ทรงพระเจริญ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๙

ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

เลือกรูปแบบการ์ดถวายพระพร

พระปรีชาสามารถ

ด้านการประพันธ์

ด้านการประพันธ์ พระราชนิพนธ์ที่ทรงไว้มีจำนวนมากมาย ที่เป็นร้อยกรองนั้นมีบทร้อยกรองพระราชนิพนธ์คำฉันท์ดุษฎีสังเวยและกาพย์ขับไม้ บทร้อยกรองเบ็ดเตล็ดและบทร้อยกรองสำหรับเนื้อเพลงทั้งเพลงไทยและเพลงไทยสากล ที่เป็นร้อยแก้วมีทั้งพระราชนิพนธ์ด้านวิชาการ วรรณกรรมสำหรับเยาวชน และพระราชนิพนธ์ที่ทรงบันทึกเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศแต่ละครั้ง นับตั้งแต่เล่มแรกคือ”ย่ำแดนมังกร”เมื่อเสด็จฯเยือนประเทศจีนในปี ๒๕๒๔ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันมีพระราชนิพนธ์ในลักษณะบันทึกการเดินทางยังต่างแดนเช่นนี้หลายสิบ เล่มแล้ว

ด้านดนตรี

เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงเรียนดนตรีไทยที่โรงเรียนจิตลดา ทรงใฝ่พระทัยศึกษาเชี่ยวชาญในเครื่องดนตรี ซอด้วง ซอสามสาย ซออู้ จเข้ ระนาด และขลุ่ย ครูดนตรีไทยของพระองค์ได้แก่ ครูนิภา อภัยวงศ์, ครูจินดา สิงหัตน์, ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เป็นต้น ทรงเรียนระนาดเอกกับ ครููสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ และเสด็ขทรงดนตรีประจำที่บ้านปลายเนินตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา เมื่อทรงเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ทรงดนตรีกับพระสหายในชมรมดนตรีไทย และทรงเรียนขับร้องเพลงไทยกับอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ในด้านการขับร้องเพลงไทยทำนองเสนาะ พระองค์ทรงเรียนกับอาจารย์กำชัย ทองหล่อ และอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ส่วนการประพันธ์บทเพลงนั้น ทรงนิพนธ์เพลงลูกทุ่งเพลงเป็นแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ชื่อเพลงส้มตำ เพลงอื่นๆที่ทรงนิพนธ์ไว้ได้แก่ เพลงเต่ากินผักบุ้ง, เพลงพญาโศก เพลงดุจบิดามารดร และเพลงลอยประทีปเถาเป็นต้น นอกจากดนตรีไทยแล้ว พระองค์ยังทรงดนตรีสากลด้วย โดยทรงเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่พระชนมายุ ๑๐ พรรษา แต่ได้ทรงเลิกเรียนหลังจากนั้น ๒ ปี และทรงฝึกเครื่องดนตรีสากล ประเภทเครื่องเป่า จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนสามารถทรงทรัมเปตนำวงดุริยางค์ในงานคอนเสิร์ตสายใจไทย และทรงระนาดฝรั่งนำวงดุริยางค์ในงานกาชาดคอนเสิร์ต

ด้านภาษา

ในด้านภาษา ทรงศึกษาภาษาต่างประเทศหลายภาษา ไม่ว่าจะภาษาตะวันออกคือ บาลี-สันสกฤต เขมรและจีน หรือภาษาตะวันตกคือ อังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมันได้ทรงใช้ภาษาเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอยู่เนืองๆ นอกเหนือจากการใช้ภาษาในการสื่อสาร ยังทรงเชี่ยวชาญในบางภาษาจนถึงทรงประพันธ์บทกวีในภาษานั้นๆได้ อาทิ บทกวีพระราชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส “les pas de mon pere” หรือ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” รวมทั้งทรงแปลกวีนิพนธ์ภาษาจีนกว่าร้อยบทเป็นภาษาไทย

ด้านศิลปะ

ในด้านศิลปะทรงเริ่มสนพระทัยการวาดภาพจากการได้ทอดพระเนตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวาดภาพสีน้ำมันและขอพระราชทานสีที่เหลือมาทรงวาดบ้าง จากนั้นก็ได้ทรงงานด้านนี้ตามพระราชอัธยาศัยโดยมิได้ทรงฝึกฝนเป็นพิเศษ ทรงเป็นศิลปินที่ไม่หยุดนิ่ง ทรงทดลองเทคนิคต่างๆและการใช้สี ทรงสร้างงานศิลปะจากสื่อหลากชนิดและวัสดุเหลือใช้ รวมทั้งทรงใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดภาพนอกจากการวาดภาพ ยังสนพระทัยในด้านศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา ได้ทรงงานปั้นไว้จำนวนไม่น้อยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงได้รับครอบครูช่างจากหลวงวิศาลศิลปกรรม(เชื้อ ปัทมจินดา) นับเป็นนิมิตหมายอันประเสริฐแก่การเป็นช่างเขียน ช่างปั้น ซึ่งเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ทรงสนพระทัย

ข้อความถวายพระพร

(2,491 ข้อความ)

 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : โรงพยาบาลสันป่าตอง วันที่ : ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๕:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พา กิไพโรจน์ วันที่ : ๑o มกราคม ๒๕๖๑ ๑๖:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พา กิไพโรจน์ วันที่ : ๑o มกราคม ๒๕๖๑ ๑๖:๑๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : วิไลวรรณ ด้วงชาวนา หน่วยงาน : ครอบครัว ด้วงชาวนา วันที่ : ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๘:๓๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กฤษฏิ์ พิลาจันทร์ หน่วยงาน : ประชาชน วันที่ : ๒ มกราคม ๒๕๖๑ ๒o:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วรินทร์ พ่วงอยู่ หน่วยงาน : โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฏ์ประภาคมอุปถัมภ์" วันที่ : ๒ มกราคม ๒๕๖๑ ๒o:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย นที ด้วงชาวนาและครอบครัว วันที่ : ๒ มกราคม ๒๕๖๑ o๘:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุชิน สีดาฟอง หน่วยงาน : เทศบาลนครเชียงราย วันที่ : ๓o ธันวาคม ๒๕๖o o๘:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อรรถอิทธิ เฉลิมสุข วันที่ : ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖o ๒๒:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวจิตโสภิณ กองอะรินทร์ วันที่ : ๖ ธันวาคม ๒๕๖o ๑๑:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายปรัชญเมธี งามสนิท วันที่ : ๓ ตุลาคม ๒๕๖o ๑๒:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวกนกวรรณ อุทาธร หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) วันที่ : ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖o ๑๕:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายจิรภัทร ตาบัง หน่วยงาน : โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วันที่ : ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖o ๑๕:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวเสาวณี ลักษมีกิจไพบูลย์ หน่วยงาน : ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันที่ : ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖o ๑๑:๑๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายฐานิสร์ - นางนฤมล พุทธจักร พร้อมครอบครัว วันที่ : ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖o ๑o:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พลทหาร สถาพร จับสี หน่วยงาน : พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.๙ วันที่ : ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖o ๑๖:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางรัตนาศรี ศิริประภา ศึกษานิเทศก์ หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ วันที่ : ๙ พฤษภาคม ๒๕๖o ๑๓:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นักศึกษา IT2/1 วันที่ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๖o ๑๖:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว ปราณวดี วังโสภา วันที่ : ๒๕ เมษายน ๒๕๖o o๘:o๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว ปรางทัต วังโสภา วันที่ : ๒๕ เมษายน ๒๕๖o o๘:o๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสุภาวดี พลชัย หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม วันที่ : ๑๙ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดร.กชพร สุวรรณกูฏ หน่วยงาน : โรงเรียนอุบลวิทยาคม วันที่ : ๑๙ เมษายน ๒๕๖o ๑๔:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางอภิรดี คำแก้ว หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วันที่ : ๑๙ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : คาบเกี่ยว วงศ์มั่น หน่วยงาน : ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o ๒๓:๔๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางธนิดา วุฒิธรรมสารและครอบครัว หน่วยงาน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o ๑๗:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางจีรารัตน์ หอมชื่น หน่วยงาน : โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o ๑๕:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : hathaichanok duenjang วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o ๑๓:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ดาบตำรวจ ชูเกียรติ ทองจินดา หน่วยงาน : พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาส วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o ๑o:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสังคา สุตาชา หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o ๑o:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสุณิชา ธงศรี หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o ๑o:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสังวร ขันชะลี หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o o๙:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายณรงค์ ขันชะลี หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o o๙:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายจักรี ศรีประนม หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o o๙:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายประสิทธิ์ วาจาสัตย์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o o๙:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาววนิดา นภาเพชร หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o o๙:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางจิณณพัตฑ์ จันมีรชานัตธ์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านนามึน สพฐ เขต1 วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o o๘:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางจริยา จันทร์พันธ์ หน่วยงาน : โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o o๘:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชื่นกมล ช้างเผือก วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o o๗:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดนันท์ จันทร์เจริญ วันที่ : ๑๗ เมษายน ๒๕๖o ๒o:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางจิตภินันท์ รังสิโชติพัฒน์ หน่วยงาน : โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม วันที่ : ๑๗ เมษายน ๒๕๖o ๑๘:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางจิตภินันท์ รังสิโชติพัฒน์ หน่วยงาน : โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม วันที่ : ๑๗ เมษายน ๒๕๖o ๑๗:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว ปราณวดี วังโสภา วันที่ : ๑๗ เมษายน ๒๕๖o ๑๒:๒๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว ปรางทัต วังโสภา วันที่ : ๑๗ เมษายน ๒๕๖o ๑๒:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสุวิทย์ สารเงิน หน่วยงาน : ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษามัธยมศึ วันที่ : ๑๗ เมษายน ๒๕๖o ๑๒:o๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางไพมณี ไกรยวงษ์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o ๒๓:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ฐิติชญาณ์ จันมีรชานัตธ์ หน่วยงาน : ข้าราชการครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o ๑๗:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายรามินทร์ ธรรมเจริญ หน่วยงาน : โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๓๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวนิศรา กิ่งแก้ว วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๔๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวจริยา วารีพัฒน์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวจริยา วารีพัฒน์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวจริยา วารีพัฒน์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวจริยา วารีพัฒน์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวจริยา วารีพัฒน์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวจริยา วารีพัฒน์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายประจักษ์ ชัยศรี หน่วยงาน : โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สพป.อุบลราชธานี วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o o๗:๑๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางจันทร์เพ็ญ สีหาคุณ หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสิม อบต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน อุบลราชธานี วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o o๖:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายปัญญา สีหาคุณ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต1 วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o o๕:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางอมรรัตน์ อุ่ยแสงจันทร์ หน่วยงาน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันที่ : ๑๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:๓๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางนุศรา สระทองใจ วันที่ : ๑๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๑๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสุภาพร กิติพัฒนเจริญกุล หน่วยงาน : โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย วันที่ : ๑๒ เมษายน ๒๕๖o o๘:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวอิสสิริยากรณ์ เกียรติกุลรัตน์ วันที่ : ๑๑ เมษายน ๒๕๖o ๒๒:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายชัยณรงค์ มูลศิริ เลขานุการภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ : ๑๑ เมษายน ๒๕๖o ๑๔:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาววาสนา เพชรรัตน์ วันที่ : ๑o เมษายน ๒๕๖o o๙:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อรวรรณ ชินพัฒนวานิช หน่วยงาน : ศูนย์คุณฑรรม วันที่ : ๑o เมษายน ๒๕๖o o๘:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ หน่วยงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) วันที่ : ๙ เมษายน ๒๕๖o ๑๗:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดาบตำรวจไพจิตร ไชยตาแสง หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรหนองหิน จ.เลย วันที่ : ๘ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางปณิษฐา ไชยตาแสง หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย วันที่ : ๘ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางฐิติพร ชอบชู หน่วยงาน : โรงพยาบาลบ้านโป่ง วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:oo น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวเกษสุดา โพธิ์ชัย หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองตูม วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางอิสรา ทองรุ่ง หน่วยงาน : ร.ร.ดอกคำใต้วิทยาคม วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวกาญจนา ทองเปลี่ยน หน่วยงาน : โรงเรียนวัดเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 วันที่ : ๖ เมษายน ๒๕๖o ๑๓:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายไกรยศ คำอ่อน หน่วยงาน : นายไกรยศ คำอ่อน วันที่ : ๖ เมษายน ๒๕๖o o๖:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วันวิสา สีเเสริม วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร.ต.อ. เจริญ นุ่มนวล หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายทศพล ทาวรรณะ หน่วยงาน : โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:o๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางบัวจีน โนราช พร้อมครอบครัว วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:o๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ร.ต. สำราญ สินสวัสดิ์ วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายยอดชาย สินสวัสดิ์ วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางเบญจวรรณ สินสวัสดิ์ วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๕๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวอัมพร สินสวัสดิ์ หน่วยงาน : โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๕๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวภูริชยา ภูวญาณ หน่วยงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายภูริต พงษ์พิรุณ หน่วยงาน : โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๕๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายเอนก สุภา หน่วยงาน : โรงเรียนลองวิทยา วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖o ๑๒:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ช.กฤษฎิ์ เชาวนะเลิศ และครอบครัว วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o ๒๓:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสุกัญญา ฉายารัตน์ และครอบครัว วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวนพวรรณ ลอยประโคน และครอบครัว วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสนอง รัตนวิจิตร และครอบครัว วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางอรอนงค์ รุจิโกไศย และครอบครัว หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o ๑๕:๔๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ปชุรดา ผ่องสำอางค์ หน่วยงาน : - วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o ๑๕:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ปภัสสร แก้วพิลารมย์ หน่วยงาน : โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o ๑๔:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายฑีฆายุ คณานุรักษ์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o ๑๔:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางรุจน์จาลักษณ์รายา คณานุรักษ์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o ๑๔:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ว่าที่ รต ศุภกร สุทธิอาคาร วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o o๕:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายศุภกร สุทะิอาคาร วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o o๕:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว ฐิตารีย์ ชัยบรรจงวัฒน์ หน่วยงาน : พยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศรีสะเกษ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๒๓:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายธนู กุลอ่อน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๒๓:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พิมพา อรุณโน พร้อมครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๒๓:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ภัทรวดี โพธินาแค พร้อมครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๒๓:๒๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวเจนจิรา สุขนุ่ม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๒o:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายเอกรัตน์ ธิโอสถ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : บุษบง ตันติวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ส.ต.ท.พลากรณ์ ชูนอง พร้อมครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว ปรางทัต วังโสภา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว ปราณวดี วังโสภา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว ปราณวดี วังโสภา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ผู้ตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย์ หน่วยงาน : ธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๑๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายจรูญ ดำแดง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๘:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายจรูญ ดำแดง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๘:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายจรูญ ดำแดง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๘:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายจรูญ ดำแดง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๘:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : คณะผู้บริหารและพนักงาน หน่วยงาน : สำนักพิมพ์และร้านหนังสือดอกหญ้า วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว ลำไพ ไชยเสนา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว ลำไพ ไชยเสนา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางผกาทิพย์ ภู่มีสุข หน่วยงาน : บรรณารักษ์ฯ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง หน่วยงาน : ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสมุทรปราการ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวสมบูรณ์ บุญยะมูล หน่วยงาน : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย พรหมมาศ เมืองทองอ่อน หน่วยงาน : อาชีพ ค้าขาย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๕:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : Miss.Phorntip Surapha and Mr.Steven Olds. วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๔:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายองอาจ พงษ์นครสกุล หน่วยงาน : สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๓:๓๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : รัตนาพร โรจน์รัตน์ หน่วยงาน : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๓:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธนพัชร์ วิรมย์รัตน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๒:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวณภัทร แสงงาม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครัว เริ่มรุ่งเรือง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๓๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางนพวรรณ แก้วประดับและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวธนภัทร สุวรรณชาติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางบุญส่ง และ นายปุญณัฒถ์ สุนาวงค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ณัฐพล ใยแจ่ม หน่วยงาน : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางบุญส่ง หอยนิด นายปุญณัฒถ์ สุนาวงค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางบุญส่ง หอยนิด และ นายปุญณัฒถ์ สุนาวงค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางนฤมล พรหมสาขา ณ สกลนคร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ทำนอง เมืองน้อย และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๕๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ หน่วยงาน : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางรุ่งกาญจน์ เพ็ชรเรือง หน่วยงาน : ราษฎรจากจังหวัด สงขลา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : I Cordy Cordyceps /ไอ คอร์ดี้ ถั่งเช่า วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : Orchid Park View Apartment วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายประยุทธ สีสันงาม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สิริกร เกียรติอำนวย หน่วยงาน : บจก.โรงสีข้าวอึ้งจิ่นฮวดนครราชสีมา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : icordy cordyceps วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธีระพงษ์ พงษ์พูน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เด็กหญิงธนภรณ์ พงษ์พูน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวอนงค์ลักษณ์ ยามมา หน่วยงาน : นักศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 4 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวมัญฑรัตน์ จันทร์เปลี่ยน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวจิดาภา แสงอมร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สิริกร เกียรติอำนวย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชัยรัตน์ คุณแก้วและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วรพรรณ ส่งศรีและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กนกพร อินทราพิเชฐและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๒๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุพจน์ ศรีสันเทียะ หน่วยงาน : ครอบครัวศรีสันเทียะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสุจิตรา เจิมสม หน่วยงาน : โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : คันฉัตร เทพวงค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๘:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครัวไชยนันทน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๗:๕๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ธนกร เรณูแย้ม หน่วยงาน : อาชีพอิสระ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๗:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุพจน์ - นางธัญญา เลิศรัตนวณิช หน่วยงาน : บ้านปุริมรัตน์ ถนนวัวลาย ซ.2 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๕:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ภูวนาท หงษ์จันทร์ หน่วยงาน : โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖o ๒๓:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ศุภกาญจน์ ศิลปรัสมี หน่วยงาน : กระทรวงสาธารณสุข วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖o ๒๑:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จิรวัฒน์ แซ่โค้ว หน่วยงาน : สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖o ๒o:๔๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุภาภรณ์ สุขประเสริฐ และครอบครัว วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครัว พรธัญมงคล หน่วยงาน : บริษัท พรธัญมงคล จำกัด วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖o o๙:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : บริษัท พรธัญมงคล จำกัด หน่วยงาน : นางสรชัชญา พรธัญมงคล (นางมลิวัลย์ เย็นสุขสรรค์) วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖o o๙:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวรยาสร พรธัญมงคล (นางสาวอังคณา เย็นสุขสรรค์) หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นสิตชั้นปีที่ ๒ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖o o๙:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พีระพงศ์ คะเชสนันท์ วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๖o ๑o:๑๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.ดลฤดี เปาริบุตร และครอบครัว วันที่ : ๒๘ มีนาคม ๒๕๖o ๑๓:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว ปราณวดี วังโสภา วันที่ : ๓ มีนาคม ๒๕๖o ๑๖:o๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายอภิรักษ์ มุขน้อย วันที่ : ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o ๑o:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย กอบกิจ สุนทรชื่น วันที่ : ๑o กุมภาพันธ์ ๒๕๖o ๑๓:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย ทวีศักดิ์ ดวงแก้ว วันที่ : ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o o๘:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นส วันที่ : ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o o๘:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นส วันที่ : ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o o๘:๔๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว ปรางทัต วังโสภา วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o ๑๕:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ศุภศิษฏ์ งามเกษมสันต์ วันที่ : ๓๑ มกราคม ๒๕๖o o๙:๕๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ปฏิภาณ บุญมาเลิศ วันที่ : ๒๖ มกราคม ๒๕๖o o๘:๔๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางวีณา โกวิทวานิชย์ หน่วยงาน : เกษียณ วันที่ : ๒๔ มกราคม ๒๕๖o ๑๔:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นศท.สุธาวัลย์ โตเอี่ยม วันที่ : ๑๕ มกราคม ๒๕๖o ๑๓:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ศิริยา พูลเกษม วันที่ : ๑๕ มกราคม ๒๕๖o ๑๓:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ฉัตรชัย ดีสม วันที่ : ๑๔ มกราคม ๒๕๖o ๑๕:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เฉลิมเกียรติ ดีสม หน่วยงาน : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ : ๑๔ มกราคม ๒๕๖o ๑๕:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อรรถอิทธิ เฉลิมสุข วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖o ๒o:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นศท.ญ.ประวิวรดา โพธิ์งาม วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖o ๑๕:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นศท.ญ.ประวิวรดา โพธิ์งาม วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖o ๑๔:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวอัญชลีพร ภักดีไพบูลย์ วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖o ๑๔:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นศท.ญ.อารยา ลีศรีสุข วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖o ๑๔:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : บงกช หงสพันธ์ หน่วยงาน : โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖o ๑๔:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สวรรยา นิโครธานนท์ วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖o ๑๔:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กชนิภา อุปติ วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖o ๑๔:o๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พนิดา โพธิืทอง วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖o ๑๓:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สัมพันธ์ สุริยานุสรณ์ วันที่ : ๑๒ มกราคม ๒๕๖o ๑๑:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ช.ธนัชสรศ์ จันทร์เกษมสัตย์ วันที่ : ๑๑ มกราคม ๒๕๖o ๑๙:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย เฉลิมเกียรติ ดีสม หน่วยงาน : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ : ๑o มกราคม ๒๕๖o ๑๘:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุนทรี วงศ์สง่า วันที่ : ๙ มกราคม ๒๕๖o ๑o:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสายันต์ เจริญสุข หน่วยงาน : 2 มกราคม 2560 21.40 น. วันที่ : ๒ มกราคม ๒๕๖o ๒๑:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวเบญจมาศ กาญนะวงศ์ หน่วยงาน : 2 มกราคม 2560 20.59 น. วันที่ : ๒ มกราคม ๒๕๖o ๒๑:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวเบญจมาศ กาญนะวงศ์ หน่วยงาน : 2 มกราคม 2560 20.59 น. วันที่ : ๒ มกราคม ๒๕๖o ๒๑:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส. วราภรณ์ ต๊ะพันธ์ วันที่ : ๓o ธันวาคม ๒๕๕๙ o๖:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เด็กชาย ปิยังกูร ล้อประเสริฐกุล วันที่ : ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๙:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ภัทรวดี ธนพิทักษ์ วันที่ : ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑o:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว ปราณิล วังโสภา วันที่ : ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๒:๕๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สระศม เหลือจันทร์ วันที่ : ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ฐิตาวดี เลิศสุวรรณ วันที่ : ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๘:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อรวิภา คูเจริญไพศาล วันที่ : ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๙:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นภัสสร พิสิทธิวิทยานนท์ วันที่ : ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๒๑:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เด็กหญิงธัญชนก วรฤทธินภา หน่วยงาน : เด็กชายสรวิชญ์ วรฤทธินภา วันที่ : ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๗:o๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดิเรก นึกชนะ วันที่ : ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๒๒:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล หน่วยงาน : หัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๙:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ส.ต.หญิง จุฬารัตน์ ปุ๊ดหน่อย หน่วยงาน : กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๓๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวอัจฉรา สวามิวัศดุ์ หน่วยงาน : โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย วันที่ : ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ oo:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางประดับ ภักดีพิน วันที่ : ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๗:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๕:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๑o พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสมบูรณ์ จันทร์หอม และครอบครัว หน่วยงาน : บ้านน้ำอ่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ : ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล หน่วยงาน : กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล หน่วยงาน : กองกำลั วันที่ : ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสมบูรณ์ จันทร์หอม และครอบครัว หน่วยงาน : บ้านน้ำอ่าง อุตรดิตถ์ วันที่ : ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวนริศรา จิรสินชัยเลิศ วันที่ : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๙:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล หน่วยงาน : กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๒๑:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กิต วันที่ : ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑o:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล หน่วยงาน : กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ o๘:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ช.อกฤษณ์ ชูเดช วันที่ : ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๘:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ช.อกฤษณ์ ชูเดช วันที่ : ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๘:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ o๘:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร.ต.องอาจ ทองเที่ยง หน่วยงาน : กองพันทหารม้าที่ 25 รักษาพระองค์ วันที่ : ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางเกศินี ทองเที่ยง วันที่ : ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.กนกวรรณ ทองเที่ยง หน่วยงาน : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ : ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ o๘:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ o๘:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ o๘:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒o ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๒:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ช. อภิรักษ์ อาจผดุง วันที่ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสมลักษณ์ อาจผดุง วันที่ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอภิสิทธิ์ อาจผดุง วันที่ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสมลักษณ์ อาจผดุง วันที่ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอรรถสิทธิ์ อาจผดุง วันที่ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๒๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : จรูญ ทุมจิน วันที่ : ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๓:๒๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว ปราณวดี วังโสภา และ ครอบครัว วังโสภา วันที่ : ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ o๗:๓o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวอัจฉรา สวามิวัศดุ์ หน่วยงาน : โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม.36 วันที่ : ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ o๘:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายจักร์ชัย เตชะสาย หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ : ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ o๖:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายจักร์ชัย เตชะสาย หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ : ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ o๕:๕๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ญ.เจนจิรา เเสงสุริยวงษ์ วันที่ : ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๕o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ญ.เจนจิรา เเสงสุริยวงษ์ วันที่ : ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๕o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ญ.เจนจิรา เเสงสุริยวงษ์ วันที่ : ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๕o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ญ.เจนจิรา เเสงสุริยวงษ์ วันที่ : ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายศุภกิตติ์ ใจยินดี หน่วยงาน : นักเรียนโครงการ วมว. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วันที่ : ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๒๑:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : รพีพร คำแก้ว หน่วยงาน : รพ.ตรอน วันที่ : ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ o๙:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายเอกชัย ประดับทอง หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านพระปืด วันที่ : ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ๑๙:๓๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ภูริภัค อินทรวงศ์ หน่วยงาน : สกลราชวิทยานุกูล วันที่ : ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ๒o:๓๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ครอบครัวกำลังพล.ร.29 พัน.3 หน่วยงาน : กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 วันที่ : ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ o๙:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางผานิตย์ เจริญสวัสดิ์ หน่วยงาน : โรงพยาบาลสะเดา วันที่ : ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ชุติมา บุญทวี หน่วยงาน : รพ.ตำรวจ วันที่ : ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ๑๔:๒๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายชโยดม บัวสอนเจริญเลิศ หน่วยงาน : เทศบาลตำบลห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 วันที่ : ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ๑๓:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เด็กชายสุทธิคม บัวสอนเจริญเลิศ หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ วันที่ : ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ๑๓:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เด็กหญิงพรหมพร บัวสอนเจริญเลิศ หน่วยงาน : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) บุรีรัมย์ วันที่ : ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ๑๓:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางกนกพร บัวสอนเจริญเลิศ หน่วยงาน : โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 วันที่ : ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ๑๓:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวปิยะรัตน์ หลั่นเจริญ วันที่ : ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ o๖:o๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นศท.ญ.ชณศภรรท จันหา วันที่ : ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ o๙:o๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวนีรชา เหมะทัพพะ ด.ช.ภูรินทร์ เกตุจำนงค์ วันที่ : ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ๑๙:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว ปราณวดี วังโสภา และครอบครัว วังโสภา วันที่ : ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๒o:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จตุรงค์ อาเทศ วันที่ : ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสิริญากร โตดีลัง วันที่ : ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๒:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสุภาพร มฤทุกุล หน่วยงาน : โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วันที่ : ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑o:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายหมู่ตรี รณกร หน่วยงาน : ตุ้งเนตร วันที่ : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ o๙:๔๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นพนนท์ แก้วรักษ์ หน่วยงาน : สายลับพิเศษสิรินธรสังกัดพระราชวัง วันที่ : ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๘:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ณัฏฐ์ชยธร มุขสุดาชัยสิริ วันที่ : ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๒๒:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ณัฏฐ์ชยธร มุขสุดาชัยสิริ วันที่ : ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๒๒:๕๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวเมธาวี สัทธยาสัย วันที่ : ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๘:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอ้วน โตศิริ วันที่ : ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสมรักษ์ ทองคำ วันที่ : ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายจำเริญ ทองคำ วันที่ : ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวชุติกาญจน์ ทองคำ หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าถ่าน วันที่ : ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าราชการ กองบินปีกติดลำตัว หน่วยงาน : กองพันบิน ศูนย์การบินทหารบก วันที่ : ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าราชการ กองบินเบา หน่วยงาน : กองพันบิน ศูนย์การบินทหารบก วันที่ : ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ขวัญดาว ลาภมูล หน่วยงาน : โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม วันที่ : ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วรรณนิภา สระออม หน่วยงาน : โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม วันที่ : ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ขวัญดาว ลาภมูล หน่วยงาน : โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยาง วันที่ : ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อดิศร ศิริสาขา ขอพระบารมี ที่พักการเงินจุดลงงานสบายไม่วุ่นวาย งานใหม่ ร.ป.ภ บริษัท เเบล็คฮอคร์ สุขุมวิท 105 ลาซาล ซ1 ท้ายซอย วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๘:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เด็กชายดนัยณัฐ อิ้มทับ หน่วยงาน : โรงเรียนมารีย์วิทยา วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ o๙:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางเกษร อิ้มทับ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านทับช้าง วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ o๙:๑๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อดิศร ศิริสาขา หน่วยงาน : โรงรับจำนำ อุดมสุข 26 สุขุมวิท วันที่ : ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ๑๘:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : รัชนี สีสมนึก หน่วยงาน : แม่บ้าน วันที่ : ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ๑๓:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ฟหกด หน่วยงาน : ฟหกด วันที่ : ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ๑๔:oo น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวสมพร หอมสนิท หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านฝั่งแดง วันที่ : ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ o๙:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เด็กชายอัษฎานนท์ พุทธา หน่วยงาน : โรงเรียนถาวรวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ : ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางนาตยา มิ่งขวัญ ( พุทธา ) พร้อมครอบครัว หน่วยงาน : โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสิริกาญจนาราม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ : ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวมนสิชา ชุมแก้ว หน่วยงาน : โรงพยาบาลป่าพะยอม จ.พัทลุง วันที่ : ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวมนสิชา ชุมแก้ว หน่วยงาน : โรงพยาบาลป่าพะยอม จ.พัทลุง วันที่ : ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พล.ท.วรโชติ-ผศ.ฐานิตา-ร.ท.ธัญเทพ-ดร.ธีรเมท-ดร.ชุติภา สุคนธเสนี วันที่ : ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ๑o:๑๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : รัชฎา ศรีอุดม วันที่ : ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ o๙:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร.อ.สุวรรณ จันมะณี หน่วยงาน : สัสดีอำเภอบางคนที วันที่ : ๓o มิถุนายน ๒๕๕๙ o๙:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร.อ.สุวรรณ จันมะณี หน่วยงาน : สัสดีอำเภอบางคนที วันที่ : ๓o มิถุนายน ๒๕๕๙ o๙:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ฝขว.ร.152 พัน.2 หน่วยงาน : ร152 พัน.2 วันที่ : ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสุรีย์รัตน์ ยอดเทพ หน่วยงาน : สสจ.บึงกาฬ วันที่ : ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๓:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวกัลยรัตน์ แพระบำ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วันที่ : ๒o มิถุนายน ๒๕๕๙ o๗:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นิพพิชฌน์ เฉลาธรรมาภรณ์ วันที่ : ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๙:๕๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ฝขว.ร.5 พัน.3 หน่วยงาน : ฝขว.ร.5 พัน.3 วันที่ : ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๕:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สำรวย เสานวด หน่วยงาน : ม.พัน.30 พ.ร.2 รอ. วันที่ : ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๒:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วัสนันท์ จิระวนิช วันที่ : ๓o พฤษภาคม ๒๕๕๙ o๙:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย อานนท์ แหวเมือง วันที่ : ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๒o:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ว่าที่ ร.ต. วรายุส สุริยะจักร์ วันที่ : ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๘:๒๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสมบูรณ์ จงสิทฺธิ์ หน่วยงาน : กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา รร.จปร. วันที่ : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๓:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดาบตำรวจศุภวิชญ์ มูลศาสตร์ หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ : ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางวรารัตน์ รุ่งเรืองและครอบครัว หน่วยงาน : ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓ กรมสุขภาพจิต วันที่ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๔:o๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวพัชรี. ครอบเพชร วันที่ : ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๘:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายไมตรี เปี้ยหลี หน่วยงาน : อบต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วันที่ : ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวพนารัตน์ วงศ์คุณาศานติ หน่วยงาน : สำนักงานจัง วันที่ : ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๔๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อัมพร คำภีร์ และครอบครัว วันที่ : ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายนพพร วีระกุล หน่วยงาน : วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง วันที่ : ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายนพพร วีระกุล หน่วยงาน : วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง วันที่ : ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ธงศักดิ์ อินทร์ต๊ะ หน่วยงาน : ข้าราชการบำนาญกรมการปกครอง วันที่ : ๒o เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กำลังพลและครอบครัว ร.29 พัน.3 หน่วยงาน : กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 วันที่ : ๒o เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ส.อ.นิรันดร์ กุลมาตย์ หน่วยงาน : กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 วันที่ : ๒o เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ : ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายรชิษ เตชะกิติกรกุล หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินตาก วันที่ : ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวปาริชาติ เตชะวินิจ หน่วยงาน : กฟผ. วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายกิติศักดิ์ แดงทอง หน่วยงาน : โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๒:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอนันต์ เจะมะและครอบครัวและเครือญาติ หน่วยงาน : บริษัท ซีพีออย จำกัด(มหาชน) วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๓:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายอนันต์ เจะมะ หน่วยงาน : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 จ.ยะลา วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๓:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธีระศักดิ์ สุภาไชยกิจ วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธีระศักดิ์ สุภาไชยกิจ วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๓๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายกุณฑสูติ อรุณสุดา วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุพรผดุงศุภไลย วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุพรผดุงศุภไลย วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายจิรวัฒน์ โสระวงค์ หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วันที่ : ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวนภัสนันท์ มะโนการ หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก วันที่ : ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุรีรักษ์ รุ่งคีรี พร้อมทั้งคุณแม่และน้อง วันที่ : ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายหมวดโท พิฃาญ ไชยเพชร หน่วยงาน : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงษ์ แหลมทอง หน่วยงาน : สำนักสำนักข่าวกรองแห่งชาติ วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายธงชัย ธนพรภูวดล หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ ยมศิริ หน่วยงาน : กศน.อำเภอหลังสวน วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวชนากานต์ นาคเสวี วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : รัตนาวดี สุขจำนงค์ วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๘:o๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวอัมพร โด่งดี หน่วยงาน : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๖:๑๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สมเกียรติ สงวนสิน วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๖:o๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สมเกียรติ สงวนสิน วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๖:o๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายภานุวัฒน์ สมประสงค์ วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุนิษา มิทยัพ วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายธีระพงค์ พุกกะจันทร และคณะผู้จัดทำ หน่วยงาน : นิตยสารชีวิตต้องสู้ และนิตยสารแบมบินี่ เทรนดี้ แมกกาซีน วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๕๙ o๓:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วันชัย สุขสมัย หน่วยงาน : เกษียณอายุราชการ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ...สมเกียรติ สว่างศร๊ นาย..สมหมาย เพ็งหมื่น คณะผู้บริหาร และพนักงาน หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวายเอ็มเม็ทท่อลเวิร์คจำกัด 101หมู่2ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย...สมเกียรติ สว่างศรี วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.อรพินท์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข หน่วยงาน : บมจ. กสท โทรคมนาคม วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ด.ญ.ลาวัณย์ พัวธนาโชคชัย หน่วยงาน : โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๕๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสมพงษ์ ภววรพันธุ์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : รัตนา ลานธารทอง วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๖:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางกัญญาณัฐ จินตศิริกุล หน่วยงาน : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๖:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ครอบครัวอภัยศิลา วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๓o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายโฆษิต แสงสิงห์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวณัฏฐนิช ศรีอนันต์ หน่วยงาน : โครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข1 สายนครสวรรค์-ตาก ตอน 2 ส่วนที่1 (กำแพงเพชร-ตาก วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าพเจ้า ด.ญ.กฤติกา ทองละมูล วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย นพดล สุขโชคชัย วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ o๗:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : Elías Agustín Olaviaga หน่วยงาน : Pascanas, Córdoba, Argentina วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ o๔:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.กฤษติยาภรณ์ วิภากูล วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ o๔:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชรินทร์พร ธนศุภานุเวช หน่วยงาน : ์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ oo:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : Srivilai raungtriphop วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ oo:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ปาณพัฒน์ รอดลมูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๓:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายนิพิฐพนธ์-นส.แก้วกาญจน์ รัตนศิลปิน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๓:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอนุรักษ์ โง้วเจริญ หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๓:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางกนกรัตน์ อภัยภักดี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๓:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอนุรักษ์ โง้วเจริญ หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๓:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวณัฐธภา อภัยภักดี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๒:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวพัชญ์สิตา รัตน์กิจจานนท์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๒:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ประวุฒิ ชมะนันทน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๒:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.นิตยา สามะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๒:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ช.รัฐฑภูมิ ด.ญ.จณิศตา เวชเมฆินนทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๒:o๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายธนธัช เวชเมฆินทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๕๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางอาภรณ์ มนตรี หน่วยงาน : โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๕๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ศศิรดา เกิดมีทรัพย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นส. กฤติภรณ์ สละภัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.มาลี เวชเมฆินทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางกุลภัค เวชเมฆินทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายชัยกิจลีลาพิพัฒน์ หน่วยงาน : บริษัทบราวน์ชูการ์เคเทอร์ริ่งจำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.นงนภัส เวชเมฆินทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายนันทวัฒน์ โลโสดา และครอบครัว โลโสดา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๑๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กมลทิพย์ ตรงจันทึก หน่วยงาน : โรงเรียนหนองนำ้ขุ่น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๑๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ศรานีย์ ศิรพรฤทธิรมย์ หน่วยงาน : พุทธรินทร์ ทัวร์ อินเดีย เนปาล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางชุติมา เสวิกุล หน่วยงาน : ชมรมวรรณศิลป์ ประภัสสร เสวิกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นิธิรุจน์ สิทธาโรจนดิษฐ์ หน่วยงาน : พุทธรินทร์ ทัวร์ อินเดีย เนปาล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๕๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุพัฒน์ ราชวงศ์ หัวหน้าหน่วยกู้ภัย พร้อมเจ้าหน้าที่และอาสากู้ภัย หน่วยงาน : มูลนิธิมหาสารคามการกุศล เต็กก่า จีเสียงเกาะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นส อรุณลักษณ์ เบ้าเที่ยงและครอบครัว หน่วยงาน : ชีวา สปา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ศิริชัย สุรกาญจน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นาย เมธา พลบัติ หน่วยงาน : สถาบันการบินพลเรือน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย พงค์ดิษฐ์ ธนกสิกร และครอบครัวร่วมถวายพระพร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายนรินทร มนตรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สพีเคอร์เมอริท จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายมนตรี ศิริพรทุม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ฉัตร์ธนาตย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ฉัตร์ธนาตย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ฉัตร์ธนาตย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสมนึก เทียมมณีรัตน์ หน่วยงาน : เทศบาลตำบลประโคนชัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางกาญจนา สมัครราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ภัทราณี สีลาภิวัฒน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๓๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : WF วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายพรทัศน์ สมัครราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางพรทิพย์ เป่ยคำภา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธนนวัฒน์ เกียรติธนศักดิ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว ปทิตา จันทรกิติวุฒิ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ช. สงกรานต์ ฉัตรจันทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว เสาวนีย์ ฉัตรจันทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาง สุดใจ ฉัตรจันทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย สรรชัย ฉัตรจันทร์ หน่วยงาน : - วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๑๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายไกรวิน ก๋องแก้ว หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครัวผลปุญโญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๘:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.อ.ศักดา กระจกทอง หน่วยงาน : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๘:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปัญญา หวังทรงธรรม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๘:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.อ.ศักดา กระจกทอง หน่วยงาน : กองอะนวยการรัดก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๘:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พันตำรวจโทคณาพจน์ เลิศศิริ หน่วยงาน : สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางพนิดา เปี่ยมเพ็ญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางพนิดา เปี่ยมเพ็ญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางพนิดา เปี่ยมเพ็ญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางพนิดา เปี่ยมเพ็ญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สมศรี หลิมตระกูล หน่วยงาน : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากรจำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสุวรรณี เตี้ยนวล หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อาทิตย์ ศรีเสาวลักษณ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๑๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อภิสิทธิ์ คงชนม์ หน่วยงาน : นักศึกษาโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เมธา ม่วงมุกข์ หน่วยงาน : โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:o๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อานนท์ เกสันเทียะ หน่วยงาน : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.ชวัลรัตน์ เบ้าศิลป์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๖:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวนวพร ตรีโอษฐ์ หน่วยงาน : รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๖:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุจิตตรา แก้วตาทิพย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๖:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุกฤษฏิ์ เมืองก้อน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๖:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสุกัญญา คงเลิศ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : บริษัท คูโบต้า มิตรแท้ชุมพร จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อาภารัตน์ ชาติชุติกำจร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๔๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : Rapi Pinijchob หน่วยงาน : Rasa Property วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ตรีทิพยเนตร เวชศรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นส นภา ชัยชาญชีพ และ นายภาณุ แสงดำรงเกียรติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายชำนาญ เปตามะนัง หน่วยงาน : โรงเรียนหอวัง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๑๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ครอบครัวรามัญวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ผศ.ไพรินทร์ - นางสุปราณี จำลองราษฎร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายอำพล ไม้กระโทก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ นายกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามพร้อมคณะกรรมการบริหาร หน่วยงาน : สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอดิชาติ นางวาสนา สุรินทร์คำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:oo น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายอำพล ไม้กระโทก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายอำพล ไม้กระโทก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายอำพล ไม้กระโทก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายอำพล ไม้กระโทก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอดิชาติ นางวาสนา สุรินทร์คำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ศิริวรรณ เเก้วแกมทองและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางวรวรรณ ไชยวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวทัชนิญา บุตรโพธิ์ และครอบครัวบุตรโพธิ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๕๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อรุณี กอเซ็ม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร.ต.ประสงค์ เชิดแสง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร.ต.ประสงค์ เชิดแสง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จ.ส.ต.ธนกฤต สิริภาณุภาส หน่วยงาน : สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายศุภชัย รัตนมณีฉัตร หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครัวอุมาเนตย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๔๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุพัตรา พัศดุ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุพัตรา พัศดุ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอำพล ไม้กระโทก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : บุญส่ง หุ่นพษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : บุญส่ง หุ่นพษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : บุญส่ง หุ่นพษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสมส่วน บูรณพงษ์ หน่วยงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขุนราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวสุขิตา สัตตวุธ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : บุนนาค สมคิดและครอบครัว หน่วยงาน : ประชาชน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธงชัย เกรียงพุฒานนท์ หน่วยงาน : ครอบครัวเกรียงพุฒานนท์ พร้อมใจลงนามถวายพระพร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๑๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางอรนุช มาสมบูรณ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธงชัย เกรียงพุฒานนท์ หน่วยงาน : ครอบครัวเกรียงพุฒานนท์ พร้อมใจลวนามถวายพระพร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ณัฏฐ์ชยธร ทิวากรศิริสกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เพชรรุ่ง ฉัตรกระโทก และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุนันทา ก้อนทองคำ และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ญาดา ประกอบพิบูลยและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จันทร์มณี วัฒนาและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:o๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายวิทยาธร ครสิงห์ หน่วยงาน : นิสิตชั้นปี4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นพวรรณ อัจฉริยะพิทักษ์ หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นพวรรณ อัจฉริยะพิทักษ์ หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นพวรรณ อัจฉริยะพิทักษ์ หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ประกอบพิบูลยและครอบครัว หน่วยงาน : ประชาชน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ประกอบพิบูลยและครอบครัว หน่วยงาน : ประชาชน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ญาดา แระกอบพิบ฿ยล่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวนงนุช จิตรนอก หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อำนวยพร ปัญญะ หน่วยงาน : สำนักงบประมาณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : มาลัย คงสุนทรและครอบครัว หน่วยงาน : ข้าราชการบำนาญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : มาลัย คงสุนทรและครอบครัว หน่วยงาน : ข้าราชการบำนาญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : มาลัย คงสุนทรและครอบครัว หน่วยงาน : ข้าราชการบำนาญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อัยการ นาคาไกราราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวเจษฎ์นันท์ กกขุนทด หน่วยงาน : โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต ๔๑ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : บ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เบญจพจน์ เยาว์ศิริกุล หน่วยงาน : บริษัท บี เอส เฮริบ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สรัณยา ธรศานต์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายเอกพล ชื่นปราณี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายณัฐภัทร เพชรกนกรัชต์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:o๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางพิมพาภรณ์ เดชพานรัตนวาดี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวณปภัช นิลสุรัตน์ หน่วยงาน : พลเมืองไทย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย เดชาวุธ กังพิศดาร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดร.ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : รร.กวดวิชาบ้านวิชากร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวรัญญู อติศักดิ์กุลและครอบครัว หน่วยงาน : โรงเรียนสมุทรปราการ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๔๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ครอบครัวกันทรารักษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๔๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : คร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๔๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ครอบครัวกิวสันเทียะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ครอบครัวเจนจิตต์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายบุญช่วย จันทาโภ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ญ.ชฎาภรณ์ ศิลาสวรรค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ญ.ชฎาภรณ์ ศิลาสวรรค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวชิดเนตร กลิ่นขั้น หน่วยงาน : และครอบครัว.."กลิ่นขั้น" วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุธีรา วิสุทธิเสน จันทร์แจ่ม และ ครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวจรัสศรี ศรีอินทร์ หน่วยงาน : กรมทางหลวง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ชนเชษฐ์ เตี้ยชู วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ด.ช.สรณ์ ศิริยะพันธุ์ หน่วยงาน : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย สมชาย. สิริวรวิทย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:o๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ หน่วยงาน : โรงเรียนสมุทรปราการ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สมศักดิ์ หินเพ็ชร หน่วยงาน : วิทยุ FM 105.00 mhz -แม่ถันเรดิโอ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายโชติรส ปราโมช ณ อยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุขทิพย์ อภิวัฒน์อุดมคุณ หน่วยงาน : พนักงานออกแบบ หจก.โรงพิมพ์เทียนไทย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๕๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวปุณยนุช ศรีสุภาพ หน่วยงาน : บริษัท เกรทมิลค์ จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุขทิพย์ อภิวัฒน์อุดมคุณ หน่วยงาน : พนักงานออกแบบ หจก.โรงพิพม์เทียนไทย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จ.ส.อ.ยุทธิชัย ชวดชุม และ ครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๔๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อิทธิเชษฐ์ กฤตเกียรติเสรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๔๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อาจองค์ เทพวารินทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ครอบครัวภัทรจีรัณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายนพดล แก้วพูลศรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุภาพร ปารีพิทักษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อภิชิต พัฒนธัญญา และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นุสรา. ไพบูลย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายอุดม ปาลีวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย สาธร เถลิงศักดาเดช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางลัดดาวัลย์ เทียนเงิน และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นพรัตน์ พัฒนธัญญา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ช.ภูรินทร์ เกตุจำนงค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายเชน บูรพาศิริวัฒน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : เด็กหญิงพลอยชมพู สิงห์สกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวภัทรธีญา ดวงสุวรรณ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางเขมจิรา แสงศรี หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงโตสยาม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาบตฤณ บำรุงสวน หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ธนาพัฒน์ ระดมกิจ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : รอด อินสุธา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๑๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : วิลาวัลย์ แสงเนียม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เยาวดี สิทธิคุณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ร้อยตรี อรัญชัย โบราณรัตน์ หน่วยงาน : สถานีวิทยุ อรัญชัยเรดิโอ fm.88.75 mhz. วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางอาจารีย์ เขจรานนท์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงโตสยาม หน่วยงาน : โดยนางเขมจิรา แสงศรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : โดย นางเขมจิรา แสงศรี หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิงโตสยาม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.ท.รังสรรค์ - สิริลดา เนตรเกื้อกิจ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เด็กชาย ณัฐชัย หน่วยงาน : ทองสงค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ณภัทร วัฒนภัทรธร หน่วยงาน : โรงเรียนพัฒนาทักษะการใช้เสียงและลีลา จ.ลพบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:o๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อินทิรา คอนนอน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:o๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายประทีป หน่วยงาน : ทองสงค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:o๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ปิติพัฒน์ ปรีดานนท์ หน่วยงาน : กรีเน่ คอนโด แจ้งวัฒนะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางอาภรณ์ หน่วยงาน : ศรีวิรัตน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุดารัตน์ ตันสันเทียะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ณภัทร วัฒนภัทรธร หน่วยงาน : โรงเรียนพัฒนาทักษะการใช้เสียงและลีลา จ.ลพบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๕๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายนิวัติ วงษ์จ่อน หน่วยงาน : ข้าราชการครูบำนาญ สพป.ตาก เขต1 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวรัตนา บัณฑิตย์และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุรสิทธิ์ มณีสาย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.ท.รังสรรค์ - สิริลดา เนตรเกื้อกิจ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๕๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางวิลาวัลย์ แคว้นไธสง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายทองใบ ค้ากำไร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสง่า เสนากรุง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสง่า เสนากรุง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสง่า เสนากรุง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : แม่ดา ทัดไท วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายบูรพา เสนากรุง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กนกวรรณ รัตน์ธนารักษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางทูล ทัดไท วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสิทธิโชค รมณีย์กชกร หน่วยงาน : นายกสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กนกวรรณ รัตน์ธนารักษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุวรรณี ค้ากำไร หน่วยงาน : ธูรกิจส่วนตัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาววลัย บรรจงภาค หน่วยงาน : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุวรรณี ค้ากำไร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.ณภาสิชา โยโกะ ทาคาโน่ และ ครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายธวัชชัย หน่วยงาน : ทองสงค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น ส กัญฐณา อังกูรชวะนน หน่วยงาน : บจก เบสท์วอเตอร์ ฟิลเตอร์ ชลบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา หน่วยงาน : เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา หน่วยงาน : เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายมานะ นุตพงษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นุชสรา พึ่งพา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุนีย์/ธวัช ทองอินทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พิชัย แจ้งสุข วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุชาวดี ชาญชาติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย พิศาล จุลบุตรดี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวรัตนากร น่วมอิ่ม หน่วยงาน : รร.สุโขทัยวิทยาคม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย พิศาล จุลบุตรดี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๑๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายมนชาย-นางเพ็ญสิริ- นายวชิรวิชญ์ - นายมนเศรษฐ ภูวรกิจ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๑๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : รติศุข โยชน์เมืองไพร หน่วยงาน : สวนสมุนไพร "รติศุข รักษ์สยาม" วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๑๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายวุฒิชัย รัตนพันธ์ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ครอบครัววัฒนสิทธ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางจำรัส ัะดน้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ญ.วิลาสินี เพชรพลอย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายประวิทย์ แผ้วสุวรรณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ญ.นภสร เพชรพลอย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๕๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสราวุธ วรรณทวีและครอบครัว หน่วยงาน : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ช.กันต์ธร พัดน้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย รุ่งโรจน์ ประเสริฐสังข์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย รุ่งโรจน์ ประเสริฐสังข์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๔๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อส.ทพ.หญิง อรอนงค์ อืนสอน หน่วยงาน : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที 42 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อส.ทพ.หญิง อรอนงค์ อืนสอน หน่วยงาน : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อส.ทพ.หญิง อรอนงค์ อืนสอน หน่วยงาน : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางเสาวณีย์หนูเทพ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 หน่วยงาน : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๔๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ภัทราภรณ์ ทัพพันธ์ชัย หน่วยงาน : TRS RADIO วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๔๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวชนัตถา ศรีบุญโฮม หน่วยงาน : นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนดกสินทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : Tiporn Pinij วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย พิศาล จุลบุตรดี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๓๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสัญชัย กาฬสมุทรและครอบครัวกาฬสมุทร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย ไวท็อป สนติพร้อมวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสัญชัย กาฬสมุทร และครอบครัวกาฬสทุทร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น ส อัญชลี ขุนวิชัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นครยนตออโต้ซาวด์ หน่วยงาน : นครยนต์ออโต้ซาวด์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว ภาริตา บัณฑิต และ ครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดุสิต ธรรมไพโรจน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดช สุรดิษ สันติพร้อมวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๓๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ธัญญลักษณ์ เทพพิทักษ์ หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กัลยา..จอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๓o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อภิรมย์ ธรรมไพโรจน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กัลยา..จอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสัญชัย กาฬสมุทร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๓o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นาย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พิชัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : แพทย์จีนชาตรี ภู่ทองตระกูล หน่วยงาน : กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลระยอง แผนกฝังเข็มโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๒๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายเมธี มณีแจ่ม หน่วยงาน : โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายเศรษฐพงษ์ สุนทราณู วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวสุพรรษา สุดสาครและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวพาฝัน วุฒิกุลสุนทรและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้านายประมินทร์ ช่วยแย้ม และครอบครัว และกลุ่มประชาชนของพระราชาขอถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะกราบแทบพระบาท หน่วยงาน : อาสามูลนิธิกุศลศรัทธา สุราษฎร์ธานี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : Tiporn Pinij วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พรทิพย์ พินิจชอบ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางเปมิกา แสงเขียว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ว่าที่ร้อยตรีสิทธา ฉิมท้วม หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม หน่วยงาน : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาววันดี โมรเดช หน่วยงาน : บริษัท Continental วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : คมสันต์ จตุราวิชานันท์ หน่วยงาน : นครยนต์ออโต้ซาวด์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:o๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : เจษฎา ศรีสุภาพ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:o๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.สุภาพร ตั้งวิรุฬห์และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสุวรรณา ชูกิตติวิบูลย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางบุญเลี่ยม ประกอบเพ็ชร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว วันดี โมรเดช หน่วยงาน : บริษัท Continental Thailand Amatacity วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกัญญาณัฐ ผลิตพันธุ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าพเจ้า นางธารทิพย์ อุ่นอก หน่วยงาน : กศน.อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย นราธิป ใจใหญ่ หน่วยงาน : บริษัท โครเลอร์มหาชนจำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้านายประมินทร์ ช่วยแย้ม และครอบครัว และกลุ่มประชาชนของพระราชา หน่วยงาน : อาสามูลนิธิกุศลศรัทธา สุราฎร์ธานี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ลินดา จรรยาสวัสดิ์ หน่วยงาน : ธนาคารเจพีมอร์แกน สาขากรุงเทพฯ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชนินทร์ ปิยะวัฒนกุล และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๔๖ หน่วยงาน : กองบิน ๔๖ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครัวฤทธิรณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๔๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นาย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๔๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางณัทชนิกา เหยือกเงินและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๔๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อุดม โสภานาและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ศักดิ์นรินทร์ ศรีเทา หน่วยงาน : ศูนย์พระเครื่องเฮียครุฑอุบลฯ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๔๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้านายประมินทร์ ช่วยแย้ม และครอบครัว หน่วยงาน : อาสามูลนิธิกุศลศรัทธา สุุราษฎร์ธานี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อรัญญา โสภานา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสุรัสวดี สุวรรณพงศ์ หน่วยงาน : กศน.อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธนภัท ปัญญาวงค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อาจารย์ไพศาล นางนงคราญ ด.ช.รวีวัชร์ ด.ช.ระวีพัฒน์ ศรีวิชัย หน่วยงาน : กศน.อำเภอหางดง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๓๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พ.ต.ท.ธัชชัย - นางกมลทรรศน์ - ด.ช.พิสิษฐ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ หน่วยงาน : กศน.อำเภอหางดง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สมศักดิ์ งามวสุศิริ และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๒๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : วัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายจิรายุส ปรีชาเดช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๑๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายเอกชัย จันทร์คำ หน่วยงาน : กศน.ตำบลหนองควาย สังกัดกศน.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายจิรายุสปรีชาเดช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายต วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายต วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.อลิสา ฝั้นสาย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางศิรพรรณ์ พัฒโณและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อัมพรทิพย์ ศิริภาพ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสมถวิล. นนทสวัสดิศรี หน่วยงาน : กรมบังคับคดี. กระทรวงยุติธรรม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายศรชัย จวนชัยภูม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๗:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายศรชัย จวนชัยภูมิ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๗:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จ่าสิบเอกทนงศักดิ์ บุญแล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๗:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จ่าสิบเอกทนงศักดิ์ บุญแล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๗:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : คมสัน ชัยเสนา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๗:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายคมสัน ชัยเสนา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๗:๓๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : sathian หน่วยงาน : ส.ผาน้ำย้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๗:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เพจในหลวงในดวงใจ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๗:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เด็กชายปรเมษฐ์ กุ้งสำโรง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๗:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว ฐิติรัตน์ ศรีเจริญล่ำซำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๗:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายณัฐกมล ปานสมบัติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๗:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางกาญจนา สายณสิต วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๖:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปทุม ประยูรวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๕:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายปริญญา เนื่องโนราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๕:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธนูทิพย์ กรรณสูต วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๕:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จักรกฤษ ไกรกฤษสม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๔:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุริยะ สิทธิชัย หน่วยงาน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ oo:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวภัสร์นรี พสิษฐ์ธนากมล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ oo:๑๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางอรุณี พัดน้อย วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว สมคิด อินทนา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวอรพินท์ เอี๋ยวสกุล หน่วยงาน : กศน.อำเภอกะปง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายวิทยา พันแฮด หน่วยงาน : รพ.สต.บ้านโคกสว่าง ต.ปะโค อ.กุดจับ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ธนาธิป ศรีสุข หน่วยงาน : ผู้บริหาร สถานีฟังเพลงออนไลน์ I Like Music Radio Maesot วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อรชร สวาสดิ์ธรรม วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๘:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายนมะ กลางสูงเนิน หน่วยงาน : สำนักศิลปากรที่5ปราจีนบุรี/กรมศิลปากร/กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๘:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายพงศ์ปณต กองทอง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ภูมิพิพัฒน์ คุ้มจั่น วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวจันทร์จิรา สุริยาจันทร์ หน่วยงาน : ข้าราชการสังกัด กรมที่ดิน วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายวสุธันย์ กิติจีราพัฒน์ หน่วยงาน : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๓o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายนภัสรพี มนัสวินิวทย์ หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายกิตติ อ่อนลมูล หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตเะภา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายผิน ผัดตุ่น หน่วยงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ศุทธินี อิ่มหนำ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๖:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช หน่วยงาน : ผู้อำนวยการโรงเรีบนอนุบาลตาก วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๖:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายกำจจจร วงศ์จันทรวิรัช หน่วยงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๖:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายปิยสิทธิ์ เดชะวงษ์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายปิยสิทธิ์ เดชะวงษ์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๕๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุจิตร โพศรี หน่วยงาน : บริษัท ไทยซัมมิทพี เคเค จำกัด แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายพงศ์ปณต กองทอง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๔๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ร.ต.ต.มานะ บางทวี หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดตาก วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายศุภกฤต บุญจินนา หน่วยงาน : โรงเรียนประชาพัฒนา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:o๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ตวงกมล มีสา หน่วยงาน : สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น กรมชลประทาน วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.กชรัตน์ ภู่ระหงษ์ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๔o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางจันทรศิลา ภู่ระหงษ์ หน่วยงาน : โครงการหลวง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายธานี ภู่ระหงษ์ หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวรวินัย หิรัญมาศ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ภาณุมาศ หิรัญมาศ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายวุทธิเวท หิรัญมาศ หน่วยงาน : เพาะช่าง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายณัฐพล หาญต๊ะ หน่วยงาน : เพาะช่าง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายรัศมิ์ธศิลป์ ไกรเพิ่ม หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอนุชา สวนพราย หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวชนินทร มโนรัตน์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวรรณวุฒิ เกตประยูร หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายอิสระ ภู่ระหงษ์ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายบุญชริกา จำเนียรพืช วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายธงชัย จำปาสัก หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายณรงค์ศักดิ์ วงศ์ละมาย วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายเอกชัย สุขนิยม หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายกิจจา ลาโพธิ์ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวรัตนากร น่วมอิ่ม หน่วยงาน : รร.สุโขทัยวิทยาคม วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เศรษฐา เครือสุคนธ์ และครอบครัว วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:o๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ทีมงานปกครองตำบลเกาะตะเภา หน่วยงาน : สถานีบำบัดทุกข์คืนความสุขให้ลูกบ้านและศูนย์ดำรงธรรมตำบลเกาะตะเภา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ชลิต ธนโชควณิช หน่วยงาน : เทศบาลเมืองตาก วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ชลิต ธนโชควณิช หน่วยงาน : เทศบาลเมืองตาก วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายเหรียญชัย สอนทิพย์ หน่วยงาน : กำนันตำบลเกาะตะเภา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายธนชาติ วงษ์ปัน หน่วยงาน : ปกครองตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสุธีรา บูลย์ประมุข หน่วยงาน : เทศบาลนครแม่สอด วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายริน ปรมาริยะ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สพป.ตากเขต๑ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๓o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นาย วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย ณัฐภัทร ทองสุข หน่วยงาน : กศน อำเภอหนองม่วงไข่ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย สุวัฒน์ชัย สอนเสน วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายวินัย ชุ่มอภัย หน่วยงาน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวินัย ชุ่มอภัย หน่วยงาน : ฟาร์มเห็ดแสงดาว วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายชัชวาล ขนาดขจี วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายวัชรินทร์ เจ๊กรวย หน่วยงาน : โรงเรียนเพาะช่าง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๑๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ณัฐดนัย ชัยวิชา หน่วยงาน : โรงเรียนเพาะช่างบ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวตุลาคม แก้ววงษ์ศิริ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : คเณศ สินก่อเกียรติ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสมทรัพย์ ชุมมาลา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เสาวรส อุ่มสุข วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางวัชรีย์ ชุมมาลา หน่วยงาน : ประชาชน วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย เจนภพ ศุขผล หน่วยงาน : โรงเรียน เพาะช่าง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวเจนจิรา ชุมมาลา หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์วิทยาเขตเพาะช่าง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวศิมาภรณ์ วายุภักษ์ภิญโญ หน่วยงาน : โรงเรียนเพาะช่าง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววิปัศยา จันทร์นิเวศน์ หน่วยงาน : โรงเรียนเพาะช่าง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธรรมศักดิ์ ตันสุริยวงศ์ หน่วยงาน : โรงเรียนเพาะช่าง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นรินพรรณ แป้นเอม หน่วยงาน : โรงเรียนเพาะช่าง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดารณี สิงห์โตทอง หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุพัตชา เปลี่ยนเวชเฟื่อง หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : Ammarin Janlasri หน่วยงาน : เพาะช่าง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ณัฐกานต์ แก้วกัลปพฤกษ์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุนิสา กำไลแก้ว หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางมนชญา ลักษมีพิเชษฐ์ หน่วยงาน : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลนำ้เกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายบวร ลักษมีพิเชษฐ์ หน่วยงาน : กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาลบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายบวร ลักษมีพิเชษฐ์ หน่วยงาน : กลุ่ม วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวพิมล บุญพิมพ์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ร.อ.มนตรี ข็มทอง หน่วยงาน : หน่วยสัสดีอำเภอหนองม่วงไข่ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พันตำรวจโท สมศักดิ์ งามสวย หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายคเณศ คำนนท์ หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วงไข่ จ.แพร่ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุมาลี อุ่นฤดี วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:o๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธัชธรรม์ ศักดิ์ศิริเวทย์กุล วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๙ o๗:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : รภัส มาสุข หน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๒o:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายอุทัย กองศิลป์ หน่วยงาน : กศน.อำเภอหนองม่วงไข่ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๘:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวนันทนา บัวเหล็ก หน่วยงาน : ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๘:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วรรณา นราเลิศสุขุมพงศ์ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวมาลดี สมมา หน่วยงาน : ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองสมุทรสาคร วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวนีรชา เหมะทัพพะ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๔๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ช.ภูรินทร์ เกตุจำนงค์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๓๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายวชิระ กระต่ายจันทร์ หน่วยงาน : ส.อบต.หมู่ ๘ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางปราณี ด้วงอ่อน วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวปิยะดา แสงมณี หน่วยงาน : โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวอติมาศ สุขเขียว วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายอภิชาติ สุขเขียว วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางมณี จิโรปการ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายพนมรุ่ง ชมชื่น หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางชาลิดา สุขเขียว วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๑๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายกำจัด จิโรปการ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางทองคำ แสนอุ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๑๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายชะอ้อน พังเกิด หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พัชรินทร์ โปธินันท์ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๑o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวอภิวรรณ สุขเบียว หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๑o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ญ.ปัทมา สอนเวียง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอนุชา ขวัญมงคล และครอบครัวขวัญมงคล วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวพัชรี พังเกิด หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ช้อย สอนเวียง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายมงคลชัย พังเกิด หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางอารีย์ จิโรปการ นายมานพ จิโรปการ และครอบครัวจิโรปการ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาง เรณู สอนเวียง หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางรัตน์ดา พังเกิด หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย บรรทม พังเกิด หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววัชราภร จิโรปการ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย อานนท์ สอนเวียง หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:o๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว พัชรา พังเกิด หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สงบ อัมพวัน หน่วยงาน : แม่บ้าน วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๕๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุภาพ อัมพวัน หน่วยงาน : ธุรกิจส่วนตัว วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จักรพงษ์ อัมพวัน หน่วยงาน : ธุรกิจส่วนตัว วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ดวงเนตร จุลดุลย์ หน่วยงาน : แม่บ้าน วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พงศ์เทพ ตัณฑโญภิญ หน่วยงาน : ธุรกิจส่วนตัว วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๕o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุธิศา อัมพวัน หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุวัตร สุวรรณนิมิตร หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสิทร์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางแสงพันธ์ วรรณแก้ว หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางชไมพร สุวรรณนิมิตร หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอนันต์ วรรณแก้ว หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวชุติมณฑน์ สุวรรณนิมิตร หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง มทร. รัตนโกสิทร์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายวรุฒ วรรณแก้ว หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสายันต์ มาตรา หน่วยงาน : สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย นิติกรณ์ ดุสิตธรรมกุล หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ปิยพล สุขเลี้ยงเจริญ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุรภัส รักพ่วง เเละครอบครัว หน่วยงาน : เพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๒๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายศิริ หนูแดง หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:o๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางหนูกาญจนา บุญหล้า หน่วยงาน : ประชาชน วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๓:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสิทธิศักดิ์ นาคสลับ หน่วยงาน : ประชาชน วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๓:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสิทธิกร นาคสลับ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๓:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธนัญญา บุญหล้า หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๓:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายเอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๓:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวชลลดา ชาญประสบผล หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๒:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อินทิรา บุญพรต หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๒:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางจาลา เทียนเล็ก หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๒:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางวงเดือน จ้อยจี๊ด หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสมาธิ เทพมะที หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ศากยะ คล่องบัญชี หน่วยงาน : นักศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๔๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นาย ศตวรรษ ป้อมทอง หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเพาะช่าง สาขา จิตรกรรมไทย วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว ณัฐวรา คล้ายแก้ว หน่วยงาน : นักศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง สาขา จิตรกรรมไทย วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว พัชรี กองวงค์ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง สาขาจิตรกรรมไทย วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย ปฏิภาณ จันทร์สวยดี หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง แผนกจิตรกรรมไทย วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว สุปรียา แก่นทอง หน่วยงาน : นักศึกษา วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย นนทพรรษ เหมศิริ หน่วยงาน : นักศึกษา วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วิโรจน์ แสงสนธิ์ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอภิสิทธิ์ กวินเรืองบุญ หน่วยงาน : วิทยาลับเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๓๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายวรวัช พหุลานนท์ หน่วยงาน : วิทลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายพงษ์พิสุทธิ์ ผิวทองงาม หน่วยงาน : นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๓๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวศิริพร สังข์บัวดง หน่วยงาน : นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๓๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ว่าที่ร้อยตรีศรัทธา สินสาธิตสุกุล หน่วยงาน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุดวดี สุวรรณ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๒๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายวิรัตน์ หลวงแนม หน่วยงาน : เพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : boonchid pinyo หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว รุ่งทิวา มากักษา หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโดกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๑o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว ณัฐนรี กองกุล หน่วยงาน : สาขาจิตรกรรมไทย โรงเรียนเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว ศศิวิมล จายะพันธ์ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ณัฐพล ตันแสนทวี หน่วยงาน : โรงเรียนเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:o๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายยุทธนา ชมภูพาน หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ณัฐพล หาญต๊ะ หน่วยงาน : เพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวจืราวรรณ สุวรรณปินฑะ หน่วยงาน : คณะัศิลปศาสตร์ พื้นที่เพาะช่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวกนิษฐกานต์ ธีระพงศ์โฆษิต หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาง จุฑารัตน์ ท้วมเทศ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๑:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายณรงค์ศักดิ์ ดอยลอม และครอบครัว หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ศาสตรเมธี ปัญญา เพ็ชรชู หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นาย จักรกฤต จุ้ยโต วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวชนากานต์ แซ่อึ้ง หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางมารีย์ ศิริพันธุ์ และครอบครัว หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย อริยะ งามญาณ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวไวยศรีแสงพร้อมลูกหลาน หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางมารีย์ ศิริพันธุ์ และครอบครัว หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะชาง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางวิภาวรรณ อุ่นอำ หน่วยงาน : บริษัทยูแอนด์เค จำกัด วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวอาภาณี ภูมิเดช หน่วยงาน : บริษัทยูแอนด์เค จำกัด วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสมศรี พ่วงกลัด วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวจรวยพร พ่วงกลัด หน่วยงาน : กรมศุลกากร วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวพรชนก พ่วงกลัด หน่วยงาน : กรมบังคับคดี วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๔๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าพเจ้า นายสง่า อนุศิลป์ หน่วยงาน : อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุขสันต์ พ่วงกลัด หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสมโภชน์ จันทร์ภู่ หน่วยงาน : บริษัทวงศ์สมุทร วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสัภยา ชาภู่พวง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวญาดาภา จันทร์ภู่ หน่วยงาน : โรงเรียนราชินี วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๓๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางวิระมล จันทร์ภู่ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวศุภกานต์ เหมริด และครอบครัว หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นาย อิทธิพล โอภาส หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ชัยชาญ จันทศรี หน่วยงาน : สาขาวิชาประติมากรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๓o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวนิตยา ภูมิเดช หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวอักษร นิลอาทิ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ภาสกร พุ่มพวง หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววีรนุช สีเสน หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวนภารัตน์ ตรองรักการ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย ทรงชัย มหัทธนาโชติ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย ทรงชัย มหัท วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวขวัญใจ ชูเสือหึง หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวธัญญานุช สุขพัฒนศรีกุล และครอบครัว วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว ปิยภรณ์ แต้มประสิทธิ์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว ภรภัทร ธนาบวรชัย วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว กิติกาญจน์ ศรีพล วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย ภาสกร พุ่มพวง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว ดาราวรรณ มาลีวงศ์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวทอปัด วงษาลังการ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว ณัฐิกา ธนสารชัย วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวธัญญ์ชลิตา สิทธิ์ภูรินท์กุล หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวอุบลรัตน์ กองสินและครอบครัว หน่วยงาน : งานการเงิน วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางทรงศรี พานิชย์ และครอบครัว วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวดารารัตน์ ตันหยงทอง หน่วยงาน : งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.ฐิติรัตน์ โดดดีและครอบครัว วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางวันดี ทับพุ่ม หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สมใจ สืบเสาะ หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เจนวิทย์ ชูทอง หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๑๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ผศ.ดร.ศรีสมร ผ่องพุฒิ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางนิลุบล ขอรวมเดช หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑o:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นันทวัฒน์ เลาหบุตร หน่วยงาน : โรงเรียนเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวณัฐวรรณ ไกรเพิ่ม วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.อรกานต์ โสภา หน่วยงาน : โรงเรียนเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ศุภมาส เจียมรังสรรค์ หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ช่วยราชการวิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๔๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายพิพิษณ์ สิทธิศักดิ์ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๔๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : วรรณพร บางสวนหลวง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๔๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : มานิตา บุญยงค์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วิวัฒน์ บุญธนะสาร วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ปัญญา ทรัพย์แสนอุดม หน่วยงาน : ออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กษิดิศ รักบำรุง หน่วยงาน : โรงเรียนเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๔๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นาย ณัฐนันท์ พฤกษ์พนม วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุวิจักขณ์ ป้อมวงศ์ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเขตเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชญานิษฐ์ นนทพันธุ์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว พิยดา ทิมขาวประเสริฐ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : รินทอง ค้าผลดี หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว พิสชา ธนวนิชนาม หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธีรพล เสมอใจ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว ณัฐชยา เปี้ยวโต หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายวุฒิกร วรรณโคตร์ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายพิสิษฐ์ สุรพัฒน์ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ณัฐวัฒน์ สมจารี หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เสรีย์ ถิรโสภี หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๓๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวรัญชนา อริยะเกียรติสกุล หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๓๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวขวัญชนก จันทาโลก หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวณัชชา วรศรี หน่วยงาน : วิทยาลัยเพา่ะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวกฤตพร โทจันทร์ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๓๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวธวัลรัตน์ ธัญวรัตม์กุญชร หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เอมวิกา นาคประยูร หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๓๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : piyada ngamsanugan วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๓๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวธนธร อดิเรกสมบัติ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ชวลิต เกา วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายอนุพงษ์ โชติพรม หน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๙:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายปริญญา บุญมาศ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.ชร.เขต3 วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๑:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางอมรรัตน์ บุญมาศ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ o๑:๒๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุภัทรชัย ศรีปานวงศ์ หน่วยงาน : โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๕๙ ๒o:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางจุฑามาศ มั่นสุวรรณ หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๗:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุรชัย อุดมมั่น หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสุพิศ ศักดิษฐานนท์ หน่วยงาน : โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ทวีรักษ์ จรุงจิตวิทวัส หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางวีันดี ทับพุ่ม หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายพงศ์ธร บัวอิ่ม หน่วยงาน : นักศึกษา สาขาศิลปะการถ่ายภาพเพาะช่าง วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ณัชพล คิดดี หน่วยงาน : โรงเรียนเพาะช่าง วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ปัญญาพล นิตย์แสวง หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นาย ชวภณ วงษ์ชื่น หน่วยงาน : โรงเรียนเพาะช่าง วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวชโนวรรณ ภูมิสูง หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวมัณฑิตา แสงจันทร์ หน่วยงาน : วิทยาลัยเพาะช่าง วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๕:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธันติวัชร์ ธนานันทน์โอฬาร หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพไชยา วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๓:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ด.ญ.อรวรา แสนบัวผัน วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๓:o๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : เบญญาภา โยธาณิชกุล หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดตาก วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๒:๕๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ช. วิภู พรมใจ วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๒:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวรุ่งนภา พรมใจ หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๒:๕o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายทนงศักดิ์ เมืองฝั้น หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดตาก วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๒:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ด.ญ. ณิชาภัทร เมืองฝั้น วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๕