางแพรวทิพย์ สุขธยารักษ์ และครอยครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กัญญาวีร์ มั่นแย้ม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นาย ธนดล พ่วงแสง และครอบครัว หน่วยงาน : Thai house Express วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววิภา โอวรรณกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๒๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวกรชนก. คุุณะจันทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : จักรกฤษณ์ วรเดชมงคล หน่วยงาน : ข้าพระพุทธเจ้า ลูกค้า ผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทยอุตสาหกรรม จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวชัชฎาภรณ์ อินนาคกูล หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางงฮวย แซ่เตียว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วราภรณ์ น้อยนอนเมือง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาววิมล โอวรรณกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสุวิทย์ มาลาเลศ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อนันต์ โรมรัตตะพันธุ์ หน่วยงาน : หจก. พี เอ็ม บูรพา ซัพพลาย จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางนิยม นาแถมทอง หน่วยงาน : โรงเรียนคำไฮวิทยา อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน หน่วยงาน : โรงเรียนคำไปวิทยา อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:o๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ญ.ศิรินภา วอนศิริ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๗:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ประภาพร วอนศิริ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางพิมพ์ใจ บุญสุขและครอบครัว หน่วยงาน : ครอบครัวพงษ์ดำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชญาน์นันท์ รุ่งรุจจิรธนโชติ หน่วยงาน : มิตซูบิชิ สแกน อินเตอร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายธเนศ พรมโชติ หน่วยงาน : โรงเรียนวัดพลสุวรรณ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวธิดารัตน์ ภูมิวัฒนะ และครอบครัว หน่วยงาน : สาขาวิชาศิลปะการแสดง มรภ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ณิชกุล อู่ประเสริฐ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:๔๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางบุปผา สนธิเกษตรินและครอบครัว หน่วยงาน : โรงเรียนสามเสนนอก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายศุภกร จึงจิรภาส หน่วยงาน : สำนักงานครอบครัวกฎหมาย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ณิชกุล อู่ประเสริฐ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางรัตนา เบี้ยวไข่มุข หน่วยงาน : โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายธเนศ กลิ่นไกล และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ณิชกุล อู่ประเสริฐ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : Apple Thongsree วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : Apple Thongsree วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุธัญญา สิทธิกูลเกียรติและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุธัญญา สิทธิกูลเกียรติและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางคาจู แซ่ลิ้ม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวธนพร ชื่นปวงธรรม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ธันยธร​ ยังศรีนาค หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวชัญญานุช ชื่นปวงธรรม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย โยธิน บรรเทาทุกข์ และ ครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางศุทัศนันท์ สุขสุแพทยพล หน่วยงาน : บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๖:o๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายกฤติเดช กลีบโกมุท วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๕:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ลดาวัลย์ พุทธวัช หน่วยงาน : โรงเรียนกมลาไสย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๕:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางวิภาวี บัวเขียว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๕:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางวิภาวี บัวเขียว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๕:๕๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุรชัย โค้วสุวรรณ หน่วยงาน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๕:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วัลลภ กิตติวิทิตคุณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๕:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ลักขณา รักธรรม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๕:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ลักขณา รักธรรม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๕:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางนภณัฐ บุตรพรมและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๔:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวอรญา สายแวว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๓:๔๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.เปมิกา อัชชพรหม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๓:๔๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กิ่งกาญจน์ สตาเนียร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๓:๑๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ดร.ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธำรง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๓:o๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ดร.ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธำรง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๓:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาง เบญจพร สิทธิพรหม หน่วยงาน : จ.อุดรธานี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๒:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายธรรมธนวยพล อินทร์ภิรมย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๑:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางเบญจพร สิทธิพรหม หน่วยงาน : จ.อุดรธานี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ o๑:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายศตพล พรหมมาศ หน่วยงาน : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ oo:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : เด็กชายจตุรภัทร พรหมมาศ หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ oo:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย​วัลลภ​ชัยชนะ​ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ oo:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เด็กชายฉัทปนัย พรหมมาศ หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรณมราช ณ นครอุทิศ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ oo:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย​ วัลลภ ​ชัยชนะ​ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ oo:๒๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางบงกช พรหมมาศ หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากพนัง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ oo:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : เสาวนีย ภูนาสอน และครอบครัวภูนาสอน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ oo:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เสาวนีย ภูนาสอน และครอบครัวภูนาสอน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ oo:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จ่าสิบเอก ศักดิ์ ปัญญายิ่ง พร้อมทั้งครอบครัว หน่วยงาน : - วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๒ oo:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุนารี ปัญญาวนาลี วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุนารี ปัญญาวนาลี วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุนารี ปัญญาวนาลี วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย ศิริพรโภคา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๓:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เด็กหญิงสุมิตรา ฉายวิจิตต์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๒:๕๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายเนรมืตร ฉายวิจิตต์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๒:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุรสิงห์ ถาวร หน่วยงาน : บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๒:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุรสิงห์ ถาวร หน่วยงาน : บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๒:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสำเนียง นายยุทธพงษ์ น.ส ทิพยวรรณ บุญถนอม วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๑:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายจารึก ขึ้นทันตา หน่วยงาน : โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๑:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครัวหัสดินรัตน์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๑:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสิริรัตน์ หัสดินรัตน์ หน่วยงาน : โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูติ่ง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๑:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.นิราวรรณ คงอุ่น วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๑:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เสาวนีย ภูนาสอน และครอบครัวภูนาสอน วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒๑:o๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาง​เมธาวี​ อุดม​ทัศนีย์​ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๒o:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จำลอง ศรีสง่า หน่วยงาน : มรภ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:๒๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ดร.ชีพวุฒิ ลิชูปถัมภ์ยศ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางนารีลักษณ์ วิมุกตานนท์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๙:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : บัวไล สุระสาย วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๗:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ศรัณย์ งาสุวรรณ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๖:๓๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวศิริลักษณ์ สุคันธชาติ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๖:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นภารัตน์ จำเนียร หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:๔๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุชาติ ห้อยระย้า และครอบครัว วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ประวิทย์ ประมาน หน่วยงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายกิตติ นาวิกมูล หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางทัศนีย์วรรณ เมฆดำ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางพรทิพย์ บัวเล็ก หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวนภัสสรณ์ เหลืองศักดิ์ศรี หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กัญญารัตน์ กิตติวงษ์วิวัฒน์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสรชัชญา พรธัญมงคล (มลิวัลย์ เย็นสุขสรรค์) หน่วยงาน : บริษัท พรธัญมงคล จำกัด วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวรยาสร พรธัญมงคล (อังคณา เย็นสุขสรรค์) หน่วยงาน : ศิษย์เก่าโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รุ่นที่ ๒๒ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางธนาภรณ์ เลิศทรัพย์เจริญ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ฝ่ายบริหารและเหล่าพนักงาน หน่วยงาน : โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:๓๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ปวีณา สวิง หน่วยงาน : Modena by Fraser Bankgok วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๒:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : คณะผู้บริหาร และ พนักงาน หน่วยงาน : มานะไทย โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.สุจิตตา หอมเกษรและครอบครัว วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๑o:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น้อย ค วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วรรณวลี นิ่มอ่อน วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สรวิชญ์. นิ่มอ่อน วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ศิลา นิ่มอ่อน วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : วรนุช นิ่มอ่อน หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๑๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสราวุฒิ พุดคำ หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๒ o๙:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวชนากานต์ นาคเสวี วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑o:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธัญชนก อั่วหงวน วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๖:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธัญชนก อั่วหงวน วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๖:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นฤมล อั่วหงวน วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๖:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ฤทธยา สุนทรภัค วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๓:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วรพรรณ ส่งศรี วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๓:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กนกพร อินทราพิเชฐ วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๓:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุพจน์ - ธัญญา เลิศรัตนวณิช วันที่ : ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ o๘:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวนงคราญ สมใจ วันที่ : ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ o๙:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวชัญญาภัค ดูการดี หน่วยงาน : กศน.อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา วันที่ : ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๔:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายธนัท ผ่องศิริ หน่วยงาน : นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วันที่ : ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๗:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวอภิญญา ทาเทียว หน่วยงาน : นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ ๒ ระยะที่ ๒ วันที่ : ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑o:๓๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวอริยา เหล็กมี หน่วยงาน : นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่๒ รุ่นที่๑ วันที่ : ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๒๑:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.สำอาง สุมะมาน วันที่ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒o:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม หน่วยงาน : กก.ตชด.32 วันที่ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒o:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายฤทธิศักดิ์ นุปิง วันที่ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒o:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสมัย สีสัน วันที่ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒o:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายเดช นุปิง วันที่ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒o:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวมลิวรรณ สีสัน หน่วยงาน : รพ.แพทย์ปัญญา วันที่ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒o:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางยุพิน นุปิง วันที่ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒o:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ฤทธิรงค์ นุปิง หน่วยงาน : กก.ตชด.32 วันที่ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒o:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ฤทธิรงค์ นุปิง หน่วยงาน : กก.ตชด.32 วันที่ : ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๑๒:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส ศันศนีย์ หล้าสดา วันที่ : ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๑:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย ติ๊บ จีผอ วันที่ : ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๑:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส นิภาพร หล้าสดา หน่วยงาน : บ้านแม่ป่าไผ่ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ : ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๑:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พระเอกชัย หล้าสดา (คุณากโร) หน่วยงาน : วัดห้วยทราย ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ : ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๑:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวนริสา รวดเร็ว หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ : ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑o:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธมกร ภัทรเวชอัครภาคี วันที่ : ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ oo:๑๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : Thamakorn Pattarawetakkarapakee วันที่ : ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ oo:๑๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ธมกร ภัทรเวชอัครภาคี วันที่ : ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ oo:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : Thamakorn Pattarawetakkarapakee วันที่ : ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ oo:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธมกร ภัทรเวชอัครภาคี หน่วยงาน : ว่างงาน วันที่ : ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๑๔:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุพิชญ์นันท์​ ดีประหลาด หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี วันที่ : ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๑๘:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุพิชญ์นันท์​ ดีประหลาด หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัเพชรบุรี วันที่ : ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๑๘:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายรวมชัย ศิริโอฐ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 วันที่ : ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๑o:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางเพียงพิศ ศิริโอฐ หน่วยงาน : โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 วันที่ : ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๑o:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สิริพร ชีวาพัฒน์และครอบครัว วันที่ : ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ o๗:๔๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สิริรัตน์ ศรีจำปา หน่วยงาน : ข้าราชการบำนาญ วันที่ : ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๑๗:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายปัญญา ศรีจำปา วันที่ : ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๑๗:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย จิรศักดิ์ กิจการ วันที่ : ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ o๘:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครับ อิทธินันทวัน วันที่ : ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๑o:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางพิกุล แป้นเหมือน และ ครอบครัว วันที่ : ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๑๑:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อาตมภาพ สามเณรพงศกร รัตนราช ๕ ประโยค หน่วยงาน : วัดขันเงิน พระอารามหลวง จังหวัดชุมพร วันที่ : ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๑๘:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสกุณา เวบสูงเนิน หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น วันที่ : ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๒o:๓๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายอรรถพล วิริยสกุลวัฒนา หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น วันที่ : ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๒o:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : kingkan stanier วันที่ : ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๑๓:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ประชาชนชาวไทย วันที่ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ o๙:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวธัญญลักษณ์ ใจสอน หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ : ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ o๘:o๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นา วันที่ : ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ o๘:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวพนารัตน์ วงศ์คุณาศานติ หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดตาก วันที่ : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑o:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายจิรภัทร ตาบัง หน่วยงาน : โรงเรียนพานพิทยาคม วันที่ : ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ o๘:๔๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสมชาย เกษตรกุลทรัพย์ หน่วยงาน : ครู วันที่ : ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑๓:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสินิชา แจ่มแจ้ง หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดตาก วันที่ : ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:oo น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายเลิศชาย พรหมมา หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ : ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กตัญญู พัฒนะเศรษฐ์ วันที่ : ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปิยะวัชร์ แข่งขัน หน่วยงาน : สถานีตำรวจท่องเที่ยวตาก วันที่ : ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าพเจ้าครอบครัวหมื่นเจริญจิต หน่วยงาน : - วันที่ : ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ด.ช.เวสารัช ม่านเขียว หน่วยงาน : - วันที่ : ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สายรุ้ง หมื่นเจริญจิต หน่วยงาน : ด่านศุลกากรแม่สอด วันที่ : ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สิตราพร ซิวตาวงศ์ หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจั วันที่ : ๑o เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๔๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุริยาวุธ กาฬพันธ์ หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก วันที่ : ๑o เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นงนุช อนุรักษ์ตระกูล หน่วยงาน : ด่านตรวจพืชแม่สอด วันที่ : ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๒๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : บุญฤทธิ์ ปานยิ้ม หน่วยงาน : กศน อำเภอ หัวหิน วันที่ : ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ข้าพระเจ้านางสาวแพรวพรรณ เกตุวิสุทธิ์ วันที่ : ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายภาณุมาศ พุ่มพวง วันที่ : ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชวาลา พูนขุนทด หน่วยงาน : หอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางวิลาวัลย์ แก้วสมบัติ วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๘:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวพนารัตน์ วงศ์คุณาศานติ หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดตาก วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พ.จ.อ.รังษี ทรัพย์สิงห์ หน่วยงาน : กศน.เขตบางกอกน้อย วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๓:๔๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้า นายเจษฎากรณ์ รอดภัย หน่วยงาน : เรือนจำกลางนครสวรรค์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๒:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวปาริชาต แสงแก้ว หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวัจฉรัตน์ สุขสิริถาวร หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28 (เขตราษฎร์บูรณะ) วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ หน่วยงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสมบัติ สมบูรณ์ หน่วยงาน : บริษัทรักษาความปลอดภัยโกลด์ แรนเจอร์ เดอะ เทิร์ด จำกัด วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายพรศักดิ์ ธนาวุฒิ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านจำปา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๒๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายธรรมรัตน์ บุญยะรัตน์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์ หน่วยงาน : ข้าราชการครู โรงเรียนวัดทรงธรรม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๑ o๓:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พิรุฬห์ญา ฉิมชาติ หน่วยงาน : LTO_RD วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๓:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ชลทิชา ขำเลิศ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๓:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ณัฐวัฒน์ ยิ่งยวด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๒:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุวรรณา ชูกิตติวิบูลย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๒:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นรพล อมาตยกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : Malatree intajak วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : Malatree intajak วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : Malatree intajak วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวกมลวรรณ พานพุ่ม หน่วยงาน : ศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดชลบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑:o๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายฉลอง จันทร์ขาว และครอบคนัว หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑:o๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ณัฐพร ทิมจันทร์ หน่วยงาน : โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๕๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายเธียรชัย สุขเที่ยง และคณะครูนักเรียนสถาบันฝึกร้องเพลงและการแสดงว้อยซ์สตูดิโอ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๔๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พลกฤต แก้วกรทิพย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๓๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พลกฤต แก้วกรทิพย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สิริกร เซียนประเสริฐ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ข้าพเจ้าครอบครัวตั้งอรุณและผัตชา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวธนิฏฐา ตั้งอรุณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชาญ ทองเปลี่ยน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครัว ทะแวนสาริกิจ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๒๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ไทพิพัฒน์ ศิริพันธ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว ปรางทัต วังโสภา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวปัทมา บัวทิม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.เสาวนีย ภูนาสอน และครอบครัวภูนาสอน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:o๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวิชาญ เหลาฉลาด หน่วยงาน : ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนมดแดง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๙:๒๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวปพาวรินทร์ โตวัฒนกูร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๙:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวปพาวรินทร์ โตวัฒนกูร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๙:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวปพาวรินทร์ โตวัฒนกูร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๙:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นส.ลาวัลย์ พงษ์สระพังและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๙:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นาย เอก นาคโฉม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๙:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ธัญญารัตน์​ รัตนวรรณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๙:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : บุรี สัมฤทธิวณิชชา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๙:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาง สุภาพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๙:oo น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวไข่มุก รักขุมแก้ว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๘:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เจตน์ระพี แสงอุทัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๘:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ภาวินี วิริยะประกอบ และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๘:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางอุไรวรรณ กบิลสิงห์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๘:๑๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายศิวพล กบิลสิงห์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๘:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายฉลาด กบิลสิงห์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๘:๑๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางจิรันธนิน ศิริหลวง หน่วยงาน : บริษัท ดูโฮม จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๘:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : รัชฎาภรณ์ กิจวิมลตระกูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๘:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : รัชฎาภรณ์ กิจวิมลตระกูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๘:o๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : วสุชากร แก้วไฝ พร้อมครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๗:๔๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายอนุวัฒน์ แก้วจันทร์ หน่วยงาน : ครู โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา จังหวัดชุมพร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๗:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวนฤภร แก้วประเสริฐ หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรนครปฐม 1 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๗:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวิศาล บุตรสมัน หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านคลองยาง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๗:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววีณา ขันเงิน หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๗:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นิราวรรณ คงอุ่น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๖:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นิราวรรณ คงอุ่น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๖:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กังวานกังวาน พูลสวัสดิ์ หน่วยงาน : ไม่มีครับ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๖:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์ หน่วยงาน : โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๖:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุขสันต์ ทรัพย์ประเสริฐ หน่วยงาน : Lux resorts วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๖:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายเทพพิทักษ์ คำซอน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๖:oo น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุเทพ คำซอน และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : โครงการ พาเซ็นโต้ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาววิไล เสียงสุวรรณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จักรพันธุ์ กมุทโยธิน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายชำนาญ มีนิยม หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๔๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางปทุม เกริกกุลพัฒนา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๒๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายเอื้อน คชเวช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางวัชรี แสงสว่าง หน่วยงาน : สนง.สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางวัชรี แสงสว่าง หน่วยงาน : สนง.สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : คณะผู้บริหารและพนักงาน หน่วยงาน : บริษัท ธนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จักัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ผู้บริหารและพนักงาน หน่วยงาน : บริษัท ธนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:o๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : เด็กชายกิติภูมิ จะเรียมพันธ์ หน่วยงาน : โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสำเภา นางสมหมาย - ขุนทอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เด็กหญิงกานต์พิชชา ขวัญเย็น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จสต.สายทอง ขวัญเย็น หน่วยงาน : กองรัอยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 347 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสุพรรษา ขวัญเย็น หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผาง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เพ็ญศรี ภาสสกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:๒๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พิสรัลพร ภาคย์ธนพินท์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสมศักดิ์ แก้วรักษา หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ใบมีดตัดหญ้า "ตัดเตียน" วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวจิดาภา จงรัตนานนท์ หน่วยงาน : ร้านธีระภัณฑ์ นครสวรรค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวชฎารัตน์ ตันทวีวงศ์ หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ใบมีดตัดหญ้า "ตัดเตียน" วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : คณะผู้บริหารและพนักงานร้านโซดายูนิฟอร์ม บุรีรัมย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๕๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุทัศน์และนางอนงค์ สมประดิษฐ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวเขมิกา โสภารักษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว สุทธิลักษณ์ ท้วมจีบ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สำรวย กล่อมจิตร์ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ 13 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ผู้บริหาร และพนักงาน หน่วยงาน : บริษัท บอดี้แคร์ จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธัญสร จริยาอุดม หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร10 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายฤทธิ์ - นางกานดา เกียรติโอภาส วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายศรัณย์กร ฟักทอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เด็กชายธวัชชัย คชเวช หน่วยงาน : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวอ้อยใจ คชเวช หน่วยงาน : โรงพยาบาลย่านตาขาว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กัญญพัชร์ ชยภัคมหิทธิ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ครูเเละนักเรียน หน่วยงาน : ศิลป์ภาษาจีน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๔๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พรพิมล พันธุ์ยศ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : บำรุง กลิ่นพิมาย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวประคอง ศิริวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวประคอง ศิริวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ในนามของคณะผู้บริหารและพนักงาน หน่วยงาน : บริษัท โมเดิรน์ เฮ้าส์ พร๊อพเพอตี้ จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๑๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายวสุ วิสุทธิมรรค และครอบครัววิสุทธิมรรค วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๑๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กุลวดี จริงประโคม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๑๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุมินตรา กลิ่นหอม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๑o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางศิริลักษณ์ พลลม หน่วยงาน : โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:o๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : รสสุคนธ์ จูฑะวนิช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายไพบูลย์ วงศ์ใหญ่ พร้อมครอบครับ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางฉัตรสุดา พลพิภพ หน่วยงาน : ศาลยุติธรรม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อารีย์ ทองเดช หน่วยงาน : กรมสรรพากร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ยงยุทธ บานแย้ม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ยงยยุทธ บานแย้ม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวผุสดี มั่นปกป้อง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ณัฐนภัสสร​์ คงพิบูลย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางนงลักษณ์ กุญแจทอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปิยวรรณ กลั่นธุป หน่วยงาน : สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาพิจิตร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จรัญ ด้วงธรรม หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรภาค 6 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ว่าที่ร้อยตรี ภานุวัฒน์ อินทร์ยง และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นส เบญจพร โอวรารินท์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๔๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าพพุทธเจ้านางสาว ขวัญวดี ชอนตะวัน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ไพโรจน์ เวชสัสถ์ หน่วยงาน : ข้าราชการบำนาญ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๔o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายอดิศร - นางอริสราและครอบครัวดีช่วย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ไพโรจน์ เวชสัสถ์ หน่วยงาน : ข้ารชการบำนาญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุรชัย หมั่นสดับ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววัณภัค นาคหิรัญนน หน่วยงาน : บริษัทนาคหิรัญพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พิกุล ศรีพลลา หน่วยงาน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวพิกุลทอง แสนตา หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : มยุรี ศรีสุเมธากุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พนักงาน ศูนย์บริการอีซูซุสหมอเตอร์จำกัด สาขาลำไพล หน่วยงาน : ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน ศูนย์บริการอีซูซุสหมอเตอร์จำกัด สาขาลำไพล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๒๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : จันทร์พร เลาหรัตนาหิรัญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พิมพา อริยะวรกถล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ณิชชิศา ทองจีน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นิรมล ประเสริฐบุญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุวรรณา โปริสวาณิชย์ หน่วยงาน : กรมสรรพากร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวนัดดา แก้วประเสริฐ หน่วยงาน : กรมสรรพากร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชาญชัย วรอมราคุณ หน่วยงาน : ชมรมเฟสบุ๊ค ศิษย์ปู่ทิม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชาญชัย วรอมราคุณ หน่วยงาน : ชมรมเฟสบุ๊ค ศิษย์ปู่ทิม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นานางสาวนา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นิดา พินิจวิกรานต์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อาทิยา ทรัพย์พอกพูล และครอบครัว หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจอละการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อทิตยา ศรีแฉล้ม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ณรงค์ศักดิ์ ศรีแฉล้ม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:o๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พรศรี สิทธิอำนวย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:o๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กฤษณา ยอดมงคล หน่วยงาน : มกาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อนงค์ ตังสุหน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน ศูนย์บริการอีซูซุสหมอเตอร์จำกัด สาขาลำไพล หน่วยงาน : ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน ศูนย์บริการอีซูซุสหมอเตอร์จำกัด สาขาลำไพล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กิตติ์รวี ธรรมกิจยิ่งยง หน่วยงาน : JC INTER GROUP วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วรเดช ชุมวรเดช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นลิศรา บัวบาน หน่วยงาน : บริษัท แสงปัญญา พาณิชย์ จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นพพงศ์ ชูทอง พร้อมตรอบตรัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วัชรี. ปิ่นศิริ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๔o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสมชาย วงศา หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จังหวัดนครพนม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางฐิติมา เคหสว่างวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๓๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พีรดา คำแสนสุข วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พิรัฐพงศ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายพงศ์ปณต กองทอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จิรภา ถิระวัฒน์ หน่วยงาน : บริษัท ซีคอน โฮม จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๒๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : วีรศักดิ์ บุญชอบ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวธนภัทร์ สุวรรณชาต วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวปาลีรัฐ พูลนัฐพจน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๑๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสัชฌุกร​ นันฑบุญ​ หน่วยงาน : ร้านแสงจันทร์​แตง​สวน​ ตลาด​สี่​มุ​มเมือง​ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๑๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสัชฌุกร​ นันฑบุญ​ หน่วยงาน : ร้านแสงจันทร์​แตง​สวน​ ตลาด​สี่​มุ​มเมือง​ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวทักขิณา เหมยคำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ร้านสุกี้อาม่า หน่วยงาน : ร้านสุกี้อาม่า วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร้านสุกี้อาม่า วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุกฤตา แหวนเพ็ชร และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ศิริยากร สังวาลย์เพชร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : มนตรี เรืองศรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางขันทอง โยธา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.เบญญาภา โยธาณิชกุล หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดตาก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๕๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวธนิดา อนันตกูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สมาคมกู้ชีพบัวเพชร หน่วยงาน : สมาคมกู้ชีพบัวเพชร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ด.ญ. ณิชาภัทร เมืองฝั้น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ญ.อรณิชา เมืองฝั้น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร้อยตำรวจเอก ธีรเวทย์ คชหิรัญ หน่วยงาน : สถานีตำรวจนครบาลบางรัก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เด็กชายธนาภัทร เตชะชูเชิด หน่วยงาน : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จ.ส.อ.วีรวัฒน์ พลขนิษฐ์ และครอบครัว พลขนิษฐ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.ฉัตรญากรณ์ วรรณสุริวงศ์ และครอบครัว วรรณสุริวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ปณตพงศ์ จิตราทร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๓o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พระพัชระ สนฺตจิตฺโต วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชัยวัฒน์ ลิพอนพล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อรรคพร วารีทวีทรัพย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : คณะผู้บริหาร ศิลปิน พนักงาน หน่วยงาน : บริษัท รถไฟดนตรี (1995) จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : บริษัท อำนวยเดช ฟลอร์ไทล์ จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๒๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ป วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๒๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : บริษัท อำนวยเดช ฟลอร์ไทล์ จำกัด หน่วยงาน : วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : บุญสาร การช่าง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พิศ รักขะเสน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : เกรียงไกร พานดอกไม้ และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อมรศรี หวังสุวรรณโชค วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อนงค์ ม่วงย้อย หน่วยงาน : บริษัท รถไฟดนตรี (1995) จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย ชัยวัฒน์ ลิพอนพล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.สุกฤตา จุฑาชีวนันท์ และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : บริษัท บอส คอมพิวเทคแอน์เซอร์วิส จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๑๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาววริศรา เค้าแคนและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๑๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน หน่วยงาน : บริษัท เดียร์ ดี เทรดดิ้ง จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:o๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ภัญคิณาศรี ตรีจักร์ และครอบครัวตรีจักร์, บุญชอบ, ผาสุข วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:o๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาววริศรา เค้าแคน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววรรณี คณฑา และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววรรณี คณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:o๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าพเจ้านาย สุมิตร เลิศปัญญาโรจน์ หน่วยงาน : บริษัท ฮะกี่ลิ้มจิงเฮียง จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายชัยยันต์ ขันธกูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:o๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : วริศรา เค้าแคน หน่วยงาน : บจก.เอส.เอ็ม.ซี.โลจิสติกส์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:o๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวประนอม กันทเนตร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายรชต โรจนเวทย์ และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ปรารถนา ประดับศรีและครอบครัว หน่วยงาน : บริษัทวายพีเคแมเนจเมนท์จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ชวชาญ กาญจนตันติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : บริษัท บอส คอมพิวเทคแอนด์เซอร์วิส จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว กิรณา ปรีเอี่ยม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางวิสาขา พรวิศณุกูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : คณะผู้บริหารและพนักงาน หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานผลิตปุ๋ยท่ามะกา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว วิภา จันหอม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส สุวรรณี เมธาเสถียรและครอบครัว หน่วยงาน : สถาบันพลังจิตตรานุภาพ วัดหนามแดง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายรชต โรจนเวทย์ หน่วยงาน : และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายบรรเลง พรวิศณุกูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายอภิชาติ ราชบัณฑิต วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บจก.ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : คณะผู้บริหารและพนักงาน หน่วยงาน : ห้้้้้างหุ้้้้นส่วนจำกัด โรงงานผลิตปุ๋ยท่ามะกา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๔๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวชญานันท์ เพ็งสุข วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นพดล แก้วพูลศรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๔๕ น.