ทรงพระเจริญ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๓ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๑

ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

เลือกรูปแบบการ์ดถวายพระพร

พระปรีชาสามารถ

ด้านการประพันธ์

ด้านการประพันธ์ พระราชนิพนธ์ที่ทรงไว้มีจำนวนมากมาย ที่เป็นร้อยกรองนั้นมีบทร้อยกรองพระราชนิพนธ์คำฉันท์ดุษฎีสังเวยและกาพย์ขับไม้ บทร้อยกรองเบ็ดเตล็ดและบทร้อยกรองสำหรับเนื้อเพลงทั้งเพลงไทยและเพลงไทยสากล ที่เป็นร้อยแก้วมีทั้งพระราชนิพนธ์ด้านวิชาการ วรรณกรรมสำหรับเยาวชน และพระราชนิพนธ์ที่ทรงบันทึกเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศแต่ละครั้ง นับตั้งแต่เล่มแรกคือ”ย่ำแดนมังกร”เมื่อเสด็จฯเยือนประเทศจีนในปี ๒๕๒๔ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันมีพระราชนิพนธ์ในลักษณะบันทึกการเดินทางยังต่างแดนเช่นนี้หลายสิบ เล่มแล้ว

ด้านดนตรี

เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงเรียนดนตรีไทยที่โรงเรียนจิตลดา ทรงใฝ่พระทัยศึกษาเชี่ยวชาญในเครื่องดนตรี ซอด้วง ซอสามสาย ซออู้ จเข้ ระนาด และขลุ่ย ครูดนตรีไทยของพระองค์ได้แก่ ครูนิภา อภัยวงศ์, ครูจินดา สิงหัตน์, ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เป็นต้น ทรงเรียนระนาดเอกกับ ครููสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ และเสด็ขทรงดนตรีประจำที่บ้านปลายเนินตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา เมื่อทรงเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ทรงดนตรีกับพระสหายในชมรมดนตรีไทย และทรงเรียนขับร้องเพลงไทยกับอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ในด้านการขับร้องเพลงไทยทำนองเสนาะ พระองค์ทรงเรียนกับอาจารย์กำชัย ทองหล่อ และอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ส่วนการประพันธ์บทเพลงนั้น ทรงนิพนธ์เพลงลูกทุ่งเพลงเป็นแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ชื่อเพลงส้มตำ เพลงอื่นๆที่ทรงนิพนธ์ไว้ได้แก่ เพลงเต่ากินผักบุ้ง, เพลงพญาโศก เพลงดุจบิดามารดร และเพลงลอยประทีปเถาเป็นต้น นอกจากดนตรีไทยแล้ว พระองค์ยังทรงดนตรีสากลด้วย โดยทรงเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่พระชนมายุ ๑๐ พรรษา แต่ได้ทรงเลิกเรียนหลังจากนั้น ๒ ปี และทรงฝึกเครื่องดนตรีสากล ประเภทเครื่องเป่า จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนสามารถทรงทรัมเปตนำวงดุริยางค์ในงานคอนเสิร์ตสายใจไทย และทรงระนาดฝรั่งนำวงดุริยางค์ในงานกาชาดคอนเสิร์ต

ด้านภาษา

ในด้านภาษา ทรงศึกษาภาษาต่างประเทศหลายภาษา ไม่ว่าจะภาษาตะวันออกคือ บาลี-สันสกฤต เขมรและจีน หรือภาษาตะวันตกคือ อังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมันได้ทรงใช้ภาษาเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอยู่เนืองๆ นอกเหนือจากการใช้ภาษาในการสื่อสาร ยังทรงเชี่ยวชาญในบางภาษาจนถึงทรงประพันธ์บทกวีในภาษานั้นๆได้ อาทิ บทกวีพระราชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส “les pas de mon pere” หรือ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” รวมทั้งทรงแปลกวีนิพนธ์ภาษาจีนกว่าร้อยบทเป็นภาษาไทย

ด้านศิลปะ

ในด้านศิลปะทรงเริ่มสนพระทัยการวาดภาพจากการได้ทอดพระเนตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวาดภาพสีน้ำมันและขอพระราชทานสีที่เหลือมาทรงวาดบ้าง จากนั้นก็ได้ทรงงานด้านนี้ตามพระราชอัธยาศัยโดยมิได้ทรงฝึกฝนเป็นพิเศษ ทรงเป็นศิลปินที่ไม่หยุดนิ่ง ทรงทดลองเทคนิคต่างๆและการใช้สี ทรงสร้างงานศิลปะจากสื่อหลากชนิดและวัสดุเหลือใช้ รวมทั้งทรงใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดภาพนอกจากการวาดภาพ ยังสนพระทัยในด้านศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา ได้ทรงงานปั้นไว้จำนวนไม่น้อยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงได้รับครอบครูช่างจากหลวงวิศาลศิลปกรรม(เชื้อ ปัทมจินดา) นับเป็นนิมิตหมายอันประเสริฐแก่การเป็นช่างเขียน ช่างปั้น ซึ่งเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ทรงสนพระทัย

ข้อความถวายพระพร

(2,861 ข้อความ)

 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.สำอาง สุมะมาน วันที่ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒o:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม หน่วยงาน : กก.ตชด.32 วันที่ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒o:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายฤทธิศักดิ์ นุปิง วันที่ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒o:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสมัย สีสัน วันที่ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒o:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายเดช นุปิง วันที่ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒o:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวมลิวรรณ สีสัน หน่วยงาน : รพ.แพทย์ปัญญา วันที่ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒o:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางยุพิน นุปิง วันที่ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒o:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ฤทธิรงค์ นุปิง หน่วยงาน : กก.ตชด.32 วันที่ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒o:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ฤทธิรงค์ นุปิง หน่วยงาน : กก.ตชด.32 วันที่ : ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๑๒:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส ศันศนีย์ หล้าสดา วันที่ : ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๑:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย ติ๊บ จีผอ วันที่ : ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๑:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส นิภาพร หล้าสดา หน่วยงาน : บ้านแม่ป่าไผ่ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ : ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๑:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พระเอกชัย หล้าสดา (คุณากโร) หน่วยงาน : วัดห้วยทราย ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ : ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๑:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวนริสา รวดเร็ว หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ : ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑o:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธมกร ภัทรเวชอัครภาคี วันที่ : ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ oo:๑๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : Thamakorn Pattarawetakkarapakee วันที่ : ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ oo:๑๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ธมกร ภัทรเวชอัครภาคี วันที่ : ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ oo:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : Thamakorn Pattarawetakkarapakee วันที่ : ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ oo:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธมกร ภัทรเวชอัครภาคี หน่วยงาน : ว่างงาน วันที่ : ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๑๔:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุพิชญ์นันท์​ ดีประหลาด หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี วันที่ : ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๑๘:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุพิชญ์นันท์​ ดีประหลาด หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัเพชรบุรี วันที่ : ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๑๘:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายรวมชัย ศิริโอฐ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 วันที่ : ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๑o:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางเพียงพิศ ศิริโอฐ หน่วยงาน : โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 วันที่ : ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๑o:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สิริพร ชีวาพัฒน์และครอบครัว วันที่ : ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ o๗:๔๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สิริรัตน์ ศรีจำปา หน่วยงาน : ข้าราชการบำนาญ วันที่ : ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๑๗:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายปัญญา ศรีจำปา วันที่ : ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๑๗:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย จิรศักดิ์ กิจการ วันที่ : ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ o๘:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครับ อิทธินันทวัน วันที่ : ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๑o:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางพิกุล แป้นเหมือน และ ครอบครัว วันที่ : ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๑๑:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อาตมภาพ สามเณรพงศกร รัตนราช ๕ ประโยค หน่วยงาน : วัดขันเงิน พระอารามหลวง จังหวัดชุมพร วันที่ : ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๑๘:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสกุณา เวบสูงเนิน หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น วันที่ : ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๒o:๓๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายอรรถพล วิริยสกุลวัฒนา หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น วันที่ : ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๒o:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : kingkan stanier วันที่ : ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๑๓:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ประชาชนชาวไทย วันที่ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ o๙:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวธัญญลักษณ์ ใจสอน หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ : ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ o๘:o๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นา วันที่ : ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ o๘:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวพนารัตน์ วงศ์คุณาศานติ หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดตาก วันที่ : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑o:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายจิรภัทร ตาบัง หน่วยงาน : โรงเรียนพานพิทยาคม วันที่ : ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ o๘:๔๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสมชาย เกษตรกุลทรัพย์ หน่วยงาน : ครู วันที่ : ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑๓:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสินิชา แจ่มแจ้ง หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดตาก วันที่ : ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:oo น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายเลิศชาย พรหมมา หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ : ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กตัญญู พัฒนะเศรษฐ์ วันที่ : ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปิยะวัชร์ แข่งขัน หน่วยงาน : สถานีตำรวจท่องเที่ยวตาก วันที่ : ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าพเจ้าครอบครัวหมื่นเจริญจิต หน่วยงาน : - วันที่ : ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ด.ช.เวสารัช ม่านเขียว หน่วยงาน : - วันที่ : ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สายรุ้ง หมื่นเจริญจิต หน่วยงาน : ด่านศุลกากรแม่สอด วันที่ : ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สิตราพร ซิวตาวงศ์ หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจั วันที่ : ๑o เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๔๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุริยาวุธ กาฬพันธ์ หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก วันที่ : ๑o เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นงนุช อนุรักษ์ตระกูล หน่วยงาน : ด่านตรวจพืชแม่สอด วันที่ : ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๒๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : บุญฤทธิ์ ปานยิ้ม หน่วยงาน : กศน อำเภอ หัวหิน วันที่ : ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ข้าพระเจ้านางสาวแพรวพรรณ เกตุวิสุทธิ์ วันที่ : ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายภาณุมาศ พุ่มพวง วันที่ : ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชวาลา พูนขุนทด หน่วยงาน : หอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางวิลาวัลย์ แก้วสมบัติ วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๘:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวพนารัตน์ วงศ์คุณาศานติ หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดตาก วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พ.จ.อ.รังษี ทรัพย์สิงห์ หน่วยงาน : กศน.เขตบางกอกน้อย วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๓:๔๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้า นายเจษฎากรณ์ รอดภัย หน่วยงาน : เรือนจำกลางนครสวรรค์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๒:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวปาริชาต แสงแก้ว หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวัจฉรัตน์ สุขสิริถาวร หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28 (เขตราษฎร์บูรณะ) วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ หน่วยงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสมบัติ สมบูรณ์ หน่วยงาน : บริษัทรักษาความปลอดภัยโกลด์ แรนเจอร์ เดอะ เทิร์ด จำกัด วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายพรศักดิ์ ธนาวุฒิ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านจำปา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๒๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายธรรมรัตน์ บุญยะรัตน์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์ หน่วยงาน : ข้าราชการครู โรงเรียนวัดทรงธรรม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๑ o๓:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พิรุฬห์ญา ฉิมชาติ หน่วยงาน : LTO_RD วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๓:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ชลทิชา ขำเลิศ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๓:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ณัฐวัฒน์ ยิ่งยวด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๒:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุวรรณา ชูกิตติวิบูลย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๒:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นรพล อมาตยกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : Malatree intajak วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : Malatree intajak วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : Malatree intajak วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวกมลวรรณ พานพุ่ม หน่วยงาน : ศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดชลบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑:o๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายฉลอง จันทร์ขาว และครอบคนัว หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑:o๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ณัฐพร ทิมจันทร์ หน่วยงาน : โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๕๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายเธียรชัย สุขเที่ยง และคณะครูนักเรียนสถาบันฝึกร้องเพลงและการแสดงว้อยซ์สตูดิโอ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๔๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พลกฤต แก้วกรทิพย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๓๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พลกฤต แก้วกรทิพย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สิริกร เซียนประเสริฐ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ข้าพเจ้าครอบครัวตั้งอรุณและผัตชา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวธนิฏฐา ตั้งอรุณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชาญ ทองเปลี่ยน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครัว ทะแวนสาริกิจ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๒๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ไทพิพัฒน์ ศิริพันธ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว ปรางทัต วังโสภา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวปัทมา บัวทิม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.เสาวนีย ภูนาสอน และครอบครัวภูนาสอน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๒o:o๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวิชาญ เหลาฉลาด หน่วยงาน : ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนมดแดง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๙:๒๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวปพาวรินทร์ โตวัฒนกูร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๙:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวปพาวรินทร์ โตวัฒนกูร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๙:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวปพาวรินทร์ โตวัฒนกูร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๙:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นส.ลาวัลย์ พงษ์สระพังและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๙:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นาย เอก นาคโฉม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๙:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ธัญญารัตน์​ รัตนวรรณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๙:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : บุรี สัมฤทธิวณิชชา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๙:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาง สุภาพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๙:oo น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวไข่มุก รักขุมแก้ว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๘:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เจตน์ระพี แสงอุทัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๘:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ภาวินี วิริยะประกอบ และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๘:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางอุไรวรรณ กบิลสิงห์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๘:๑๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายศิวพล กบิลสิงห์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๘:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายฉลาด กบิลสิงห์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๘:๑๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางจิรันธนิน ศิริหลวง หน่วยงาน : บริษัท ดูโฮม จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๘:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : รัชฎาภรณ์ กิจวิมลตระกูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๘:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : รัชฎาภรณ์ กิจวิมลตระกูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๘:o๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : วสุชากร แก้วไฝ พร้อมครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๗:๔๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายอนุวัฒน์ แก้วจันทร์ หน่วยงาน : ครู โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา จังหวัดชุมพร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๗:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวนฤภร แก้วประเสริฐ หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรนครปฐม 1 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๗:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวิศาล บุตรสมัน หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านคลองยาง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๗:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววีณา ขันเงิน หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๗:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นิราวรรณ คงอุ่น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๖:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นิราวรรณ คงอุ่น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๖:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กังวานกังวาน พูลสวัสดิ์ หน่วยงาน : ไม่มีครับ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๖:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์ หน่วยงาน : โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๖:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุขสันต์ ทรัพย์ประเสริฐ หน่วยงาน : Lux resorts วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๖:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายเทพพิทักษ์ คำซอน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๖:oo น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุเทพ คำซอน และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : โครงการ พาเซ็นโต้ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาววิไล เสียงสุวรรณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จักรพันธุ์ กมุทโยธิน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายชำนาญ มีนิยม หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๔๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางปทุม เกริกกุลพัฒนา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๒๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายเอื้อน คชเวช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางวัชรี แสงสว่าง หน่วยงาน : สนง.สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางวัชรี แสงสว่าง หน่วยงาน : สนง.สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : คณะผู้บริหารและพนักงาน หน่วยงาน : บริษัท ธนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จักัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ผู้บริหารและพนักงาน หน่วยงาน : บริษัท ธนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:o๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : เด็กชายกิติภูมิ จะเรียมพันธ์ หน่วยงาน : โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสำเภา นางสมหมาย - ขุนทอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เด็กหญิงกานต์พิชชา ขวัญเย็น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จสต.สายทอง ขวัญเย็น หน่วยงาน : กองรัอยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 347 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสุพรรษา ขวัญเย็น หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผาง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เพ็ญศรี ภาสสกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:๒๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พิสรัลพร ภาคย์ธนพินท์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสมศักดิ์ แก้วรักษา หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ใบมีดตัดหญ้า "ตัดเตียน" วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวจิดาภา จงรัตนานนท์ หน่วยงาน : ร้านธีระภัณฑ์ นครสวรรค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๔:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวชฎารัตน์ ตันทวีวงศ์ หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ใบมีดตัดหญ้า "ตัดเตียน" วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : คณะผู้บริหารและพนักงานร้านโซดายูนิฟอร์ม บุรีรัมย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๕๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุทัศน์และนางอนงค์ สมประดิษฐ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวเขมิกา โสภารักษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว สุทธิลักษณ์ ท้วมจีบ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สำรวย กล่อมจิตร์ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ 13 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ผู้บริหาร และพนักงาน หน่วยงาน : บริษัท บอดี้แคร์ จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธัญสร จริยาอุดม หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร10 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายฤทธิ์ - นางกานดา เกียรติโอภาส วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายศรัณย์กร ฟักทอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เด็กชายธวัชชัย คชเวช หน่วยงาน : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๓:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวอ้อยใจ คชเวช หน่วยงาน : โรงพยาบาลย่านตาขาว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กัญญพัชร์ ชยภัคมหิทธิ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ครูเเละนักเรียน หน่วยงาน : ศิลป์ภาษาจีน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๔๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พรพิมล พันธุ์ยศ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : บำรุง กลิ่นพิมาย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวประคอง ศิริวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวประคอง ศิริวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ในนามของคณะผู้บริหารและพนักงาน หน่วยงาน : บริษัท โมเดิรน์ เฮ้าส์ พร๊อพเพอตี้ จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๑๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายวสุ วิสุทธิมรรค และครอบครัววิสุทธิมรรค วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๑๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กุลวดี จริงประโคม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๑๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุมินตรา กลิ่นหอม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๑o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางศิริลักษณ์ พลลม หน่วยงาน : โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:o๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : รสสุคนธ์ จูฑะวนิช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายไพบูลย์ วงศ์ใหญ่ พร้อมครอบครับ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางฉัตรสุดา พลพิภพ หน่วยงาน : ศาลยุติธรรม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อารีย์ ทองเดช หน่วยงาน : กรมสรรพากร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ยงยุทธ บานแย้ม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ยงยยุทธ บานแย้ม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวผุสดี มั่นปกป้อง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ณัฐนภัสสร​์ คงพิบูลย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางนงลักษณ์ กุญแจทอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปิยวรรณ กลั่นธุป หน่วยงาน : สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาพิจิตร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จรัญ ด้วงธรรม หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรภาค 6 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ว่าที่ร้อยตรี ภานุวัฒน์ อินทร์ยง และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นส เบญจพร โอวรารินท์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๔๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าพพุทธเจ้านางสาว ขวัญวดี ชอนตะวัน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ไพโรจน์ เวชสัสถ์ หน่วยงาน : ข้าราชการบำนาญ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๔o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายอดิศร - นางอริสราและครอบครัวดีช่วย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ไพโรจน์ เวชสัสถ์ หน่วยงาน : ข้ารชการบำนาญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุรชัย หมั่นสดับ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววัณภัค นาคหิรัญนน หน่วยงาน : บริษัทนาคหิรัญพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พิกุล ศรีพลลา หน่วยงาน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวพิกุลทอง แสนตา หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : มยุรี ศรีสุเมธากุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พนักงาน ศูนย์บริการอีซูซุสหมอเตอร์จำกัด สาขาลำไพล หน่วยงาน : ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน ศูนย์บริการอีซูซุสหมอเตอร์จำกัด สาขาลำไพล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๒๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : จันทร์พร เลาหรัตนาหิรัญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พิมพา อริยะวรกถล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ณิชชิศา ทองจีน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นิรมล ประเสริฐบุญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุวรรณา โปริสวาณิชย์ หน่วยงาน : กรมสรรพากร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวนัดดา แก้วประเสริฐ หน่วยงาน : กรมสรรพากร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชาญชัย วรอมราคุณ หน่วยงาน : ชมรมเฟสบุ๊ค ศิษย์ปู่ทิม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชาญชัย วรอมราคุณ หน่วยงาน : ชมรมเฟสบุ๊ค ศิษย์ปู่ทิม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นานางสาวนา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นิดา พินิจวิกรานต์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อาทิยา ทรัพย์พอกพูล และครอบครัว หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจอละการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อทิตยา ศรีแฉล้ม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ณรงค์ศักดิ์ ศรีแฉล้ม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:o๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พรศรี สิทธิอำนวย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:o๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กฤษณา ยอดมงคล หน่วยงาน : มกาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อนงค์ ตังสุหน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน ศูนย์บริการอีซูซุสหมอเตอร์จำกัด สาขาลำไพล หน่วยงาน : ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน ศูนย์บริการอีซูซุสหมอเตอร์จำกัด สาขาลำไพล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กิตติ์รวี ธรรมกิจยิ่งยง หน่วยงาน : JC INTER GROUP วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วรเดช ชุมวรเดช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นลิศรา บัวบาน หน่วยงาน : บริษัท แสงปัญญา พาณิชย์ จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นพพงศ์ ชูทอง พร้อมตรอบตรัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วัชรี. ปิ่นศิริ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๔o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสมชาย วงศา หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จังหวัดนครพนม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางฐิติมา เคหสว่างวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๓๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พีรดา คำแสนสุข วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พิรัฐพงศ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายพงศ์ปณต กองทอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จิรภา ถิระวัฒน์ หน่วยงาน : บริษัท ซีคอน โฮม จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๒๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : วีรศักดิ์ บุญชอบ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวธนภัทร์ สุวรรณชาต วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวปาลีรัฐ พูลนัฐพจน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๑๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสัชฌุกร​ นันฑบุญ​ หน่วยงาน : ร้านแสงจันทร์​แตง​สวน​ ตลาด​สี่​มุ​มเมือง​ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๑๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสัชฌุกร​ นันฑบุญ​ หน่วยงาน : ร้านแสงจันทร์​แตง​สวน​ ตลาด​สี่​มุ​มเมือง​ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวทักขิณา เหมยคำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ร้านสุกี้อาม่า หน่วยงาน : ร้านสุกี้อาม่า วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร้านสุกี้อาม่า วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ๑o:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุกฤตา แหวนเพ็ชร และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ศิริยากร สังวาลย์เพชร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : มนตรี เรืองศรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางขันทอง โยธา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.เบญญาภา โยธาณิชกุล หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดตาก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๕๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวธนิดา อนันตกูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สมาคมกู้ชีพบัวเพชร หน่วยงาน : สมาคมกู้ชีพบัวเพชร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ด.ญ. ณิชาภัทร เมืองฝั้น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ญ.อรณิชา เมืองฝั้น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร้อยตำรวจเอก ธีรเวทย์ คชหิรัญ หน่วยงาน : สถานีตำรวจนครบาลบางรัก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เด็กชายธนาภัทร เตชะชูเชิด หน่วยงาน : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จ.ส.อ.วีรวัฒน์ พลขนิษฐ์ และครอบครัว พลขนิษฐ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.ฉัตรญากรณ์ วรรณสุริวงศ์ และครอบครัว วรรณสุริวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ปณตพงศ์ จิตราทร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๓o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พระพัชระ สนฺตจิตฺโต วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชัยวัฒน์ ลิพอนพล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อรรคพร วารีทวีทรัพย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : คณะผู้บริหาร ศิลปิน พนักงาน หน่วยงาน : บริษัท รถไฟดนตรี (1995) จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : บริษัท อำนวยเดช ฟลอร์ไทล์ จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๒๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ป วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๒๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : บริษัท อำนวยเดช ฟลอร์ไทล์ จำกัด หน่วยงาน : วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : บุญสาร การช่าง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พิศ รักขะเสน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : เกรียงไกร พานดอกไม้ และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อมรศรี หวังสุวรรณโชค วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อนงค์ ม่วงย้อย หน่วยงาน : บริษัท รถไฟดนตรี (1995) จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย ชัยวัฒน์ ลิพอนพล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.สุกฤตา จุฑาชีวนันท์ และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : บริษัท บอส คอมพิวเทคแอน์เซอร์วิส จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๑๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาววริศรา เค้าแคนและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:๑๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน หน่วยงาน : บริษัท เดียร์ ดี เทรดดิ้ง จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:o๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ภัญคิณาศรี ตรีจักร์ และครอบครัวตรีจักร์, บุญชอบ, ผาสุข วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:o๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาววริศรา เค้าแคน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววรรณี คณฑา และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววรรณี คณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:o๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าพเจ้านาย สุมิตร เลิศปัญญาโรจน์ หน่วยงาน : บริษัท ฮะกี่ลิ้มจิงเฮียง จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายชัยยันต์ ขันธกูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:o๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : วริศรา เค้าแคน หน่วยงาน : บจก.เอส.เอ็ม.ซี.โลจิสติกส์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๙:o๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวประนอม กันทเนตร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายรชต โรจนเวทย์ และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ปรารถนา ประดับศรีและครอบครัว หน่วยงาน : บริษัทวายพีเคแมเนจเมนท์จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ชวชาญ กาญจนตันติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : บริษัท บอส คอมพิวเทคแอนด์เซอร์วิส จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว กิรณา ปรีเอี่ยม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางวิสาขา พรวิศณุกูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : คณะผู้บริหารและพนักงาน หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานผลิตปุ๋ยท่ามะกา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว วิภา จันหอม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส สุวรรณี เมธาเสถียรและครอบครัว หน่วยงาน : สถาบันพลังจิตตรานุภาพ วัดหนามแดง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายรชต โรจนเวทย์ หน่วยงาน : และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายบรรเลง พรวิศณุกูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายอภิชาติ ราชบัณฑิต วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บจก.ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : คณะผู้บริหารและพนักงาน หน่วยงาน : ห้้้้้างหุ้้้้นส่วนจำกัด โรงงานผลิตปุ๋ยท่ามะกา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๔๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวชญานันท์ เพ็งสุข วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นพดล แก้วพูลศรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว มนธยา สุพรรณวัฒนกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นุสรา ไพบูลย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๔๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น. ส. อินทัชญาณ์ พัฒน์จินากูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ศ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ศ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายถาวร อ่อนละออ และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ไพฑูรย์ คันทัพ หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พันตรี สุทิน ทองอินทร์ และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสุรัชฎา ทองใบ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุวิกร พรหมมาเดช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย ธนกร นิลมงคลเลิศ พร้อมครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสุวิกร พรหมมาเดข วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ข้าราชการคร บุคลากรฯ ผู้ปกครองและนักเรียน หน่วยงาน : รร.วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จิระ อรุโณทัยจิตร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : บริษัท แอด คาลี่ จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย กรชดา จิรนันตรัตน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วลีรัตน์ บรรจงจิตร และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สริดา พีรกิตติกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สริดา พีรกิตติกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว ศศิธร นครชู วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นยสุทธา ชาลีทา หน่วยงาน : โรงเรียน สตรีปากพนัง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:๑๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อัญลี สิทธิกรกุล หน่วยงาน : (ครอบครัวจาระนัย -สิทธิกรกุล) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร้านนาเดียร่าบึงกาฬ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอัศวิน แสงเมฆ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวแววอาพัชรา จันทร์ดวง หน่วยงาน : และตัวแทนจำหน่าย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวทิพาพรและเด็กชายธีรภัทร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๘:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ราชวัชร์ เพ็ชร์ไพฑูรย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๗:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : คมสัน ชัยเสนา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๗:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จิรพัฒน์ จารุทโรภาสน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๗:๕o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายคมสัน ชัยเสนา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๗:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สิบตำรวจโทสังคม แสนบุดดีีีพร้อมครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๗:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางแสน หัสดินรัตน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๗:๓๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวยุพา ศิริสุข หน่วยงาน : บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๗:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายณัฐพงษ์ หัสดินรัตน์ หน่วยงาน : บริษัท อีสเิทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๗:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายณัฐพงษ์ หัสดินรัตน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๗:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสมพร พุทธสถาพร หน่วยงาน : โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๗:๒๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อัษฎางค์ ปรีกราน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๗:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายบัณฑิต ธนะสีลังกูร หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๗:o๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สำลี โสภานา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๗:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : มนัสนันท์ ทายา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๗:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อุดม โสภานา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๗:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อรัญญา โสภานา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๗:o๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายอนุ สุขมณีและครอบครัว หน่วยงาน : การรถไฟแห่งประเทศไทย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๖:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เนตรหทัย แทนทำนุ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๖:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๖:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางศิริกานต์ เกตุอุทัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๔:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางศรีเสาวลักษณ์ นางสาว วรัมพร นายกิตติภูมิ โพธิ์ทอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๑ o๓:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวขวัญใจ ทิมทอง หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบางระกำ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๓:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายมนูญ คูณสมกัน หน่วยงาน : โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๓:oo น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ครอบครัวเซ่งสุน และครอบครัวอยู่ยืด วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๒:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายเทพบัญชา ทองแร่ และครอบครัว วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๒:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายเทพบัญชา ทองแร่ และครอบครัว วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๒:๓๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายเทพบัญชา ทองแร่ และครอบครัว วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๒:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายเทพบัญชา ทองแร่ และครอบครัว วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๒:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธนพร พรหมกัลป์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๒:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธนพร พรหมกัลปื วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๒:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธนพร พรหมกัลป์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๒:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวจันทร์วิมล อินทนนท์ หน่วยงาน : กศน.อำเภออุ้มผาง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๒:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธนพร พรหมกัลปื วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.ณัฐญาภรณ์ อัครธิติพรรณ์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑:๔๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.ณัฐญาภรณ์ อัครธิติพรรณ์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.ณัฐญาภรณ์ อัครธิติพรรณ์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๒๑:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อรชุน ทองเพ็ง วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๙:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กนกพร อินทราพิเชฐ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๘:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายชาย สุขจันทร์และครอบครัว วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๗:๓๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ชาย สุขจันทร์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๗:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายประเวศ เขมานุวงศ์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๖:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน หน่วยงาน : บริษัท ยู.เอส.ซี. เทคโนโลยี จำกัด วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๕:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวอมรรัตน์ อุปพงษ์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๒:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ผู้บริหาร และพนักงาน หน่วยงาน : ศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อ DEC.เชียงใหม่ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๕:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุพจน์ - ธัญญา เลิศรัตนวณิช วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๕:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายมงคล เกษประทุม วิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงาน : ชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๒:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายมงคล เกษประทุม วิทยากรล วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๒:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายมงคล เกษประทุม รองประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงาน : ชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๒:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสดใส ไชยเพชร หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านนาคำแคน สพป.บึงกาฬ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๑:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายชิษณุ ชุณหคันธรส วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ o๙:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุรีพร วงศ์โมทนา หน่วยงาน : อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๓:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายพิษณุ วนาเจริญสุข หน่วยงาน : อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๓:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายวิทยายุทธ สารพิมพา หน่วยงาน : อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๓:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวพนารัตน์ ผาสีดา หน่วยงาน : กศน.อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๖๑ o๙:๒๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวนันทมาลิน ณ นคร วันที่ : ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๑:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.รุ่งรัตนา เกียรติสกุล และครอบครัว วันที่ : ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๖:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.รุ่งรัตนา เกียรติสกุล และครอบครัว วันที่ : ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๖:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.รุ่งรัตนา เกียรติสกุล และครอบครัว วันที่ : ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๖:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายจักรพงศ์ ม่วงชาติ วันที่ : ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๖:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายจักรพงศ์ ม่วงชาติ และครอบครัวเกียรติกุล หน่วยงาน : บริษัท บางปะหัน ยานยนต์ จำกัด วันที่ : ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๖:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย สิทธิเขตต์ บุญมาดี หน่วยงาน : นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล วันที่ : ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ o๙:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายบัวยัญ สุวรรณมณี หน่วยงาน : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา วันที่ : ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๕:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชิน ปรางค์นอก หน่วยงาน : โรงเรียนโฆสิตสโมสร วันที่ : ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑o:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายชนาญวัต ไชยศิริ วันที่ : ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๒:๓o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด. ช. ธนวัฒน์ บุญรุ่ง หน่วยงาน : มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ลำนารายณ์พ้งไล้ ๑๖ วันที่ : ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๘:๒๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : kingkan stanier วันที่ : ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๔:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ขนิษฐา บุญเติมนิติกุล หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านบ่อพนา วันที่ : ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ o๙:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นำลาภ ปันนากร วันที่ : ๑o กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๑๒:๑๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : วิชัย นวลจันทร์ หน่วยงาน : กรมการท่องเที่ยว วันที่ : ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ๒o:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : โรงพยาบาลสันป่าตอง วันที่ : ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๕:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พา กิไพโรจน์ วันที่ : ๑o มกราคม ๒๕๖๑ ๑๖:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พา กิไพโรจน์ วันที่ : ๑o มกราคม ๒๕๖๑ ๑๖:๑๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : วิไลวรรณ ด้วงชาวนา หน่วยงาน : ครอบครัว ด้วงชาวนา วันที่ : ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๘:๓๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กฤษฏิ์ พิลาจันทร์ หน่วยงาน : ประชาชน วันที่ : ๒ มกราคม ๒๕๖๑ ๒o:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วรินทร์ พ่วงอยู่ หน่วยงาน : โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฏ์ประภาคมอุปถัมภ์" วันที่ : ๒ มกราคม ๒๕๖๑ ๒o:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย นที ด้วงชาวนาและครอบครัว วันที่ : ๒ มกราคม ๒๕๖๑ o๘:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุชิน สีดาฟอง หน่วยงาน : เทศบาลนครเชียงราย วันที่ : ๓o ธันวาคม ๒๕๖o o๘:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อรรถอิทธิ เฉลิมสุข วันที่ : ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖o ๒๒:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวจิตโสภิณ กองอะรินทร์ วันที่ : ๖ ธันวาคม ๒๕๖o ๑๑:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายปรัชญเมธี งามสนิท วันที่ : ๓ ตุลาคม ๒๕๖o ๑๒:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวกนกวรรณ อุทาธร หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) วันที่ : ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖o ๑๕:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายจิรภัทร ตาบัง หน่วยงาน : โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วันที่ : ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖o ๑๕:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวเสาวณี ลักษมีกิจไพบูลย์ หน่วยงาน : ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันที่ : ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖o ๑๑:๑๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายฐานิสร์ - นางนฤมล พุทธจักร พร้อมครอบครัว วันที่ : ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖o ๑o:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พลทหาร สถาพร จับสี หน่วยงาน : พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.๙ วันที่ : ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖o ๑๖:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางรัตนาศรี ศิริประภา ศึกษานิเทศก์ หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ วันที่ : ๙ พฤษภาคม ๒๕๖o ๑๓:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นักศึกษา IT2/1 วันที่ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๖o ๑๖:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว ปราณวดี วังโสภา วันที่ : ๒๕ เมษายน ๒๕๖o o๘:o๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว ปรางทัต วังโสภา วันที่ : ๒๕ เมษายน ๒๕๖o o๘:o๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสุภาวดี พลชัย หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม วันที่ : ๑๙ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดร.กชพร สุวรรณกูฏ หน่วยงาน : โรงเรียนอุบลวิทยาคม วันที่ : ๑๙ เมษายน ๒๕๖o ๑๔:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางอภิรดี คำแก้ว หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วันที่ : ๑๙ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : คาบเกี่ยว วงศ์มั่น หน่วยงาน : ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o ๒๓:๔๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางธนิดา วุฒิธรรมสารและครอบครัว หน่วยงาน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o ๑๗:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางจีรารัตน์ หอมชื่น หน่วยงาน : โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o ๑๕:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : hathaichanok duenjang วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o ๑๓:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ดาบตำรวจ ชูเกียรติ ทองจินดา หน่วยงาน : พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาส วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o ๑o:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสังคา สุตาชา หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o ๑o:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสุณิชา ธงศรี หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o ๑o:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสังวร ขันชะลี หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o o๙:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายณรงค์ ขันชะลี หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o o๙:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายจักรี ศรีประนม หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o o๙:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายประสิทธิ์ วาจาสัตย์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o o๙:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาววนิดา นภาเพชร หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o o๙:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางจิณณพัตฑ์ จันมีรชานัตธ์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านนามึน สพฐ เขต1 วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o o๘:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางจริยา จันทร์พันธ์ หน่วยงาน : โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o o๘:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชื่นกมล ช้างเผือก วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖o o๗:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดนันท์ จันทร์เจริญ วันที่ : ๑๗ เมษายน ๒๕๖o ๒o:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางจิตภินันท์ รังสิโชติพัฒน์ หน่วยงาน : โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม วันที่ : ๑๗ เมษายน ๒๕๖o ๑๘:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางจิตภินันท์ รังสิโชติพัฒน์ หน่วยงาน : โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม วันที่ : ๑๗ เมษายน ๒๕๖o ๑๗:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว ปราณวดี วังโสภา วันที่ : ๑๗ เมษายน ๒๕๖o ๑๒:๒๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว ปรางทัต วังโสภา วันที่ : ๑๗ เมษายน ๒๕๖o ๑๒:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสุวิทย์ สารเงิน หน่วยงาน : ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษามัธยมศึ วันที่ : ๑๗ เมษายน ๒๕๖o ๑๒:o๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางไพมณี ไกรยวงษ์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o ๒๓:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ฐิติชญาณ์ จันมีรชานัตธ์ หน่วยงาน : ข้าราชการครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o ๑๗:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายรามินทร์ ธรรมเจริญ หน่วยงาน : โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๓๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวนิศรา กิ่งแก้ว วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๔๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวจริยา วารีพัฒน์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวจริยา วารีพัฒน์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวจริยา วารีพัฒน์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวจริยา วารีพัฒน์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวจริยา วารีพัฒน์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวจริยา วารีพัฒน์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายประจักษ์ ชัยศรี หน่วยงาน : โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สพป.อุบลราชธานี วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o o๗:๑๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางจันทร์เพ็ญ สีหาคุณ หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสิม อบต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน อุบลราชธานี วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o o๖:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายปัญญา สีหาคุณ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต1 วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖o o๕:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางอมรรัตน์ อุ่ยแสงจันทร์ หน่วยงาน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันที่ : ๑๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:๓๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางนุศรา สระทองใจ วันที่ : ๑๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๑๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสุภาพร กิติพัฒนเจริญกุล หน่วยงาน : โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย วันที่ : ๑๒ เมษายน ๒๕๖o o๘:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวอิสสิริยากรณ์ เกียรติกุลรัตน์ วันที่ : ๑๑ เมษายน ๒๕๖o ๒๒:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายชัยณรงค์ มูลศิริ เลขานุการภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ : ๑๑ เมษายน ๒๕๖o ๑๔:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาววาสนา เพชรรัตน์ วันที่ : ๑o เมษายน ๒๕๖o o๙:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อรวรรณ ชินพัฒนวานิช หน่วยงาน : ศูนย์คุณฑรรม วันที่ : ๑o เมษายน ๒๕๖o o๘:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ หน่วยงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) วันที่ : ๙ เมษายน ๒๕๖o ๑๗:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดาบตำรวจไพจิตร ไชยตาแสง หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรหนองหิน จ.เลย วันที่ : ๘ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางปณิษฐา ไชยตาแสง หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย วันที่ : ๘ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางฐิติพร ชอบชู หน่วยงาน : โรงพยาบาลบ้านโป่ง วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:oo น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวเกษสุดา โพธิ์ชัย หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองตูม วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางอิสรา ทองรุ่ง หน่วยงาน : ร.ร.ดอกคำใต้วิทยาคม วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวกาญจนา ทองเปลี่ยน หน่วยงาน : โรงเรียนวัดเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 วันที่ : ๖ เมษายน ๒๕๖o ๑๓:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายไกรยศ คำอ่อน หน่วยงาน : นายไกรยศ คำอ่อน วันที่ : ๖ เมษายน ๒๕๖o o๖:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วันวิสา สีเเสริม วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร.ต.อ. เจริญ นุ่มนวล หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายทศพล ทาวรรณะ หน่วยงาน : โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:o๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางบัวจีน โนราช พร้อมครอบครัว วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:o๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ร.ต. สำราญ สินสวัสดิ์ วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายยอดชาย สินสวัสดิ์ วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางเบญจวรรณ สินสวัสดิ์ วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๕๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวอัมพร สินสวัสดิ์ หน่วยงาน : โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๕๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวภูริชยา ภูวญาณ หน่วยงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายภูริต พงษ์พิรุณ หน่วยงาน : โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๕๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายเอนก สุภา หน่วยงาน : โรงเรียนลองวิทยา วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖o ๑๒:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ช.กฤษฎิ์ เชาวนะเลิศ และครอบครัว วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o ๒๓:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสุกัญญา ฉายารัตน์ และครอบครัว วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวนพวรรณ ลอยประโคน และครอบครัว วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสนอง รัตนวิจิตร และครอบครัว วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางอรอนงค์ รุจิโกไศย และครอบครัว หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o ๑๕:๔๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ปชุรดา ผ่องสำอางค์ หน่วยงาน : - วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o ๑๕:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ปภัสสร แก้วพิลารมย์ หน่วยงาน : โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o ๑๔:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายฑีฆายุ คณานุรักษ์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o ๑๔:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางรุจน์จาลักษณ์รายา คณานุรักษ์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o ๑๔:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ว่าที่ รต ศุภกร สุทธิอาคาร วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o o๕:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายศุภกร สุทะิอาคาร วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖o o๕:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว ฐิตารีย์ ชัยบรรจงวัฒน์ หน่วยงาน : พยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศรีสะเกษ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๒๓:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายธนู กุลอ่อน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๒๓:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พิมพา อรุณโน พร้อมครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๒๓:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ภัทรวดี โพธินาแค พร้อมครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๒๓:๒๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวเจนจิรา สุขนุ่ม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๒o:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายเอกรัตน์ ธิโอสถ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : บุษบง ตันติวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ส.ต.ท.พลากรณ์ ชูนอง พร้อมครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว ปรางทัต วังโสภา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว ปราณวดี วังโสภา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว ปราณวดี วังโสภา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ผู้ตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย์ หน่วยงาน : ธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๑๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายจรูญ ดำแดง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๘:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายจรูญ ดำแดง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๘:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายจรูญ ดำแดง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๘:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายจรูญ ดำแดง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๘:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : คณะผู้บริหารและพนักงาน หน่วยงาน : สำนักพิมพ์และร้านหนังสือดอกหญ้า วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว ลำไพ ไชยเสนา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว ลำไพ ไชยเสนา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางผกาทิพย์ ภู่มีสุข หน่วยงาน : บรรณารักษ์ฯ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง หน่วยงาน : ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสมุทรปราการ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวสมบูรณ์ บุญยะมูล หน่วยงาน : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๖:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย พรหมมาศ เมืองทองอ่อน หน่วยงาน : อาชีพ ค้าขาย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๕:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : Miss.Phorntip Surapha and Mr.Steven Olds. วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๔:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายองอาจ พงษ์นครสกุล หน่วยงาน : สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๓:๓๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : รัตนาพร โรจน์รัตน์ หน่วยงาน : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๓:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธนพัชร์ วิรมย์รัตน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๒:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวณภัทร แสงงาม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครัว เริ่มรุ่งเรือง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๓๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางนพวรรณ แก้วประดับและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวธนภัทร สุวรรณชาติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางบุญส่ง และ นายปุญณัฒถ์ สุนาวงค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ณัฐพล ใยแจ่ม หน่วยงาน : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางบุญส่ง หอยนิด นายปุญณัฒถ์ สุนาวงค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางบุญส่ง หอยนิด และ นายปุญณัฒถ์ สุนาวงค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑๑:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางนฤมล พรหมสาขา ณ สกลนคร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ทำนอง เมืองน้อย และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๕๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ หน่วยงาน : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางรุ่งกาญจน์ เพ็ชรเรือง หน่วยงาน : ราษฎรจากจังหวัด สงขลา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : I Cordy Cordyceps /ไอ คอร์ดี้ ถั่งเช่า วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o ๑o:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : Orchid Park View Apartment วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายประยุทธ สีสันงาม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สิริกร เกียรติอำนวย หน่วยงาน : บจก.โรงสีข้าวอึ้งจิ่นฮวดนครราชสีมา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : icordy cordyceps วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธีระพงษ์ พงษ์พูน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เด็กหญิงธนภรณ์ พงษ์พูน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวอนงค์ลักษณ์ ยามมา หน่วยงาน : นักศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 4 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวมัญฑรัตน์ จันทร์เปลี่ยน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวจิดาภา แสงอมร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สิริกร เกียรติอำนวย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชัยรัตน์ คุณแก้วและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วรพรรณ ส่งศรีและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กนกพร อินทราพิเชฐและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๒๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุพจน์ ศรีสันเทียะ หน่วยงาน : ครอบครัวศรีสันเทียะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสุจิตรา เจิมสม หน่วยงาน : โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๙:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : คันฉัตร เทพวงค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๘:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครัวไชยนันทน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๗:๕๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ธนกร เรณูแย้ม หน่วยงาน : อาชีพอิสระ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๗:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุพจน์ - นางธัญญา เลิศรัตนวณิช หน่วยงาน : บ้านปุริมรัตน์ ถนนวัวลาย ซ.2 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖o o๕:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ภูวนาท หงษ์จันทร์ หน่วยงาน : โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖o ๒๓:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ศุภกาญจน์ ศิลปรัสมี หน่วยงาน : กระทรวงสาธารณสุข วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖o ๒๑:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จิรวัฒน์ แซ่โค้ว หน่วยงาน : สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖o ๒o:๔๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุภาภรณ์ สุขประเสริฐ และครอบครัว วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖o ๑๙:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครัว พรธัญมงคล หน่วยงาน : บริษัท พรธัญมงคล จำกัด วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖o o๙:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : บริษัท พรธัญมงคล จำกัด หน่วยงาน : นางสรชัชญา พรธัญมงคล (นางมลิวัลย์ เย็นสุขสรรค์) วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖o o๙:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวรยาสร พรธัญมงคล (นางสาวอังคณา เย็นสุขสรรค์) หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นสิตชั้นปีที่ ๒ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖o o๙:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พีระพงศ์ คะเชสนันท์ วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๖o ๑o:๑๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.ดลฤดี เปาริบุตร และครอบครัว วันที่ : ๒๘ มีนาคม ๒๕๖o ๑๓:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว ปราณวดี วังโสภา วันที่ : ๓ มีนาคม ๒๕๖o ๑๖:o๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายอภิรักษ์ มุขน้อย วันที่ : ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o ๑o:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย กอบกิจ สุนทรชื่น วันที่ : ๑o กุมภาพันธ์ ๒๕๖o ๑๓:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย ทวีศักดิ์ ดวงแก้ว วันที่ : ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o o๘:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นส วันที่ : ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o o๘:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นส วันที่ : ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o o๘:๔๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว ปรางทัต วังโสภา วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o ๑๕:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ศุภศิษฏ์ งามเกษมสันต์ วันที่ : ๓๑ มกราคม ๒๕๖o o๙:๕๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ปฏิภาณ บุญมาเลิศ วันที่ : ๒๖ มกราคม ๒๕๖o o๘:๔๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางวีณา โกวิทวานิชย์ หน่วยงาน : เกษียณ วันที่ : ๒๔ มกราคม ๒๕๖o ๑๔:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นศท.สุธาวัลย์ โตเอี่ยม วันที่ : ๑๕ มกราคม ๒๕๖o ๑๓:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ศิริยา พูลเกษม วันที่ : ๑๕ มกราคม ๒๕๖o ๑๓:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ฉัตรชัย ดีสม วันที่ : ๑๔ มกราคม ๒๕๖o ๑๕:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เฉลิมเกียรติ ดีสม หน่วยงาน : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ : ๑๔ มกราคม ๒๕๖o ๑๕:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อรรถอิทธิ เฉลิมสุข วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖o ๒o:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นศท.ญ.ประวิวรดา โพธิ์งาม วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖o ๑๕:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นศท.ญ.ประวิวรดา โพธิ์งาม วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖o ๑๔:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวอัญชลีพร ภักดีไพบูลย์ วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖o ๑๔:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นศท.ญ.อารยา ลีศรีสุข วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖o ๑๔:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : บงกช หงสพันธ์ หน่วยงาน : โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖o ๑๔:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สวรรยา นิโครธานนท์ วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖o ๑๔:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กชนิภา อุปติ วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖o ๑๔:o๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พนิดา โพธิืทอง วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖o ๑๓:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สัมพันธ์ สุริยานุสรณ์ วันที่ : ๑๒ มกราคม ๒๕๖o ๑๑:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ช.ธนัชสรศ์ จันทร์เกษมสัตย์ วันที่ : ๑๑ มกราคม ๒๕๖o ๑๙:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย เฉลิมเกียรติ ดีสม หน่วยงาน : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ : ๑o มกราคม ๒๕๖o ๑๘:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุนทรี วงศ์สง่า วันที่ : ๙ มกราคม ๒๕๖o ๑o:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสายันต์ เจริญสุข หน่วยงาน : 2 มกราคม 2560 21.40 น. วันที่ : ๒ มกราคม ๒๕๖o ๒๑:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวเบญจมาศ กาญนะวงศ์ หน่วยงาน : 2 มกราคม 2560 20.59 น. วันที่ : ๒ มกราคม ๒๕๖o ๒๑:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวเบญจมาศ กาญนะวงศ์ หน่วยงาน : 2 มกราคม 2560 20.59 น. วันที่ : ๒ มกราคม ๒๕๖o ๒๑:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส. วราภรณ์ ต๊ะพันธ์ วันที่ : ๓o ธันวาคม ๒๕๕๙ o๖:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เด็กชาย ปิยังกูร ล้อประเสริฐกุล วันที่ : ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๙:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ภัทรวดี ธนพิทักษ์ วันที่ : ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑o:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว ปราณิล วังโสภา วันที่ : ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๒:๕๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สระศม เหลือจันทร์ วันที่ : ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ฐิตาวดี เลิศสุวรรณ วันที่ : ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๘:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อรวิภา คูเจริญไพศาล วันที่ : ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๙:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นภัสสร พิสิทธิวิทยานนท์ วันที่ : ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๒๑:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เด็กหญิงธัญชนก วรฤทธินภา หน่วยงาน : เด็กชายสรวิชญ์ วรฤทธินภา วันที่ : ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๗:o๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดิเรก นึกชนะ วันที่ : ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๒๒:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล หน่วยงาน : หัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๙:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ส.ต.หญิง จุฬารัตน์ ปุ๊ดหน่อย หน่วยงาน : กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๓๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวอัจฉรา สวามิวัศดุ์ หน่วยงาน : โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย วันที่ : ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ oo:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางประดับ ภักดีพิน วันที่ : ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๗:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๕:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๑o พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสมบูรณ์ จันทร์หอม และครอบครัว หน่วยงาน : บ้านน้ำอ่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ : ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล หน่วยงาน : กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล หน่วยงาน : กองกำลั วันที่ : ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสมบูรณ์ จันทร์หอม และครอบครัว หน่วยงาน : บ้านน้ำอ่าง อุตรดิตถ์ วันที่ : ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ o๘:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวนริศรา จิรสินชัยเลิศ วันที่ : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๙:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล หน่วยงาน : กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๒๑:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กิต วันที่ : ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑o:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล หน่วยงาน : กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ o๘:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ช.อกฤษณ์ ชูเดช วันที่ : ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๘:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ช.อกฤษณ์ ชูเดช วันที่ : ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๘:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ o๘:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร.ต.องอาจ ทองเที่ยง หน่วยงาน : กองพันทหารม้าที่ 25 รักษาพระองค์ วันที่ : ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางเกศินี ทองเที่ยง วันที่ : ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.กนกวรรณ ทองเที่ยง หน่วยงาน : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ : ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ o๘:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ o๘:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ o๘:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกพ.มทบ.๓๖ หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่ ๓๖ วันที่ : ๒o ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๒:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ช. อภิรักษ์ อาจผดุง วันที่ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสมลักษณ์ อาจผดุง วันที่ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอภิสิทธิ์ อาจผดุง วันที่ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสมลักษณ์ อาจผดุง วันที่ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอรรถสิทธิ์ อาจผดุง วันที่ : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๒๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : จรูญ ทุมจิน วันที่ : ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๓:๒๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว ปราณวดี วังโสภา และ ครอบครัว วังโสภา วันที่ : ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ o๗:๓o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวอัจฉรา สวามิวัศดุ์ หน่วยงาน : โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม.36 วันที่ : ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ o๘:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายจักร์ชัย เตชะสาย หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ : ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ o๖:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายจักร์ชัย เตชะสาย หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ : ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ o๕:๕๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ญ.เจนจิรา เเสงสุริยวงษ์ วันที่ : ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๕o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ญ.เจนจิรา เเสงสุริยวงษ์ วันที่ : ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๕o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ญ.เจนจิรา เเสงสุริยวงษ์ วันที่ : ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๕o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ญ.เจนจิรา เเสงสุริยวงษ์ วันที่ : ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายศุภกิตติ์ ใจยินดี หน่วยงาน : นักเรียนโครงการ วมว. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วันที่ : ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๒๑:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : รพีพร คำแก้ว หน่วยงาน : รพ.ตรอน วันที่ : ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ o๙:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายเอกชัย ประดับทอง หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านพระปืด วันที่ : ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ๑๙:๓๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ภูริภัค อินทรวงศ์ หน่วยงาน : สกลราชวิทยานุกูล วันที่ : ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ๒o:๓๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ครอบครัวกำลังพล.ร.29 พัน.3 หน่วยงาน : กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 วันที่ : ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ o๙:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางผานิตย์ เจริญสวัสดิ์ หน่วยงาน : โรงพยาบาลสะเดา วันที่ : ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ชุติมา บุญทวี หน่วยงาน : รพ.ตำรวจ วันที่ : ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ๑๔:๒๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายชโยดม บัวสอนเจริญเลิศ หน่วยงาน : เทศบาลตำบลห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 วันที่ : ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ๑๓:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เด็กชายสุทธิคม บัวสอนเจริญเลิศ หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ วันที่ : ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ๑๓:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เด็กหญิงพรหมพร บัวสอนเจริญเลิศ หน่วยงาน : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) บุรีรัมย์ วันที่ : ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ๑๓:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางกนกพร บัวสอนเจริญเลิศ หน่วยงาน : โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 วันที่ : ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ๑๓:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวปิยะรัตน์ หลั่นเจริญ วันที่ : ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ o๖:o๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นศท.ญ.ชณศภรรท จันหา วันที่ : ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ o๙:o๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวนีรชา เหมะทัพพะ ด.ช.ภูรินทร์ เกตุจำนงค์ วันที่ : ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ๑๙:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว ปราณวดี วังโสภา และครอบครัว วังโสภา วันที่ : ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๒o:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จตุรงค์ อาเทศ วันที่ : ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสิริญากร โตดีลัง วันที่ : ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๒:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสุภาพร มฤทุกุล หน่วยงาน : โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วันที่ : ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑o:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายหมู่ตรี รณกร หน่วยงาน : ตุ้งเนตร วันที่ : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ o๙:๔๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นพนนท์ แก้วรักษ์ หน่วยงาน : สายลับพิเศษสิรินธรสังกัดพระราชวัง วันที่ : ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๘:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ณัฏฐ์ชยธร มุขสุดาชัยสิริ วันที่ : ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๒๒:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ณัฏฐ์ชยธร มุขสุดาชัยสิริ วันที่ : ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๒๒:๕๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวเมธาวี สัทธยาสัย วันที่ : ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๘:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอ้วน โตศิริ วันที่ : ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสมรักษ์ ทองคำ วันที่ : ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายจำเริญ ทองคำ วันที่ : ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวชุติกาญจน์ ทองคำ หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าถ่าน วันที่ : ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าราชการ กองบินปีกติดลำตัว หน่วยงาน : กองพันบิน ศูนย์การบินทหารบก วันที่ : ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าราชการ กองบินเบา หน่วยงาน : กองพันบิน ศูนย์การบินทหารบก วันที่ : ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ขวัญดาว ลาภมูล หน่วยงาน : โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม วันที่ : ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วรรณนิภา สระออม หน่วยงาน : โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม วันที่ : ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ขวัญดาว ลาภมูล หน่วยงาน : โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยาง วันที่ : ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๖:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อดิศร ศิริสาขา ขอพระบารมี ที่พักการเงินจุดลงงานสบายไม่วุ่นวาย งานใหม่ ร.ป.ภ บริษัท เเบล็คฮอคร์ สุขุมวิท 105 ลาซาล ซ1 ท้ายซอย วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๘:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เด็กชายดนัยณัฐ อิ้มทับ หน่วยงาน : โรงเรียนมารีย์วิทยา วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ o๙:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางเกษร อิ้มทับ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านทับช้าง วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ o๙:๑๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อดิศร ศิริสาขา หน่วยงาน : โรงรับจำนำ อุดมสุข 26 สุขุมวิท วันที่ : ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ๑๘:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : รัชนี สีสมนึก หน่วยงาน : แม่บ้าน วันที่ : ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ๑๓:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ฟหกด หน่วยงาน : ฟหกด วันที่ : ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ๑๔:oo น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวสมพร หอมสนิท หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านฝั่งแดง วันที่ : ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ o๙:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เด็กชายอัษฎานนท์ พุทธา หน่วยงาน : โรงเรียนถาวรวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ : ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางนาตยา มิ่งขวัญ ( พุทธา ) พร้อมครอบครัว หน่วยงาน : โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสิริกาญจนาราม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ : ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวมนสิชา ชุมแก้ว หน่วยงาน : โรงพยาบาลป่าพะยอม จ.พัทลุง วันที่ : ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวมนสิชา ชุมแก้ว หน่วยงาน : โรงพยาบาลป่าพะยอม จ.พัทลุง วันที่ : ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ๑๑:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พล.ท.วรโชติ-ผศ.ฐานิตา-ร.ท.ธัญเทพ-ดร.ธีรเมท-ดร.ชุติภา สุคนธเสนี วันที่ : ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ๑o:๑๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : รัชฎา ศรีอุดม วันที่ : ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ o๙:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร.อ.สุวรรณ จันมะณี หน่วยงาน : สัสดีอำเภอบางคนที วันที่ : ๓o มิถุนายน ๒๕๕๙ o๙:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร.อ.สุวรรณ จันมะณี หน่วยงาน : สัสดีอำเภอบางคนที วันที่ : ๓o มิถุนายน ๒๕๕๙ o๙:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ฝขว.ร.152 พัน.2 หน่วยงาน : ร152 พัน.2 วันที่ : ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสุรีย์รัตน์ ยอดเทพ หน่วยงาน : สสจ.บึงกาฬ วันที่ : ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๓:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวกัลยรัตน์ แพระบำ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วันที่ : ๒o มิถุนายน ๒๕๕๙ o๗:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นิพพิชฌน์ เฉลาธรรมาภรณ์ วันที่ : ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๙:๕๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ฝขว.ร.5 พัน.3 หน่วยงาน : ฝขว.ร.5 พัน.3 วันที่ : ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๕:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สำรวย เสานวด หน่วยงาน : ม.พัน.30 พ.ร.2 รอ. วันที่ : ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๒:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วัสนันท์ จิระวนิช วันที่ : ๓o พฤษภาคม ๒๕๕๙ o๙:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย อานนท์ แหวเมือง วันที่ : ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๒o:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ว่าที่ ร.ต. วรายุส สุริยะจักร์ วันที่ : ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๘:๒๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสมบูรณ์ จงสิทฺธิ์ หน่วยงาน : กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา รร.จปร. วันที่ : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๓:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดาบตำรวจศุภวิชญ์ มูลศาสตร์ หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ : ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑o:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางวรารัตน์ รุ่งเรืองและครอบครัว หน่วยงาน : ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓ กรมสุขภาพจิต วันที่ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๔:o๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวพัชรี. ครอบเพชร วันที่ : ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๘:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายไมตรี เปี้ยหลี หน่วยงาน : อบต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วันที่ : ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวพนารัตน์ วงศ์คุณาศานติ หน่วยงาน : สำนักงานจัง วันที่ : ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๔๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อัมพร คำภีร์ และครอบครัว วันที่ : ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายนพพร วีระกุล หน่วยงาน : วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง วันที่ : ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายนพพร วีระกุล หน่วยงาน : วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง วันที่ : ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ธงศักดิ์ อินทร์ต๊ะ หน่วยงาน : ข้าราชการบำนาญกรมการปกครอง วันที่ : ๒o เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กำลังพลและครอบครัว ร.29 พัน.3 หน่วยงาน : กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 วันที่ : ๒o เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ส.อ.นิรันดร์ กุลมาตย์ หน่วยงาน : กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 วันที่ : ๒o เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ : ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายรชิษ เตชะกิติกรกุล หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินตาก วันที่ : ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวปาริชาติ เตชะวินิจ หน่วยงาน : กฟผ. วันที่ : ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายกิติศักดิ์ แดงทอง หน่วยงาน : โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๒:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอนันต์ เจะมะและครอบครัวและเครือญาติ หน่วยงาน : บริษัท ซีพีออย จำกัด(มหาชน) วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๓:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายอนันต์ เจะมะ หน่วยงาน : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 จ.ยะลา วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๓:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธีระศักดิ์ สุภาไชยกิจ วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธีระศักดิ์ สุภาไชยกิจ วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๓๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายกุณฑสูติ อรุณสุดา วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุพรผดุงศุภไลย วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุพรผดุงศุภไลย วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ o๘:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายจิรวัฒน์ โสระวงค์ หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วันที่ : ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวนภัสนันท์ มะโนการ หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก วันที่ : ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุรีรักษ์ รุ่งคีรี พร้อมทั้งคุณแม่และน้อง วันที่ : ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายหมวดโท พิฃาญ ไชยเพชร หน่วยงาน : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงษ์ แหลมทอง หน่วยงาน : สำนักสำนักข่าวกรองแห่งชาติ วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายธงชัย ธนพรภูวดล หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ ยมศิริ หน่วยงาน : กศน.อำเภอหลังสวน วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวชนากานต์ นาคเสวี วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : รัตนาวดี สุขจำนงค์ วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๘:o๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวอัมพร โด่งดี หน่วยงาน : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๖:๑๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สมเกียรติ สงวนสิน วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๖:o๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สมเกียรติ สงวนสิน วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๖:o๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายภานุวัฒน์ สมประสงค์ วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุนิษา มิทยัพ วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายธีระพงค์ พุกกะจันทร และคณะผู้จัดทำ หน่วยงาน : นิตยสารชีวิตต้องสู้ และนิตยสารแบมบินี่ เทรนดี้ แมกกาซีน วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๕๙ o๓:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วันชัย สุขสมัย หน่วยงาน : เกษียณอายุราชการ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ...สมเกียรติ สว่างศร๊ นาย..สมหมาย เพ็งหมื่น คณะผู้บริหาร และพนักงาน หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวายเอ็มเม็ทท่อลเวิร์คจำกัด 101หมู่2ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย...สมเกียรติ สว่างศรี วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.อรพินท์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข หน่วยงาน : บมจ. กสท โทรคมนาคม วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ด.ญ.ลาวัณย์ พัวธนาโชคชัย หน่วยงาน : โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๕๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสมพงษ์ ภววรพันธุ์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : รัตนา ลานธารทอง วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๖:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางกัญญาณัฐ จินตศิริกุล หน่วยงาน : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๖:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ครอบครัวอภัยศิลา วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๓o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายโฆษิต แสงสิงห์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวณัฏฐนิช ศรีอนันต์ หน่วยงาน : โครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข1 สายนครสวรรค์-ตาก ตอน 2 ส่วนที่1 (กำแพงเพชร-ตาก วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าพเจ้า ด.ญ.กฤติกา ทองละมูล วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย นพดล สุขโชคชัย วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ o๗:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : Elías Agustín Olaviaga หน่วยงาน : Pascanas, Córdoba, Argentina วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ o๔:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.กฤษติยาภรณ์ วิภากูล วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ o๔:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชรินทร์พร ธนศุภานุเวช หน่วยงาน : ์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ oo:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : Srivilai raungtriphop วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๕๙ oo:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ปาณพัฒน์ รอดลมูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๓:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายนิพิฐพนธ์-นส.แก้วกาญจน์ รัตนศิลปิน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๓:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอนุรักษ์ โง้วเจริญ หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๓:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางกนกรัตน์ อภัยภักดี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๓:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอนุรักษ์ โง้วเจริญ หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๓:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวณัฐธภา อภัยภักดี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๒:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวพัชญ์สิตา รัตน์กิจจานนท์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๒:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ประวุฒิ ชมะนันทน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๒:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.นิตยา สามะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๒:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ช.รัฐฑภูมิ ด.ญ.จณิศตา เวชเมฆินนทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๒:o๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายธนธัช เวชเมฆินทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๕๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางอาภรณ์ มนตรี หน่วยงาน : โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๕๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ศศิรดา เกิดมีทรัพย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นส. กฤติภรณ์ สละภัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.มาลี เวชเมฆินทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางกุลภัค เวชเมฆินทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายชัยกิจลีลาพิพัฒน์ หน่วยงาน : บริษัทบราวน์ชูการ์เคเทอร์ริ่งจำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.นงนภัส เวชเมฆินทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายนันทวัฒน์ โลโสดา และครอบครัว โลโสดา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๑๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กมลทิพย์ ตรงจันทึก หน่วยงาน : โรงเรียนหนองนำ้ขุ่น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:๑๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ศรานีย์ ศิรพรฤทธิรมย์ หน่วยงาน : พุทธรินทร์ ทัวร์ อินเดีย เนปาล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒๑:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางชุติมา เสวิกุล หน่วยงาน : ชมรมวรรณศิลป์ ประภัสสร เสวิกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นิธิรุจน์ สิทธาโรจนดิษฐ์ หน่วยงาน : พุทธรินทร์ ทัวร์ อินเดีย เนปาล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๕๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุพัฒน์ ราชวงศ์ หัวหน้าหน่วยกู้ภัย พร้อมเจ้าหน้าที่และอาสากู้ภัย หน่วยงาน : มูลนิธิมหาสารคามการกุศล เต็กก่า จีเสียงเกาะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นส อรุณลักษณ์ เบ้าเที่ยงและครอบครัว หน่วยงาน : ชีวา สปา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ศิริชัย สุรกาญจน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นาย เมธา พลบัติ หน่วยงาน : สถาบันการบินพลเรือน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย พงค์ดิษฐ์ ธนกสิกร และครอบครัวร่วมถวายพระพร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายนรินทร มนตรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สพีเคอร์เมอริท จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายมนตรี ศิริพรทุม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๒o:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ฉัตร์ธนาตย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ฉัตร์ธนาตย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ฉัตร์ธนาตย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสมนึก เทียมมณีรัตน์ หน่วยงาน : เทศบาลตำบลประโคนชัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางกาญจนา สมัครราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ภัทราณี สีลาภิวัฒน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๓๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : WF วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายพรทัศน์ สมัครราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางพรทิพย์ เป่ยคำภา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธนนวัฒน์ เกียรติธนศักดิ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว ปทิตา จันทรกิติวุฒิ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ช. สงกรานต์ ฉัตรจันทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว เสาวนีย์ ฉัตรจันทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาง สุดใจ ฉัตรจันทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย สรรชัย ฉัตรจันทร์ หน่วยงาน : - วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:๑๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายไกรวิน ก๋องแก้ว หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๙:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครัวผลปุญโญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๘:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.อ.ศักดา กระจกทอง หน่วยงาน : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๘:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปัญญา หวังทรงธรรม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๘:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.อ.ศักดา กระจกทอง หน่วยงาน : กองอะนวยการรัดก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๘:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พันตำรวจโทคณาพจน์ เลิศศิริ หน่วยงาน : สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางพนิดา เปี่ยมเพ็ญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางพนิดา เปี่ยมเพ็ญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางพนิดา เปี่ยมเพ็ญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางพนิดา เปี่ยมเพ็ญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สมศรี หลิมตระกูล หน่วยงาน : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากรจำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสุวรรณี เตี้ยนวล หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อาทิตย์ ศรีเสาวลักษณ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๑๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อภิสิทธิ์ คงชนม์ หน่วยงาน : นักศึกษาโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เมธา ม่วงมุกข์ หน่วยงาน : โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:o๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อานนท์ เกสันเทียะ หน่วยงาน : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๗:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.ชวัลรัตน์ เบ้าศิลป์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๖:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวนวพร ตรีโอษฐ์ หน่วยงาน : รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๖:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุจิตตรา แก้วตาทิพย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๖:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุกฤษฏิ์ เมืองก้อน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๖:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสุกัญญา คงเลิศ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : บริษัท คูโบต้า มิตรแท้ชุมพร จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อาภารัตน์ ชาติชุติกำจร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๔๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : Rapi Pinijchob หน่วยงาน : Rasa Property วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ตรีทิพยเนตร เวชศรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นส นภา ชัยชาญชีพ และ นายภาณุ แสงดำรงเกียรติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายชำนาญ เปตามะนัง หน่วยงาน : โรงเรียนหอวัง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๑๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุชาติ จุยมณี หน่วยงาน : องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ครอบครัวรามัญวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ผศ.ไพรินทร์ - นางสุปราณี จำลองราษฎร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายอำพล ไม้กระโทก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ นายกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามพร้อมคณะกรรมการบริหาร หน่วยงาน : สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอดิชาติ นางวาสนา สุรินทร์คำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๕:oo น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายอำพล ไม้กระโทก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายอำพล ไม้กระโทก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายอำพล ไม้กระโทก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายอำพล ไม้กระโทก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอดิชาติ นางวาสนา สุรินทร์คำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ศิริวรรณ เเก้วแกมทองและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางวรวรรณ ไชยวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวทัชนิญา บุตรโพธิ์ และครอบครัวบุตรโพธิ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๕๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อรุณี กอเซ็ม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร.ต.ประสงค์ เชิดแสง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร.ต.ประสงค์ เชิดแสง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จ.ส.ต.ธนกฤต สิริภาณุภาส หน่วยงาน : สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายศุภชัย รัตนมณีฉัตร หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครัวอุมาเนตย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๔๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุพัตรา พัศดุ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุพัตรา พัศดุ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอำพล ไม้กระโทก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : บุญส่ง หุ่นพษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : บุญส่ง หุ่นพษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : บุญส่ง หุ่นพษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสมส่วน บูรณพงษ์ หน่วยงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขุนราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวสุขิตา สัตตวุธ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : บุนนาค สมคิดและครอบครัว หน่วยงาน : ประชาชน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธงชัย เกรียงพุฒานนท์ หน่วยงาน : ครอบครัวเกรียงพุฒานนท์ พร้อมใจลงนามถวายพระพร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๑๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางอรนุช มาสมบูรณ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธงชัย เกรียงพุฒานนท์ หน่วยงาน : ครอบครัวเกรียงพุฒานนท์ พร้อมใจลวนามถวายพระพร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ณัฏฐ์ชยธร ทิวากรศิริสกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เพชรรุ่ง ฉัตรกระโทก และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุนันทา ก้อนทองคำ และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ญาดา ประกอบพิบูลยและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จันทร์มณี วัฒนาและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๔:o๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายวิทยาธร ครสิงห์ หน่วยงาน : นิสิตชั้นปี4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นพวรรณ อัจฉริยะพิทักษ์ หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นพวรรณ อัจฉริยะพิทักษ์ หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นพวรรณ อัจฉริยะพิทักษ์ หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ประกอบพิบูลยและครอบครัว หน่วยงาน : ประชาชน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ประกอบพิบูลยและครอบครัว หน่วยงาน : ประชาชน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ญาดา แระกอบพิบ฿ยล่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวนงนุช จิตรนอก หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อำนวยพร ปัญญะ หน่วยงาน : สำนักงบประมาณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : มาลัย คงสุนทรและครอบครัว หน่วยงาน : ข้าราชการบำนาญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : มาลัย คงสุนทรและครอบครัว หน่วยงาน : ข้าราชการบำนาญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : มาลัย คงสุนทรและครอบครัว หน่วยงาน : ข้าราชการบำนาญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อัยการ นาคาไกราราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวเจษฎ์นันท์ กกขุนทด หน่วยงาน : โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต ๔๑ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : บ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เบญจพจน์ เยาว์ศิริกุล หน่วยงาน : บริษัท บี เอส เฮริบ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สรัณยา ธรศานต์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายเอกพล ชื่นปราณี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายณัฐภัทร เพชรกนกรัชต์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:o๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางพิมพาภรณ์ เดชพานรัตนวาดี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวณปภัช นิลสุรัตน์ หน่วยงาน : พลเมืองไทย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย เดชาวุธ กังพิศดาร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดร.ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : รร.กวดวิชาบ้านวิชากร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวรัญญู อติศักดิ์กุลและครอบครัว หน่วยงาน : โรงเรียนสมุทรปราการ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๔๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ครอบครัวกันทรารักษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๔๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : คร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๔๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ครอบครัวกิวสันเทียะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ครอบครัวเจนจิตต์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายบุญช่วย จันทาโภ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ญ.ชฎาภรณ์ ศิลาสวรรค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ญ.ชฎาภรณ์ ศิลาสวรรค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวชิดเนตร กลิ่นขั้น หน่วยงาน : และครอบครัว.."กลิ่นขั้น" วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุธีรา วิสุทธิเสน จันทร์แจ่ม และ ครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวจรัสศรี ศรีอินทร์ หน่วยงาน : กรมทางหลวง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ชนเชษฐ์ เตี้ยชู วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ด.ช.สรณ์ ศิริยะพันธุ์ หน่วยงาน : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย สมชาย. สิริวรวิทย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:o๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ หน่วยงาน : โรงเรียนสมุทรปราการ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๒:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สมศักดิ์ หินเพ็ชร หน่วยงาน : วิทยุ FM 105.00 mhz -แม่ถันเรดิโอ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายโชติรส ปราโมช ณ อยุธยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุขทิพย์ อภิวัฒน์อุดมคุณ หน่วยงาน : พนักงานออกแบบ หจก.โรงพิมพ์เทียนไทย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๕๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวปุณยนุช ศรีสุภาพ หน่วยงาน : บริษัท เกรทมิลค์ จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุขทิพย์ อภิวัฒน์อุดมคุณ หน่วยงาน : พนักงานออกแบบ หจก.โรงพิพม์เทียนไทย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จ.ส.อ.ยุทธิชัย ชวดชุม และ ครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๔๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อิทธิเชษฐ์ กฤตเกียรติเสรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๔๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อาจองค์ เทพวารินทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ครอบครัวภัทรจีรัณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายนพดล แก้วพูลศรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุภาพร ปารีพิทักษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อภิชิต พัฒนธัญญา และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นุสรา. ไพบูลย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายอุดม ปาลีวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย สาธร เถลิงศักดาเดช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางลัดดาวัลย์ เทียนเงิน และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นพรัตน์ พัฒนธัญญา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ช.ภูรินทร์ เกตุจำนงค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายเชน บูรพาศิริวัฒน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๓o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : เด็กหญิงพลอยชมพู สิงห์สกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวภัทรธีญา ดวงสุวรรณ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางเขมจิรา แสงศรี หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงโตสยาม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาบตฤณ บำรุงสวน หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ธนาพัฒน์ ระดมกิจ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : รอด อินสุธา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๑๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : วิลาวัลย์ แสงเนียม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เยาวดี สิทธิคุณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ร้อยตรี อรัญชัย โบราณรัตน์ หน่วยงาน : สถานีวิทยุ อรัญชัยเรดิโอ fm.88.75 mhz. วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางอาจารีย์ เขจรานนท์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงโตสยาม หน่วยงาน : โดยนางเขมจิรา แสงศรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : โดย นางเขมจิรา แสงศรี หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิงโตสยาม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.ท.รังสรรค์ - สิริลดา เนตรเกื้อกิจ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เด็กชาย ณัฐชัย หน่วยงาน : ทองสงค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ณภัทร วัฒนภัทรธร หน่วยงาน : โรงเรียนพัฒนาทักษะการใช้เสียงและลีลา จ.ลพบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:o๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อินทิรา คอนนอน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:o๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายประทีป หน่วยงาน : ทองสงค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:o๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ปิติพัฒน์ ปรีดานนท์ หน่วยงาน : กรีเน่ คอนโด แจ้งวัฒนะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๑:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางอาภรณ์ หน่วยงาน : ศรีวิรัตน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุดารัตน์ ตันสันเทียะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ณภัทร วัฒนภัทรธร หน่วยงาน : โรงเรียนพัฒนาทักษะการใช้เสียงและลีลา จ.ลพบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๕๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายนิวัติ วงษ์จ่อน หน่วยงาน : ข้าราชการครูบำนาญ สพป.ตาก เขต1 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวรัตนา บัณฑิตย์และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุรสิทธิ์ มณีสาย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.ท.รังสรรค์ - สิริลดา เนตรเกื้อกิจ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๕๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางวิลาวัลย์ แคว้นไธสง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายทองใบ ค้ากำไร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสง่า เสนากรุง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสง่า เสนากรุง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสง่า เสนากรุง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : แม่ดา ทัดไท วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายบูรพา เสนากรุง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กนกวรรณ รัตน์ธนารักษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางทูล ทัดไท วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสิทธิโชค รมณีย์กชกร หน่วยงาน : นายกสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กนกวรรณ รัตน์ธนารักษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุวรรณี ค้ากำไร หน่วยงาน : ธูรกิจส่วนตัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาววลัย บรรจงภาค หน่วยงาน : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุวรรณี ค้ากำไร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๔๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.ณภาสิชา โยโกะ ทาคาโน่ และ ครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายธวัชชัย หน่วยงาน : ทองสงค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น ส กัญฐณา อังกูรชวะนน หน่วยงาน : บจก เบสท์วอเตอร์ ฟิลเตอร์ ชลบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา หน่วยงาน : เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา หน่วยงาน : เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายมานะ นุตพงษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นุชสรา พึ่งพา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุนีย์/ธวัช ทองอินทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พิชัย แจ้งสุข วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุชาวดี ชาญชาติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย พิศาล จุลบุตรดี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวรัตนากร น่วมอิ่ม หน่วยงาน : รร.สุโขทัยวิทยาคม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย พิศาล จุลบุตรดี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๑๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายมนชาย-นางเพ็ญสิริ- นายวชิรวิชญ์ - นายมนเศรษฐ ภูวรกิจ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๑๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : รติศุข โยชน์เมืองไพร หน่วยงาน : สวนสมุนไพร "รติศุข รักษ์สยาม" วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๑๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายวุฒิชัย รัตนพันธ์ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ๑o:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ครอบครัววัฒนสิทธ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางจำรัส ัะดน้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ญ.วิลาสินี เพชรพลอย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายประวิทย์ แผ้วสุวรรณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ญ.นภสร เพชรพลอย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๕๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสราวุธ วรรณทวีและครอบครัว หน่วยงาน : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ช.กันต์ธร พัดน้อย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย รุ่งโรจน์ ประเสริฐสังข์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย รุ่งโรจน์ ประเสริฐสังข์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๔๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อส.ทพ.หญิง อรอนงค์ อืนสอน หน่วยงาน : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที 42 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อส.ทพ.หญิง อรอนงค์ อืนสอน หน่วยงาน : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๕๙ o๙:๔๕ น.